- Nyheter

Internationella matsvinnsdagen

Idag är det Internationella matsvinnsdagen. Ett initiativ som FN instiftad för tre år sedan. Det vill vi uppmärksamma med att belysa lite fakta om matsvinn i Sverige. I svenska hushåll slängs 35 kilo mat och dryck per person och år. Matsvinn står för mellan åtta och tio procent av allt utsläpp av växthusgaser i världen. Allra mest mat slängs i hushållen och det motsvarar så mycket som cirka 40 måltider per person och år enligt en artikel från Livsmedelsverket.* Definitionen av matsvinn är att kasta mat som är fullt möjlig att äta, alltså det är inget som är förstört. Titta, lukta och smaka innan man kastar mat brukar vara de råd konsumenterna får. Ofta går mat att äta fast den passerat bäst-före-datum. Enligt Novus Livsmedelsbarometer 2022 del 2, lagar drygt fyra av tio personer ofta mat på livsmedel som passerat bäst-före-datum. Vi kan i samma undersökning se att de varor man främst slänger är grönsaker, frukt följt av mejerivaror. Mer om detta, men även om hållbarhet, livsmedelsmärkning, biologisk mångfald, konsumenternas syn på förpackningar och mycket mer kan man läsa om i Novus Livsmedelsbarometer. Den släpps snart, kontakta Anna-Lena Wihlborg för att få veta mer. (anna-lena.wihlborg@novus.se, 0733-36 45 83) *Livsmedelsverket: Snart internationella matsvinnsdagen 2022-09-26

- Nyhetsbrev

Novus Nyhetsbrev september 2022

Något att hålla sig i när höstvindarna blåser Det är osäkra tider och eventuellt stora förändringar kan komma att ske i svenskars privata ekonomi just nu. Samma osäkerhet inför framtiden drabbar naturligtvis många företag. Hur förhåller vi oss till våra kunders eventuella oro för framtiden? Vi ser även en stor osäkerhet inför vilka förändringar som utlovats från de politiska partier som nu ska bilda nya samarbeten. I det här brevet har vi några exempel på hur kunder till oss tagit vår hjälp för att hitta vägar framåt. Eftersom det här är vårt första nyhetsbrev efter valet så börjar vi med att analysera de valundersökningar som ledde upp till valet. I månadens nyhetsbrev: Valet 2022 visar att svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga. Svenska Ridsportförbundet ville öka kunskapen i kommunerna. Novus Livsmedelsbarometer 2022, del 2 – Livsmedel och hållbarhet. Novus är Gallup Internationals representant i Sverige Med syfte att stoppa självmorden. Novus och Svenska kyrkan har ingått ett ramavtal inom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar.   Trevlig läsning! Valet 2022 visar att svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga Resultatet som presenterades på fredagen före valet gav en god bild av valutgången, trots att det inte var en prognos utan en nulägesbild. De förändringar som skedde under helgen var inte lika dramatiska som i valet 2018 och vi kan i efterhand beskriva väljarrörligheten i en initial analys från Novus eftervalsundersökning. Den viktigaste förklaringen till att sista väljarbarometern innan valet var närmare det här valet jämfört med valet 2018 var att färre väljare ändrade sig efter att den hade publicerats. 2018 var det den höga väljarrörligheten under helgen vilket ledde till den högre skillnaden mellan de sista undersökningarna och valresultatet. Novus och de andra svenska undersökningsföretagen visade på ett bra sätt vad som kunde vänta efter valdagen. Att S blev störst parti, SD tvåa och M trea. Att MP och L klarar spärren och att det blir extremt jämnt mellan de två regeringsalternativ som diskuterades. Novus genomsnittliga fel i valet var ca 0,7 procentenheter. Det är väl inom felmarginalen, där man kan förvänta sig att en tillförlitlig undersökning skall ligga. Då Novus arbetar med slumpmässiga urval har vi en känd säkerhet och kan jämföra resultatet med en felmarginal. Något Novus också presenterade under hela valspurten, med ny grafik som tydligt visade den kända säkerheten i undersökningarna, något Novus kan göra då vi använder vetenskapligt beprövade metoder. Man kan alltså lita på att korrekt genomförda opinionsundersökningar ger en god nulägesbild av det som undersöks. Något även bland annat Novus Coronastatus visat mellan valen. Läs hela analysen av valundersökningarna här... Svenska Ridsportförbundet ville öka kunskapen i kommunerna 2013 ville förbundet bistå sina föreningar i en förbättrad dialog med kommunerna. – Vi behövde informera kommunerna om hur viktiga våra ridskolor är. All forskning visar hur mycket bättre vi mår i närheten av djur och ridskolor fyller en viktig funktion i att erbjuda den möjligheten och även i att erbjuda en trygg plats för ungdomarna att vara på, förklarar Mia Thun, utvecklingssamordnare för Ridklubb och Ridskola hos Svenska Ridsportförbundet.Med hjälp av Novus genomfördes en undersökning som visade vilka kunskaper som kommunerna hade om ridskolorna och vilken information som behövde fyllas på. – Utifrån rapporten satte vi ihop en verktygslåda till våra föreningar som de kunde använda sig av i sin kontakt med kommunen. Två år senare gjorde vi en uppföljning som visade att kännedomen om ridskolan hade ökat, berättar Mia. ”Allt sammantaget ger det oss en riktigt bra grund att stå på där vi kan känna oss trygga i att varje steg framåt är noga förankrat i verkligheten.” – Mia Thun på Svenska Ridsportförbundet om samarbetet med Novus Process som kräver expertis Undersökningen med Novus har under åren utvecklats till ett långtgående samarbete. – Vi har fortsatt att genomföra kommunundersökningen vartannat år och vi ser tydligt att vårt arbete gör skillnad och kännedomen ökar. Det är en bra värdemätare och ett kvitto på det vi gör, säger Mia. Peter Bild, business advisor hos Novus, är en av dem som bistått Svenska Ridsportförbundet på deras resa. – I detta projekt, liksom i väldigt många andra vi jobbar med, handlar det först om att hitta de luckor som finns. Kunskapsluckor eller luckor där ett behov behöver fyllas. Nästa steg är att öka kunskapen. I Svenska Ridsportförbundets fall blev det att skapa mallen som skulle bli en del av verktygslådan. Det tredje steget är att ge föreningarna stöd, information och material så att de själva kan skapa en dialog med berörda parter lokalt. Resultat är väldigt positivt och vi har i uppföljande mätningar tydligt sett att kunskapen om ridsport ökat stort i kommunerna, vilket var precis vad vi ville uppnå, säger Peter. Läs om hela uppdraget här... Novus Livsmedelsbarometer 2022, del 2 – Livsmedel och hållbarhet I slutet av september släpper vi den andra delen av vår uppskattade Livsmedelsbarometer. Novus Livsmedelsbarometer är en rapport för alla som vill veta mer om vad vi som konsumenter tycker är viktigt när det kommer till livsmedel och vad som påverkar våra beslut när vi står i butiken. Rapporten är den mest omfattande livsmedelsbarometern i Sverige och kan med fördel användas för att ge en faktabaserad baskunskap om allmänhetens kunskap och attityder kopplat till livsmedel. Företag inom livsmedelsbranschen kan också ha rapporten som utgångspunkt vid strategisk utveckling, utveckling av kommunikation och för att definiera verksamhetsmål. Många av frågorna har Novus dessutom följt utvecklingen av under flera år och vi kan därför jämföra över tid för att kunna se hur de svenska konsumenterna resonerar 2022. I den andra delen av rapporten som finns tillgänglig i september fokuserar vi på hållbarhet. Du kommer bland annat få veta mer om hur konsumenterna ser på hållbarhet när det gäller livsmedel, hur stor betydelse hållbarhet har när kunden väljer produkt i butik, vilka hållbara insatser vi gör i våra hem, hur stort matsvinnet egentligen är och vilken hjälp konsumenterna efterfrågar för att kunna göra hållbara val. Vi tittar även närmare på biologisk mångfald, val av butik, förpackningar, återvinning och mycket mer, allt med fokus på hållbarhet och ur konsumenternas ögon. Missa inte vår andra del av Novus Livsmedelsbarometer, ett måste för alla som på något sätt jobbar inom livsmedelsbranschen! Hör av dig till Anna-Lena Wihlborg på Novus, (anna-lena.wihlborg@novus.se) så berättar hon mer. Här kan du läsa mer om Novus Livsmedelsbarometer... Novus är Gallup Internationals representant i Sverige Under sommaren blev Novus Sveriges representant för Gallup International. Gallup International är världens äldsta undersökningsorganisation med representanter i 65 länder som genomför undersökningar i över 130 länder i världen och når över 80 % av jordens befolkning. Endast ett företag per land kan vara medlem. Novus är det svenska bolag som bäst för vidare den kunskap som George Gallup applicerade och startade den bransch som idag är den enda som kan ge en tillförlitlig kvantifierbar bild av kunder och medborgares åsikter. 75 år senare är "Gallup metoden" fortfarande den enda vi vet fungerar. Novus arbete att bibehålla tillförlitligheten för undersökningsbranschen och även försvarat den när många tvivlar, har uppmärksammats runt om i världen. Att vara Sveriges representant är ett fint erkännande på att det vi arbetar så hårt med har ett internationellt intresse. Det är inte är en slmup att Sverige är ett land där det går förvånansvärt bra att undersöka år efter år. Utan det är ett resultat av en medveten evolution av tillförlitlig undersökningsmetodik som fungerar även i en modern digital verklighet. Novus VD föreläsare på Gallup internationals 75 års jubileum I veckan är det jubileum för att Gallup International startade för 75 år sedan. Novus VD Torbjörn Sjöström håller i två presentationer under konferensen som är nästa vecka i Madrid. Utifrån Novus position blev Torbjörn Sjöström Novus Vd inbjuden att föreläsa på Gallup Internationals 75 års jubileum. Torbjörn Sjöström är med på två av 9 programpunkter. Först en presentation med titeln Innovative Digital Forms of Public Opinion Polling. Sedan ett samtal som är den avslutande programpunkten på konferensens andra dag. Round table discussion: The next 75 years. The future of Public Opinion Research. Novus bidrar inte bara med sin nordiska närvaro utan också den kunskap vi har kring hur man gör tillförlitliga undersökningar. Novus arbete kring tillförlitlighet och trovärdighet är unikt i världen och något vi kommer lära ut till andra länder. Läs mer här... Med syfte att stoppa självmorden Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland våra unga. Det är jobbigt att prata om och många gånger så vill vi inte beröra ämnet så länge våra barn mår bra. Men det är just då vi behöver prata, för att förebygga och ge barnen redskap för livet så de kan hantera även livets dalar och motgångar. Det menar Suicide Zero, organisationen som ligger bakom boken Livsviktiga Snack. Boken riktar sig till föräldrar till barn i åldern 9 - 12 år och har i tre års tid skickats ut via post till ett urval föräldrar till målgruppen. Vi är inte en stor aktör men har alltid känt oss omhändertagna och viktiga för Novus. – Redaktör Anna Matzinger om samarbetet med Novus Överraskande positivt resultat För att följa upp varje utskick har under åren både kvantitativa undersökningar, som visat hur många som faktiskt läser boken och använder den, och kvalitativa undersökningar, där de gjort mer djupgående analyser, genomförts. Resultatet överträffade alla förväntningar: av dem som hade öppnat kuvertet var det drygt åtta av tio som minst hade bläddrat igenom den. – En slutsats som vi upptäckte tack vare undersökningarna var att mammorna var i majoritet när det kom till att läsa boken och ta till sig budskapet. Med en statistik som säger att ungefär 70 procent av de som väljer att ta sitt liv är män och 139 barn och unga mellan 15 - 24 år tog sina liv under 2021, varav 102 av dem var män, så känns det viktigt att vi når ut till papporna. Därför har vi i år riktat utskicket till två grupper, där pappor är den ena och mammor den andra. I höst ska vi undersöka hur resultatet blir, men förhoppningen är att ett adresserat utskick till en pappa ökar chansen för att han öppnar det, berättar Anna Matzinger, redaktör för projektet på Suicide Zero. Kontakta gärna Novus senior konsult Cecilia Dahlheim (cecilia.dalheim@novus.se) om du vill veta mer. Läs mer om uppdraget här... Läs- och lyssningstips! Novus och Svenska kyrkan har ingått ett ramavtal inom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar Novus kommer tillsammans med Svenska kyrkan genomföra flera olika undersökningar som bland annat innefattar analyser av människors attityder, erfarenheter och åsikter om Svenska kyrkan och trossamfundets arbete. Det kan exempelvis handla om målgruppsanalyser, kampanjmätningar, varumärkesanalyser och användarundersökningar. Läs mer om samarbetet här... Läsinstruktioner i undersökningar Kan man lita på att läsinstruktioner i undersökningar följs och hur skiljer sig detta mellan Novus Sverigepanel och en stor känd självrekryterad panel? Vi genomförde en studie i Novus Sverigepanel och parallellt i en stor välkänd självrekryterad panel. Läs om studien här... Kontakta oss… …om du vill ha mer information eller har frågor om oss eller en undersökning du vill göra. Tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till info@novus.se, peter.blid@novus.se, lena.roden@novus.se. Kontakta oss... Är du inte prenumerant än? Har du fått brevet vidarebefordrat till dig, men vill ha det direkt i din inkorg nästa gång? Klicka för att prenumerera på våra nyhetsbrevutskick...

- Nyheter

Novus Vd föreläsare på Gallup internationals 75 års jubileum

Vi har tidigare informerat om att Novus är Gallup internationals representant i Sverige. Nästa vecka är det jubileum för att Gallup International startade för 75 år sedan. Novus Vd Torbjörn Sjöström håller i två presentationer under konferensen som är nästa vecka i Madrid. Novus blev Gallup Internationals representant i Sverige i somras. Novus är det svenska bolag som bäst för vidare den kunskap som George Gallup applicerade och startade den bransch som idag är den enda som kan ge en tillförlitlig kvantifierbar bild av kunder och medborgares åsikter. 75 år senare är "Gallup metoden" fortfarande den enda vi vet fungerar. Valet i Sverige var ytterligare ett kvitto på detta. Novus är de undersökningsföretag som de senaste 6 valen i Sverige i genomsnitt gett den bästa bilden av hur väljarstödet sett ut innan valdagen. Läs mer här: Valet 2022 visar att Svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga. - Novus blogg Novus är också det företag som konstant innoverat genom att förädla de traditionella metoderna utan att kasta ut den kunskap de är baserade på och gjort det till det moderna, snabba tillförlitliga verktyg det är idag. Något som ger en faktabas man sedan kan använda för att få kunskap. Novus grundades genom ledorden att komplettera den etablerade kunskapen med moderna verktyg. Något vi nu 15 år senare, och som Sveriges mest kända undersökningsföretag, fortsätter att göra. Novus undersökningar ger tillförlitliga fakta och relevant kunskap. Utifrån denna position blev Novus Vd inbjuden att föreläsa på Gallup Internationals 75 års jubileum. Konferensens pågår under två dagar, 26 och 27 september och Torbjörn Sjöström är med på två av 9 programpunkter. Först en presentation med titeln Innovative Digital Forms of Public Opinion Polling. Sedan ett samtal som är den avslutande programpunkten på konferensens andra dag. ROUND TABLE DISCUSSION: The next 75 years. The future of Public Opinion Research. Deltagarna är Gallup Internationals medlemmar i över 65 länder som genomför undersökningar i över 130 länder i världen. Det kanske inte låter så unikt det Novus gjort, men vårt arbete att bibehålla tillförlitligheten för undersökningsbranschen och även försvarat den när många tvivlar, har uppmärksammats runt om i världen. Detta är ett fint erkännande på att det vi arbetar så hårt med har ett internationellt intresse. Det är inte är en slump att Sverige är ett land där det går förvånansvärt bra att undersöka år efter år. Utan det är ett resultat av en medveten evolution av tillförlitlig undersökningsmetodik som fungerar även i en modern digital verklighet. Novus medlemskap sker via Novus huvudägare Gallup Nordic som äger 62% av bolaget. Gallup Nordic är Novus grundare Alf Sjöströms ägarbolag, styrelseordförande är Torbjörn Sjöström. Gallup Nordics undersökningsverksamhet genomförs enbart i Novus verksamhet.

- Nyheter

Novus Livsmedelsbarometer 2022, del 2 – Livsmedel och hållbarhet

I slutet av september släpper vi del 2 av Novus Livsmedelsbarometer, en rapport som fokuserar på hållbarhet. En glimt av det som vi kommer att presentera: Hur ser konsumenterna på hållbarhet när det gäller livsmedel? Hur definierar man det? Hur viktigt är det med hållbarhet i förhållande till andra parametrar när man är och handlar? Vad gör enskilda hushåll gällande hållbarhet? Matsvinn, hushållens egen insats. Och vad slänger man mest? Lokalt, ekologiskt och svenskt, vad är hållbart? Klimatavtryck, något man tar hänsyn till eller ej när man handlar? Biologisk mångfald, förstår konsumenterna vad det innebär? Och vad står det för? Vilken hjälp behöver konsumenterna för att göra hållbara val? När man väljer butik att handla i, hur viktigt är det med en butik som arbetar med ett hållbarhetstänk? Vi följer upp på konsumenternas syn på en mängd olika förpackningar. Är glas fortfarande populärt? Återvinning, vad finns det för hinder? Låter det intressant? Hör av dig till Anna-Lena Wihlborg på Novus (anna-lena.wihlborg@novus.se, 0733-36 45 83) så berättar hon mer! Läs mer om Novus Livsmedelsbarometer här.

- Sida

Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet

Novus har genomfört en undersökningen på uppdrag av organisationen Mitt Liv, som verkar för mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Syftet var att se hur många företag som bedriver ett aktivt arbete i frågan, förstå deras drivkrafter och utmaningar samt vilka verktyg de behöver för att öppna för fler talanger och perspektiv. En övervägande andel, 78%, anser att det är viktigt med ökad mångfald och inkludering på svenska arbetsmarknaden. Ännu fler, 83% av cheferna, ser frågan som en del av sitt chefsansvar. Samtidigt uppger bara hälften (49%) att företaget har en strategi och en knapp tredjedel (31%) har satt upp specifika mål. Få av företagen har dedikerade resurser i högsta ledningen. Endast 15% av de svarande uppger att det finns en mångfalds- och inkluderingsansvarig i högsta ledningen. Medan 60% av cheferna uppger att attrahera och behålla talanger är största vinsten med mångfald, så anger 37% att det största hindret är att personer som skulle bidra till ökad mångfald saknar rätt kompetenser eller helt enkelt inte söker de utlysta jobben (24%). Generellt har offentlig sektor och större företag kommit längre i arbetet för mångfald och inkludering. Det är en större utmaning för mindre och medelstora privata företag. Rapporten baseras på svaren från 544 chefer inom privat, ideell och offentlig sektor i företag och organisationer med fler än 25 anställda. Om du vill veta mer om hur ditt företag eller organisation kan kartlägga hur bra ni är på att skapa en ökad inkludering, kontakta katrin.jansson@novus.se. Läs hela rapporten här...

- Blogginlägg

Valet 2022 visar att svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga.

Resultatet som presenterades på fredagen före valet gav en god bild av valutgången, trots att det inte var en prognos utan en nulägesbild. De förändringar som skedde under helgen var inte lika dramatiska som i valet 2018 och vi kan nu beskriva dessa genom en initial analys från Novus eftervalsundersökning. [infogram id="rd-2022-vs-novus-99-1hzj4o3qvov9o4p" prefix="yXT"] Vi väljer att utgå från de preliminära siffrorna. Utlandsrösterna kan påverka de sista decimalerna i den täta kampen mellan regeringsalternativ. Men utlandsrösterna är inget svenska väljarbarometrar följer. Novus och de andra svenska undersökningsföretagen visade på ett bra sätt vad vi kunde vänta oss efter valdagen. Att S blev störst parti, SD tvåa och M trea. Att MP och L klarar spärren och att det blir extremt jämnt mellan de två regeringsalternativ som diskuterades. Novus genomsnittliga fel i valet var ca 0,7 procentenheter. Det är väl inom felmarginalen, där man kan förvänta sig att en tillförlitlig undersökning skall ligga. Då Novus arbetar med slumpmässiga urval har vi en känd säkerhet och kan jämföra resultatet med en felmarginal. Något Novus också presenterade under hela valspurten, med ny grafik som tydligt visade den kända säkerheten i undersökningarna, något Novus kan göra då vi använder vetenskapligt beprövade metoder. De senaste 6 valen har Novus genomsnittliga fel varit 0,9 procentenheter. Efter på listan kommer tre undersökningsföretag alla med samma genomsnittliga fel på 1,3 procentenheter. Detta är ur ett internationellt perspektiv mycket bra. För Novus är det viktigt att visa på en jämn tillförlitlighet. Den viktigaste förklaringen till att sista väljarbarometern innan valet var närmare det här valet jämfört med valet 2018 var att färre väljare ändrade sig efter att den hade publicerats. 2018 var det den höga väljarrörligheten under helgen vilket ledde till den högre skillnaden mellan de sista undersökningarna och valresultatet. Man kan alltså lita på att korrekt genomförda opinionsundersökningar ger en god nulägesbild av det som undersöks. Något även bland annat Novus Coronastatus visat mellan valen. Vi kan genom vår eftervalsundersökning redan nu presentera en del av dessa förändringar. Vi börjar med de stora förändringar som hände under valrörelsen fram till fredagen. Novus väljarbarometer var först med att fånga upp ett par trender som skedde under valrörelsen, som inte bara bekräftades i de andra väljarbarometrarna utan också genom valresultatet. I skrivande stund, med 95% av rösterna räknade, säger tillräckligt väl hur det kan jämföras med Novus väljarbarometer. Sverigedemokraternas uppgång som vi noterade den 22 augusti efter skjutningarna i köpcentret i Malmö höll i sig ända fram till valet. Men det är inte hela förklaringen till SD:s starka valresultat. Den 9:e september presenterade vi en undersökning som visade att SD gått fram i många valfrågor och hade en mycket starkare sakpolitisk position än inför valet 2018 då de ju tappade kraftigt efter slutdebatten, vilket inte skedde den här gången. Centerpartiets uppgång vi noterade den 27 augusti höll i sig fram till valdagen. Centerns uppgång kom efter att mordplanerna på Lööf blev publika. Centern hölls uppe av Lööf och för att stötta ett regeringsalternativ som skulle hålla SD borta från makten. Det bekräftades också i Novus eftervalsundersökning. Socialdemokraterna lyckades vända sin nedåtgående trend och återhämtade sig successivt den 3 september, vilket var samma dag de höll pressträff med Riksbanken och finansinspektionen. S hade redan tidigare börjat indikera att prissmällen från elpriserna kanske kunde dämpas veckan innan. Under valrörelsen fick Socialdemokraterna ökat förtroende i energifrågan. Novus var ensamma med att visa ett stöd på över 30% för S. Moderaternas återhämtade sig också den 31 augusti, något som skapade stor förvirring hos många, även hos mig ett tag. Nedgången syntest också i Novus sakfrågeägarundersökning som släpptes den 9 september. Där M tappat i många frågor samtidigt som S och SD ökat. Nedgången för M syntes hos alla undersökningsföretag. M återhämtade sig sedan under valrörelsen. Att det var ett fokus på två block och deras ledare drog ett tydligare fokus på M och Kristersson som ställdes mot Andersson. Vi ser i eftervalsundersökningen att det tog fokus från de mindre partierna på M:s sida. Vi kan se att M tappade i väljarstöd på grund av mindre tilltro till politiken, men vann sedan på grund av ledare för ett regeringsalternativ och önskan om regeringsskifte. TV4(Sifo) hade M på 16% även i sin valdagsundersökning, vilket tydligt var för lågt då. VALU gav en mer rättvisande bild av M:s valresultat. Uppdatering: Expressen sa felaktigt i en podd att det var Novus som gjort TV4:as valdagsundersökning. De gjorde vi inte. Den som lyssnat på den podden innan de klippte bort den biten och rättade, kanske fortfarande tror att det var Novus. Under valhelgen Baserat på Novus eftervalsundersökning kan vi redan nu konstatera att detta hände under helgen, efter att vår sista väljarbarometer levererats. Novus väljarbarometer som presenterades på fredagen den 9 september innan lunch visade att hade MP rasat och låg nu återigen inom felmarginalen från 4 % spärren och sista dagens data visade dem faktiskt under spärren. Vår väljarbarometer ledde till att MP skickade ut ett rop på hjälp. När sedan flera nyhetsredakrioner plockade upp detta nödrop om MPs rädsla att inte klara spärren, så ledde det till stödröster. Över var tionde MP röst bestämde sig på valdagen att rösta på dem. Var tredje bestämde sig efter att de sett nyheten om att de kanske inte skulle klara sig. Medias effekt på väljarnas beteende är alltid stor, och vi vet att taktikröster är en viktig del i svenska väljares kalkylerande. Särskilt som fokus varit så stort på kampen mellan två block och SD:s inflytande över politiken i Sverige. MP-väljarna kom från S och V. V var det parti som tappade mest mellan fredagen och söndagen. Var femte M väljare bestämde sig mellan fredag till söndag. Det motsvarar alltså 4 procentenheter av M:s stöd. Det sena beslutet att välja M kom på bekostnad främst av L och KD som tillsammans tappade ca 1 procentenhet den perioden. Det blev ingen stödröstsnyhet om L som det var för MP, och både L och KD gjorde ett sämre val på slutet. L var ganska farligt nära 4 % spärren till slut. Om Novus eftervalsundersökning Det är Sveriges största nationella politiska undersökning med fler är 11 000 intervjuer. Den ger svar på hur väljarna resonerade inför och under valdagen kring valet. Undersökningen levereras inom kort till Novus kunder och det är inte för sent att beställa den om man ännu inte gjort det. Denna undersökning har gjorts av Novus i samband med samtliga nationella val. Är du intresserad av att veta mer om Novus Eftervalsundersökning kontakta oss Finns ingen skameffekt Hoppas vi också nu kan sluta låtsas att det finns en skameffekt som faktiskt aldrig fanns. Däremot fanns det en misstroendeeffekt för två riksdagsval sedan som Novus kunde konstatera och kan nu konstatera att den är borta sedan länge. Den fanns inte i riksdagsvalet eller EU valet 2014, inte heller valen 2018 och 2019.

Vi vet hur dina kunder eller medlemmar tänker

Just nu kan inget tas för givet eller göras av gammal vana. För att nå framgång krävs uppdaterad kunskap och fakta. Det är här Novus kommer in. Vi är det undersökningsföretag som står i fronten för tillförlitliga undersökningar och ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera. Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Novus Stories

Novus podd

Novus Sanity Check är vår egen talkshow där vi vrider och vänder på dagsaktuella fenomen. Novus Möter är vår nya lillebror till Novus Sanity Check.

Case
Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet
Novus har gjort en undersökning på uppdrag av organisationen Mitt Liv, för att se hur många företag som har ett aktivt arbete för mångfald och inkludering.
Läs mer