Novus klimatrapport – presenterad på Bright Green Summit

Under slutskedet av januari gick Bright Green Summit av stapeln, en konferens som American Chamber Of Commerce ligger bakom. Tillställningen lyfter fram möjligheter och fungerar som en plattform för samarbete mellan olika branscher, regeringar, akademier och samhället för att tillhandahålla utbildning, policys, produkter och tjänster som behövs för att bekämpa klimatförändringar globalt.

Dagen bjöd på mycket – men framförallt många intressanta talare. På scen fanns bland annat Erik D. Ramanathan (U.S. Ambassador to Sweden), Mats Persson (Utbildningsminister), Charlotte Kalin (Sweden Public Affairs and Sustainability Manager, Coca-Cola) och Emilia Hagberg (Vice President Sustainability Development, Skanska)

Novus är stolt medsponsor till den här viktiga konferensen och befann sig på plats under hela dagen – med VD Torbjörn Sjöström som en av dagens talare. I fokus låg Novus klimatrapport.

Torbjörn Sjöström:

“För att få en bättre förståelse av läget och möjliga vägar framåt har Novus undersökt svenskarnas inställning till klimatfrågan ur ett nationellt och internationellt perspektiv.”

Ladda ner hela rapporten här: Novus klimatrapport vintern 2023/24

Novus vd Torbjörn Sjöström presenterar rapporten på Bright Green Summit 2024 den 24 januari

Novus vd Torbjörn Sjöström presenterar rapporten på Bright Green Summit 2024 den 24 januari.

Bakgrund

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och att de orsakas av människan, främst genom utsläpp av växthusgaser, råder det bred vetenskaplig konsensus om. För att få en bättre förståelse av läget och möjliga vägar framåt har Novus undersökt svenskarnas inställning till klimatfrågan ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Novus klimatrapport för hösten 2021 finns att läsa här.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Sammanfattning

Novus klimatrapport för vintern 2023/24 visar att svenska folket har övergripande god kunskap om klimatfrågan, anser att frågan är av global snarare är nationell eller individuell karaktär samt vet vilka länder som har högst CO2-utsläpp – men tycker att dessa tar för lite ansvar. Jämfört med 2021 kan framförallt noteras ett ökat förväntat ansvar på FN och EU att agera mot klimatförändringarna samt ett minskat förväntat ansvar på individen.

“I vilken omfattning anser du att klimatförändringen kan påverkas av människan?”

En klar majoritet av svenskarna (85%) anser att människan kan påverka klimatförändringarna i stor omfattning, medan nära en av sju (13%) anser att människan kan göra det i liten omfattning.

I vilken omfattning anser du att Sverige kan påverka klimatförändringarna?”

Drygt tre av sju (44%) anser att Sverige kan påverka klimatförändringarna i stor omfattning, medan nära fyra av sju (55%) anser att Sverige kan göra det i liten omfattning.

“Vad anser du är bästa sättet att stoppa jordens uppvärmning (klimatförändringen)? Max två svarsalternativ.”

Svenskarna anser att det bästa sättet att stoppa klimatförändringarna är ekonomiska påtryckningar på de länder som släpper ut mest (49%), följt av att bygga ut kärnkraft (30%) och att bygga ut sol, vind och vattenkraft (28%). Minst effektivt anser man är ökad bensin och dieselskatt (1%).

“Vilken av följande aktörer tycker du är viktigast att de agerar för att påverka klimatförändringen?”

Vidare anser man att det är viktigast att FN (39%) agerar för att påverka klimatförändringarna, följt av EU (29%), individen (18%) och Sverige (3%). Vid en jämförelse med 2021 syns ett ökat förväntat ansvar på FN (+3) och EU (+6) samt ett minskat förväntat ansvar på individen (-11).

“Vilket land tror du har högst CO2-utsläpp? Öppen fråga.”

Svenskarna tror att Kina (62%) är det land som har högst CO2-utsläpp, följt av USA (21%) och Indien (9%) – uppfattningar som överensstämmer med faktiska utsläppsdata från 2021.

“Hur pass stort ansvar anser du att landet du nämnde i föregående fråga tar för att minska sitt CO2-utsläpp?”

Av de som svarade Kina anser en av tio (10%) att landet tar mycket ansvar och drygt fem av sex (84%) att landet tar litet ansvar. Av de som svarade USA anser nära en av tio (9%) att landet tar mycket ansvar och nära en av tio (88%) att landet tar litet ansvar.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ under perioden 21–28 december 2023 i Novus Sverigepanel. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Undersökningen besvarades av 1023 personer i åldern 18–84 år. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Ladda ner hela rapporten här: Novus klimatrapport vintern 2023/24

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: