Rapporter

Ta del av spännande rapporter från Novus

Novus gör ca 1000 rapporter varje år, men de flesta är kundernas egendom. Vissa av de rapporter vi gör är offentliga, andra har vi gjort för att sprida kunskap i ett visst ämne.

De första två rapporterna kan du beställa från oss idag genom att mejla oss på info@novus.se. Längre ned på sidan hittar du rapporter som är helt gratis att bläddra i online eller ladda ned.

Novus Livsmedelsbarometer

Vi lever i en tid då mat diskuteras mer än någonsin förr. En ny kokbok kommer ut dagligen och vi omvärderar ständigt vår kost. Vårt beteendet ändras kontinuerligt eftersom trender och dieter styr, liksom nya kostråd tillsammans med en ständigt närvarande oro som får sin näring från alla debatter om kost. Vi har fått nya uttryck som ”hållbar kost”, ”flexitarianer”, ”matsvinn”, ”matskam” och ”närodlat”. Men hur påverkar detta oss som konsumenter? Lever vi som vi lär?

Novus Livsmedelsbarometer tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn. Syftet är att förstå och lära känna konsumenterna.

2020 är första året då  Novus Livsmedelsbarometer lanseras. En del av frågorna kommer att vara återkommande, så att vi kan följa utvecklingen över tid, andra frågor ställer vi för att följa upp en specifik trend eller liknande.

Det går att beställa rapporten tryckt eller digitalt. För prisuppgift och beställning kontakta anna-lena.wihlborg@novus.se. Du kan också boka en föreläsning i ämnet av oss.


Svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi. (Årsrapport 2020)

Sverige skall vara klimatneutralt 2045. Omställningen har inletts, engagemanget är stort och initiativen är många. Men vad tycker och tänker den svenska allmänheten när det gäller frågor om klimat, hållbarhet och energi?

I syfte att bredda samhällsdebatten inom områdena klimat, hållbarhet och energi, har Novus genomfört en undersökning som tar sin utgångspunkt i den svenska allmänhetens relation till dessa områden. Det är bara utifrån kunskap om allmänhetens inställning som vi har möjlighet att korrigera missuppfattningar, fylla kunskapsluckor, förändra beteenden och på sikt kunna nå Sveriges klimatmål.

Det går att beställa rapporten tryckt eller digitalt. För prisuppgift och beställning kontakta cecilia.dahlheim@novus.se. Du kan också boka en föreläsning i ämnet av oss.


AI är en samhällsfråga (december 2019)

Tillsammans med addAI har Novus gjort en undersökning om AI ur några olika samhällsperspektiv. Rapporten bör ses som ett första steg för att kunna gräva djupare i frågor kring AI och samhällsutvecklingen.

Undersökningen handlar om den svenska allmänhetens syn på en framtid där AI slagit igenom på bred front. Om man t.ex. tror att framtiden kommer vara mer eller mindre demokratisk, om ens personliga data kommer bli mer eller mindre värd och om de stora teknikbolagens inflytande kommer vara större eller mindre. Vi har också undersökt frågor om inställningen till offentlighetsprincipen och AI i offentlig sektor, personlig integritet och vilken aktör man har störst förtroende för när det gäller att skydda ens personliga data.

Syftet med undersökningen har varit att bredda samhällsdebatten om AI genom att inkludera den svenska allmänhetens attityder i frågor av detta slag.

Vilka slutsatser kan vi dra av denna rapport? Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Du kan också boka en föreläsning av oss, genom att kontakta mats.elzen@novus.se. Läs mer om våra föreläsningar i menyn till höger.

Utan kostnad. Levereras digitalt.

Klicka på rapporten nedan för att läsa digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

AddAI


Perspektiv 2020 – Med särskilt fokus på unga vuxna

Den här undersökningen beskriver vad människor i Sveriges 60 mest utsatta områden tycker och tänker kring samhällsutvecklingen i området där de bor och i Sverige i stort. Syftet med den här undersökningen har från början varit att vi vill tala med, och inte om människor. Undersökningen görs för fjärde året i rad och har besvarats av människor med bakgrund i över 100 olika länder. Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Stiftelsen The Global Village.

Här de ämnen vi ställt frågor kring i årets rapport:

 • Coronautbrottet
 • Sakpolitik och förtroende
 • Arbets-marknad och företagande
 • Trygghet och lokalsamhälle
 • Mellanmänsklig tillit
 • Unga vuxnas råd till politiker
 • Nyckelinsikter och samman-fattning

Utan kostnad. Levereras digitalt.

Klicka på rapporten nedan för att läsa digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Perspektiv 2020 – Med särskilt fokus på unga vuxna


Perspektiv 2019 – på uppdrag av Politikerveckan i Järva

Unik undersökning med boende i landets 60 utsatta områden. Det pratas mycket om de som bor där, men lite med de som bor där. I rapporten kan man bla få svar på följande frågor.

 • Hur ser framtidstron ut bland de boende där, i jämförelse med allmänheten i övrigt?
 • Vilka effekter har lägre reallöner på vardagsekonomin – ett par exempel
 • Hur ser förtroendet för institutioner ut i de utsatta områden
 • Vilka är de viktigaste åtgärderna för att förbättra integrationen enligt de boende i områdena?

Utan kostnad. Levereras digitalt.

tan kostnad. Levereras digitalt.

Klicka på rapporten nedan för att läsa digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Perspektiv 2019 – på uppdrag av Politikerveckan i Järva

Läs även vårt blogginlägg om rapporten här. SVT Forum sände även ett samtal mellan Mats Elzén från Novus och Ahmed Abdirahman grundare av Politikerveckan i Järva se inslaget här

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: