Rotation av svarsalternativ

Att reflektera över rotationer av svarsalternativ på frågor där det är relevant är av största betydelse för att säkerställa rättvisande resultat. Huruvida ordningen på svarsalternativen roteras eller inte i en multipel påstående-fråga har stor betydelse för utfallet av undersökningen. Det (de) första svarsalternativet tjänar på sin position, medan alternativ längre ner i listan inte påverkas i samma grad. Detta blir sannolikt mer påtagligt i de fall där svarsalternativen är många och/eller består av mycket text.

Som synes i tabellerna nedan blir effekten av att inte rotera påståendena påtaglig för de alternativ som ligger överst i svarslistan. För det första påståendet är den genomsnittliga differensen 12%, om man jämför årets resultat för svarsandelarna utan rotation med de som är roterade. För det andra svarsalternativet är motsvarande differens 7%, medan differensen för efterföljande påståenden hamnar inom felmarginalen.

Jämför man årets resultat innehållande roterade påståenden med föregående årsresultat innehållande roterade påståenden ses över lag inga markanta skillnader. Detta är då sannolikt en naturlig effekt av företagens eget arbete under det gångna året.

Resultat


Tabell 1: Differens vid roterade påståenden under båda åren – 2021 och 2022

FTG 1 FTG 2 FTG 3 FTG 4 FTG 5 FTG 6 FTG 7
Är ett stabilt och tryggt bolag 1 % -1 % 1 % 3 % 3 % -2 % 3 %
Är kunniga 5 % 5 % 3 % 5 % 3 % -1 % 7 %
Är ett ansvarsfullt bolag 2 % -1 % 1 % 4 % 0 % -1 % -1 %
Tar ett stort samhällsansvar 0 % 1 % -1 % 3 % -1 % -1 % 0 %
Har enkel och tydlig information -1 % 0 % -1 % 3 % -1 % 0 % 0 %
Ger bra överblick över tjänsten 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Ser till kundens bästa -1 % 0 % -1 % 3 % 1 % -3 % -2 %
Är nytänkande och modernt -1 % 1 % 0 % 1 % 0 % -7 % -1 %
Har låga avgifter 1 % 3 % 1 % 3 % 2 % -1 % 3 %

Tabell 2: Differens mellan roterade påståenden och inte roterade påståenden – 2022

FTG 1 FTG 2 FTG 3 FTG 4 FTG 5 FTG 6 FTG 7
Är ett stabilt och tryggt bolag 16% 15% 13% 13% 9% 3% 13%
Är kunniga 8% 7% 10% 10% 6% 1% 6%
Är ett ansvarsfullt bolag 3% 2% 3% 3% 2% -1% 1%
Tar ett stort samhällsansvar 2% 0% -1% 2% 1% 0% 0%
Har enkel och tydlig information -1% -1% -4% 0% 0% 1% -2%
Ger en bra överblick över tjänsten -2% -2% -2% 0% -1% 0% -3%
Ser till kundens bästa -1% -1% -2% 1% -1% -2% -3%
Är nytänkande och modernt -1% 1% 0% 0% 0% 1% -2%
Har låga avgifter 1% 0% 0% 2% 2% 0% 1%

*) FTG är en förkortning på Företag

Bakgrund

En upprepande undersökning genomfördes under 2021 och 2022 år med rotation på en multipel påstående-fråga. Svarsandelarna har mellan åren sett likartade ut för svarsalternativen. I årets omgång av undersökningen genomfördes ett metodtest, där samma fråga ställdes även utan rotation för att undersöka effekten på svarsandelarna.

Fakta undersökningen 2022

Källa: Novus Sverigepanel

Målgrupp: Allmänheten

Antal intervjuer: Drygt 800 per år.

Fältperiod: maj 2021 och maj 2022.

 

Rapporten är sammanställd av Mikael Ohlsson, Forskningsansvarig, och Anna Andersdotter, Statistiker

Kontaktperson
Mikael Ohlsson
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: