Medieklimatet 2021

Medierna har varit i stor förändring de senaste tjugo åren. De nya digitala vanorna och aktörerna har satt stor press på traditionell media.

Corona blev som ett lackmustest, vilka medier klarar av att rapportera en så stor kris på ett trovärdigt och korrekt sätt. Novus har under 2020 och början av 2021 kontinuerligt undersökt hur svenska folket tar till sig nyheter i allmänhet, och kring corona i synnerhet.

Rapporten har alltså en större bredd än bara rapporteringen kring corona. Vilka kanaler föredrar man för olika typer av nyheter, hur ofta uppdaterar man sig och vilka litar man mest på?

Innehållet i korthet:

  • Om Novus Medieklimat
  • Allmänhetens behov av nyheter
  • Allmänhetens behov av information om corona
  • Allmänhetens betyg på mediernas coronabevakning
  • Pandemins effekt på förtroendet för medier och makthavare
Kontaktperson
Torbjörn Sjöström
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: