Så lyckades Internetstiftelsen inkludera hela Sverige i sin undersökning

”Att Novus besitter kompetensen att driva komplexa undersökningsprojekt från ax till limpa är en stor tillgång”

Den årliga undersökningen Svenskarna och Internet har fått allt större uppmärksamhet genom åren. Novus har hjälpt Internetstiftelsen att genomföra alla undersökningar som ligger till grund för rapporten. ”Novus har hjälpt oss utveckla en tids- och kostnadseffektiv modell”, berättar Jannike Tillå hos Internetstiftelsen.

Svenskarna och Internet är Sveriges största statistiska undersökning om internetanvändningen i landet. Med undersökningen vill Internetstiftelsen bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. De vill även ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.

– Vår största utmaning i projektet är att begränsa omfattningen och välja ut vad vi ska fokusera på, för området spänner så väldigt brett, säger Jannike Tillå, Vice President Communications & Public Benefit hos Internetstiftelsen.

Ger underlag till framtida satsningar

I årets rapport fokuseras bland annat på hur svenskarna kommunicerar på nätet, hur barn använder internet, sociala medier samt E-handel och nätbedrägerier.

– Användningen av e-legitimation har ökat kraftigt, på ett år har andelen som dagligen använder mobilt Bank-Id gått upp från 47 till 71 procent. Något som förvånade var att en tredjedel brukar tänka på de digitala spår de lämnar efter sig och hela 8 av 10 gör aktiva val för att skydda sin integritet på olika vis, berättar Jannike.

7 av 10 unga i åldern 8 – 19 år umgås på nätet via olika spelplattformar. Näst efter Youtube är Roblox den mest använda plattformen bland barn på lågstadiet. Något som inte är lika positivt är att andelen barn i åldrarna 12 – 19 år som utsätts för näthat har fördubblats på ett år, från 9 till 17 procent.

– Resultatet från undersökningen använder vi som underlag i vårt fortsatta arbete. Till exempel har vi tagit fram satsningarna Föräldraskap samt Barn på nätet för att sprida kunskap om hur vuxenvärlden kan stötta och möta barnet i den digitala världen. Vi ser vilka områden som behöver insatser och jobbar utifrån det, förklarar Jannike.

En tids- och kostnadseffektiv modell

För samtliga studier som genomförts till Svenskarna och Internet har Internetstiftelsen tagit hjälp av Novus.

– Vi har uppskattat deras undersökningsmetodik, deras höga servicenivå och deras hjälp som bollplank hela vägen. Novus har kompetensen att metodutveckla och de agerar som en samarbetspartner, inte en underleverantör, och tar ansvar för att undersökningen ska hålla högsta kvalitet i alla led tillsammans med oss. De har hjälpt oss att utveckla en tids- och kostnadseffektiv modell och det har fungerat väldigt bra, säger Jannike.

Med hjälp av Novus Sverigepanel kunde majoriteten av undersökningarna genomföras. Sverigepanelen är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att nå många, eftersom den är digital. För att verkligen spegla hela det svenska samhället behövde även telefonintervjuer genomföras som komplement. Efter skalning av varje undersökning sammanfördes sedan resultaten så alla grupper fanns representerade. Jannike Tillå ser positivt på framtiden vad gäller det fortsatta samarbetet med Novus.

– Det känns jättebra att ha en partner i Novus som tar fullt ansvar och som vi kan ha ett tätt samarbete med. Vi har även anlitat Novus för ett antal mindre undersökningar för internt bruk, som varumärkesmätning, insightserbjudandet och digitala lektioner. Att de besitter kompetensen att driva komplexa undersökningsprojekt från ax till limpa är en stor tillgång, avslutar hon.

Kontaktperson
Per Fernström
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: