Rapporter

Ta del av spännande rapporter från Novus

Novus gör ca 1000 rapporter varje år, men de flesta är kundernas egendom. Vissa av de rapporter vi gör är offentliga, andra har vi gjort för att sprida kunskap i ett visst ämne.

Följande rapporter kan du beställa från oss idag genom att mejla oss på info@novus.se:

AI är en samhällsfråga (december 2019)

Tillsammans med addAI har Novus gjort en undersökning om AI ur några olika samhällsperspektiv. Rapporten bör ses som ett första steg för att kunna gräva djupare i frågor kring AI och samhällsutvecklingen.

Undersökningen handlar om den svenska allmänhetens syn på en framtid där AI slagit igenom på bred front. Om man t.ex. tror att framtiden kommer vara mer eller mindre demokratisk, om ens personliga data kommer bli mer eller mindre värd och om de stora teknikbolagens inflytande kommer vara större eller mindre. Vi har också undersökt frågor om inställningen till offentlighetsprincipen och AI i offentlig sektor, personlig integritet och vilken aktör man har störst förtroende för när det gäller att skydda ens personliga data.

Syftet med undersökningen har varit att bredda samhällsdebatten om AI genom att inkludera den svenska allmänhetens attityder i frågor av detta slag.

Vilka slutsatser kan vi dra av denna rapport? Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Du kan också boka en föreläsning av oss, genom att kontakta mats.elzen@novus.se. Läs mer om våra föreläsningar i menyn till höger.

Här kan du ladda ned rapporten: Novus addAI_Rapport_AI är en samhällsfråga_Dec 2019

 

Perspektiv 2019 – på uppdrag av Politikerveckan i Järva

Unik undersökning med boende i landets 60 utsatta områden. Det pratas mycket om de som bor där, men lite med de som bor där. I rapporten kan man bla få svar på följande frågor.

  • Hur ser framtidstron ut bland de boende där, i jämförelse med allmänheten i övrigt?
  • Vilka effekter har lägre reallöner på vardagsekonomin – ett par exempel
  • Hur ser förtroendet för institutioner ut i de utsatta områden
  • Vilka är de viktigaste åtgärderna för att förbättra integrationen enligt de boende i områdena?

Utan kostnad. Levereras digitalt.

 

Jag vill ha Novus nyhetsbrev, min e-post är