Novus klimat- och energirapport 2021

Årsrapport 2021. Kontakta oss för prisuppgift och beställnig.

Rapporten ”Novus klimat- och energirapport årsrapport 2021” tar grepp om svenska folkets kunskaper och relation till områdena klimat, hållbarhet och energi. Nu är det dags att ta reda på vad som hänt med svenskarnas inställning under coronapandemin. Hur har allmänhetens syn på frågor som rör klimat, hållbarhet och energi påverkats under 2020 och vilken utveckling ser vi?

Novus har under november/december månad genomfört en uppföljning på vår undersökning som tar sin utgångspunkt i den svenska allmänhetens relation till klimat, hållbarhet och energi. Det är bara utifrån kunskap om allmänhetens inställning som vi har möjlighet att korrigera missuppfattningar, fylla kunskapsluckor, förändra beteenden och på sikt kunna nå Sveriges klimatmål.

2021 års rapport är en omfattande rapport som innehåller kunskap om allmänhetens syn på:

  • Klimatmål och klimatförändringar
  • Kunskap och oro
  • Hållbar utveckling (energikällor, energibärare, uppvärmning och drivmedel)
  • Hur utvecklingen ser ut när det gäller det egna engagemanget till att bidra till ett minskat klimatavtryck
  • Trenden för elbilen
  • Sveriges energiförsörjning

…plus en massa andra intressanta frågor.

Nu är det andra året i rad som vi genomför den här undersökningen vilket innebär att vi även kan göra jämförelser med föregående år, alltså innan pandemin. Den här omfattande rapporten riktar sig främst till dig som är beslutsfattare. Rapporten kan med fördel användas för att ge dig/er en faktabaserad baskunskap om allmänhetens kunskap och attityder kopplat till klimatfrågan, hållbarhet och energi. Det är också en utgångspunkt som kan ge ledtrådar för strategisk utveckling, utveckling av kommunikation och för att sätta/definiera verksamhetsmål.

Här kan du se ett utdrag ut årets rapport:

Novus klimat- och energirapport årsrapport 2021
Kontakta oss för beställning eller om du har några frågor.
Kontaktperson
Peter Blid
Kontaktperson
Cecilia Dahlheim

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: