Så förankrar Svenska Ridsportförbundet sin utveckling i verkligheten

”Det känns viktigt att använda sig av en neutral, objektiv part som är utomstående och kan hålla i hela processen.”

– Mia Thun om varför de valt att samarbeta med Novus

”En trygghet att varje steg framåt är noga förankrat i verkligheten”

Svenska Ridsportförbundet är ett brett medlemsförbund där föreningarna finns runt om i hela landet och skiljer sig åt i både storlek och karaktär. I Novus har förbundet hittat en samarbetspartner som bistår med att ta temperaturen på läget, oavsett om det handlar om en ökad dialog med kommunerna eller åt vilket håll föreningarna önskar att förbundet ska utvecklas.

Svenska Ridsportförbundet är ett av våra största idrottsförbund med drygt 155 000 enskilda medlemmar, runt 860 klubbar och 19 ridsportdistrikt. Ridsporten är också en av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning och den andra största sporten i Sverige för ungdomar i åldern 7 – 25 år.

– Ridsportförbundet består av många olika föreningar, av olika storlek och karaktär. För oss är det viktigt att veta om vi lyckas hjälpa våra föreningar med det som önskas och att de är nöjda med våra insatser, säger Mia Thun, utvecklingssamordnare för Ridklubb och Ridskola hos Svenska Ridsportförbundet.

Ville öka kunskapen i kommunerna

2013 ville förbundet bistå sina föreningar i en förbättrad dialog med kommunerna.

Med hjälp av Novus genomfördes en undersökning som visade vilka kunskaper som kommunerna hade om ridskolorna och vilken information som behövde fyllas på.

– Utifrån rapporten satte vi ihop en verktygslåda till våra föreningar som de kunde använda sig av i sin kontakt med kommunen. Två år senare gjorde vi en uppföljning som visade att kännedomen om ridskolan hade ökat, berättar Mia.

Undersökningen med Novus har under åren utvecklats till ett långtgående samarbete.

– Vi har fortsatt att genomföra kommunundersökningen vartannat år och vi ser tydligt att vårt arbete gör skillnad och kännedomen ökar. Det är en bra värdemätare och ett kvitto på det vi gör, säger Mia.

Viktigt med en objektiv, neutral part

Utöver kommunundersökningen har Svenska Ridsportförbundet med hjälp av Novus även undersökt hur föreningarna uppfattar förbundet.

– För oss har det varit ett bra sätt att fånga upp önskemål och göra föreningarna delaktiga i åt vilket håll vi ska utvecklas. I just den typen av undersökningar känns det viktigt att använda sig av en neutral, objektiv part som är utomstående och kan hålla i hela processen, från urval och framtagande av frågor till själva undersökningen och slutsatsen, menar Mia.

Novus skapar trygg grund att stå på

Novus har också hjälpt till med underlag till förbundets strategiarbete och gjort fördjupade undersökningar utifrån ett urval.

– Novus är fantastiskt bra; de hjälper oss både med att kartlägga och identifiera relevanta frågeställningar, genomföra undersökningar och sedan även ge förslag på uppföljning och analys. Det i sin tur hjälper oss i vår utveckling som förbund och föreningsverksamhet. Vi ser tydligt vad vi behöver jobba vidare med och vad som redan fungerar. Vi har även fått känselspröt ut i samhället via Novus Sverigepanel, där vi kan undersöka vilket uppfattning allmänheten utanför ridsporten har om oss och vår verksamhet, säger Mia och avslutar:

– Allt sammantaget ger det oss en riktigt bra grund att stå på där vi kan känna oss trygga i att varje steg framåt är noga förankrat i verkligheten.

Kontaktperson
Peter Blid

© Foto: Mikael Sjöberg

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: