Här är skillnaderna i kvinnors och mäns syn på entreprenörskap

SPP, en framstående koncern inom tjänstepensioner och pensionssparande i Norden, har vänt sig till Novus med en förfrågan om att genomföra en undersökning som syftar till att förstå och stödja kvinnliga entreprenörer samt kvinnor generellt inom entreprenörskapet.

Novus rådgivare Hjalmar Strid stod som ansvarig för projektet:

– Arbetsprocessen såg ut så att SPP hörde av sig till mig och lyfte idén kring en undersökning om kvinnligt entreprenörskap inför internationella kvinnodagen. Vi satte oss alla ner och började bolla tankar och idéer kring vilka områden vi ville belysa. SPP har en stark position i frågan och vill att folk ska se att de verkligen brinner för ämnet. Vi hade alla frågor som vi ville ha svar på för att bättre kunna hjälpa kvinnor inom egenföretagande. Så efter många samtal fram och tillbaka lyckades vi ta fram ett bra frågeformulär som vi sedan kunde skicka ut.

Rickard Ydrenäs, press- och PR-ansvarig på SPP:

– Under processen, när vi tog fram en mediapitch och pressmeddelande, stämde jag av med Hjalmar och bad honom faktagranska pressmeddelandetexten. Han har varit ett stort stöd i den processen för att vi ska undvika misstag i form av faktafel eller tolkningsfel. I den här undersökningen ville vi veta signifikanta skillnader mellan könen, så Hjalmar tog fram dessa för både den här och tidigare Novusundersökningar. Detta för att hitta nya nyhetsvinklar. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Novus, en hög kompetens och enkla att samarbeta med.

Rädslan att ta steget hindrar

Undersökningen visar på flera intressanta resultat. Ungefär 27 procent angav att den främsta anledningen till att de inte startade eget företag var rädslan för att ta steget, medan 22 procent pekade på bristande ekonomiska resurser. Det fanns inga betydande skillnader mellan könen i detta avseende. Det framkom även att endast 14 procent av kvinnorna som inte driver eget företag har övervägt att göra det, medan dubbelt så många män, nämligen 29 procent, kan tänka sig att starta eget företag trots att de för närvarande inte gör det.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet. Vi kan använda det för att skapa uppmärksamhet och driva opinionsbildning för våra frågor. Vi använder resultatet i mediapitchar med enskilda journalister, men också i pressmeddelanden. För den här undersökningen används det som underlag till ett poddavsnitt av Pensioner- och förmåner, Poddens redaktör Åsa Wallin använde undersökningen som bas för manus till deras intervju med vår VD Jenny Rundbladh och sparekonom Shoka Åhrman. En intervju som publicerades på internationella kvinnodagen, säger Rickard Ydrenäs

Hjalmar Strid ser även han på resultatet med positiva ögon.

– Resultaten tycker jag ger en bra inblick i hur män och kvinnor tänker när det gäller entreprenörskap. Vi ser en tydlig större vilja hos den manliga befolkningen att starta egna bolag. Kvinnor å sin sida visade sig inte dela intresset i lika hög utsträckning. Vi kunde även se att risktagandet kopplat till investeringar var något högre hos män. Att vilja och våga är två hörnstenar när det kommer till eget företagande och nu vet vi lite mer om vad som krävs för att kunna ge kvinnor den hjälp som kanske behövs.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet från SPP

 

Novus konsult Hjalmar Strid
Kontaktperson
Hjalmar Strid

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: