Livebranschen och Novus – att mäta och utveckla ett arbetsgivarvarumärke

Svensk Live arbetar för att stötta och utveckla livemusiken i Sverige och samlar över 300 arrangörer runt om i landet. I samarbete med Novus och ett antal medlemsarrangörer har Svensk Live under våren 2024 tagit tempen på den svenska livebranschen. Undersökningen har riktat sig till personer som är aktiva inom branschen idag, med syfte att kartlägga synen på livebranschen och dess aktörer som arbetsgivare.

– Idén till undersökningen kom från en VD på ett av de större bolagen. Vi kollade intresset hos andra bolag och om de ville medverka och det blev en snabb mailtråd med JA!” säger Joppe Pihlgren som är verksamhetsledare på Svensk Live och har fungerat som en samordnande kraft under undersökningens gång.

Bakgrunden till undersökningen var ett behov av ett kunskapsunderlag som kan främja livebranschens utveckling framåt. Med Novus hjälp ville man då lyssna på branschens aktiva röster för att förstå vad som redan fungerar bra idag, och vad man behöver jobba vidare med för att fortsätta ses som attraktiva arbetsgivare. Tanken är att denna mätning ska bli den första i raden av flera, och att utvecklingen för både Svensk Live och de enskilda deltagararrangörerna ska följas genom upprepade mätningar över tid.

Novus angreppssätt

Upplägget var att ett antal arrangörer gemensamt finansierade undersökningen med lika stora summor, med Svensk Live som samordnande part. Frågeformuläret författades av Novus i samarbete med Svensk Live, var gemensamt för alla och täckte in områden som kännedom, inställning till att söka jobb, rekommendationsbenägenhet och image.

Novus rådgivare Lina Karlsson har också varit drivande i projektet tillsammans med Joppe Pihlgren. Hon menar att parterna med hjälp av tät dialog och anpassade analysramverk fick till ett upplägg som tar hänsyn både till branschkontext och enskild aktör samt håller över tid.

– Det här projektet har varit väldigt givande och lärorikt också för oss på Novus, säger Lina Karlsson. Att genomföra en undersökning där flera parter ska involveras och bli nöjda, och inte ta del av varandras resultat kräver samarbete, lyhördhet och utanför boxen-tänk.

Insikter att jobba vidare med

Efter avklarad intervjuinsamling fick parterna var sin rapport med enbart sina egna resultat och skräddarsydd analys. Vidare fick alla parter se hur det egna arbetsgivarvarumärket förhöll sig till ett ackumulerat branschgenomsnitt på ett utvalt antal KPI’er. Detta för att få en känsla för sina egna relativa styrkor och utvecklingsmöjligheter. Även Svensk Live fick en rapport enbart bestående av branschgenomsnitt som sammanfattade synen på branschen på totalnivå.

På frågan om huruvida undersökningen gav några aha-upplevelser svarar Joppe Pihlgren att det fanns sådant som egentligen inte alls var aha-upplevelser men som ändå blev det när man fick se dem svart på vitt. Till exempel hur viktig balansen mellan arbete och fritid är för de som är aktiva i livebranschen.

– Annat som var kul att se var att vi är en attraktiv bransch och en del andra bra resultat som blir en klapp på axeln, säger Joppe Pihlgren.

Undersökningen och efterföljande mätningar ska framöver fungera som arbetsunderlag i de respektive organisationerna, och har enligt Joppe Pihlgren redan kommit till användning:

– Respektive bolag har använt den till sitt eget arbete och vi som branschorganisation har nu verktyg för att se vilka frågor vi kan arbeta med på generell nivå för alla medlemmar.

Här kan du ta del av fler av Novus kundcase.

Kontaktperson
Lina Karlsson

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: