Svenskarnas syn på Finland 

Novus har fått förtroendet att undersöka svenskarnas syn på Finland. Svenskarna är ökat positiva till Finland, krishantering och den gemensamma NATO-ansökan bidrar till den positiva inställningen. Mer än hälften av svenskarna ser Finland som ett jämställt land, potentiellt tack vare presidenten Sanna Marin. Trots det visar vår undersökning att det är bastu, sisu och sjöar som i likhet med tidigare undersökningar är svenskarnas starkaste associationer av Finland. 

Fanny Göterfelt seniorkonsult på Novus var på plats i Finland för att presentera rapporten, vilket uppmärksammades av de finska medierna. Exempel på hur studien togs emot i Finland finns att läsa här: Svenska Yle ”Svenskarna ser mer positivt på Finland än tidigare…” samt i HBL ”Så här tycker svenskarna om Finland – och om Sanna Marin”.

De positiva resultaten läses av tydligt: svenskar är intresserade och vill veta mer om Finland. NATO-processen har stärkt det uppfattade samarbetet emellan Sverige och Finland. Viljan att besöka Finland har även ökat signifikant sedan föregående mätning, och Finland ses som ett spännande land med ett bra, fungerande samhälle.

Även synen på Finland som ett jämställt land har ökat markant. Hälften av svenskarna instämmer med att Finland är ett land som präglas av jämställdhet mellan könen. Kanske kan hälften ses som en liten andel hos vissa, men det är den största ökningen jämfört med mätningen 2017 då endast en fjärdedel av svenskarna instämde med detta påstående. I finska medier pratar man om Sanna Marin-effekten. Och kanske är det inte bara effekten av en person, utan de många unga kvinnorna i politiskt viktigapositioner.

Resultatet togs glädjande emot i Finland och finsk media var intresserade av att förstå hur svenskarnas bild av Finland såg ut. De var även glatt överraskade av att positiviteten och intresset ökat framför allt hos den yngre åldersgruppen 18–29 åringar, som i högre grad utmärkte sig som intresserade och positiva.

Trots en generellt ökad positiv inställning till Finland så överskuggar säkerhetsläget intresset för andra områden. En tredjedel av svenskarna har läst artiklar om Finland i dagspress det senaste halvåret, men betydligt färre kommer i kontakt med annan finsk kultur. Bastu, sisu och sjöar kvarstår som svenskarnas starkaste associationer av Finland och intresset av att lära sig mer om finsk design och hållbarhet har minskat sedan mätningen 2020.  Det råder även osäkerhet huruvida Finland ligger i framkant i klimatarbetet eller ej, och barriärerna kvarstår när det kommer till att bosätta sig i Finland, där språket nämns som ett stort hinder.

Resultaten visar även hur det säkerhetspolitiska läget står i centrum hos svenskarna och att stereotypiska bilder av ett land är svåra att förändra.

Finlands landskap lyfts dock som något spännande och lockande att upptäcka och det är nu tankearbetet börjar kring hur man tar dessa (positiva) resultat vidare. Hur gör man för att skapa nya associationer hos svenskarna? Hur försäkrar man att ett generellt positivt intresse för Finland också genererar uppmärksamhet för andra delar, så som finsk kultur som slutligen leder till större besöksnäring och att fler svenskar överväger att faktiskt bosätta sig i Finland? Hur jobbar man för att behålla intresset, utöver NATO-processer och krishantering?

Denna rapport är säkerligen bara början på ett större arbete av att förankra den (positiva) bilden av Finland hos svenskarna.

Novus har på uppdrag av tankesmedjan Magma och i samarbete med Finlandsinstitutet, Finlands ambassad – Stockholm, Kulturfonden för Sverige och Finland gjort en undersökning om svenskarnas bild av Finland. Undersökningen jämförs med tidigare undersökningar vi gjorde med liknande frågor år 2017 och 2020.

Kontaktperson
Fanny Göterfelt
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: