Sommaren 2023 – svenskarnas syn på inflationen

Sommaren 2023 genomförde Novus en undersökning om svenskarnas oro för inflationen. Undersökningen genomfördes på Novus eget initiativ under perioden 20–25 juli i Novus Sverigepanel. Resultatet visar bl.a. att:

  • En majoritet av svenskarna, cirka 52 procent, är oroliga för inflationens påverkan på sin privatekonomi. Cirka 46 procent är inte oroliga.
  • De undergrupper som i högre grad är mycket oroliga är bl.a. boende i norra Sverige (17%) och boende i Stockholm (15%).
  • De undergrupper som i högre grad inte alls är oroliga är bl.a. män i åldern 65–84 år (12%), personer i åldern 65–84 år (9%), partisympati: M+L+KD (9%) och M (9%).
  • Svenskarna anser att de två främsta orsakerna till inflationen i Sverige är Rysslands invasion av Ukraina (46%) och den svaga kronan (44%).
  • Av de påståenden Novus har testat kring inflationen i Sverige, instämmer svenskarna mest i att matpriserna är orimligt höga (85%) och att politikerna inte tar inflationens negativa effekt på medborgaren på allvar (59%).

Diagram 1: Hur pass orolig är du för inflationens påverkan på din privatekonomi?

Diagram 2: Om du tänker på inflationen i Sverige, i vilken grad instämmer du i följande påståenden?

Diagram 3: Vad anser du är de två främsta orsakerna till inflationen i Sverige? 

Läs rapporten i sin helhet här.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: