- Blogginlägg

Vad är AI?

Det står som nog alla vet för artificiell intelligens, men sedan drar tolkningarna iväg i alla riktningar. AI är både något skrämmande som är huvudhotet mot mänskligheten i bland annat Matrix och i Terminator filmerna.  Det pratas om att AI kommer göra de flesta jobb överflödiga, och är grunden till diskussionen kring medborgarlöner. Skillnaden mellan AI och algoritmer är nog också svår att se. Facebooks algoritmer pratas om att de förstör våra liv och så vidare. Men vad är AI egentligen, finns det något bra? Kan vi ha nytta av det och hur förhåller sig politiker och media till AI egentligen? Varför finns det inte några positiva förebilder?  När vi på Novus undersökte synen på digitaliseringen så var journalister den enda yrkeskåren som var negativt inställda. Allmänheten såg det inte som ett hot alls på samma sätt.  Digitaliseringen kan ju vara ett stöd. Tunga lyft. Bättre beslutsunderlag inom vården. Det handlar väl egentligen inte om självkörande bilar och Elon Musk, även om han är proffs på att ta plats och bli talespersonen för nästan all teknisk utveckling och alla framtidsvisioner. Samtidigt som han också säger att AI kan vara livsfarlig. Tillbaka till Terminator hotet. Trots det säger de att de skall släppa en robot som ska kunna åka Teslas självkörande bil till butiken för att gå in och handla åt dig. Men som Elon då påpekade, kommer den inte vara stark nog för att kunna göra skada. Tillbaka till Terminator faran igen.  Istället handlar det om att teknisk utveckling ska vara ett stöd för mänskligheten, dock fokuseras det mer på riskerna än på möjligheterna.   Vi vet att människan inte kan vara lycklig utan mening i långa stunder. Medborgarlöner och meningslösa vardagar kommer oumbärligen att leda till depression och katastrof. Så när man pratar om att robotarna/datorerna ska göra allt så tar man bort människan ur det mänskliga samhället, och det är ingen värld någon egentligen vill se. Något som leder till hopplöshet, tappad framtidstro och en minskad tilltro till det demokratiska systemet.  Samtidigt, rätt utnyttjad, är tekniken en hjälp. Man kan vara arg på flygets klimatpåverkan, men utan flyget hade vi inte haft det välstånd vi har idag. Utan elektricitet hade inget fungerat, men all elektricitet skapar en negativ klimat- och miljöpåverkan. Listan kan göras lång med bra saker som även är dåliga.  Det gäller så klart digitaliseringen också. Därför måste man balansera upp domedagsbilden med rimliga positiva exempel.   Jag och Novus har lanserat begreppet ÄI (Äkta intelligens) för att markera att man inte ska glömma bort den äkta varan. Människan är helt central i samhället och man ska inte glömma bort att vi finns. AI är ett stöd, inte en ersättning. Att jag själv har en master i programvaruteknik gör säkert att jag har lite lättare att se vad det är och vad det inte är, men de flesta har inte den kunskapen så klart.  På grund av AI:s roll och alla frågetecken, träffade jag Kye Andersson, en person med många titlar men kort sagt ”AI Expert”.  Lyssna på vårt samtal i senaste Novus Sanity Check här. 

- Blogginlägg

Klimatförnekelse är inte en fråga i Sverige

DN publicerade en debattartikel med ett gäng forskare som konstaterade att klimaförnekelsen är stor i Sverige. Detta baserar dom på en undersökning från en självrekryterad panel. Förutom att det verkar som att de inte kunde läsa undersökningen korrekt, så borde man ifrågasätta det faktum att de inte ens verkar förstå hur tillförlitlig kvantitativ datainsamling fungerar. Jag kan inte annat än att även undra hur DN:s debattredaktion tänker när de tar in den, då hela slutsatsen är baserad på en undersökning som inte uppfyller det krav majoriteten av redaktionerna i Sverige ställer på undersökningar, för att kunna nyhetsvärdera. Trumfar forskare oavsett om de har rätt eller fel, kraven på tillförlitligt faktaunderlag för sitt påstående? Är svaret ja, kolla upp Replication Crisis och förfasas: Wikipedia Replication Crisis, som handlar om just många forskares problem med att basera sin forskning på tillförlitliga underlag och många av de sanningar som vi förhållit oss till inte kan replikeras av andra. Det är också fastställt att när forskare blir aktivister så sjunker tilltron till forskningen radikalt. (Jon Krosnick Stanford) Trust in Scientists’ Statements about the Environment and American Public Opinion on Global Warming. Vill man ha en trovärdig undersökning kring Svenskarnas syn på människans inverkan på klimatet så har vi gjort en. Den visar att det är 2 % av svenskarna som skulle kunna klassas som klimatförnekare. Den passar på att introducera ett nytt koncept "klimattvekare" för att beskriva de 3 % som anser att människans påverkan är mycket liten. [infogram id="klimatet-pga-manniskan-1ho16vommxvq84n" prefix="UAD"] Sedan är det bara grader i hur stor påverkan människan har. 86 % anser att klimatet helt eller till ganska stor del påverkas av människan. Att då fokusera på en högljudd minoritet som står för ett par procent av befolkningen är inte bara dåligt, det är farligt. Det är ett elitistiskt tänk som så ofta återkommer nu för tiden där syftet är att förena sina kompisar mot en gemensam fiende. I detta fall klimatförnekarna. Syftet är inte att lösa det riktiga problemet Klimatkrisen, utan att stå enade mot dumheten man verkar anse sig omringad av. Min artikel i DI debatt är också läsvärd: Väljarna kan mer än politiker förstår. Att missa att det sunda förnuftet är starkt och att förståelsen för problemet likaså finns, är i bästa fall bara okunnigt, men oftast också destruktivt. Svenskarna vet att klimatet påverkas av människan, svenskarna vet att det är andra länder än Sverige som släpper ut nästan allt. Svenskarna anser att ekonomiska påtryckningar mot de länder som släpper ut mest är den viktigaste frågan. Att det är strukturella lösningar som kommer före individens möjlighet. Men svensken vet också att minskad konsumtion är vad man kan göra själv. Dock tror man inte att individens handlingar kommer att lösa detta. Läs hela undersökningen här: Novus klimatrapport Torbjörn Sjöström VD Novus

- Nyhetsbrev

Nyhetsbrev november 2021

Är det över? Frågan hela världen ställer sig hösten 2021, är det över? Pandemin. Det verkar blossa upp oroshärdar på olika håll i världen och vi hör fler exempel på att även vaccinerade fortfarande blir smittade. Men här i Sverige känns det mer och mer som att det faktiskt är över. Restaurangerna är knökfulla både kvällstid och på luncherna, det är lättare än någonsin att boka affärsmöten, alla verkar törsta efter sociala kontakter bara tanken på att gå på ett fysiskt seminarium får en att känna sig som en kalv på grönbete. Det är som ett gigantiskt kosläpp som någon uttryckte det. På Novus går vi på högvarv. Vi har traditionellt varit mest förknippade med politik och opinion men våra uppdrag är numera fler på andra områden. Men självklart känner vi av att det är mindre än ett år kvar till valet och det politiska opinionsläget kommer följas löpande fram till valdagen 11 september nästa år. Frågan brukar diskuteras inför valår - kan man lita på mätningar? Därför anordnar vi Novus Tillförlitlighets-seminarium 24 november på Helio, Grev Turegatan 30, mer om det längre ned. I månadens nyhetsbrev kan du också läsa om vårt samarbete med Internetstiftelsen och den största undersökningen kring digitaliseringen, ”Svenskarna och internet”, dessutom resonerar vår varumärkesexpert Ieva Englund kring vikten att bygga varumärke samt några rader om fördelarna med den kvalitativa metoden ”Insiktsforum Online”. Trevlig läsning! Novus samarbetar för första gången med Internetstiftelsen i undersökningen ”Svenskarna och internet” Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället. Nytt för i år är att Internetstiftelsen tillsammans med Novus utvecklat metoden för undersökningens genomförande. Det är också Novus som har varit ansvariga för datainsamlingen. Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen. Med undersökningen vill de bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Internetstiftelsen vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund. Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt där ett trettiotal länder deltar. Sedan 2010 är Internetstiftelsen huvudman för den svenska studien. Rapporten baseras på intervjuer utifrån ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige. Läs mer om rapporten här... Varför ska man lita på undersökningar? Novus Tillförlitlighets-seminarium Det är mindre än ett år kvar till valet och undersökningar kommer vara en viktig del i partipolitiken och medias bevakning. Därför har vi valt att bjuda in representanter från de två största partierna, samt de största nyhetsmedierna. Seminariet som leds av Novus vd Torbjörn Sjöström och oss i panelen har vi Veronica Nelson/Socialdemokraterna, Ida Karlbom/Moderaterna, Mats Knutson/SVT samt Fredrik Furtenbach/SR. Vi kommer gå igenom det man vet idag kring undersökningar och vad forskningen säger. Hur är det med bortfallet? Måste man göra 1000 intervjuer för att få ett statistiskt säkerställt resultat? Svarar man ärligt? Är valresultatet ”facit” på om undersökningarna stämmer eller ej? Exemplen är många som visar att man kan lita på undersökningar, bara man genomför dem med korrekta metoder. Välkommen till seminariet som vi genomför fysiskt på Helio, Grev Turegatan 30 den 24 november. Anmäl dig till seminariet här... Insiktsforum Online – en smart metod Kvalitativa metoder ger oss en djupare förståelse för hur och varför människor gör och tänker i olika situationer. Syftet med att jobba kvalitativt är att få djupare förståelse och fler dimensioner kring hur människor resonerar ”mellan raderna”. Insiktsforum Online är en kvalitativ metod som kan liknas vid en modererad digital anslagstavla, där vi kan visa bilder/film och innehåll, skapa aktiviteter och frågor till deltagarna. Ett forum löper ofta under 2–4 dagar och deltagarna kan själva välja vilken tidpunkt som passar för att svara och genomföra aktiviteterna. Ett forum ger stort utrymme för interaktion mellan deltagarna, de får också utrymme att själva lägga upp innehåll som bilder/film för att visualisera inläggen och aktiviteterna utifrån sina erfarenheter. Inläggen blir ofta både längre och utförligare och ger ett gediget och flerdimensionellt material att analysera och bygga insikter ifrån. Insiktsforum Online är en metod som skapar engagemang och ger både bredd och djup i insikterna. Som kund kan du följa all aktivitet i forumet och får därmed direkt återkoppling på det som diskuteras. Vill du veta mer om Insiktsforum Online, eller andra kvalitativa metoder som ger en djupare förståelse för din marknad och din målgrupp, kontakta charlotte.stenback@novus.se eller anna-lena.wihlborg@novus.se Läs mer om Insiktsforum Online här... Lönar det sig att bygga varumärke 2021? I förra nyhetsbrevet filosoferade vi en del kring köputlösande reklam och att företag de senaste 15 åren förmodligen lagt för mycket marknadsföring på action-orienterad kommunikation. Kanske en del av förklaringen finns i att många hävdar att varumärket är dött och att yngre målgrupper är notoriskt otrogna varumärken och är mer värderingsstyrda. Det går lätt att få fram produktinformation och spelar det då någon roll om varumärket jag googlar fram är känt för mig eller inte. Ieva Englund, Novus varumärkesexpert, fördjupar sig i detta i en artikel i Resumé. Du hittar artikeln i Resumé här... Novus i fortsatt stark tillväxt och anställer fler Novus delårsrapport visade på en tillväxt på 23% under första halvåret jämfört med samma period förra året. Det senaste året har vi anställt 14 personer och är numera 41 anställda. Företaget växer stadigt med våra kunder och nu fortsätter vi rekrytera. Den första november började Katrin Jansson som kundansvarig och i den rollen kommer hon ansvara för flera av våra nyckelkunder. Katrin kommer närmast från SAS där hon var Advertising Sales Manager och har sedan tidigare lång erfarenhet från liknande roller, bland annat inom media där hon varit på Bonnier och Schibsted med flera. Vi välkomnar varmt Katrin till vårt Novus gäng! Kontakta Katrin här... Läs- och lyssningstips! Svenskarna: Klimatkrisen löses genom internationella påtryckningar Nästan varannan svensk anser att det är ekonomiska påtryckningar på de länder som släpper ut mest som är det bästa sättet att stoppa jordens uppvärmning. På andra plats kommer kärnkraften. Läs undersökningen här... Novus fortsatt Sveriges mest kända undersökningsföretag För andra året i rad visar undersökningen att Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag och man befäster därmed ledarpositionen. Undersökningen visar att 71% av befolkningen känner till Novus och är fortsatt statistiskt säkerställt före närmaste konkurrent är Kantar-Sifo som har en kännedom på 61%. Läs om undersökningen här... Mats Knutson i Novus Sanity Check Mats Knutson gästar den här gången Torbjörn Sjöström i ett avsnitt som präglas av deras gemensamma expertis inom politik. Vi får höra tankar kring tonen mellan politiker i debatter, polariseringsproblematiken och förtroende för politiker och media. Lyssna på Novus Sanity Check här... Vi har hunnit med två avsnitt av Novus Sanity Check sedan sist! Här får ni träffa Kristoffer Appelquist, som leder SVTs program Svenska nyheter. Lyssna så får du reda på varför man inte på egen hand kan spela kung på teatern. Lyssna på Novus Sanity Check här... Kontakta oss… …om du vill ha mer information eller har frågor om oss eller en undersökning du vill göra. Tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till info@novus.se, peter.blid@novus.se, lena.roden@novus.se eller jan.berko@novus.se. Kontakta oss… Är du inte prenumerant än? Har du fått brevet vidarebefordrat till dig, men vill ha det direkt i din inkorg nästa gång? Klicka för att prenumerera på våra utskick...

- Blogginlägg

Det ironiska med bortfallets vara eller inte vara

Novus är idag Sveriges mest kända undersökningsföretag. Hit har vi kommit för vi tar ansvar för det vi gör och kan underbygga våra resultat med vetenskap och kunskap, samt en bevisat god historisk tillförlitlighet. Därför litar nyhetsredaktioner och företag på våra undersökningar som underlag för sitt arbete. En tillförlitlig undersökning är ett viktigt verktyg både i bl.a. affärsutveckling och nyhetsrapportering. Kring undersökningars tillförlitlighet pratas det ofta om att bortfallet är det centrala problemet för oss som bransch. Novus är vad jag vet idag det enda företag som regelbundet redovisar bortfallet. Vi redovisar det som en del av vår vilja att vara tydliga med vad vi gör. Det är också så att både SR och SVT bett undersökningsföretag att redovisa det för att de lättare skall kunna nyhetsvärdera undersökningar. Men vad jag vet är det bara vi som hörsammat detta. Demoskop säger att de inte kan ange ett bortfallsmått. Yougov likaså. Kantar-Sifo kan men gör det bara någon enstaka gång. Ipsos tror jag fortfarande gör det i ibland. SCB redovisar bortfallet också, men de är inte ett undersökningsföretag utan en statistikmyndighet. Det ironiska med att vi är ensamma om regelbunden redovisning är att vi då också regelbundet får kritik för att vi har så högt bortfall. Trots det har vi nästan dubbelt så bra deltagarfrekvens de gånger jag har kunnat jämföra med Kantar Sifo. När de redovisat svarsfrekvensen på sina webbpanelundersökningar har andelen som svara legat på drygt 30 % av de tillfrågade. Nästan 70 % svarar inte på Kantars undersökning. I Novus motsvarande undersökningar svarar ca 60 % av alla tillfrågade. Alltså Kantar-Sifo får bara in hälften så stor andel som Novus. Ändå får Novus kritik för att vi redovisar siffran. Jag är helt säker på att Kantar-Sifo inte får lika mycket kritik för att de undanhåller dessa siffror. Sedan är inte bortfallet ett så stort problem som det utmålas att vara. I USA där bortfallet är mycket större så ger undersökningar med ett bortfall på 90 % riktigt bra resultat. USAs bortfall är så pass mycket större av flera anledningar som inte är applicerbara på Sverige. När det gäller allmänhetsundersökningar finns det inget alls stöd för att bortfallet skall vara det problem det har utmålats till att vara. Det har varit något de som vill tjäna pengar på ovetenskapliga undersökningar använt som ammunition mot oss som gör undersökningar baserad på kunskap och vetenskap. Men alla gick i fällan. Bortfallet anses vara ett viktigt kvalitetsmått. Bortfallet anses vara beviset för att riktiga undersökningar inte fungerar. Bortfallet kommer fortsätta öka tills ingen svarar längre. Bortfallet är beviset på undersökningsbranschens kris och att man lika gärna kan gissa. Bortfallet har varit ursäkten att strunta i sannolikhetsurval (slumpmässiga urval) och gå över till självrekryterad. Alltså man använder ett ”kvalitetsmått” som ursäkt för att helt släppa den vetenskapliga grunden i undersökningar. ”Bortfallet är så högt att det inte går att göra undersökningar längre så då ändrar vi allt”. En obegriplig retorik, som totalt saknar stöd i verkligheten eller vetenskapen. För i verklighetens Sverige kan man verkligen lita på korrekt genomförda undersökningar. Det genomsnittliga felet på den senaste väljarbarometern i alla val Novus undersökt är 0,8 procentenheter. Det är extremt bra. Under Coronapandemin har vi kunnat jämföra data framtaget från Coronastatus med statistik som sedan släppts och sett att Novus undersökningar varje gång gett ett resultat inom felmarginalen. Solklar bekräftelse att man kan lita på undersökningar. Vi har alltså gång på gång kunnat visa att undersökningar baserat på kunskap och vetenskap fungerar. Men man måste så klart förstå att riktiga undersökningar har en felmarginal och man behöver förhålla sig till och att det är tolkningen av datat som gör undersökningen. Vi är inte sifferleverantörer. En undersökning består av datainsamling och analys. Även om det inte är något centralt problem med bortfallet som det låter måste allt göras korrekt. Ett högt bortfall KAN vara systematiskt. Ett lågt bortfall är ALLTID bättre än ett högt. Men ett högt måste inte vara ett problem. Bortfallet följer vi på Novus löpande. Precis som vi letar efter andra tecken på att något kan ha blivit fel. Under Coronapandemin svarade 70 % av alla tillfrågade på Novus Coronaundersökningar. De som började larma om bortfallet för en 10-20 år sedan hade nog sagt att ingen skulle svara idag. Novus har minskat bortfallet under åren samtidigt som den större delen av marknaden verkar valt strategin att inte redovisa siffran. Det absurda med detta är att det verkar fungera. Man kommer undan med att mörka, samtidigt som Novus behöver förklara att NEJ 50 % deltagarfrekvens är INTE dåligt. Jo man KAN lita på undersökningen trots att varannan sökt svensk inte svarat. Alltså Novus har vad jag kan se bäst deltagarfrekvens i Sverige och är ensamma om att regelbundet visa denna, därför får vi kritik... Vi kritiseras alltså för att vi redovisar en HÖG deltagarfrekens. Men redovisar man inget så verkar det vara lugnt. Detsamma gäller urvalet. I Väljarbarometern är Novus idag ensamma om att ha ett slumpmässigt urval. Vilket innebär att vi är ensamma om att helt kunna luta oss mot vetenskapen bakom felmarginaler och signifikanta förändringar. Tittar man utanför väljarbarometern är vi ett av ytterst få företag som konstant kan ange signifikanta förändringar och felmarginaler. Ja det leder till samma kritik. Varför redovisar ni förändringar som inte är statistiskt säkerställda? Ja… Undrar om t.ex. Demoskop får den frågan, eftersom de inte alls kan ange felmarginaler eller signifikanser. Deras metod har helt lämnat den kända forskningen, och alla deras förändringar är alltså inom felmarginalen. Då deras felmarginal är helt okänd. De kan komma med enstaka anekdotisk bevisföring. Men de kan inte dra nytta av snart 100 år forskning och kunskap kring metodiken. Novus undersökningar (och flera andra undersökningar i världen) bekräftar att vetenskapen fortfarande fungerar. Lämnar man vetenskapen väljer något nytt ligger hela bevisbördan hos den som gör så. Då måste man bevisa att metoden fungerar HELA tiden. Det räcker inte med enstaka exempel som ingen utomstående kontrollera. Men även här på grund av bortfallsalarmister, ligger bevisbördan oftare hos Novus och de vetenskapliga metoder vi baserar våra undersökningar på. "För alla VET ju att det inte fungerar, bortfallet är orsaken, INGEN svarar ju på undersökningar längre" Totalt felaktiga argument som får leva kvar år ut och år in. Starkt påhejade av aktörer som t.ex. Aftonbladet och deras egna "bliliga snabba undersökningar". Så undrar man varför det finns faktaresistens... Ja det ger väl klick, och klirr i kassan? Novus roll är att redovisa en korrekt bild av de frågor som skall undersökas. Vi använder bortfallet och andra metoder för att säkerställa det så vi kan stå för resultatet och slutsatserna som undersökningen resulterar i. Novus är inget statistikföretag som levererar siffror, utan vi levererar kunskap om mänskligt beteende. Vi står bakom slutsatserna våra undersökningar leder till. Vi kan stå för det vi gör. Men ibland undrar jag om vi inte hade kunnat göra det lättare för oss genom att göra som resten av marknaden och inte visa så mycket som vi gör… Bortfallet är något vi som undersökningsföretag måste ha koll på, för att säkerställa att undersökningen är korrekt. För det är faktiskt så att ingen utanför kan värdera den siffran. För en utomstående är bortfallet bara en siffra man antar betyder något. Och när man ifrågasätter en siffra man inte kan bedöma så tappar man också fokus från det viktigaste. De frågor man måste ställa är: Står undersökningsföretaget bakom resultatet? Är undersökningsföretaget oberoende? Litar jag på undersökningsföretaget? Vi på Novus står bakom våra undersökningar. Oavsett om vi redovisar bortfallet eller inte. Vi är också helt oberoende och har inga kopplingar till varken PR, opinionsbildning, partier eller andra företag.   Torbjörn Sjöström VD Novus

- Nyheter

Novus i fortsatt stark tillväxt och nu anställer vi fler

Novus delårsrapport visade på en tillväxt på 23% under första halvåret jämfört med samma period förra året. Det senaste året har vi anställt 14 personer och är numera 41 anställda. Vi växer stadigt med våra kunder och nu fortsätter vi rekrytera. Den första november började Katrin Jansson som kundansvarig och i den rollen kommer hon ansvara för flera av våra nyckelkunder. Katrin kommer närmast från SAS där hon var Advertising Sales Manager och har sedan tidigare lång erfarenhet från liknande roller, bland annat inom media där hon varit på Bonnier och Schibsted med flera. Vi välkomnar varmt Katrin till vårt Novus gäng!

- Väljarbarometer

Novus/SVT väljarbarometer november: M fortsätter att öka och SD tappar

Undersökningen visar inga signifikant skillnader jämfört med föregående månad. Moderaterna ökar dock för tredje månaden i rad och stärker sin position gentemot Sverigedemokraterna som minskar i stöd för tredje månaden i rad. Kristdemokraterna är återigen mycket nära 4-procentspärren medan Miljöpartiet vänder uppåt och ökar sitt avstånd till spärren. Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer 2021 nov [infogram id="e78d29ea-a53b-4ba2-ade1-dd8845c30b23" prefix="nEV" format="interactive" title="VB tids nov 2021"] [infogram id="66e504e4-4045-4273-8edf-e1465d597c58" prefix="zQ4" format="interactive" title="VB tabell nov 2021"] Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 83, Liberalerna 0, Centerpartiet 31, Kristdemokraterna 15, Socialdemokraterna 93, Vänsterpartiet 41, Miljöpartiet 17, Sverigedemokraterna 69. Novus har för den här undersökningen sökt 7469 personer. Av dessa har 3660 personer svarat per telefon, SMS och post under perioden 4–31 oktober. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 6,3 procent. Kommentar Det är små förändringar i väntan på en ny partiledare för Socialdemokraterna. Sannolikt blir det ju Magdalena Andersson även om kongressen inte har beslutat det när detta skrivs. När Stefan Löfven aviserade sin avgång tog S ett litet glädjeskutt i opinionen, kanske lika mycket för att Löfven avgår då hans tid har fokuserat på kompromisser på ett sätt väljarna nog inte varit helt nöjda med. Det finns en längtan efter en ideologiskt grundad politik. Vänsterpartiet ökade i samband med regeringskrisen på grund av detta sug. Inte för att sakfrågan var så jätteviktig, utan för att det skedde på grund av en ideologisk övertygelse. En stark kontrast till Socialdemokraternas två senaste mandatperioder, där Centerpartiet fått igenom mycket politik som tidigare nog klassats som Allianspolitik. Men Alliansen är nog död och begraven för evigt, det har verkligen skett stora svängningar i partiernas ståndpunkter kring många sakfrågor på kort tid. Samtidigt som väljarnas oro kring politikens möjlighet att lösa problemen nog är större nu än den varit på länge. Lag och ordning, Energipolitiken är två frågor som varit väldigt framträdande sedan sommaren. Svenskarnas syn på kärnkraften har blivit allt mer positiv och det har tydligt blivit en fråga som delas upp mellan regering och oppositionspartier. Med oppositionen för och regeringspartierna emot. Det är svårt för många att se en klimatvänlig värld som baseras på elektricitet om det finns elektricitetsbrist och skenande elpriser. Energifrågan har blivit ett konkret akut problem idag. Precis som brottsligheten, där jag ju inte behöver lägga ut texten mer än så. Varje dag rapporteras det ju om grova våldsbrott i media. Båda dessa frågor anses Moderaterna vara bäst på, vilket förklarar deras successiva uppgång nu för tredje månaden i rad. Det förklarar också Sverigedemokraternas nedgång lika många månader. Sverigedemokraternas paradgren var att peka på att något var trasigt. Nu när det är etablerade sanningar är det svårare att se hur de skall lösa problemen. Om inte annat för de har isolerats från att ha politiskt inflytande under alla år. Men också för att de själva i handling visar att de så gärna sänker regeringen eller sakfrågor så fort de får en chans. Där samarbetar de gärna och andra partier utnyttjar också det gladeligen. Men att hitta gemensamma lösningar verkar vara mycket längre bort enligt väljarna. Då ligger Moderaterna bättre till om man funderar på vilket oppositionsparti som skulle kunna lösa de problem regeringen inte klarar av att lösa. Balansgången för oppositionspartierna måste klara av är ju att både peka på problem och visa att man är ett trovärdig alternativ som skulle klarat av det bättre. Men snart har Socialdemokraterna en ny partiledare och det kan mycket väl leda till en ökad väljarrörlighet. Magdalena Andersson har idag ett bredare förtroende som inte alls är lika polariserat mellan regering och opposition som partiledarna har. Om det håller sig i partiledarrollen kan det leda till helt nya väljarflöden. Men å andra sidan är rollen som partiledare och kanske statsminister något helt annat än att vara finansminister. Så det kan lika gärna leda till ett polariserat förtroende och likna det som Stefan Löfven har nu. Torbjörn Sjöström VD Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer 2021 nov  

Novus podd

Novus Sanity Check är vår egen talkshow där vi vrider och vänder på dagsaktuella fenomen. Novus Möter är vår nya lillebror till Novus Sanity Check.

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: