Novus fakta ger intresseväckande innehåll

Pandemin har skapat ett ökat intresse för PR/innehåll eftersom företag och organisationer inte kan jobba med aktivering och fysisk bearbetning i samma utsträckning som tidigare måste våra kunder öka närvaron digitalt och ha något att berätta.

Det viktigaste för att nå ut är att ha en story, men storyn måste hålla och behöver därför faktabaserade underlag. I Sverigepanelen tar vi effektivt fram fakta kring frågeställningar som rör vardagen för allmänheten. Bakgrundsdata ger profiler på målgrupperna som gör att innehåll går att anpassa och distribuera rikta, både brett och nischat.

För en av våra kunder resulterade Novus undersökning i en kampanjsida i form av en kartläggning av svenskarnas relation till bilägande och en rapport.

Undersökningen gav information om svenskars syn på, och kunskap kring bilägnade. Hur ser kvinnor respektive män på bilekonomi, vem har bäst koll på kostnader och så vidare.

Utifrån underlagen och de vinklar man ville ha togs en rapport fram och en rad PR-aktiviteter för att positionera företaget tydligare som expert på området.

Bild: © CarPay och Volvofinans Bank

Länk till kampanjsidan: Livet runt bilen 2020

Länk till rapporten

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: