Med syfte att stoppa självmorden

Vi är inte en stor aktör men har alltid känt oss omhändertagna och viktiga för Novus.

– Anna Matzinger på Suicide Zero om samarbetet med Novus

Varje självmord är ett för mycket. Ändå tar fyra personer om dagen sitt liv. Suicide Zero jobbar för att minska självmorden. Ett av initiativen är den prisade boken Livsviktiga snack. Med stöd i Novus undersökningar driver nu organisationen initiativet vidare. För ett samhälle utan självmord.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland våra unga. Det är jobbigt att prata om och många gånger så vill vi inte beröra ämnet så länge våra barn mår bra. Men det är just då vi behöver prata, för att förebygga och ge barnen redskap för livet så de kan hantera även livets dalar och motgångar. Det menar Suicide Zero, organisationen som ligger bakom boken Livsviktiga Snack. Boken riktar sig till föräldrar till barn i åldern 9 – 12 år och har i tre års tid skickats ut via post till ett urval föräldrar till målgruppen.

– Åldern 9 – 12 år är en bra start. Då är barnen i en fas i livet då hjärnan har mognat så pass att många nya tankar tillkommer, men de är fortfarande nåbara för föräldrarna att jämföra med tonåren då det kan bli tuffare att få till ett bra samtal. Vi vet att förmågan att kunna sätta ord på sina känslor och prata om sitt mående kan motverka och avhjälpa både depression och nedstämdhet. Därför är det just det vi vill lära barnen. Vägen till dem går genom deras föräldrar, förklarar Anna Matzinger, redaktör för projektet.

Utskick till nästan 350 000 föräldrar

Med en expertgrupp som bollplank togs en strategi fram för hur budskapet skulle kommuniceras. Via finansieringsanslag från Allmänna Arvsfonden kunde Suicide Zero sammanställa material och skapa hemsidan. Men boken, som sammantaget nått nästan 350 000 föräldrar, finansierade de själva.

Redan efter första utskicket tog organisationen hjälp av Novus. Under åren har både kvantitativa och kvalitativa undersökningar genomförts. Resultatet överträffade alla förväntningar: av dem som hade öppnat kuvertet var det drygt åtta av tio som minst hade bläddrat igenom den.

– En slutsats som vi upptäckte var att mammorna var i majoritet när det kom till att ta till sig budskapet. Med en statistik som säger att ungefär 70 procent av de som väljer att ta sitt liv är män och 139 barn och unga mellan 15 – 24 år tog sina liv under 2021, varav 102 av dem var män, så känns det viktigt att vi når ut till papporna. Därför har vi i år riktat utskicket till två grupper, där pappor är den ena och mammor den andra. Förhoppningen är att ett adresserat utskick till en pappa ökar chansen för att han öppnar det, berättar Anna.

Prisad kampanj

Projektet har vunnit flertalet priser, bland annat 75 wattaren, Silverägget samt Svenska designpriset.

– Priserna är verkligen en glad överraskning och ingenting vi räknat med. De hade heller aldrig varit möjliga att vinna utan Novus, då det är deras statistik och deras undersökningar som gett oss materialet att skicka in till tävlingarna, säger Anna.

Suicide Zero valde att även få hjälp med analys och slutrapport från Novus, något som Anna tycker har varit väldigt värdefullt.

– Dels har det varit bra som underlag att visa för bidragsgivare och finansiärer, både framtida och nuvarande, men även för att det gett oss insikter i hur vi ska fortsätta utveckla projektet och vad vi behöver fokusera på framåt. De har också hjälpt oss hitta nyckelcitat som vi kan använda i våra presentationer av projektet.

Ett långtgående samarbete

Anna ser absolut att samarbetet med Novus kommer att fortgå.

– Det har varit ett väldigt fint samarbete och det är fortfarande det. Vi har verkligen bara behövt önska vad vi vill få svar på och så har de tagit fram allt som behövts. Det har känts tryggt att kunna luta sig mot deras expertis och att de tagit fram statistiska underlag åt oss. Vi har inte gjort så mycket, de har guidat oss hela vägen.

Anna tycker att den personliga kontakten de haft med Novus har varit viktig.

– Vi är inte en stor aktör men har alltid känt oss omhändertagna och viktiga för Novus. Att endast ha en kontaktperson är också värdefullt och gör det lättare att bygga en fin relation där vi tillsammans jobbar mot gemensamma mål. Det gör processen smidigare.

Kontaktperson
Cecilia Dahlheim

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: