Novus kundcase

Novus kunskapsflöde

Senaste nytt på bloggen, Novus nyheter, podd och våra politiska undersökningar.

Kan AI vinna svenskarnas förtroende?

02 maj 2024 - Blogginlägg

AI-producerat material blir allt vanligare inom reklam och kommunikation, samtidigt som den svenska opinionen om AI-genererat material inom reklam och kommunikation idag är övervägande negativ. Svenskarna visar en tydlig tveksamhet mot användningen av AI-genererat material över olika kommunikationsformer – från mycket låg acceptans i myndighetskommunikaton till lite högre, även om fortfarande låg, i företagskommunikation. Det råder en bred och djupgående skepsis En undersökning av oss på Novus visar att det råder en övervägande negativ inställning mot AI-genererat material, särskilt inom vissa sektorer som myndighetskommunikation. [caption id="attachment_29991" align="alignnone" width="1200"] Novus analys täcker fem huvudområden: företagskommunikation, personlig kommunikation eller arbete, reklam och marknadsföring, organisationskommunikation samt kommunikation från myndigheter.[/caption] Skepticismen är påtaglig inom myndighetskommunikation där en majoritet, 62%, uttrycker negativitet, och endast var tionde ser på det positivt. Även inom andra områden såsom företagskommunikation, personlig användning och reklam är det tydligt att en majoritet hyser reservationer. Vi observerar en något högre acceptans inom företagskommunikation, men den övergripande attityden förblir övervägande negativ. Motståndet mot AI-genererat material i reklam och organisationskommunikation, med en betydande övervägande negativ attityd, tyder även på en stark motståndskraft inom dessa områden. AI - en bedragare utan djup? Bakom den övervägande negativa inställningen mot AI-material ligger en oro för teknologins karaktär. Förklaringar som ”det signalerar fejk så inte särskilt förtroendeingivande tyvärr” eller ”inte att lita på” tyder på att material producerat med AI upplevs opersonligt, ytligt och saknar förtroende. Det finns en oro för att den ska användas på ett sätt som inte är ärligt eller som försöker lura oss. ”De kan förvanskas och skapa en bild som inte är sann och i och med det skapa ett behov som egentligen inte finns.” ”Jag upplever det mindre engagerat och man kan ifrågasätta hur autentiska budskapen är.” ”Svårt avgöra om det är seriöst.” ” Skapar osäkerhet i sanningshalten.” ”Känner mig manipulerad. Lurad rent av.” ”Opersonligt. Eventuellt en falsk bild av verkligheten.” Anledningarna som anges för att motivera den negativa inställningen beskrivs med kraftfulla adjektiv. AI framställs som manipulativ, förrädisk, oärlig och opersonlig . Unga är Mer Positiva Men bland unga finns det en annan trend. Enligt den tillhandahållna datan är unga (18-34 år) generellt sett mer positiva till följande typer av kommunikation. De verkar vara lite mer positiva till att AI används i reklam och i sociala medier och ser fler möjligheter än hinder med den här tekniken. Ungefär 18% av unga är mycket positiva eller ganska positiva till reklam och marknadsföring som använder AI-producerat material, vilket är något högre än genomsnittet för hela befolkningen. 27% av ungdomarna är positiva till att använda AI i den egna kommunikationen eller arbete. Motsvarande andel bland 65+ är 3%. Trots en viss positivitet bland unga återspeglar den övergripande opinionen en negativ inställning även i denna åldersgrupp. Antalet personer som är negativa mot AI-producerat material i kommunikation överstiger de som är positiva, oavsett dess användningsområde. I ljuset av denna data står kommunikationsbranschen inför en utmaning: att övertyga svenskarna om att AI kan användas på ett ansvarsfullt och trovärdigt sätt – genom att faktiskt tillämpa det ansvarsfullt och trovärdigt. Som de flesta av oss har nog insett för ett tag sen är AI inte bara en kortlivad trend, utan en integrerad del av framtiden. Vid frågor, kontakta:   Ieva Englund Client Development Advisor       Varje månad bjuder vi på kunskap, fakta och rapporter inom området varumärke och kommunikation i form av Novus Varumärkesbrev. Vill du ta del av det? Prenumerera här.

L, C och KD under spärren inför EU-valet

02 maj 2024 - Väljarbarometer

Läs hela rapporten här: Novus EU-väljarbarometer maj 2024 [infogram id="eu-vb-maj-2024-diagram-1h984wvo75qkz2p" prefix="gjR"] [infogram id="eu-vb-maj-2024-inkl-felmarg-1h0r6rzp5l50w4e" prefix="oww"] [infogram id="eu-vb-maj-2024-tabell-1hxj48mpzgpj52v" prefix="Z2Z"] Analys Inga statistiskt säkerställda (signifikanta) förändringar jämfört med Novus EU-väljarbarometer från mars 2024. Det krävs ytterligare 0,2 procentenheter för att MP skall vara säkerställt. Men det finns ändå många intressanta saker att notera. S, V och MP är generellt mer positiva till EU. M samt ännu mer KD och SD är mer EU kritiska, vilket tydligt syns i röstintentionen. De som röstade på S, V och MP i riksdagsvalet 2022 kommer i högre grad att rösta i EU-valet. Bland de som säger att de garanterat inte kommer att rösta tappar särskilt M. SD har inte samma problem med att de straffas av få lägre stöd i EU valet på grund av röstintentionen. M hamnar i en intressant situation där, EU kritisk men utan ”protestdimensionen”, som finns i SD som är ett ”motparti”, man enas i en protest mot den negativa utvecklingen och känner att man måste agera genom sin demokratiska röst, vilket gör att man hellre går och röstar trots att man är negativ mot EU. Röstintentionen sammanfaller också med andra undersökningar vi gjort kring hur positiv man är till EU. Även om man är generellt positiva till EU jämfört med andra länder så ser vi en mer EU kritisk hållning i KD, SD och M. Klimatfrågan låg på andra plats i Novus undersökning om viktigaste politiska EU-frågan i februari 2024. På första plats låg invandring, men den inverkar också med en mer EU kritisk hållning som vi ser i KD, SD och M. Så det kan vara så att det blir mer en nationell fråga bland dessa väljare, och att det påverkar röstviljan. C ser ut att göra ett katastrofval. I EU-valet 2019 fick de 10,8% och nu ligger de under 4%-spärren. KD likaså. Dem som ser ut att göra ett bättre val är: S, SD, V och M. Även om S tappar jämfört med februari 2024. När valrörelsen kommer igång kommer de små partierna att komma till tals och kunna återhämta sig. Det är troligt att de större partierna kommer att tappa till förmån för de mindre. Jag upplever att det är en väldigt sen valrörelse som påverkar de mindre partiernas förmåga. Övriga partier ökar med 0,9 procentenheter till 2,6 procent. De partier som nämns är: Folklistan, AFS, Piratpartiet, MED, övriga. De är väldigt jämna i storlek. Inget parti är större än ca en halv procentenhet. För att ett parti skall särredovisas krävs att de är över 1,5 procentenheter i genomsnitt i tre månader. Torbjörn Sjöström, VD Novus Om undersökningen Novus EU-väljarbarometer ger svar på frågan hur svenska folket skulle rösta om det vore val till Europaparlamentet idag. Novus EU-väljarbarometer för maj 2024 genomfördes under perioden 1–28 april 2024. Undersökningen besvarades av totalt 2311 röstberättigade svenskar i åldern 18 år och uppåt utan övre åldersgräns. Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, utbildning, region och valt parti i riksdagsvalet 2022. För ytterligare information, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se. Andelen som skulle rösta på annat parti är 2,6% (+0,9) och andelen osäkra väljare, d.v.s. de som inte vet vilket parti de skulle rösta på, är 33,2%. Läs hela rapporten här: Novus EU-väljarbarometer maj 2024

Vi vet hur dina kunder eller medlemmar tänker

Inget kan tas för givet eller göras av gammal vana. För att nå framgång krävs uppdaterad kunskap och fakta. Det är här Novus kommer in. Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.