Ny rapport på gång – Svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi. (Årsrapport 2021)

Sverige skall vara klimatneutralt 2045. Omställningen har inletts, engagemanget är stort och initiativen är många. Men vad tycker och tänker den svenska allmänheten när det gäller frågor om klimat, hållbarhet och energi?

I syfte att bredda samhällsdebatten inom områdena klimat, hållbarhet och energi, kommer Novus under november/december månad genomföra en undersökning som tar sin utgångspunkt i den svenska allmänhetens relation till dessa områden. Det är bara utifrån kunskap om allmänhetens inställning som vi har möjlighet att korrigera missuppfattningar, fylla kunskapsluckor, förändra beteenden och på sikt kunna nå Sveriges klimatmål.

För prisuppgfit och beställning, kontakta cecilia.dahlheim@novus.se

Kontaktperson
Cecilia Dahlheim

Novus Stories