Sanity check avsnitt 7

Avsnitt 7:
Torbjörn och Brit pratar om hur lätt man kan skifta perspektiv genom att inte ge perspektiv.
Blir vi mer enkelspåriga?
Hur påverkar digitaliseringen oss?
Är vi mer otrygga på grund av att förtroende för politiken har minskat?
Brit tipsar om en bok: http://www.forskning.se/2016/12/06/nej-sociala-medier-gor-inte-unga-mer-politiskt-engagerade/
Varför är det bra att det går sakta?
Funkar det ens att undersöka?
Många frågor berörs som vanligt i vårt regelbundna terapisamtal/ sanity check

Vill du hellre lyssna på avsnittet som podd klicka här, eller sök efter Novus Sanity Check in din podd-app.