Översikt Socialdemokraterna

Här är en snabb överblick över Socialdemokraternas sympatisörer

I rapporten redovisas endast de som vill och kan uppge inkomst, därför summerar det inte till 100 %

Kort kommentar:

Socialdemokraternas sympatisörer nästan jämnt fördelat mellan könen, bara en lite större andel kvinnor. De är starkast utanför städerna. Bland S sympatisörer har en klar majoritet förtroende för sin partiledare, men det är ändå det parti som har näst längst förtroende för sin partiledare bland sina sympatisörer.

Viktigaste politiska frågan

  1. Sjukvård
  2. Skola och utbildning
  3. Äldreomsorg

22 % anser att utvecklingen i samhället går åt fel håll, långt färre än genomsnittet. Totalt bland svenska folket är det 50 % som anser att utvecklingen går åt fel håll.

Partiets ideologi och värderingar är viktigaste anledningen till varför man sympatiserar med partiet. I linje med de flesta andra partierna.

Historik väljarstöd under mandatperioden:

Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod, en riktigt stökig start och det har på många sätt fortsatt så. Förtroendet för politiken som verktyg ser ut att sjunka, och väljarstödet för regeringen likaså. Socialdemokraterna har endast en månad tangerat sitt valresultat under denna mandatperiod. Annars har de haft ett väljarstöd som legat en bra bit under valresultatet, genomsnittet för mandatperioden är 27,2, en nivå de nu ligger en bra bit under. Väljarstödet idag är 6,5 procentenheter under valresultatet. Valet står egentligen om framtidstro och förtroende. För Socialdemokraterna i regeringsställning innebär det en mycket stor utmaning att vända den situation som är idag med generellt lågt förtroende för politiken som verktyg för att lösa utmaningarna och den låga framtidstron.

  • Valresultat 31,0
  • Toppnotering 31 (mars 2015
  • Bottennotering 23,8 (juni 2018)
  • Genomsnitt mandatperioden 27,2
  • Väljarstöd idag 24,5

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: