Metodtest:

Skillnad i antal valbara svarsalternativ– fritt antal svar, max tre svar eller endast ett svar

Slutsats

Ingen skillnad kan sägas finnas mellan slutresultaten för de fyra olika undersökta scenarierna vad gäller vilka politiska frågor som är viktigast. Samma tre frågor kommer ut som viktigast för alla olika scenarierna. När denna undersökning genomfördes var det ”lag och ordning”, ”sjukvården” och ”invandring/integration”. När svarsalternativen utökas till fritt antal svar som i scenario 1 byter dock ”sjukvården och ”lag och ordning” plats i rankingen men det är fortfarande samma tre frågor som kommer ut som de tre viktigaste.

Vi kan, utifrån denna studie, anta att det är upp till varje enskild undersökning att avgöra hur många valbara svarsalternativ som ska användas för att undersöka olika faktorers viktighet, utifrån andra aspekter av insamlingen. Finns ingen annan frågeställning/preferens att ta hänsyn till bör rimligen en singelfråga användas, då den är tidsmässigt enklast för respondenterna att besvara. Alternativt, om man bedömer att det är kan vara svårt att välja ut en enda fråga välja max tre svar eftersom den ger samma utfall som alternativ fritt antal svar.

Resultat

Tabell 1: Svarsandelar topp tre

Det är tydligt att valfritt antal svar genererar högre svarsandelar för de allra flesta svarsalternativ, den totala svarsmängden uppgår till 571% när frågan ställdes som en multisvarsfråga utan begränsning i antalet svar. Detta innebär att de som besvarat undersökningen i genomsnitt markerat 5,71 svarsalternativ. När antalet svar var begränsat till max 3 uppgick den till 289%.

Bakgrund

För att undersöka vilken effekt olika upplägg för bedömning av viktighetsfrågor har ställdes frågan ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?” i fyra olika undersökningar.

I scenario 1 ställdes frågan som en multipelsvarsfråga, d.v.s. där fritt antal svar kan anges.

I scenario 2 ställdes frågan som en multipelsvarsfråga, d.v.s. där fritt antal svar kan anges följt av att sedan välja de tre viktigaste.

I scenario 3 ställdes samma fråga som en multipelsvarsfråga där max tre svar kan anges.

I scenario 4 ställdes frågan som en singelsvarsfråga, d.v.s. där endast ett svarsalternativ kan anges.

 

Undersökningarna genomfördes under maj 2022

Rapporten är sammanställd av Mikael Ohlsson, Forskningsansvarig, och Anna Andersdotter, Statistiker.

Kontaktperson
Mikael Ohlsson
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: