Ny rapport på gång - Svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi

Årsrapport 2021. Kontakta oss för prisuppgift och beställning.

Rapporten ”Svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi” tar grepp om svenska folkets kunskaper och relation till områdena klimat, hållbarhet och energi. Nu är det dags att ta reda på vad som hänt med svenskarnas inställning under coronapandemin. Hur har allmänhetens syn på frågor som rör klimat, hållbarhet och energi påverkats under 2020 och vilken utveckling ser vi?

Novus kommer under november/december månad genomföra en uppföljning på vår undersökning som tar sin utgångspunkt i den svenska allmänhetens relation till klimat, hållbarhet och energi. Det är bara utifrån kunskap om allmänhetens inställning som vi har möjlighet att korrigera missuppfattningar, fylla kunskapsluckor, förändra beteenden och på sikt kunna nå Sveriges klimatmål.

2021 års rapport är en omfattande rapport som innehåller kunskap om allmänhetens syn på:

  • Klimatmål och klimatförändringar
  • Kunskap och oro
  • Hållbar utveckling (energikällor, energibärare, uppvärmning och drivmedel)
  • Hur utvecklingen ser ut när det gäller det egna engagemanget till att bidra till ett minskat klimatavtryck
  • Trenden för elbilen
  • Sveriges energiförsörjning

…plus en massa andra intressanta frågor.

 

Nu är det andra året i rad som vi genomför den här undersökningen vilket innebär att vi även kan göra jämförelser med föregående år, alltså innan pandemin. Den här omfattande rapporten riktar sig främst till dig som är beslutsfattare. Rapporten kan med fördel användas för att ge dig/er en faktabaserad baskunskap om allmänhetens kunskap och attityder kopplat till klimatfrågan, hållbarhet och energi. Det är också en utgångspunkt som kan ge ledtrådar för strategisk utveckling, utveckling av kommunikation och för att sätta/definiera verksamhetsmål.

Här är några fakta från 2020 års rapport:

66% instämmer i att de är mycket oroliga för klimatförändringarna.
74% av svenskarna källsorterar matrester.
44% sparar på varmvattnet.
49% tror att deras livskvalitet kommer att påverkas positivt av att Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 
31% säger att de känner till vilka beslut och initiativ som politikerna tagit för att Sverige ska nå sina klimatmål.

 

För prisuppgift och beställning kontakta peter.blid@novus.se och cecilia.dahlheim@novus.se. Det går att beställa rapporten tryckt eller digitalt. Du kan också boka en föreläsning i ämnet av oss.
Kontaktperson
Peter Blid
Kontaktperson
Cecilia Dahlheim

Novus Stories