Novus Sanity Check med Torbjörn Sjöström och Kristoffer Appelquist

Torbjörn Sjöström träffar Kristoffer Appelquist, som leder SVTs program Svenska nyheter. Lyssna så får du reda på varför man inte på egen hand kan spela kung på teatern.

Novus Coronastatus

60 % av svenskarna vaccinerar sig främst för att stoppa smittspridningen, 36 % för att inte själva bli allvarligt sjuka, 4 % vill inte vaccinera sig. Kollektivet före individen. Läs också om hur statistiken över antivaxarna i Sverige kan skilja sig som den gör. 70 % och 83,4 % har tagit en dos nu. Båda siffrorna är rätt.

Novus klimat- och energirapport 2021

Hur har allmänhetens syn på frågor som rör klimat, hållbarhet och energi påverkats under 2020? Har coronapandemin påverkat hur allmänheten tycker och tänker kring dessa frågor? Vilken utveckling ser vi?

Novus Livsmedelsbarometer 2021

Novus Livsmedelsbarometer, en viktig rapport för alla som behöver förstå hur konsumenterna tänker kring mat och kosthållning. Den tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn.

- Nyheter

Novus samarbetar för första gången med Internetstiftelsen i undersökningen ”Svenskarna och internet”

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället. Nytt för i år är att Internetstiftelsen tillsammans med Novus utvecklat metoden för undersökningens genomförande. Det är också Novus som har varit ansvariga för datainsamlingen. Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen. Med undersökningen vill de bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Internetstiftelsen vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund. Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt där ett trettiotal länder deltar. Sedan 2010 är Internetstiftelsen huvudman för den svenska studien. Rapporten baseras på intervjuer utifrån ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige. Rapporten i sin helhet hittar ni här på internetstiftelsens hemsida. Undersökningen presenterades av Internetstiftelsen 26 oktober och kan äver ses i efterhand. Speciellt kanske den här bilden förvånar några av er: Nedan har vi länkat till Internetstiftelsens live-presentation:

- Nyheter

Varning för bedragare!

Det har kommit till vår kännedom att någon/några utger sig ringa från Novus och säger att man vill komma på hembesök för att göra en undersökning. Bland annat har vi hört exempel på att detta har hänt i Norrtäljetrakten. Vi vill med detta meddelande klargöra att vi inte gör undersökningar genom hembesök just nu. Om du skulle bli kontaktad med ett sådant ärende i vårt namn så är det bedragare, avböj detta och kontakta gärna oss.

- Nyheter

Novus: Svenskarna tror inte politiker kan lösa klimatkrisen

Bakgrund Vi befinner oss just nu i vad som kommer bli en av vår samtids största utmaningar. För att få bättre förståelse kring läget samt hur vi tar oss framåt, ville vi undersöka var svenska folket egentligen står när det kommer till klimatfrågan ur ett nationellt och ett globalt perspektiv. Sammanfattning Undersökningen visar att svenska folket har en bra förståelse för klimatproblemet, att frågan är global och man vet också vilka länder som står för de största utsläppen i världen. Tilltron till svensk politiks möjlighet att lösa klimatproblemen är mycket låga, även tilltron till Sveriges möjlighet som land. De som kan kallas klimatförnekare är mycket få, enstaka procent av svenska folket. Så att fortsätta att prata om hur illa det är istället för att visa på lösningar leder inte till något vettigt om man som politiker vill få väljarnas förtroende i klimatfrågan. Tvärtom visar undersökningen att politiken verkar vara nästan helt fel ute i sin retorik kring klimatet. Elbilen och bensinskatten i Sverige är inget som löser klimatkrisen enligt svenskarna. Att föra en politik i klimatets namn som fokuserar på detta skadar snarare tilltron till politiken än bygger den. Istället måste man prata om klimatfrågan som en global fråga och fokusera på de riktiga internationella problemen. Dock uppskattar svenskarna att Sverige är ett föregångsland. Men det är vi redan och att fortsätta att tro att enbart det skulle lösa klimatet är att underskatta både klimatets utmaning och väljarnas förståelse för problemets omfattning. [infogram id="politiken-losa-problemen-1hzj4o3llw7n34p" prefix="LNL"] Bilden ovan visar ett balansmått, positiva minus de negativa, och är man under noll så innebär det att det är fler som inte tror så än som tror det. Här har vi frågat i vilken omfattning man tror att politiker kan påverka de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Klimat och även till viss del miljöfrågan avviker kraftigt från övriga politiska frågor. Det är markant färre som tror att politiken kan lösa dessa problem. Klimatet är en global fråga och väljarna ser skillnad på den och närmiljön. Miljön ses också som en mer global än lokal fråga, Sverige har få miljöproblem jämfört med stora delar av världen där det finns reella miljökatastrofer. Så när man talar om miljön men ännu mer om klimatet så måste man adressera det globala problemet och att Sveriges påverkan på klimatet är mycket liten. [infogram id="klimatet-pga-manniskan-1ho16vommxvq84n" prefix="NzT"] 96 % av svenska folket anser att människan kan påverka klimatet. 2 % anser att människan inte alls kan påverka klimatförändringen. Alltså det är den storleken vi har på klimatförnekare, vill man även räkna in de som anser att vi har en mycket liten påverkan blir gruppen 5 %. Fortsatt en mycket liten andel av svenska folket. Sedan kan man drista om i vilken omfattning människan påverkar och kan påverka klimatet. 86 % av svenskarna anser att människans påverkan på klimatet är åtminstone ganska stor, en övervägande majoritet av svenskarna.  Man behöver alltså inte arbeta med att övertyga svenskarna om att klimatfrågan är viktig. Problemet ligger i att lösa problemet. [infogram id="klimatet-basta-losningen-1h7g6k0zzm7302o" prefix="2mT"] (Man fick ange max två alternativ) När vi frågar vilka saker man tror är bästa sätt att stoppa jordens uppvärmning ser vi återigen att svenskarna ser klimatfrågan som global, 48 % nästan varannan svensk anser att det effektivaste är ekonomiska påtryckningar på länder. Man också ser skillnad på klimat och miljö. Kärnkraften må vara en fara mot miljön men för klimatet anser man det vara en lösning vi redan har som hjälper. Även om man inte är främmande för att blanda kärnkraft med förnybara energislag som kommer strax därefter. Men det framträder en mer pragmatisk syn på problemet än man kan avläsa i politiken. Svenskarna anser att globala lösningar blandat med individens val är lösningen. Minskad privatkonsumtion kommer efter en global miljödomstol. Samtidigt som politiken försöker stimulera ökad konsumtion och säger att det är individens ansvar att konsumera sig ur klimatkrisen. Subventioner på att köpa ny elcykel och elbil t.ex. Ladda ned rapporten här: Novus klimatrapport hösten 2021 Undersökningen har genomförts av Novus på eget initiativ Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1038 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 - 79 år 19 – 25 augusti 2021. Vid osäkerhet kontakta Novus för hur undersökningen skall tolkas.

- Väljarbarometer

Novus/SVT väljarbarometer oktober: M ökar och V tappar

Regeringskrisens effekter var kortlivade och har klingat av. Vänsterpartier fortsätter att tappa i opinionen och Moderaterna ökar. M är nu återigen statistiskt säkerställt Sveriges näst största parti.  Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer 2021 oktober [infogram id="d8342872-f550-4249-97b5-857ff49ae824" prefix="S3L" format="interactive" title="VB tids okt 2021"] [infogram id="084f5fe9-5623-426b-b8cd-432709fece28" prefix="RYF" format="interactive" title="VB tabell okt 2021"] Novus har för den här undersökningen sökt 9651 personer. Av dessa har 4922 personer svarat per telefon, SMS och post under tiden 30 augusti - 3 oktober 2021. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 5,5 procent. Kommentar Om vi går tillbaka till augusti så har nu S ökat signifikant samt V och SD tappat signifikant. S uppgång mellan augusti och september var precis inom felmarginalen men nu är den trenden bekräftad genom att öka ytterligare en månad och blir alltså signifikant på en tvåmånadersperiod. Delvis har regeringskrisens effekter klingat av, de var kortvariga. Men då S fortsätter att vinna väljare från V ser det ut som det ideologiska sug V väckte hos väljarna i samband med misstroendeomröstningen nu projiceras mer på S. Det finns ett hopp att ett S lett av Magdalena Andersson inte skall fokusera på makten utan mer på en socialdemokratisk politik. Andersson har högre förtroende bland väljarna än Löfven har. Förtroendet för Andersson är mer på nivån Löfven hade när han tillträdde och stod emot Reinfeldt som hade förtroende bland varannan svensk. Det kan vara så att man hoppas på samma sak med Andersson som med Löfven när han tillträdde att det skall vara en person som driver socialdemokratisk politik. Väljarna vill i regel ha politik som stämmer med partiet man röstade på, kompromisserna som kantat de senaste mandatperioderna är inte riktigt det man hoppats på, och sannolikt hoppas att det skall försvinna när Löfven lämnar. En politik som såg ut mer att fokusera på makten än på politiken. Hoppet att S skall gå från en mer pragmatisk än ideologisk politik till det omvända kanske man kan kalla det. Moderaterna ökar lite även denna månaden och är nu statistiskt säkerställt större än Sverigedemokraterna som samtidigt tappar för andra månaden i rad. Den korta perioden då de var lika stora i samband med regeringskrisen är alltså över för denna gång. Ytterligare en förklaring till Moderaternas uppgång finns nog även i att de vunnit i förtroende i några ytterligare sakfrågor och några har flyttat högre upp i väljarnas prioritering, M anses nu vara bäst på jobben, samt den nya frågan på topp tio, energifrågan. Väljarna väljer faktiskt parti utifrån politiska frågor förutsatt att man litar på partiets företrädare tillräckligt mycket för att tro på deras förslag och intentioner. SD tappar för andra månaden i rad och deras nedgång är nu signifikant jämfört med augusti och är som sagt nu endast Sveriges tredje största parti om det vore val idag. V och SD lyckades alltså kortsiktigt vinna på att sänka regeringen, men väljarnas belöning är kortsiktig. De vann på missnöje inte på lösningar. Och när ändå regeringen satt kvar efter det så tittar man snarare åt andra håll. Även om L går upp lite är det hopplöst långt under 4 % spärren, det är den femte lägsta noteringen sedan valet. Alla andra lägre är de 4 tidigare undersökningarna från juni 2021. L är idag det enda parti som är statistiskt säkerställt under 4 % spärren om det vore val idag. Men KD är fortfarande farligt nära 4 % spärren och är inte statistiskt säkerställt över den. KD tappar ganska stort till M men räddas av att de vinner från S, C och L Även MP är precis på 4 % spärren nu och kan lika gärna ligga under som över. C står i princip till, även om det under ytan finns en del förändringar när de vinns från Soffan och S och tappar till M och KD så blir nettot noll. Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer 2021 oktober Se vårt webbinarium: Ett år kvar till valet, presenterat av Novus vd, Torbjörn Sjöström Ladda ned presentationen som PDF här: 20210902 Novus ett år innan valet print https://www.youtube.com/watch?v=sWw21I6KlfI Torbjörn Sjöström VD

Våra tjänster

Vår kunskap om människan hjälper företag, myndigheter och organisationer att göra svåra beslut enklare att fatta. Vi ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera.

Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: