Minnestest

17% av de svenska väljarna minns fel vad gäller vilket parti de röstade på i riksdagsvalet 2018

I samband med riksdagsvalet 2018 frågade vi i Novus Sverigepanel ett slumpmässigt urval av väljare vad de röstade på. Vi ställde även samma fråga till samma individer efter 2022 års val, då med tilläggsfrågan vad de röstade på även 2018. Totalt ingick 9 993 individer i denna analys.

Andel av respektive partis väljare som inte minns vad de röstade på i riksdagsvalet 2018

17% av de som 2022 röstade på partierna ovan minns inte vad de röstade på 2018.

Det visar sig alltså att en knapp femtedel minns fel vad gäller vilket parti de röstade på förra valet, dock skiljer sig denna andel lite mellan partierna. Minnesfelet är störst för tre av de f.d. allianspartierna L, KD och C, och minst för V.

Av de som mindes fel fördelades minnesfelet på dessa partier

De partier som de flesta som minns fel tror att de röstade på är de två historiskt sett största/etablerade partierna S och M, på tredje plats kommer SD.

Av de som mindes fel fördelades minnesfelet enligt nedan för respektive partis väljare

De flesta av de som minns fel uppger att de föregående val röstade på samma parti som 2022. Undantagen är L och KD där de flesta trodde att de röstat på M.

Frågan är också om minnesfelet är att man faktiskt minns fel eller om det handlar om att man väljer att skriva om sin egen historia när man har facit i hand?

Rapporten är sammanställd av Mikael Ohlsson, Forskningsansvarig, och Anna Andersdotter, Statistiker.

Kontaktperson
Mikael Ohlsson
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: