Läsinstruktioner i undersökningar

Kan man lita på att läsinstruktioner i undersökningar följs och hur skiljer sig detta mellan Novus Sverigepanel och en stor känd självrekryterad panel?

Vi genomförde en studie i Novus Sverigepanel och parallellt i en stor välkänd självrekryterad panel.

Undersökningen inledes med en läsinstruktion ”Ta dig tid och läs detta så noggrant som möjligt. Vi uppskattar att du kommer behöva cirka 2 minuter. Därefter kommer vi att be dig att svara på ett antal frågor”. De som använde mindre än en minut för att läsa texten fick en ny chans och om de då fortfarande inte ägnat tillräcklig tid till att läsa texten fick de inte besvara den fortsatta undersökningen utan ”screenades ut”.

I den själrekryterade panelen var det nästan hälften, 48%, av de svarande som exkluderades efter tidkontroll, medan motsvarande andel i Novus panel var 15%.

När vi sedan kontrollerar svarstiden för de i undersökningen som inte exkluderats efter tidkontroll var mediantiden i Novus Sverigepanel var 10 minuter med motsvarande tid för den självrekryterade panelen endast var 7,4 minuter.

Vi undersökte även hur svarsmönstret skiljde sig mellan dessa paneler. När det gällde frågorna om landets ekonomi och välstånd samt om kultur och moral kunde vi se att medlemmarna i den självrekryterade panelen i högre grad anger de negativa svarsalternativen medan Novus Sverigepanel i högre grad anser att Sverige lever upp till de ställda påståendena.

I Novus Sverigepanel var man även mer välvilligt inställda till och hade högre förtroende för individer som är olika en själv.

I den självrekryterade panelen befann man sig i högre utsträckning i på ytterkanterna av den politiska kartan. De svarade även mer kritiskt och negativt.

Vi har i tidigare studier sett att drivkrafterna i självrekryterade paneler främst är belöning (”snabbsvarare”) alternativt att man vill ”vädra sitt missnöje” vilket bekräftas i denna studie.

Novus Sverigepanel Självrekryterad panel
Antal exkluderade efter tidkontroll 36 186
Antal kompletta svar 202 201
Svarstid (median) 10 minuter 7,4 minuter

Rapporten är sammanställd av Mikael Ohlsson, Forskningsansvarig, och Anna Andersdotter, Statistiker.

Kontaktperson
Mikael Ohlsson
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: