Kan de skilja på dem – undersökning om kunskapen kring de/dem

En nyligen genomförd undersökning av Novus på uppdrag av Språktidningen visar att drygt sex av tio svenskar (63%) tycker att det är enkelt att göra rätt på de och dem när de skriver, medan drygt en av tio (12%) tycker att det är svårt. 

Tycker du att det är svårt att göra rätt på de/dem när du skriver?

Efter att sex testmeningar besvarats förändrades dock bilden av kunskaperna. Drygt 80 procent svarar rätt på ‘Vi körde de/dem till stationen’, ‘Jag fick boken av de/dem’, ‘Nu går de/dem bästa filmerna på bio’ och ‘Vem sa det till de/dem’. Men när två svårare meningar testades var det en majoritet som inte svarade rätt. 44 procent svarar rätt på ‘De/dem följde vi hem’ och 11 procent på ‘Jag köpte mat åt de/dem som kom på festen’. 

Är det rätt att skriva de eller dem i dessa meningar?

Anders Svensson, Språktidningens chefredaktör, om resultatet:

”I debatten påstås det ofta att det bara är unga som har svårt med de och dem. Många upplever också att det är ett nytt problem i svenska språket. Den här undersökningen visar att det inte stämmer.”

Den korrekta användningen av “de”, “dem” och “dom” i skrift har länge varit en av de mest omdiskuterade frågorna om språkriktighet i svenskan. Undersökningen avslöjar att färre äldre svenskar upplever svårigheter med dessa ord, även om skillnaderna mellan generationerna är små. Emellertid speglar inte detta nödvändigtvis verkligheten. Vid fem av sex testmeningar är det de yngre deltagarna som svarar korrekt i något större utsträckning.

”I språkvårdslitteratur har valet mellan de och dem beskrivits som svårt i ganska precis ett århundrade. Detta har varit ett problem i flera generationer. Yngre har alltså en lite mer realistisk bild av sin egen förmåga. Förklaringen till att yngre har aningen lättare för de och dem kan vara att det rör sig om en grupp som ganska nyligen fått lära in distinktionen i undervisningen i skolan, säger Anders Svensson.”

Läs mer om undersökningen i Språktidningen här.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Språktidningen under perioden 14–20 september 2023 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1054 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, läs här.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: