Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet

Novus har genomfört en undersökningen på uppdrag av organisationen Mitt Liv, som verkar för mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Syftet var att se hur många företag som bedriver ett aktivt arbete i frågan, förstå deras drivkrafter och utmaningar samt vilka verktyg de behöver för att öppna för fler talanger och perspektiv.

En övervägande andel, 78%, anser att det är viktigt med ökad mångfald och inkludering på svenska arbetsmarknaden. Ännu fler, 83% av cheferna, ser frågan som en del av sitt chefsansvar. Samtidigt uppger bara hälften (49%) att företaget har en strategi och en knapp tredjedel (31%) har satt upp specifika mål.

Få av företagen har dedikerade resurser i högsta ledningen. Endast 15% av de svarande uppger att det finns en mångfalds- och inkluderingsansvarig i högsta ledningen. Medan 60% av cheferna uppger att attrahera och behålla talanger är största vinsten med mångfald, så anger 37% att det största hindret är att personer som skulle bidra till ökad mångfald saknar rätt kompetenser eller helt enkelt inte söker de utlysta jobben (24%).

Generellt har offentlig sektor och större företag kommit längre i arbetet för mångfald och inkludering. Det är en större utmaning för mindre och medelstora privata företag.

Rapporten baseras på svaren från 544 chefer inom privat, ideell och offentlig sektor i företag och organisationer med fler än 25 anställda. Om du vill veta mer om hur ditt företag eller organisation kan kartlägga hur bra ni är på att skapa en ökad inkludering, kontakta Cecilia Dalheim seniorkonsult på Novus cecilia.dahlheim@novus.se.

Läs hela rapporten här…

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: