Novus Livsmedelsbarometer

Novus Livsmedelsbarometer

Undrar du vad som får kunderna att välja just din produkt i livsmedelshyllan? Behöver ni som livsmedelsföretag få bättre koll på vilka faktorer som värderas högst av konsumenterna och vad de tycker är värt att betala extra för?

Novus Livsmedelsbarometer är en rapport för alla som vill veta mer om vad vi som konsumenter tycker är viktigt när det kommer till livsmedel och vad som påverkar våra beslut när vi står i butiken. I år är Livsmedelsbarometern uppdelad i två rapporter, den första med fokus på traditionella livsmedelsfrågor och den andra med fokus på hållbarhet. Företag inom livsmedelsbranschen kan ha rapporten som utgångspunkt vid strategisk utveckling, utveckling av kommunikation och för att definiera verksamhetsmål.

Många av frågorna har Novus dessutom följt utvecklingen av under flera år och vi kan därför jämföra över tid för att kunna se hur de svenska konsumenterna resonerar 2022 och vilka trender som sker just nu.

Visste du att…

… närmare 50 procent av svenskarna efterfrågar mer och tydligare information på förpackningen.

…ekologiska produkter får allt mindre betydelse och att vi istället värderar närproducerade och närodlade produkter?

… över 60 procent av svenskarna tycker det är viktigt med hållbara livsmedel.

… drygt 7 av 10 svenskar tar sitt avfall till återvinningen.

Missa inte vår andra del av Livsmedelsbarometern, ett måste för alla som på något sätt jobbar inom livsmedelsbranschen!

Hör av dig till Helena Björck på Novus, så berättar hon mer.

Kontaktperson
Helena Björck

Här kan du se ett utdrag ur årets rapport del 1:

Livsmedelsbarometern – teaser 2022

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: