Översikt Kristdemokraterna

I rapporten redovisas endast de som vill och kan uppge inkomst, därför summerar det inte till 100 %

Kort kommentar:

Kristdemokraterna har en majoritet av kvinnliga sympatisörer och stödet är som störst utanför storstäderna.

Sympatisörernas tre viktigaste frågor är

 1. Invandring och integration
 2. Sjukvård
 3. Lag och ordning

Kristdemokraterna liknar Moderaterna genom att ha samma topp tre sakpolitiska frågor. Båda har Invandring i topp, men till skillnad mot M så har KD sjukvård som andrafråga och lag och ordning på tredje plats. Moderaterna har Lag och ordning på andra plats och sjukvård på tredje.

Varannan kristdemokratis sympatisör anser att utvecklingen går åt fel håll, samma nivå som svenska folket i genomsnitt. Men där KDs sympatisörer avviker är att det är färre som anser att det går åt rätt håll, 24 % bland KD, men 36 % bland svenskarna i stort. Istället är det fler kristdemokrater som inte kan säga åt vilket håll samhället går. Andelen som svarar vet ej är högst för KD:s sympatisörer och de som idag inte vet vad de skall rösta på alls.

Inom alliansen liknar KD och M varandra mest kring samhällets utveckling, M:s sympatisörer är lite mer negativa, men KD har också en majoritet som anser att det går åt fel håll.

Historik väljarstöd under mandatperioden:

Kristdemokraterna har konsekvent legat under valresultatet under hela mandatperioden. Endast en månad, feb 2017 tangerade man valresultatet 2014. Den stora frågan är var brytpunkten för en stödröst går, och det istället blir den motsatta effekten att man väljer ett annat parti för att inte riskera att slösa bort sin röst. Det finns en svag ljusning för KD i närtid då förtroendet för Ebba Busch Thoor ökade signifikant i Novus senaste förtroendeundersökning. Logiken för väljarstöd är nämligen förenklat så här:

 1. Förtroende för partiledaren (dess företrädare)
 2. Ideologin
 3. Politiken i sakfrågor
 4. En röst på partiet

Partierna står och faller primärt på förtroendet för dess företrädare, det är personen/personerna som partiet valt att lyfta fram, och saknas förtroende för dem, vad är det då för sannolikhet att resten av partiet är bättre? Partiledaren är därför helt central, inte bar som person, utan som representant för den politik och trovärdigheten att den politiken faktiskt kommer att genomföras. Det är kanske inte så konstigt att förtroendet är centralt för förtroendevalda, men det är viktigt att påminna om. För en generell trend jag ser är att förtroendet för partiledare, och även politiken som verktyg är lägre nu. Inte bara det, polariseringen mellan blocken är större. Rödgröna har inte förtroende för alliansens partiledare. Alliansens sympatisörer har inte förtroende för de rödgrönas partiledare. Under förra mandatperiod kunde man se en större respekt över blocken. Även om man inte höll med, så hade man högre förtroende för ”motståndarnas” representanter. Detta är en av mina generella förklaringar till varför politiken som verktyg inte längre anses fungera lika bra. Även en förklaring till varför protest och missnöjesröster ökar.

Men kan KD få upp förtroendet för sin partiledare bland lite fler väljare så kan de ändå klara 4% spärren. Men det förutsätter också att dessa väljare vet att en röst på KD är en röst på en Allians eller åtminstone en M regering.

 • Valresultat 4,6
 • Toppnotering (4,6 feb 2015)
 • Bottennotering (2,7 feb 2018)
 • Genomsnitt mandatperioden 3,5 (föregående mandatperiod 4,0)
 • Väljarstöd idag 3,4

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: