Nyheter

Fortsatt tapp i förtroende för svenska mjölkbönder

14 jan 2021

För ett år sedan gjorde Novus en undersökning för SVT om förtroendet för Sveriges mjölkbönder efter att Uppdrag granskning visat ett program om en misskött mjölkgård. Ett år senare har Novus gjort en ny undersökning på uppdrag av SVT som visar att förtroendetappet för mjölkbönderna består. Innan programmet visades hade 84 procent stort förtroende för […]

Läs nyhet

86 % kände till att det skulle komma ett Corona SMS 14 dec. Men endast 30 % besökte Krisinformation

16 dec 2020

97 % av svenskarna uppger att de fick SMS:et som gick ut den 14 december, 2 % uppger att de inte fick det och 1 % uppger att de inte har någon mobiltelefon. Men endast 30 % av Sveriges vuxna som fick det gick in på Krisinformations hemsida efter. 86 % av svenskarna visste att […]

Läs nyhet

Novus och CRUSH Covid har påbörjat ett världsunikt samarbete

11 dec 2020

Novus och CRUSH Covid, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala universitet som leds av Mats Martinell och Tove Fall, har påbörjat ett samarbete kring ökad förståelse om spridningen av covid-19 och dess påverkan på Sverige. Novus har sedan mars 2020 löpande undersökt svenskarnas hälsotillstånd och beteende i samband med Corona pandemin. […]

Läs nyhet
Sida av 87