Reklameffekt i centrum på Novus frukostseminarium

Ett stort tack till alla som deltog under tisdagens frukostseminarium om reklameffekt som Novus anordnade! Seminariet fokuserade på Novus omfattande erfarenheter inom kampanjutvärdering och tog upp frågor som varför mottagandet av olika kommunikationsinsatser kan variera så betydligt, vad som sker i konsumenternas sinne när de antingen välkomnar eller ogillar reklammeddelanden, samt hur man utvärderar om en kampanj har varit framgångsrik eller inte. Diskussionen spände även över ämnet positiv reklam och dess potential, särskilt inom branscher där annonsörer traditionellt fokuserar på att väcka negativa känslor.

Dessutom utforskades metoder för att mäta och bedöma reklams effekt och hur man kan säkra sina reklaminvesteringar i förväg. På plats var även SOS Barnbyar, en kund till Novus som utmärkt sig med sitt senaste reklamkoncept genom att satsa på långsiktighet, positivitet och noggrann utvärdering.

SOS Barnbyar

Karin Cassinger, Marknads- och Kommunikationschef på SOS Barnbyar, berättade om deras långsiktiga varumärkesarbete och varför de valde att gå mot strömmen och satsa på reklam som framhävde positiva känslor, som exempelvis kampanjen ”Barnsliga rättigheter”. Under hennes presentation lärde vi oss även hur man kan arbeta med långsiktighet i en tid när hela världen påverkas av krig.

”När det var dags för ett omtag med kommunikationen tog vi hjälp av Novus och arbetade ut skisser på bland annat film, print, annonser och sociala medier, som vi sedan testade kvalitativt. Det gjorde vi för att se om konceptet överhuvudtaget funkade och framför allt för att se vad vi kan skruva i och göra ännu bättre. Utfallet av kampanjen blev en positiv respons från publiken, då det bland annat upplevdes som något unikt som särskilde oss inom kategorin”.

”En kampanj kan variera i det oändliga”

Lina Karlsson, Rådgivare på Novus, gick igenom nyckelbegreppen effekt och effektivitet och vad man ska tänka på när man utvärderar sin marknadskommunikation. Hon presenterade även Effektintyget, den mall Novus utgår från för att skatta om en kampanj fungerat och fyllt sitt syfte.

”När vi på Novus tar ett steg tillbaka och ser på vår samlade erfarenhet av kampanjutvärderingar är det en sak som står helt klart. En kampanj kan variera i det oändliga. I syfte, i budget, i räckvidd, i tilltänkt målgrupp och – inte minst – i hur omtyckt den blir. Faktum är att oavsett hur stort ett varumärke är eller hur mycket pengar man lagt på en kampanj, kan det variera oerhört mycket i hur den tas emot av sin publik”.

Cecilia Dahlheim, Senior Rådgivare på Novus, delade med sig av lärdomar från kampanjutvärderingar som tog sin utgångspunkt i nyckelbegreppet “likeability”. Under presentationen lyftes insikt i de variationer som kan uppstå i samband med gillande av reklam och vilka vanliga misstag som bör undvikas för att uppnå önskad effekt. Bland annat betonades variationen i likeability hos Novus tio senast utvärderade kampanjer – en siffra som sträckte sig från 5% till 71%. Detta trots att alla produktioner varit välarbetade och genomtänkta.

”Begreppet ”likeability” innebär ett slags övergripande gillande av kampanjen. Det mäts via en fråga där de som sett kampanjen får ange på en skala hur mycket man tycker om den. Likeability är ett intressant mått att titta på eftersom det inte är något man som annonsör kan köpa sig till, utan som man måste förtjäna”.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: