Novus Coronastatus

Redan i slutet av januari då första Corona fallet konstaterades i Sverige började vi undersöka allmänhetens syn på sjukdomen, vi har utfört löpande undersökningar sedan dess. Här sammanställer vi en del av undersökningarna i ämnet som uppdateras kontinuerligt.

Novus klimat- och energirapport 2021

Hur har allmänhetens syn på frågor som rör klimat, hållbarhet och energi påverkats under 2020? Har coronapandemin påverkat hur allmänheten tycker och tänker kring dessa frågor? Vilken utveckling ser vi? Rapporten är i produktion och slutet av februari blir den klar.

Novus Livsmedelsbarometer 2021

Novus Livsmedelsbarometer, en viktig rapport för alla som behöver förstå hur konsumenterna tänker kring mat och kosthållning. Den tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn.

Novus Sanity Check

Nytt avsnitt av Novus Sanity Check! Till slut får vi till ett samtal mellan Torbjörn Sjöström och Jan Scherman. Ett samtal som rör sig runt Corona, demokratin, mediefrågor och hur det kommer sig att både Torbjörn och Jan ganska ofta kallas för surgubbar.

Våra Bussar gör det enkelt att få ny kunskap

Elva möjligheter att kostnadseffektivt nå allmänheten och specifika målgrupper. Genom våra omnibussar delar våra kunder på startkostnaden för undersökningen och bussen går varje vecka.

- Nyheter

Svenskars fritidsintressen under pandemin

På uppdrag av Sveriges Radio har Novus undersökt svenskars fritidsintressen under pandemin och vilka intressen de tror att de kommer att fortsätta med efter pandemin är över. De intressen allmänheten ägnat sig mer åt under pandemin än innan och som de tror sig fortsätta göra mer av även efter är ganska blandat. Störst andel, på nästan en tredjedel, svarar friluftsliv och på delad andraplats ligger träning och titta på serier eller film. Undersökningen gjordes med över 16 000 personer fördelat på Sveriges Radios regioner. Lyssna på ett inslag på Sveriges Radio här.

- Väljarbarometer

Novus SVT Väljarbarometer april 2021: M tappar, S & SD ökar

I Novus väljarbarometer för april bryter M en två månaders uppgång och tappar 1,4 procentenheter samtidigt som SD och S ökar lite. [infogram id="vb-tids-april-2021-1hd12yx3rlv0w6k" prefix="ett"] [infogram id="vb-tabell-april-2021-1h7k230qyre8g2x" prefix="dN8"] Novus har för den här undersökningen intervjuat 4984 personer per telefon, SMS och post under tiden 1 mars – 4 april 2021. Totalt söktes 9594 personer. Deltagarfrekvensen var 52%. Andelen osäkra väljare 5,0 procent. Samtliga förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen. Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer april 2021 Kort kommentar Moderaterna tappar på det ökade fokuset på SDs vara eller icke vara i svensk politik. Återigen verkar svensk politik kretsa kring Sverigedemokraterna vilket som vanligt gynnar dem. Liberalerna ser så här långt inte ut att ha vunnit på sitt besked. Man skall också ha i åtanke att de som idag stödjer L gör det utifrån januariavtalet och man riskerar därmed att tappa väljare genom att ta avstånd från det. Men hoppas så klart att vinna fler väljare än man tappar och komma ut ur den tynande tillvaro det också brukar vara att vara ett stödparti till en regering. Vi ser också att M tappar lite väljare till L under mätperioden men att L tappar väljare till soffan. Moderaterna tappar också väljare till Sverigedemokraterna vilket sannolikt är en effekt av det ökade fokuset på SD. Socialdemokraterna ökar lite i väljarstöd, orsaken till detta ser vi bl.a. i Novus Coronastatus där vi presenterade att fler tror att Sverige kommer att klara pandemin. Novus Coronastatus Andelen som tror det har ökat från 39 till 47 % på en månad. Andelen som misstror regeringen har också minskat från 40 till 37 % läs mer om detta här: Ministerförtroende Så det finns stöd i andra undersökningar som stärker Socialdemokraternas uppgång. Deras stöd är nu tätt kopplat till pandemin. Men sedan är det generellt små förändringar. Pandemin har är som ett lock över inrikespolitiken och det leder till en avvaktande inställning hos många väljare. Men vi kommer säkerligen att se stora väljarförändringar när pandemin är över, och att ett parti ligger unde 4 % spärren nu betyder inte att så är fallet i valet 2022. KD gick från en nästan permanent position under 4 % till att öka kraftigt de sista veckorna innan valdagen 2018 på grund av att Ebba Busch gjorde bra ifrån sig i debatterna. Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer april 2021 Torbjörn Sjöström VD  

- Blogginlägg

Socialdemokraternas väljarprofil

Det här är det första inlägget i raden som kommer beskriva riksdagspartiernas väljarprofiler utifrån de politiska undersökningar som Novus gör på regelbunden basis. Vi kommer kolla på hur respektive partis sympatisörer ser ut utifrån olika demografiska variabler (ex. kön, ålder och ort), vilka deras viktigaste frågor är och vilka politiska frågor som sympatisörerna tycker att partiet är bäst på. Först ut, i storleksordning, är en genomgång av Socialdemokraternas sympatisörer. Om det hade varit val idag, hur stort väljarstöd hade Socialdemokraterna fått då? I Novus/SVT:s väljarbarometern i mars fick Socialdemokraterna ett väljarstöd på 27,0 procent, vilket är ett väljarstöd som är 1,3 procentenheter lägre än valresultatet från september 2018. Socialdemokraterna har under den här valperioden haft ett stöd som legat såväl över som under valresultatet från 2018. Högst väljarstöd hade Socialdemokraterna i samband med regeringsbildningen som ledde fram till januariavtalet 2019, då de hade ett stöd på 31,8 procent. Den andra toppnoteringen på 31,5 procent uppnåddes i maj 2020 under Coronapandemin första våg. Vi kan alltså konstatera att Socialdemokraterna haft som högst stöd när det varit som mest osäkra tider under den här valperioden hitintills. Diagram 1. Väljarstöd i mars 2021 jämfört med valresultat från 2018. Vilka är de som röstar på Socialdemokraterna? Drygt en av fyra svenskar (27,0%) sympatiserar således med Socialdemokraterna och den här gruppen består i signifikant högre grad av kvinnor (30,1%), de över 65 år (37,2%), lågutbildade (33,1%), pensionärer (36,2%) och arbetslösa (30,3%). Därtill bor man i högre grad i större städer (30,2%) eller i övriga landet (27,9%) dvs. man bor helt enkelt oftare utanför någon av de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. I samtliga av dessa nämnda undergrupper ovan är Socialdemokraterna det klart största partiet. I flera undergrupper har Socialdemokraterna dock inte alls ett lika stort stöd, ett signifikant lägre stöd ser vi exempelvis bland män (24,0%) där Socialdemokraterna positioneringsmässigt enbart är det tredje största partiet efter både Moderaterna (25,1%) och Sverigedemokraterna (24,7%). Bland åldersgrupperna är Socialdemokraterna absolut svagast som parti i den lägre åldersgruppen 18–29 år (19,7%) och även i åldersgruppen 30–49 år (24,0%). I båda dessa två åldersgrupper är i stället Moderaterna det största partiet (med 29,8 resp. 25,5 procent i stöd). Bortsätt från män och den yngre delen av allmänheten har Socialdemokraterna även ett svagare stöd bland högutbildade (25,3%), bland tjänstemän (24,8%), egenföretagare (18,1%) och i storstäderna - Sthlm, Gbg, Malmö (23,8%).                     Diagram 2. Väljarstöd för Socialdemokraterna i respektive undergrupp. Vilka frågor är viktigast för Socialdemokratiska sympatisörer? Om vi jämför de tio viktigaste frågorna för Socialdemokratiska sympatisörer med allmänheten är det stora likheter med vilka frågor som man tycker är de viktigaste. Hela nio av tio frågor återfinns i båda listorna. Den ända fråga som skiljer sig åt mellan S-sympatisörer och allmänheten är att frågan om landets ekonomi som tar sig in på S-sympatisörernas topp-tio-lista, medan allmänheten har jämställdhet på motsvarande plats – plats tio. I övrigt är det alltså positioneringar och inte frågorna som skiljer sig åt. De viktigaste politiska frågorna för Socialdemokraternas sympatisörer är sjukvård, äldreomsorg, skola och utbildning i den ordningen. I dessa tre frågor tycker mer än hälften att dessa är de allra viktigaste frågorna, något som de även tycker i signifikant högre grad än allmänheten i stort. De gäller även för frågorna miljö och klimat, sysselsättning, pensioner och socialförsäkringarna. I motsats är frågorna om lag och ordning och invandring och integration inte lika viktiga för S-sympatisörer jämfört med vad de är för allmänheten i stort, även om de fortfarande är bland de tio viktigaste frågorna. Diagram 3. Topp tio viktigaste frågorna för Socialdemokratiska sympatisörer och för allmänheten, av totalt 26 politiska frågor. Vilket förtroende har partiledaren Stefan Löfven? Drygt åtta av tio S-sympatisörer, 82 procent, svarar att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för Stefan Löfven. Bland allmänheten är det 36 procent, vilket såklart är lägre i jämförelse men det är också den partiledaren med högst förtroende bland allmänheten totalt sett (delad andraplats med Ulf Kristersson). I jämförelse med de andra partiledarnas förtroende bland sina egna sympatisörer hör Löfven inte till de partiledare som hamnar i topp utan någonstans i mitten. Löfven har större förtroende bland sina egna än vad exempelvis Nyamko (L), Dadgostar (V) Bolund (MP) och Stenevi (MP) har, men exempelvis lägre än Kristersson (M), Åkesson (SD), Lööf (C) och Busch (KD) har. Diagram 4. Andelen som svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende för Stefan Löfven på en femgradigskala.  Vilka andra partiledare har S-sympatisörer förtroende för? Den här frågan är intressant att ha i åtanke inför regeringsbildning i valet 2022. Dessutom ser vi att det har skett stora förändringar bland S-sympatisörer under den här mandatperioden. Om vi kollar på vilka andra partiledare som Socialdemokratiska sympatisörer har högt förtroende för hamnar Centerpartiets partiledare Annie Lööf (C) på en förstaplats, följt av Per Bolund (MP) på en andraplats och Nooshi Dadgostar (V) på en tredjeplats. Fyra av tio S-sympatisörer svarar idag att de har förtroende för Annie Lööf (C), vilket är nära dubbelt så stort som de ca två av tio som har ett förtroende för Per Bolund (MP) och Nooshi Dadgostar (V), samt fyra gånger så stort som det förtroende Märta Stenevi (MP) åtnjuter. Det är alltså fler S-sympatisörer som har förtroende för Annie Lööf än vad det är som har förtroende för Socialdemokraternas nuvarande regeringspartner Miljöpartiets språkrör som genom Per Bolund hamnar på en tredje plats (Märta Stenevi på en femteplats), samt Vänsterpartiet och stödpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Om vi jämför förtroendet för Annie Lööf hos S-sympatisörer mellan januari 2019 i samband med att januariavtalet slöts och förtroende för henne idag har det ökat från 20 till 40 procent, dvs. det har fördubblats. Det har med andra ord skett en stor förändring i synen på Centerpartiet och Annie Lööf hos Socialdemokratiska sympatisörer under valperioden hitintills. Vad som händer framöver återstår att se. Diagram 5. Andelen som svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende för följande partiledare på en femgradigskala bland S-sympatisörer.    Går utvecklingen åt rätt eller fel håll? På frågan om utvecklingen går åt rätt eller fel håll i vårt samhälle svara sex av tio (59%) sympatisörer till Socialdemokraterna att utvecklingen går åt rätt håll – högre än allmänheten i stort där 51 procent svarar att den går åt rätt håll. S-sympatisörer ställer sig till den skara av sympatisörer som ser något mer positivt på framtiden än de flesta andra, enbart Centerpartistiska och Miljöpartistiska sympatisörer anser att utvecklingen går åt rätt håll i högre grad.     Katarina Hajdu, Research Executive     Om undersökningarna i inlägget: För väljarbarometern har Novus intervjuat 2887 personer per telefon, SMS och post under tiden 1 – 28 februari 2021. Totalt söktes 7146 personer. Deltagarfrekvensen var 52%. Andelen osäkra väljare 6,5 procent. Undersökningen om viktigaste fråga är genomförd 28 januari – 3 februari 2021 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1000 intervjuer genomförts. Undersökningen om förtroende för partiledare genomfördes i Novus Sverigepanel med 1044 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 - 79 år den 11 – 17 mars 2021. Deltagarfrekvensen var 59%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

- Nyhetsbrev

Novus nyhetsbrev mars 2021

Ljusare tider i sikte! Vårdagjämningen var den 20 mars kl 9.37. Sommartiden ställer vi in den 28 mars kl 02.00. Äntligen! Mer tid ute, mer sol, lättare att umgås i pandemitider och, kanske, kan vi ta igen lite av det sociala livet vi missade under vintern. För oss på Novus innebär det hopp om att vi äntligen ska få träffa våra kunder live. Digitala möten i all ära, men ett fysiskt möte ger oftast lite mer energi! Det ser vi fram emot. I mars månads nyhetsbrev kan ni läsa om nya rapporter, hur ni kan fylla era digitala seminarier under ”DigitalAlmedalen”, vad svenska folket säger om kärnkraften och Charlotte som berättar om sitt jobb som seniorkonsult. Blir det ”som vanligt” i sommar? Förra året ställdes Almedalen in. I år blir Almedalen digitalt och mer komprimerat, det vill säga fyra dagar istället för åtta dagar. Datumen för årets Almedalen är 4e till 7e juli. Fördelen med digitala möten är att fler kan delta och man når ut bredare. I digitala möten är utmaningen större att hålla kvar publiken, man får inte tappa i aktualitet och intresse. Ett sätt att hålla kvar sin publik är att släppa ny kunskap och på så sätt hålla kvar publiken. Vi vill därför slå ett slag för ny kunskap inför årets almedalsdagar. Kontakta oss så pratar vi igenom de möjligheter som finns. Vill du nå ut med ditt budskap, men inte har något seminarie, då kan vi tillsammans skapa en rapport som ni kan publicera. Kontakta oss om du vill veta mer! Ta kontakt här. Sex av tio svenskar anser att klimatfrågan hamnat i skymundan av pandemin Detta kan man, bland mycket annat, läsa i Novus Klimat- och energirapport 2021. Det är en omfattande rapport som innehåller kunskap om allmänhetens syn på klimat- och energifrågor. Rapporten riktar sig främst till dig som är beslutsfattare och kan med fördel användas för att ge en faktabaserad baskunskap om allmänhetens kunskap och attityder kopplat till klimatfrågan, hållbarhet och energi. Den är också en utgångspunkt som kan ge ledtrådar för strategisk utveckling, utveckling av kommunikation och för att sätta/definiera verksamhetsmål. Rapporten ger svar på många frågor, bland annat hur har allmänhetens syn på frågor som rör klimat, hållbarhet och energi påverkats under 2020? Om coronapandemin påverkat hur allmänheten tycker och tänker kring dessa frågor? Vilken utveckling ser vi? Rapporten är på knappt 80 sidor. Några intressanta spår: Sex av tio anser att corona-pandemin visat att stora omställningar är möjliga på kort tid. Drygt hälften får dåligt samvete när de gör saker som anses påverka klimatet negativt. Det är fler än 2020. Det är bara tre av tio som tror att Sverige i framtiden har möjlighet att möta efterfrågan på elektricitet.   Läs mer om rapporten här. Kärnkraftsfrågan högaktuell Den senaste tiden har det stått en del i media om kärnkraften. Det har diskuterats om svenska folket är för eller emot. Aftonbladet refererade till SOMs forskning kring svenskarnas syn på kärnkraften och konstaterade att en majoritet av svenskarna var för avvecklingen av kärnkraften. Novus har sedan lång tid tillbaka undersökt frågan åt Analysgruppen. Den senaste undersökningen släpptes i november 2020 och den visade inte att en majoritet var för en avveckling av kärnkraften. Tvärtom faktiskt. Stödet för en avveckling var mycket lågt. Så hur är det egentligen? Är vi svenskar för avveckling eller är vi för en fortsatt drift av kärnkraften? Den politiska sprängkraften är enorm pga det höga elpriset nu under vintern, men också den politiseringen det blivit i frågan. Läs mer på bloggen. Har du ändrat dina matvanor under pandemin? Novus Livsmedelsbarometer 2021 är klar! Den ger bland annat ny kunskap om våra matvanor. Den tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn samt hur konsumenterna tänker kring mat och kosthållning. Några intressanta fakta i rapporten: Hemmajobbandet har påverkat kosthållningen. Förtroendet har förändrats för livsmedelsaktörer i pandemins och larmrapporternas spår. Det finns tecken på att köttätande blivit en generationsfråga. Rapporten kan med fördel användas för att ge en faktabaserad baskunskap om allmänhetens kunskap och attityder kopplat till livsmedel. Det är också en utgångspunkt som kan ge ledtrådar för strategisk utveckling, kommunikationsutveckling och för att sätta/definiera verksamhetsmål. Du kan köpa vår omfattande rapport på över 120 PPT-sidor med tillhörande presentation, eller vår köprapport (ca 50 sidor) där valda delar ingår. Kontakta Anna-Lena Wihlborg så får du veta mer: anna-lena.wihlborg@novus.se. Lär känna en novusmedarbetare Vi vill gärna presentera oss som jobbar på Novus så att du får lära känna de som ligger bakom allt som Novus skapar. Som ett återkommande inslag i våra brev kommer en medarbetare att svara på några frågor. I detta brev får du lära känna Charlotte Stenbäck lite närmare. Vad gör du på Novus? Som konsult/rådgivare jobbar jag nära våra kunder och hjälper dem att ta fram beslutsunderlag för affärsutveckling, varumärken, PR/opinion och innehåll. Det handlar om att lyssna in och förstå vilka möjligheter och utmaningar kunderna har, alltid grundat i vad som händer i omvärlden. Alla våra projekt drivs av ett sammansvetsat team där mitt ansvar är metod/ansats, vilka frågor som ska besvaras och hur de ska formuleras, analys och att vi presenterar insikterna på ett begripligt och tillgängligt sätt. En förutsättning för jobbet är att vara nyfiken och vilja förstå hur saker och ting hänger ihop i stort. Jag får lära mig nya saker om människors beteende, hur de förhåller sig till produkter, tjänster och samhällsfenomen varje dag vilket gör det här jobbet så utvecklande och kul. Har du något område som du är särskilt intresserad av? Konsumtion av innehåll, medieanvändning och hur digitaliseringen påverkat vårt sätt att ta del av nyheter och innehåll är spännande frågor som jag funderar på med jämna mellanrum. Att unga är dåliga på att läsa syns ofta i debatten; Läsning, är det bättre eller finare att läsa en text, eller går det lika bra att lyssna? Fastnar kunskap bättre vid läsning eller inte? Hur blir det med helhetsperspektivet när vi tar del av nyheter digitalt och flödet alltid är individanpassat? Finns det ingen plats för generell kunskap längre? Överblicken som en papperstidning ger, är det överskattat eller fastnar något som ger en viss allmänbildning? Har du någon fråga, hör av dig så pratar vi mer. Mail: charlotte.stenback@novus.se Läs- och lyssningstips! Klockan klämtar för köttkulturen - krönika i Fokus skriven av Mats Edman. Över några glas vin har Mats låtit sig inspireras av vår Livsmedelsbarometer och skrivit ett stycke reflektioner om mattrender. Läs krönikan här... Studie om fysisk aktivitet under pandemin En undersökning Novus gjort tillsammans med Mälardalens Högskola visar att framförallt kvinnor har blivit mer stillasittande under pandemin. Läs mer här...   Nytt poddavsnitt av Novus Sanity Check Nytt avsnitt av Novus Sanity Check! Till slut fick vi till ett samtal mellan Torbjörn Sjöström och Jan Scherman. Ett samtal som rör sig runt Corona, demokratin, mediefrågor och hur det kommer sig att både Torbjörn och Jan ganska ofta blir kallade för surgubbar. Lyssna på poddavsnittet här...   Kontakta oss… …om du vill ha mer information eller har frågor om oss eller en undersökning du vill göra. Tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till info@novus.se,  peter.blid@novus.se eller gun.pettersson@novus.se Kontakta oss… Är du inte prenumerant än? Har du fått brevet vidarebefordrat till dig, men vill ha det direkt i din inkorg nästa gång? Klicka för att prenumerera på våra utskick...

Vi tar reda på fakta

Vår kunskap om människan hjälper företag, myndigheter och organisationer att göra svåra beslut enklare att fatta. Vi ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera.

Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}