Novus/SVT väljarbarometer

Novus i samarbete med SVT

Novus/SVT Väljarbarometer ger svar på frågan hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag. Målgrupp för undersökningen är svenska väljare. Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenska medborgare 18 år och äldre utan övre åldersgräns. Novus sammanställer normalt en mätning per månad.

Undersökningen

Novus väljarbarometer genomförs inom ramen för Novus telefonomnibuss. Urvalet för undersökningen är baserat på telefonnummer. Både fasta telefoner och mobilnummer ingår.

Nedanstående frågor ställs regelbundet, och utgör basen för Novus väljarbarometer, vars syfte är att så korrekt som möjligt svara på frågan vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag. I regel genomförs 1000 intervjuer i veckan och väljarbarometern består oftast av fyra veckor fältperiod och 4000 intervjuer.

Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, region och valt parti i föregående val. Andel osäkra är de som inte vet vilket parti de skulle rösta på.

Novus baserar sin undersökning på den dominerande frågemodellen för svenska väljarundersökningar.

Vi ställer först frågan: – Hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag?

Om intervjupersonen inte uppger ett parti får de följdfrågan: – Vilket håll lutar det åt att du skulle rösta om det vore riksdagsval idag?

Om de fortfarande inte har uppgett ett parti får de följdfrågan: – Vilket parti tycker du är minst dåligt i rikspolitiken?

Utöver de tre traditionella frågorna ställs följande frågor regelbundet:
Vilket årtal är du född?
Är du svensk medborgare?
Hur stor är hushållets samlade årsinkomst före skatt?
Vilken är din högst avslutade utbildning?
Vilken är din sysselsättning?
Är du medlem i någon fackförening, ansluten till LO, TCO, SACO eller annan facklig organisation?
Vilket parti röstade du på i det senaste riksdagsvalet?
Hur pass intresserad är du i allmänhet av politik?
Vilket förtroende har du generellt för svenska politiker?
Vilket förtroende har du generellt för svensk massmedia?
Anser du att Sverige utvecklas åt rätt eller fel håll?
Är du för eller emot att andra politiska partier inleder en dialog med Sverigedemokraterna?
Anser du att Sverige ska ta emot färre, lika många eller fler invandrare/flyktingar jämfört med idag?
Vilken är din allmänna inställning till följande partier?
Sverigedemokraterna
Feministiskt Initiativ
Hur pass orolig är du för ett terrorangrepp mot Sverige?

På grund av misstroendeeffekten har Novus kompletterat den traditionella metoden med en rad följdfrågor som tillsammans utgör ett underlag för att bättre kunna skatta fördelningen bland de som inte vill uppge partisympati på grund av en misstro mot politiker, traditionell massmedia och svenska undersökningsföretag

Läs mer om misstroendeeffekten här

I redovisningen slås dessa frågor samman för att få fram fördelningen av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Hur frågorna slås samman för att kunna hantera misstroendeeffekten är baserat på en segmenteringsmodell Novus utvecklat efter valet.

Uppdaterad metod 2018

I februari 2018 uppdateras datainsamlingen genom att inkludera fler intervjuer, 5000 per månad, samt att bredda insamlingsmetoden till att innefatta utöver telefon (fast och mobilt) även SMS, epost och post. Vi kompletterar även antalet språk utöver svenska med de fyra vanligaste språken i Sverige för dom som inte behärskar svenska.

Läs mer om metoduppdateringen här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: