Novus Academy - Ny kurs 14 februari!

Grundkurs för dig som är inköpare av undersökningar.

Vi förstår hur människor tänker

Vi har en djup förståelse för människans beteende, oavsett om hon är konsument eller medborgare. Sunda affärsmässiga beslut fattas med bra underlag — det tillhandahåller vi.

Novus blogg - Om undersökningars roll i vår samtid

Novus Blogg kommenterar och reflekterar kring undersökningens styrkor och utmaningar i vår föränderliga värld.

Våra tjänster

Vi befinner oss mitt i navet bland många viktiga samhällsaktörer — privata som offentliga. Vår kunskap om människan hjälper företag, myndigheter och organisationer att göra svåra beslut enklare att fatta.

Novus Stories

Jag vill ha Novus nyhetsbrev, min e-post är