Nyheter

Frukostseminarium om marknadsstrategi – hur hittar man tillväxtpotentialen?

30 apr 2024

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog i Novus frukostseminarium, som anordnades i samarbete med Life och M&C Saatchi. Det var en inspirerande och givande morgon, och vi ser fram emot att fortsätta utforska dessa ämnen tillsammans i framtiden. Ett extra stort tack riktas till Mounes Zandi från M&C Saatchi, Emmelie Johansson […]

Läs nyhet

Torbjörn Sjöström är Sveriges nya WAPOR-representant

23 apr 2024

Nationella representanter vid WAPOR har en viktig roll i att främja organisationens mission i sina länder och stödja utvecklingen av opinionsundersökningsområdet globalt. Deras ansvar inkluderar att upprätthålla medlemskap i WAPOR, uppmuntra till medlemskap och deltagande, delta i WAPOR:s Frihetsundersökning och bidra till nyhetsbrevet med information om viktiga utvecklingar inom opinionsundersökning. De förväntas också lämna årliga […]

Läs nyhet

Farzad Golchin vald till ny styrelseledamot i Novus Group

18 apr 2024

Farzad Golchin är grundare och VD för Novare Potential. Han har en lång erfarenhet inom konsult-, marknads- och affärsutveckling, en bransch han också innehaft flera roller inom. Senast arbetade han som marknadschef för Comviq. – Att analysera och förstå sin samtid är avgörande för ledare inom alla typer av organisationer. Att få bidra till Novus utveckling, […]

Läs nyhet

Bolagsstämma i Novus Group International AB avhölls den 25 april 2023 kl 10

18 apr 2024

Följande beslut togs vid stämman: Stämman beslutade fastställande av resultaträkning och balansräkning. Stämman beslutade om att fastställa föreslagna dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade om att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Fastställelse om ersättning till styrelsen, 150 000 SEK för ledamöter som inte innehar anställning i bolaget […]

Läs nyhet
Sida av 104
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: