Svenskarnas syn på Hamasattacken

Den 7 oktober 2023 genomförde terroristorganisationen Hamas en terrorattack mot Israel. Sedan dess har säkerhetsläget i Israel och Palestina allvarligt försämrats. Den här rapporten presenterar resultatet av en undersökning som har genomförts efter Hamas attack på Israel. Rapporten består av tre delar. I rapportens första del presenteras svenskarnas syn på påståendet ”Sverige ska frysa biståndet till organisationer som inte tydligt tar avstånd från Hamas attack på Israel.” I rapportens andra del presenteras svenskarnas syn på påståendet ”Sverige måste fortsätta ge bistånd för utveckling för att Palestina ska utvecklas till en demokratisk stat, vilket är en förutsättning för varaktig fred.” I rapportens tredje och sista del presenteras svenskarnas syn på frågan ”Sverige bör dra tillbaka erkännandet av staten Palestina?”.

Undersökningen har genomförts på uppdrag av SvD under perioden 12–17 oktober 2023 i Novus Sverigepanel, som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt deltog 1 004 personer i undersökningen i åldern 18–84 år.

Delade åsikter i frågan 

  • En majoritet av svenska medborgare, 78%, stöder frysa bistånd till organisationer som inte tydligt tar avstånd från Hamas attack på Israel.
  • Cirka 8% av svenska medborgare motsätter sig denna ståndpunkt, medan 14% inte har en åsikt i frågan.
  • När biståndsfrågan kopplas till demokrati och fred, snarare än terroristorganisationen Hamas, är bilden annorlunda. Ungefär 45% av svenskarna håller med om att Sverige bör fortsätta ge bistånd för utveckling för att hjälpa Palestina att utvecklas till en demokratisk stat, vilket anses vara en förutsättning för varaktig fred.
  • Omkring 35% av svenskarna håller inte med om detta perspektiv, medan 20% inte har någon klar åsikt.
  • En tredjedel, 31%, anser att Sverige bör dra tillbaka sitt erkännande av staten Palestina, medan nästan 37% inte håller med om detta, och drygt 32% har ingen bestämd åsikt i frågan.

 

Diagram 1: ”Sverige ska frysa biståndet till organisationer som inte tydligt tar avstånd från Hamas attack på Israel.”

 

Diagram 2: ”Sverige måste fortsätta ge bistånd för utveckling för att Palestina ska utvecklas till en demokratisk stat, vilket är en förutsättning för varaktig fred.”

 

Diagram 3: “Sverige bör dra tillbaka erkännandet av staten Palestina?”

 

Läs rapporten i sin helhet här.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: