Life och Novus: Framväxten av ett stärkt varumärke

“Vi insåg även att vi lagt mycket fokus på en målgrupp människor som är väldigt medveten om vad ett hälsosamt liv innebär men som inte är så intresserad av sin hälsa.” – Emmelie Johansson, marknads- och e-handelsdirektör på Life

Life, Nordens främsta hälsokedja, har genom sitt engagemang för att främja naturlig hälsa etablerat sig som en betydande aktör inom hälsobranschen. Med en imponerande närvaro i Sverige, Norge och Finland har de skapat en stark ställning i marknaden. Life fortsätter jobba för att stärka sitt varumärke och bli den självklara destinationen för välbefinnande.

Novus är med och bidrar till denna spännande resa med en djupgående varumärkes- och marknadsanalys – en grund till den strategiska vägen framåt.

–  Analyserna har legat till grund för vår nya kommunikationsplattform och vår nya brand story. Vi har fått insikter om att många människor idag har en relativt brokig bild av vårt varumärke i Norden. Vi vill därför förflytta oss från att vara en klassisk och lite otydlig hälsokostbutik som man går till ibland, till att bli sedd som en tydlig och självklar destination i vardagen för personligt välmående.

Utifrån undersökningen har vi också kunnat definiera vilka egenskaper vi behöver förtydliga, addera och även radera för att förflytta vårt varumärke, säger Emmelie Johansson, marknads- och e-handelsdirektör på Life.

Novus Angreppssätt

Novus uppdrag var att hjälpa Life att fördjupa sin förståelse kring deras varumärkesposition och konkurrenternas styrkor på marknaden. Genom att analysera konsumenternas bakomliggande drivkrafter har de nu insikter som stärker Lifes förmåga att attrahera nya kunder och öka betalningsviljan för sina produkter. Detta har inte bara påverkat Life på en övergripande nivå utan också gett dem kraften att anpassa sin strategi och stödja sina lokala marknader på ett skräddarsytt sätt.

–  Den specifika segmenteringsanalysen har gjort att vi kunnat identifierat sex distinkta grupper som på olika sätt framträder och skiljer sig från varandra. Utefter den här analysen har vi valt att fokusera på tre segment med allra störst potential för oss och som vi framöver vill rikta mer specifik kommunikation till, säger Emmelie Johansson.

Ieva Englund, Client Development Advisor på Novus:

–  Projektet utgör en av de mest omfattande analyserna vi genomför på Novus. Vi inleder med en noggrann kartläggning av varumärket, identifierar de centrala drivkrafterna bakom köpbeslut och utvärderar konsumenternas betalningsvilja. Sedan tar vi fram ett underlag för varumärkespositionering och kommunikation. En särskild utmaning i detta projekt var att definiera produktkategorin, eftersom hälsoprodukter kan inkludera allt från livsmedel, kosttillskott till träningsutrustning och annat. Detta tvingade oss att noggrant finjustera vår metodologi, vilket vi alltid gör i nära samarbete med våra kunder. Det är en otroligt givande och stimulerande upplevelse att arbeta tillsammans med Life och M&C Saatchi.

”Det gav oss några skratt här och där”

Resultatet bidrog inte bara med värdefulla insikter, utan gav även en och annan wow-upplevelse.

–  Det gav oss några skratt här och där och speciellt hur konsumenterna beskriver oss som en person och vilka attribut vi då skulle ha. Vi insåg även att vi lagt mycket fokus på en målgrupp människor som är väldigt medveten om vad ett hälsosamt liv innebär men som inte är så intresserad av sin hälsa. Analysen har hjälpt oss att inse att det blir väldigt dyrt att försöka omvandla den här målgruppen till kunder och att vi hellre ska fokusera på andra segment. Detta är också en kundgrupp som vi tydligt kan se i vår kundklubb, som en sällanköpare, säger Emmelie Johansson.

Kontaktperson
Ieva Englund

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: