Novus för SVTs dokumentär Länge leve demokratin avsnitt 1

Undersökningen är ett samarbete mellan främst Torbjörn Sjöström och Jan Scherman, med syfte att presenteras i en SVT dokumentär.

Ladda ned rapporten här: Novus SVT Demokratiundersökning del 1

Kund: Sveriges Television
Målgrupp: Sveriges riksdagsledamöter
Metod: webundersökning (epostinbjudan med länk till webenkät till alla svenska riksdagsledamöter), med kvantitativa och kvalitativa delar (öppna svar). Här presenteras och kommenteras de kvantitativa delarna som ingår i dokumentären Länge leve demokratin, denna rapport släpps i samband med avsnitt 1. Det kommer att släppas en rapport i samband med att avsnitt 2 sänds för det frågor som presenteras i den delen.

Publiceringsregler: Undersökningen är publicerad och publik, så det som står i rapporten är publikt och får fritt refereras till, men när det sker måste både kundens, i detta fall SVT och Novus namn anges.
T.ex. att skriva enligt en undersökning från Novus som genomförts på uppdrag av SVT.

Är du tveksam kring hur undersökningen skall tolkas så kontakta oss på Novus.

193 genomförda intervjuer. Svarsfrekvens 55%. Fältperiod: 2017-05-15 till 2017-09-20

Denna typ av frågor har inte ställts mot riksdagsledamöter någonsin vad jag vet. Svaren kan anses representera Sveriges riksdags åsikter, vi ser inga mönster som tyder på att de som svarar skulle avvika kraftigt i åsikter från de som inte svarat, det är t.ex. en jämn fördelning i svaren på partitillhörighet och kön. Svarsfrekvensen här är mycket bra när man undersöker riksdagsledamöter. De utsätts hela tiden för undersökningar och frågor mailade till sig. Inte bara från undersökningsföretag, utan alla typer av organisationer. Denna undersökning innehöll också ett stort antal frågor vilket i sin tur brukar dra ned svarsfrekvensen, men trots det svarade mer än hälften.

Många mycket intressanta resultat kommer fram i undersökningen. Bland annat dessa nedan:

4 av 10 riksdagsledamöter är orolig att demokratin är hotad i mycket eller ganska stor omfattning

Det finns ett jämställdhetsproblem i Sveriges riksdag. Genomgående ser vi att kvinnor är mer pressade och missnöjda.

Riksdagsledamöterna får inte det resursstöd de enligt lag har rätt till.

En stor del av riksdagsledamöternas tid går åt till administration inte till politiskt arbete eller att möta väljarna. Sex av tio riksdagsledamöter uppger att de har ett resursstöd dom är mycket mindre än heltid eller inget alls.

6 av 10 riksdagsledamöterna utsätts för hot eller kränkande behandling. Av dessa utsätts nästan var tionde för hot någon gång i veckan. Mer än varannan kvinna som utsätts för hot anser att hoten påverkar riksdagsarbetet negativt.

3 av 10 riksdagsledamöter kontaktas av intresseorganisationer eller lobbyister minst en gång om dagen. Var tionde riksdagsledamot inspireras/får hjälp att skriva motioner av intresseorganisationer och lobbyister ganska ofta.

Men för att se hela resultatet se länken nedan där hela rapporten kan laddas ned

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Ladda ned rapporten här: Novus SVT Demokratiundersökning del 1

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: