Föreläsningar

Våra konsulter erbjuder tankeväckande föreläsningar

Vill du ha en föreläsning om innehållet i någon av våra rapporter? Eller vill du ha en föreläsning om hållbarhet och vad som krävs för att man som företag ska nå ut till sin målgrupp? Novus har erfarna föreläsare som gärna kommer till din arbetsplats för att hålla en föreläsning.

Hör av dig till oss på info@novus.se om du önskar en föreläsning om något av följande:

 

Föreläsning – Är AI en samhällsfråga?

Tillsammans med addAI har Novus gjort en undersökning om AI ur några olika samhällsperspektiv. Rapporten bör ses som ett första steg att börja gräva djupare i frågor kring AI och samhällsutvecklingen.

Undersökningen handlar om den svenska allmänhetens syn på en framtid där AI slagit igenom på bred front. Om man t.ex. tror att framtiden kommer vara mer eller mindre demokratisk, om ens personliga data kommer bli mer eller mindre värd och om de stora teknikbolagens inflytande kommer vara större eller mindre. Vi har också undersökt frågor om inställningen till offentlighetsprincipen och AI i offentlig sektor, personlig integritet och vilken aktör man har störst förtroende för när det gäller att skydda ens personliga data.

Syftet med undersökningen har varit att bredda samhällsdebatten om AI genom att inkludera den svenska allmänhetens attityder i frågor av detta slag.

Pris lämnas vid förfrågan.

Föreläsare: Mats Elzén

 

Föreläsning – Hur kommunicerar man hållbarhet

Hållbarhet är idag ett område som är mycket svårt att förstå och den kommunikation som företag och organisationer idag använder sig av landar påverkas ofta av generella missuppfattningar vi människor har om hållbar utveckling. Genom att känna till de stora missförstånd vi har hållbar utveckling och vilka tankar som utgör hinder för vår förståelse ges en bättre grund för ett framtida kommunikationsarbete.

Pris lämnas vid förfrågan.

Föreläsare: Olof Gränström

 

 

 

 

Föreläsning – Vanliga missförstånd om vår ”kontext”

Novus har lång erfarenhet och kunskap om de missförstånd och kunskapsluckor som existerar i Sverige idag. Föreläsningen utgår från en ny undersökning gjord just för er där vi pekar på ett antal viktiga kunskapsluckor rörande just er ”kontext”. I paketet ingår en underhållande föreläsning, ett antal frågor om just er kontext samt en kort rapport som kan delas med publiken.

Pris lämnas vid förfrågan.

Föreläsare: Olof Gränström

 

 

 

 

Föreläsning – Politiska läget

Novus VD föreläser om det politiska läget, nu och historiskt.

Pris lämnas vid förfrågan.

Föreläsare: Torbjörn Sjöström