Novus Svensk väljaropinion februari 2022

Novus Svensk Väljaropinion är Novus sammanställning av det politiska läget i Sverige. Under valåret kommer denna att släppas i slutet av varje månad och innehåller en sammanfattning av de publika politiska undersökningar Novus släppt under perioden för att på så sätt ge en lite bättre överblick över de olika undersökningarna under detta spännande valår. Vill man läsa mer om varje undersökning så presenteras de också som individuella rapporter på Novus hemsida. www.novus.se

Ladda ned rapporten i sin helhet här: Novus Svensk Väljaropinion 202202

Sammanfattning

Dessa undersökningar skedde alla innan Rysslands invasion av Ukraina, men det bubblade ändå kring försvarspolitiken. Det rapporterades om drönare runt kärnkraftverken som polisen förföljde med helikopter som är svårt att avfärda som felaktigt, även om det drog igång en massiv rapportering om drönare både högt och lågt i svensk massmedia.

Försvarspolitiken var den fråga som ökade mest i januari 2022, men den nådde inte några rekordnivåer utan landade mer i nivå med 2014 års nivåer då det rapporterades om misstänkta ubåtar i Stockholms skärgård. Svenskarnas vilja att gå med i NATO ökade redan i januari, även om det först i februari, efter Invasionen, för första gången var fler som var för att gå med i NATO än emot.

Socialdemokraterna tappade lite i stöd från januari till februari och svenskarna började tröttna på Coronarestriktionerna som sedan släpptes.

Med Rysslands invasion kommer vi sannolikt fortsatt se ett ökat intresse för försvarsfrågan. Energifrågan som jag lyfte som sannolik valfråga kommer säkert att vara i centrum fortsatt även om det nu också kommer att handla om en ökad självförsörjandegrad och minskat beroende av rysk gas och dess påverkan på svenska energipriser.

Även synen på flyktingfrågan kommer vara högst relevant under valåret. 73 % av svenskarna vill att Sverige skall ta emot flyktingar som söker asyl från Ukraina. Även om kriget blir kortvarigt kommer effekterna av det sannolikt att påverka Sverige länge, minst under hela valrörelsen. Säkerhetspolitiken, självförsörjandet, vår beredskap, vår försvarsförmåga, synen på EU, synen på Ryssland. Utöver det är det viktigt att vi lär oss av pandemin som förhoppningsvis har klingat av nu. Även den ställer helt andra krav på samhället än man nog tror. Även den kräver en medvetenhet kring virussjukdomar, beredskap, synen på hur vi vårdar våra allra äldsta m.m.

Det kommer följaktligen att bli ett turbulent valår, inte bara ur ett inhemskt perspektiv utan även internationellt. Det är inte otroligt att svensk media också behöver lyfta blicken på ett helt nytt sätt, börja bevaka EU:s politik mer och på så sätt öka medvetenheten kring den och dess påverkan på Sverige mer. Redan 2018 var väljarrörligheten hög och den kommer inte att minska fram till valet. Även om en kris kortsiktigt gynnar sittande regeringen och skapar en dämpande effekt på övriga partiers möjlighet att vinna väljarstöd och agera. Men var händer om kriserna är det normala? Vi är nog snart där.

Följande sidor innehåller de undersökningar och de sammanfattningar vi publicerat under februari månad. Hela rapporterna finns som vanligt att hitta på vår hemsida. Detta är mer satt att vara en kort sammanfattning för månaden som varit.

Ladda ned rapporten i sin helhet här: Novus Svensk Väljaropinion 202202

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: