Novus Coronastatus

Redan i slutet av januari då första Corona fallet konstaterades i Sverige började vi undersöka allmänhetens syn på sjukdomen, vi har löpande uppdateringar sedan dess. Här sammanställer vi en del av undersökningarna i ämnet.

Ny rapport: Klimat, hållbarhet och energi

Sverige skall vara klimatneutralt 2045. Omställningen har inletts, engagemanget är stort och initiativen är många. Vad tycker och tänker den svenska allmänheten i dessa frågor?

Vi förstår hur människor tänker

Vi har en djup förståelse för människans beteende, oavsett om hon är konsument eller medborgare. Sunda affärsmässiga beslut fattas med bra underlag — det tillhandahåller vi.

Novus blogg - Om undersökningars roll i vår samtid

Novus Blogg kommenterar och reflekterar kring undersökningens styrkor och utmaningar i vår föränderliga värld.

- Blogginlägg

Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Varför gör vi detta? Är det så att Novus gör något världsunikt? En missad undersökning under ett kritiskt skede kan inte göras om efteråt. Vi får ofta frågan från media och andra kunder om vi gjort samma undersökning tidigare. Oftast är svaret nej. Men när Coronaviruset började spridas var detta en viktig anledning till varför vi snabbt undersökte detta, första undersökningen kring Coronaviruset den 5 februari, nästan 2 månader sedan och endast en vecka efter första konstaterade fallet i Sverige. Vi vill kunna förstå och följa vad som händer. Vi vill sprida kunskap och förståelse, vi är ett kunskapsföretag som visserligen är ett privat företag och beroende av våra kunder. Men våra kunder är beroende av vår allmänkunskap och vi är otroligt intresserade av samhällsförändringar och mänskligt beteende. Novus Coronastatus uppdateras varje dag och kan följas här När sedan Coronaviruset snabbt blev värre och värre i världen blev det snabbt uppenbart att mörkertalen var enorma. Konstaterade fall var bara toppen på isberget, ofta kopplat till akuta fall som sökte sjukvård. Dödligheten såg ut att vara skyhög och det dök upp i allt fler länder. Samtidigt började rapporter komma om osäkra data, osäkra tester och kanske var det symptomfria som gick omkring och spred sjukdomen. I Italien kom rapporter om att 50-70% var symptomfria. Som undersökningsföretag vet vi att slumpmässiga urval är lösningen att kunna uppskatta något utan att testa alla. Men syftet är annorlunda. Sjukvårdens syfte är primärt att hantera akuta fall och hålla smittan utanför riskgrupper. Smittspårning och isolering var steg ett, innan allmän smittspridning skett. Men för att kunna uppskatta dödligheten och smittans utspridning hade man behövt göra slumpmässiga tester på hela befolkningen. Så klart kan vi som undersökningsföretag inte göra kliniska tester. Men däremot kan vi undersöka hur många som är sjuka, och på så sätt få någon uppfattning om antalet sjuka som potentiellt har Coronaviruset. Andelen som potentiellt ringer 1177, andelen som kan vara smittspridare, men vi kan också följa utvecklingen av antalet sjuka. Det ger en indikation om vi har en exponentiell smittspridning utanför sjukvården, som i sin tur skulle kunna leda till en totalt överbelastad sjukvård. Så vi beslutade oss direkt att göra dagliga undersökningar om hur många som känner sig sjuka och vilka symptom man har. Novus Coronastatus uppdateras varje dag och kan följas här Till detta har vi sedan kompletterat med hur väl man håller avstånd och hur många som arbetar hemma vs på arbetsplatsen etc. Vi kommer att komplettera med andra frågor vi känner är relevanta vartefter tiden går. Undersökningen gör vi helt själva och släpper resultat fritt på Novus hemsida. Vi vill bidra på vårt sätt. Men det är ju också så att vi fortsätter att bygga upp kunskap som vi har nytta av framöver och kan förhoppningsvis hjälpa våra kunder ännu mer i framtiden även när denna hemska situation för världen är över. Då kan vi gå tillbaka och analysera all den information vi samlat in nu och förhoppningsvis kan hjälpa till ännu mer med förståelse, kring samhällseffekter och mänskligt beteende. Tydligen verkar Novus dagligen vara världsunik. Det slog mig när DR började fråga efter danska motsvarigheter till Novus initiativ och jag frågade runt i mina internationella nätverk. Inga andra verkar göra detta. Men jag har tipsat mina internationella kontakter, undersökningsföretag och universitet att göra samma sak om de kan och har råd. Det är rätt kostsamt kan jag ju erkänna, men samtidigt Novus är inte som andra företag, vi är ett kunskapstörstande kunskapsföretag, som också vill sprida kunskap där vi kan. Idag har jag också översatt vår enkät till engelska och börjat sprida den till ett par intresserade i USA och Canada som har svarat på min fråga, jag hoppas fler kommer följa efter. För om fler följer vårt exempel tror jag att vi kan vara en viktig aktör som bransch inte bara Novus i Sverige men också andra aktörer i världen som hjälper till att bygga kunskap kring denna extrema och förhoppningsvis kortlivade extrema situation vi har just nu. Vi kan se om andelen sjuka ökar eller minskar. Den enormt stora grupp som inte har allvarliga symptom men ändå är sjuka och förhoppningsvis stannar hemma till de frisknat till och inte råkar smitta andra. Men glöm inte det är upp till varje individ att göra sitt så glöm inte: Clean hands and a cool head Novus Coronastatus uppdateras varje dag och kan följas här Torbjörn Sjöström VD Novus  

- Väljarbarometer

Novus/SVT mars 2020: S ökar signifikant

Novus/SVT väljarbarometer visar att väljarstödet för Socialdemokraterna stärks under rådande pandemi som orsakats av Coronaviruset. Socialdemokraterna ökar signifikant med 2,4 procentenheter jämfört med undersökningen i februari. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, som ökat mest i stöd sedan valet 2018, backar nu båda i väljarstöd. Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer Mars 2020 [infogram id="vb-tids-mars-2020-1h7k23g0z3zg4xr" prefix="mU1"] [infogram id="vb-tabell-mar-2020-1ho16v8orzzx2nq" prefix="q3W"] Novus har för den här undersökningen intervjuat 3737 personer per telefon, SMS och post under tiden 24 februari – 22 mars 2020. Andelen osäkra väljare är 6,8 procent. Deltagarfrekvensen är 53 procent, vilket innebär att Novus har sökt totalt 7050 personer i relevant urval för att få 3737 svar. [infogram id="valjarflode-mar-2020-jamf-m-valet-2018-1ho16v8orkj82nq" prefix="wnw"] Kort kommentar: Novus kunde i sina dagliga undersökningar i "Coronastatus 23 mars" efter Löfvens tal till nationen visa att stödet för Löfvens ledarskap är mycket stort. Nu skedde det talet efter väljarbarometern genomförts. Men det är samtidigt ett rätt tydligt tecken på vilket förtroende svenska folket har för regeringen och framförallt S i dessa tider. Svenskarna har ett högt förtroende för de ansvariga myndigheter och det avspeglar sig positivt på Socialdemokraterna just nu. Socialdemokraterna tar främst tillbaka väljare från Sverigedemokraterna vilket jag inte minns att jag sett någonsin innan. Men samtidigt upprätthålls detta väljarstöd nu av en situation i Sverige där en majoritet (62 %) tror att Sverige kommer att klara av denna kris mycket eller ganska bra. Coronastatus 0323 Detta förtroende hotas dock av samma mekanismer som höjer S nu, både om andelen sjuka och döda skulle öka kraftigt och om det kommer tecken på att sjukvården och samhället inte klarar av det, så kan det rasa fort. Men också om ekonomin påverkas kraftigt nedåt, t.ex. en ökad arbetslöshet och fler som får sämre arbetsvillkor. Det är en mycket svår balansgång just nu både för Socialdemokraterna, men också för Sverige som land. För egentligen är det inte viktigast vilket stöd de olika partierna har. Vi som land måste ta oss igenom denna enorma utmaning vi har nu. Jag vill därför passa på att återigen påminna om detta, det är upp till oss som individer att göra det vi kan. Framförallt: Clean hands and a cool head Novus fortsätter att undersöka som vanligt åt alla våra kunder, både nya och gamla. Nu är det viktigare än någonsin att följa allmänhetens syn på olika frågor, både kunder och medborgare, förstår man inte vad som händer nu riskerar man famla i blindo och göra kostsamma misstag. Det kommer en dag efter krisen och samhället behöver fortsätta under tiden annars klarar vi det inte. Kontakta oss, vi finns här om ni behöver hjälp. Utöver det fortsätter vi att dela med oss av vår kunskap i Novus Coronastatus, vad jag vet den enda källan idag som finns där det går att följa antalet sjuka som inte är akuta eller söker sig till vården. Vårt sätt att ge lite ledtrådar kring de mörkertal vi alla vet finns kring denna sjukdom den uppdateras dagligen och finns i denna länk: Novus Coronastatus Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer Mars 2020 Torbjörn Sjöström VD Novus

- Nyhetsbrev

Detta nyhetsbrev ägnar vi åt temat kunskap

Kunskap är oerhört viktigt för att vi ska kunna ta relevanta beslut. I coronavirustider är det, om möjligt, ännu viktigare med kunskap. Vi vill bidra till att öka kunskapen om spridningen av coronaviruset De flesta av oss slukar nyheter om coronaviruset och dess konsekvenser. Det som varit ett genomgående problem är att kunskapen varit bristfällig, bland annat hur många som drabbats och därmed hur stor risken är för smittspridning. Som alla vet kan inte alla testas så vi får veta hur många som är sjuka, men vi kan i alla fall hjälpa till att undersöka hur många som känner sig sjuka. Vi har därför beslutat att vi, under en tid framöver, ska följa hur många som är sjuka och vilka symptom man har. Ambitionen är inte att ställa diagnoser, vi vill bara ge en bild av sjukdomsläget just nu. Dessa siffror presenteras löpande under rubriken ”Novus coronastatus” på vår webb. Där hittar du även annan statisk från våra undersökningar. Målet är att uppdatera denna sida varje dag med ny information. Vi började ställa frågor om coronaviruset till svenska folket i samband med att Sverige fick det första coronafallet. Direkt efter Folkhälsomyndighetens rekommendation att stockholmarna skulle försöka jobba hemma genomförde vi en undersökning som hade fokus på om man var hemma och om man var sjuk. Den genomfördes den 16-18 mars. I undersökningen ser vi bland annat: 15% har varit, eller är, sjuka. I denna grupp var hälften förkylda, var fjärde hade feber. Hosta hade 28 procent. 6% tror att de har, eller har haft, coronaviruset. 74% tvättar händerna oftare än de gjort tidigare. Vi slukar nyheter nu. 36% uppdaterar sig, via någon nyhetskälla, minst 5 gånger om dagen om coronaspridningen och dess effekter. Med våra undersökningar vill vi hjälpa till att sprida kunskap i en tid som är jobbig för alla, både på individnivå och på företags-organisationsnivå.   Här finns mer kunskap från våra coronaundersökningar... Kunskap är A och O, särskilt nu Allt känns konstigt nu med alla restriktioner kopplat till coronaviruset, men hur påverkar det oss som konsumenter? Vad händer när alla går tillbaka till sina jobb och livet blir som vanligt igen? Eller blir livet vanligt igen? En av utmaningarna med coronaviruset är att det saknas fakta och kunskap om smittspridningens verkliga påverkan. Hur ska företagen kunna fatta relevanta beslut utan att ha all fakta? Men ändå har det tagits många beslut. Samhället måste rulla vidare, löner behöver betalas, företag behöver producera varor och tjänster. Skatteintäkter behöver komma in till staten. Företagen är beroende av att deras kunder litar på dom. Hur reagerar marknaden när uppsägningarna ökar på grund av förlorad produktion och vikande intäkter? Finns det en risk att det slår tillbaka på företagen och skadar varumärket? Frågorna är många. Just nu befinner sig många företag i en slags ”limbo”. Vad gör kunderna när de inte köper våra produkter eller använder våra tjänster? Kommer de tillbaka? Har de andra behov idag jämfört med innan coronaviruset spred sig över landet? Det är ingen brist på frågor för de företag som vill stå beredda att möta sin marknad när allt släpper, för det kommer att släppa. Vi kan hjälpa dig att förstå din målgrupp oavsett om det är egna kunder/medlemmar eller allmänheten. Vill du veta hur dina målgrupper tänker efter coronaviruset? Har behoven förändrats? Kommer beteendet att förändras? Eller sitter du kanske och planerar verksamheten inför hösten, eller behöver du kanske nå ut i media med ett budskap? Då kan vi hjälpa dig med fakta och insikter. Vi hjälper gärna till att skingra dimman som nu ligger över de flesta verksamheter. Låt oss vara beredda när ”coronakoman” lagt sig så vi kan möta marknadens nya behov! Korta undersökningar ger alltid högre svarsfrekvenser, men det verkar som allmänheten just nu är särskilt villiga att svara på våra undersökningar. Vi kommer upp i bra deltagarfrekvenser på bara några dagar. Kontakta oss så berätta vi mer! Läs även vår blogg... Gör undersökningen under sommaren och få rapporten när du är tillbaka i augusti Historiskt sett har vi i undersökningsbranschen sett vikande deltagarfrekvenser under sommaren. Denna gamla sanning är verkligen gammal och definitivt ingen sanning längre. Det vi ser idag är lika bra deltagarfrekvenser under sommaren som under resten av året. Många svarar på våra undersökningar via mobilen. Det är så många som 55-60%, beroende på ålder. Eftersom vi har koll på vår mobil även under sommaren, är det givetvis en fördel att så många vill svara via mobilen. Det vi behöver ta hänsyn till är att våra dagliga rutiner förändras under sommaren, så vi ger respondenterna lite längre tid på sig att svara. Då får vi lika bra deltagarfrekvenser som under resten av året. Vi ser heller inga skevheter i gruppen som svarar. Exempel, allmänheten 18-79 år, undersökningen har en svarstid på max 5 minuter: En veckas insamlingsperiod under sommaren ger: 45-50% deltagarfrekvens Två veckors insamlingsperiod under sommaren ger: 50-55% deltagarfrekvens Tre veckors insamlingsperiod under sommaren ger: 55-60% deltagarfrekvensVi ser också att denna nya sanning även gäller för många professioner, exempelvis tjänstemän. Kontakta oss så berättar vi mer... TIPS – hur du underlättar ditt liv som undersökningsköpare Våra Bussar gör det enkelt att få ny kunskap Vill du nå allmänheten, eller delar av allmänheten? Novus har nio olika Bussar som ger dig fantastiska möjligheter att göra snabba, bra och statistiskt säkra undersökningar. Du kan givetvis även nå mer specifika målgrupper.Vi skickar ut på torsdagar, du har en diagramrapport fredagen veckan efter. Du får självklart hjälp att tolka resultatet. Det blir inte mycket lättare än så att få ny kunskap. Genom våra Bussar delar våra kunder på startkostnaden för undersökningen. Vi har dessutom en fast prislista där du betalar per fråga. Utöver dina egna frågor ingår nedbrytning på åtta bakgrundsvariabler. Dessa Bussar går varje vecka: ”SverigeBussen”- 1 000 intervjuer med allmänheten 18-79 år, i hela riket ”StorstadsBussen” - 1 000 intervjuer med allmänheten 18-79 år, i Sveriges 3 storstadsområden ”StockholmsBussen” - 1 000 intervjuer med allmänheten 18-79 år, i Stockholms länKontakta oss för mer information om våra SpecialBussar: ”SkåneBussen”, ”Unga VuxnaBussen”, ”65+Bussen”, “ChefsBussen”, ”SverigeBussBoost 100” och ”SverigeBussBoost 200” Läs mer om våra Bussar... Novus Academy - Bli en riktigt vass undersökningsköpare. Genom kunskap om hur man köper in undersökningar, kan du ställa de rätta frågorna till din undersökningsleverantör och därmed kan du känna dig trygg när du får resultatet. Novus kurser ger dig en grundläggande kunskap som undersökningsköpare. Du får även en checklista på saker du bör tänka på. En nyttig kurs för både för dig som är van undersökningsköpare, som för dig som aldrig köpt undersökningar.Nästa kurstillfälle är i augusti, om våra liv återgått till det ”normala” så vi åter kan mötas i mindre grupper. Läs mer om vår grundkurs här... Jan Scherman ny styrelseordförande för Novus Vi är oerhört glada över att Jan Scherman tagit sig an förtroendeuppdraget som ny styrelseordförande för Novus. Vi ser det som ett mycket bra tillskott till Novus. Det här säger Jan själv över sitt nya uppdrag: ”Uppdraget att vara styrelseordförande i Novus är för mig både hedrande och ansvarsfyllt i en tid då kunskapsförmedling blivit allt viktigare. Novus har alltid satt kvalitén i sina mätmetoder främst, vilket skapat den nödvändiga trovärdigheten i företagets undersökningar. Novus medarbetare och ledning med vd Torbjörn Sjöström i spetsen har gjort ett imponerade arbete samtidigt som konkurrensen ökat. Detta har lagt en stabil grund för att nu utveckla affärerna ytterligare och ta nya initiativ där bolaget kan bidra med mer kunskaper till enskilda företag, branscher och organisationer inom både offentlig och privat sektor. Det är för mig mycket värdefullt att Bertil Jacobson, som under lång tid lett styrelsearbetet, kvarstår som ledamot i styrelsen ytterligare en tid. Bertils stora erfarenhet och viktiga insikter är en garant för en god balans mellan utvecklingsarbete och kontinuitet. ” Vi ser fram emot att ta del av Jan Schermans generella klokskap, engagemang och erfarenhet i vårt framtida arbete. Läs mer här... Kontakta oss Om du vill ha mer information om det vi skrivit om, eller något annat, tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till peter.blid@novus.se eller gun.pettersson@novus.se

- Nyheter

Jan Scherman ny styrelseordförande för Novus

Extra bolagsstämma i Novus Group International AB avhölls den 17 mars 2020 Följande beslut togs vid stämman: Stämman beslutade att välja Jan Scherman till ny styrelseordförande för Novus Styrelsen består därmed av 7 ledamöter: Jan Scherman (styrelseordförande), Torbjörn Sjöström, Kristin Sjöström, Bertil Jacobson, Micael Dahlén, Murat Yigit och Suzan Engel. Bertil Jacobsson, avgående ordförandes kommentar: ”Sedan mars 2010 har jag varit ordförande för Novus och dessförinnan suttit i styrelsen sedan företaget startades för drygt 13 år sedan. Det har varit stimulerande och mycket värdefullt för mig att vara med om utvecklingen av detta företag. Torbjörn Sjöström har under min ordförandetid lett Novus på ett ytterst förtjänstfullt sätt. Nu har jag bestämt mig för att tidpunkten är lämplig att lämna över ordförandeklubban och jag har själv under en tid aktivt sökt få Jan Scherman att efterträda mig som ordförande. Under en övergångsperiod fram till den ordinarie stämman i höst kommer jag att sitta kvar i styrelsen” säger Bertil Jacobson, avgående ordförande i Novus. Jan Scherman kommentar av valet som styrelseordförande: ”Uppdraget att vara styrelseordförande i Novus är för mig både hedrande och ansvarsfyllt i en tid då kunskapsförmedling blivit allt viktigare. Novus har alltid satt kvalitén i sina mätmetoder främst, vilket skapat den nödvändiga trovärdigheten i företagets undersökningar. Novus medarbetare och ledning med vd Torbjörn Sjöström i spetsen har gjort ett imponerade arbete samtidigt som konkurrensen ökat.  Detta har lagt en stabil grund för att nu utveckla affärerna ytterligare och ta nya initiativ där bolaget kan bidra med mer kunskaper till enskilda företag, branscher och organisationer inom både offentlig och privat sektor. Det är för mig mycket värdefullt att Bertil Jacobson, som under lång tid lett styrelsearbetet, kvarstår som ledamot i styrelsen ytterligare en tid. Bertils stora erfarenhet och viktiga  insikter är en garant för en god balans mellan utvecklingsarbete och kontinuitet. ” Torbjörn Sjöström ordförande i Novus största ägare och Novus VD ”Jan och jag har samarbetat mycket väl inom flera projekt under åren och att Jan nu valt att kliva in som ordförande är inte bara roligt utan kommer att vara en mycket god tillgång till Novus fortsatta utveckling. För vi är fortfarande bara i början på vår resa. Jan har precis den profil som vi sökt som ersättare till Bertil. En erfaren kunnig och nyfiken person, men ett högt anseende och ett brinnande engagemang inte bara för mediefrågor utan även demokratifrågor och näringslivsfrågor. Jag vill samtidigt tacka Bertil för den tid som varit, utan honom hade Novus och jag personligen inte klarat av att hantera den tragedi som grundare Alfs hastiga bortgång medfört. Bertil har varit en klok och stabil samarbetspartner under alla dessa år.” Om Jan Scherman Jan Scherman har varit vd för TV4-Gruppen under tio år. Dessförinnan programdirektör, chef samhälle och nyheter på TV4. Han har jobbat som journalist  på bl.a TV4, SVT och SR. Jan Scherman var efter TV4 bl.a på Aftonbladet och utvecklade deras tv-satsning. Han har haft en rad olika styrelseuppdrag som ledamot i IP-Only, Net1, CMore och TV4:s lokaltv-bolag TV4 Sverige. Och deltar aktivt i samhällsdebatten inte minst i frågan om mediernas utveckling. Jan Scherman är också ledamot i Korvakademien.     För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Sjöström, VD Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se Novus Group International AB

- Blogginlägg

Coronakoman är här. Vad händer nu?

Nu stänger delar av Sverige ner. Företag skickar hem sina anställda och uppmanar dem att arbeta hemifrån. Barnen är inte välkomna till dagis, skolor eller fritids så föräldrarna måste vara hemma. Företag skapar arbetslag där halva arbetsstyrkan får vara hemma, i karantän, resten får arbeta med tydliga restriktioner. Allt detta händer i ett läge (13/3) där vi närmar oss, vad man vet, 700 personer som är smittade av coronaviruset. Det finns många osäkerheter i dessa siffror och det är oklart hur stora mörkertalen är. Men vad händer nu? Börsen rasar och företag varslar. Det blir lätt en handlingsförlamning där mycket lite händer. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har varnat för att coronavirusets utbrott kommer att få kraftiga ekonomiska effekter, bland annat skrevs den globala tillväxten ned från 2,9 procent till 2,4 procent i år. Coronavirusets spridning globalt och på hemmaplan kan få stora konsekvenser för svensk ekonomi. WHO varnar för sjukdomen, men de varnar ännu mer för oron som sjukdomen leder till. Vi står inför något väldigt allvarligt. En av utmaningarna är att det saknas fakta och kunskap om smittspridningens verkliga påverkan. Hur ska företagen kunna fatta relevanta beslut utan att ha all fakta? Men ändå tas det många beslut på någon form av magkänsla. Vi är mitt i ett scenario som är unikt och här handlar det om att förstå och försöka att göra ”rätt”. Samhället måste rulla vidare, löner behöver betalas ut, företag behöver producera varor och tjänster. Skatteintäkter behöver komma in till staten. Samhället är beroende av att man inte överreagerar, alla företag är beroende av att deras kunder litar på dom. Att styras av känslor i detta läge kan vara mycket riskabelt. Hur reagerar marknaden när uppsägningarna ökar på grund av förlorad produktion och vikande intäkter? I nästa steg kanske beslut som verkade bra idag slå tillbaka på företagen och skada varumärket? Vad händer när företagen ”öppnar upp igen”, de anställda kommer tillbaka till sitt företag. För visst måste det hända? Sverige kan ju inte vara i ”coronakoma” i månader eller år. Det är inte ett otroligt scenario att vi har fler smittade när företagen öppnar upp igen än när de stängde. Att smittan är något samhället behöver leva med eller tills ett vaccin finns. Hur påverkar detta tilltron till företaget, näringslivet i stort och samhället i stort? Det vet vi inte idag. Vi vet inte ens hur många fler som blir smittade de kommande dagarna. Just nu kan vi bara iaktta och fundera på konsekvenserna. Det finns egentligen bara förlorare här. Men om vi tittar på branscher ser vi att bland annat flyg, resebranschen och besöksnäringen kommer att få det mycket tufft. Medan de som exempelvis levererar varor hem och företag som knappt hinner med en plötslig hög efterfrågan på specifika varor eller livsmedelsbutiker som säljer slut på en hel del av sina lager. Andra jobbar febrilt med att försöka anpassa sin verksamhet efter nya behov, exempelvis att göra affärer digitalt så man kan minimera smittspridning genom att undvika mänsklig kontakt. Andra försöker anpassa sig genom att varsla. Vilken grupp som företagen tillhör, måste de leva med sina beslut när allt har lagt sig. Här ser jag en stor utmaning för företag och våra samhällsinstitutioner. Vi har ingen kristallkula att tillgå, vi måste alltså ta reda på så mycket fakta som möjligt så vi kan fatta relevanta beslut. Coronaviruset kan göra oss mycket sjuka och vi kan förlora nära och kära. Coronaviruset kan ge oss en lågkonjunktur och många kan förlora sina jobb. Det är allvarligt och i detta läge är det viktigt att vi inte fattar beslut utifrån en känsla. Det kommer att bli diskussioner om hur vi agerat och varför. Därför är det viktigt att vi fattar välunderbyggda beslut. Vi på Novus följer vad svenska folket tänker och tycker, men även hur det som händer påverkar företagen. De företag och samhällsinstitutioner som är intresserade av att ta reda på vad alla drabbade, oavsett om det är allmänheten eller företag, tycker och tänker om det som händer är de som kommer ha bäst möjlighet att navigera sig i denna känsliga situation. Kunskap behövs för att kunna ta relevanta beslut som inte är känslostyrda. Novus är ett kunskapsföretag, vår roll i samhället är att hjälpa våra kunder förstå individen, samhället och marknaden. Hur tänker man och varför? Är det smittan, oron eller något helt annat som är den största ”boven”. Har man tillräcklig kunskap? Vem litar man på? I tuffa tider som nu behöver vi alla förstå. Just idag behöver vi kunskap mer än någonsin. Det kommer ett liv efter den akuta situationen vi har just nu. Låt oss hjälpa er ta faktabaserade beslut. Vi finns här för att ge er kunskap, vårt jobb är att hjälpa er förstå.   Gun Pettersson CDO, Novus

- Nyheter

24% instämmer inte alls att Corona har påverkat hur de planerar sitt liv just nu. 61% är orolig för att Corona påverkar svensk tillväxt.

Novus fortsätter att följa svenskarna syn på Corona viruset. Lite längre ned på sidan finns utvecklingen av de frågor Novus följt sedan sex veckor tillbaka. Oron för att bli drabbad själv är i stort sett oförändrad denna vecka jämfört med föregående. De var tredje svensk instämmer helt eller delvis med att de känner stor oro att själva drabbas av viruset. Novus senaste undersökning genomfördes med 1001 intervjuer under perioden 5 - 10 mars 2020 i Novus slumpmässigt rekryterade webpanel. Utöver de frågor vi följer har vi också kompletterat med ett par andra: Oron för Sveriges ekonomiska utveckling och den egna situationen: [infogram id="corona-20200312-graf-0-1h0r6r57l9ll4ek" prefix="o9I"] 61 % av svenska folket instämmer helt eller delvis med påståendet att man är orolig för att viruset kommer att innebära att tillväxten i svensk ekonomi dämpas. 14 % av svenska folket instämmer också helt med påståendet att Coronaviruset påverkar hur man planerar sitt liv just nu. Däremot instämmer inte alls var fjärde svensk (24 %) i detta påstående. Så det är fler som inte alls känner att de ändrat sitt liv än som säger att de absolut gjort det. [infogram id="corona-20200312-graf-1-1h0r6r57lmnl4ek" prefix="3tx"] Undersökningen denna vecka genomfördes innan regeringen införde förbud mot större allmänna sammankomster. Så detta kan sannolikt förändras nu när detta skett. Inte bara att detta förbud direkt kan påverka fler, men vi vet också att när regeringen inför direkta åtgärder så brukar det leda till att frågor tas mer på allvar. Regeringen bekräftar och legitimerar genom sitt agerande olika känslor och tankar bland medborgarna. Därför är det också viktigt hur denna kommunikation sker och att den varken är för begränsad eller för radikal. Novus kunde tillsamman med SVT igår presentera förtroendet för olika myndigheter. [infogram id="corona-20200312-graf-3-1h984wdmoqxd2p3" prefix="rtK"] Förtroendet är över lag rätt högt, en övervägande grupp har högt eller ganska högt förtroende. Den näst största gruppen har valt mellannivån, varken högt eller lågt. Egentligen är det bara regeringen som har fler negativa än positiva. Något som så klart kan förklaras utifrån den partipolitiska polariseringen som väljarna är en reaktion på, samt att om det vore val idag så är det fler väljare som är stödjer oppositionspartierna. Förtroendet för regeringens partiledare är också mycket lågt. Förtroendet är högst för sjukvården, följt av folkhälsomyndigheten och MSB. Män har i regel signifikant lägre förtroende och kvinnor signifikant högre förtroende. Det finns dock en partipolitisk uppdelning, SD har signifikant lägre förtroende för alla offentliga instanser  som undersökts, också lite lägre förtroende för sin arbetsgivare, men inte i samma omfattning som de andra tillfrågade instanserna. I linje med en större misstro mot samhället som är en genomgående trend hos SDs sympatisörer. Moderaternas tilltro ungefär är som totalen generellt. Men Januari partierna har genomgående en högre tilltro till alla tillfrågade myndigheter och regeringen. Dock avviker de inte på samma sätt kring skolan och arbetsgivaren då de ligger mer i linje med totalen. Det är också genomgående så att de som är oroliga för att själva drabbas av viruset har lägre förtroende för institutioner. Något som är väntat och helt naturligt, oroliga människor har en lägre tilltro till sin omgivning. Att förtroendet är relativt högt kan därmed också förklaras med att det är fler som inte själva är oroliga för att drabbas personligen. Om oron ökar så kommer det så klart att sänka förtroendet för myndigheter och institutioner. [infogram id="corona-20200312-graf-4-1h0r6r57zpyw4ek" prefix="hvD"] Om vi kors-kör förtroendet för institutioner och oron för att själv drabbas så ser man att det finns en statistiskt säkerställd större misstro bland de som är oroliga för att själva drabbas jämfört med de som inte själva är oroliga. Ladda ned rapporten till SVT undersökningen här: SVT Novus coronav förtroende 20200310 Torbjörn Sjöström VD Novus

Se alla nyheter
Se alla nyheter

Våra tjänster

Vi befinner oss mitt i navet bland många viktiga samhällsaktörer — privata som offentliga. Vår kunskap om människan hjälper företag, myndigheter och organisationer att göra svåra beslut enklare att fatta.

Novus Stories