Novus Coronastatus

Redan i slutet av januari då första Corona fallet konstaterades i Sverige började vi undersöka allmänhetens syn på sjukdomen, vi har utfört löpande undersökningar sedan dess. Här sammanställer vi en del av undersökningarna i ämnet som uppdateras kontinuerligt.

Novus Sanity Check

Micael Dahlén och Torbjörn Sjöström möts igen i årets första Novus Sanity Check-poddavsnitt. Bland annat kör dom en spontan brainstorming både om hur de politiska makterna kan presenteras faktamässigt och representativt. Och idéer om vallöften som juridiskt bindande.

Novus Livsmedelsbarometer

Novus Livsmedelsbarometer, en viktig rapport för alla som behöver förstå hur konsumenterna tänker kring mat och kosthållning. Den tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn.

Svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi

Hur har allmänhetens syn på frågor som rör klimat, hållbarhet och energi påverkats under 2020? Har coronapandemin påverkat hur allmänheten tycker och tänker kring dessa frågor? Vilken utveckling ser vi? Rapporten är i produktion och slutet av februari blir den klar.

Våra Bussar gör det enkelt att få ny kunskap

Elva möjligheter att kostnadseffektivt nå allmänheten och specifika målgrupper. Genom våra omnibussar delar våra kunder på startkostnaden för undersökningen och bussen går varje vecka.

- Nyheter

Jan Berkö ny marknadsansvarig på Novus.

Jan Berkö, senast affärsområdeschef på SprintAd och tidigare bland annat försäljningschef på Resumé, går till Novus. Med tidigare bakgrund inom resebranschen, mediebranschen och rekrytering gör Jan Berkö alltså nu ytterligare ett skifte och går in i undersökningsbranschen. I rollen som Marknadsansvarig kommer Jan Berkö att ansvara för Novus marknadsföring, och vara delaktig i den övergripande affärsutvecklingen. -Jag har alltid jobbat i skärningen mellan marknad och försäljning och denna roll på Novus är rena drömuppdraget säger Jan Berkö. Han fortsätter -När jag var på Resumé inledde vi ett samarbete med Novus och jag gillade allt jag såg i företaget. Kulturen, kunskapen och innovationstakten upplevde jag som i framkant och tanken väcktes nog redan då i mig att det skulle vara roligt att en dag få ansluta till Novus. De senaste fem åren har Jan Berkö varit chefsrekryterare inom marknad, kommunikation och byråvärlden på Bohmans Nätverk. Förra året blev det en kort avstickare tillbaka till mediebranschen där han först gick till Travel News och under hösten varit affärsområdeschef på SprintAd. -Åren inom rekrytering var oerhört lärorika, men efter ett 100-tal rekryteringsuppdrag började jag sakna att själv driva marknad och affärsutveckling. Helst ville jag göra det inom ett nytt område och när jag nu fick detta erbjudande så behövdes ingen betänketid. Novus VD Torbjörn Sjöström säger, Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag, men det finns fortfarande väldigt stor tillväxtpotential. Min vision är att Novus skall vara den naturliga partnern för alla som behöver kunskap. Jag är säker på att Jan kommer vara en viktig tillgång i detta arbete.

- Nyheter

Novus vd leder internationellt demokratiarbete

Torbjörn Sjöström har fått i uppdrag att leda EAPC:s ramverk för demokratiutveckling. EAPC (European Association for Political Consultants) reagerade starkt på de händelser som skedde i samband med USA valet och stormningen av Kapitolium. Som en konsekvens av detta och rollen som politiska konsulter har i valrörelser i världen, har man bett Torbjörn Sjöström leda arbetet "Charter for democracy". En stark demokrati är helt avgörande för politiska konsulters arbete. Målet är att sätta ett ramverk för hur EAPCs medlemmar skall kunna hjälpa till att stärka demokratin. "Det är ett mycket viktigt arbete, och ett ämne som jag inte kan låta bli att engagera mig i. Som VD för Novus uttolkar och förklarar jag medborgarnas åsikter för makthavare och media dagligen och har i de senaste 10 åren sett en oroväckande negativ trend, med bristande ömsesidig tilltro mellan medborgare och makthavare i hela västvärlden. Jag har också arbetat för att göra det jag kan för att vända denna trend. När jag fick frågan tackade ja självklart ja." säger Torbjörn Sjöström. Mer om EAPC finns att läsa på deras hemsida: www.eapc.eu

- Blogginlägg

Så förvandlas medierna till godisbutiker

”Live” är mediebranschens nya mantra. Alla vill ha mer underhållning, information och nyheter i realtid. Men vad vill svenskarna helst ha? [infogram id="forvantan-pa-nyheter-1hxj48pmggyyq2v" prefix="gJL"] 3 % av svenskarna sätter liverapportering främst. 97 % av svenskarna prioriterar annat högre än ”live”. Detta är en av många observationer från Novus medierapport som kommer finnas till försäljning. Svenskarna förväntar sig vad nog du och jag, som inte jobbar i media, förväntar sig. Exempelvis korrekta nyheter baserade på fakta och vetenskap. Fast nu satsas det stort på sötsaker och vad jag kallar ”snabba kolhydrater”. De flesta känner till att när man ställer godiset nära butikskassor så ökar godisförsäljningen. Detta är vedertaget. Butikspersonalen vet att man med olika grepp kan påverka kundernas beteende i en viss riktning. Så vad händer när medieutbudet helt avviker från efterfrågan? Företaget kommer att se en ökad konsumtion av det man fokuserar på att leverera. Men man kommer samtidigt att tappa sin business i övrigt. Ingen vettig handlare skulle använda godisexemplet som bevis för att kunderna bara vill ha karameller och gå över till att enbart sälja godis. På ICA, exempelvis, vet man att kunden kommer till butiken för att köpa mat och dryck – inte bara lördagsgodis. ICA-Stig ska alltså inte bli godishandlare. Han kan aldrig sälja så mycket godis att de kan överleva på affärsidén. Stig lämnar i så fall ryggen oskyddad mot sina konkurrenter. Utbudet blir för smalt och allt han spenderat decennier på att ladda varumärket med kastas bort. ICA studerar förstås sina kunder och stimulerar dem gärna för att de ska köpa lite mer än de tänkt sig innan de går in i butiken. Men en klok handlare respekterar sina kunder och tror inte att de bara äter godis och är hur lättlurade som helst. Applicera nu frågeställningen på mediebranschen. Jag får hela tiden höra att man har typ ”data på att folk vill ha gulliga kattbilder”. Jag vet att det inte enbart handlar om kattbilder. Men att medierna inbillar sig att det som ”folk vill ha” ska vara snabbt, lättuggat och billigt att producera. Medierna menar att ”livesändningar” funkar jättebra – javisst, troligen för att live dominerar mediekonsumtionen just nu. Producenterna inser inte att de faktiskt placerar produkten ”nära kassan” och sannolikt också mäter sin egen påverkan på mediekonsumentens beteende snarare än konsumentens verkliga preferenser. Man drar också systematiskt ned på det innehåll som konsumenten främst går till nyhetsmedia för att få sig till livs. När de ”snabba kolhydraterna” klickas och konsumeras tar ju mediebranschen beteendet som bekräftelse på att man gör rätt. Att antalet kunder försvinner ses som bevis på att det behövs ännu mer snabba kolhydrater för att locka tillbaka dem. Det gäller att påminna sig att de som kom till nyhetsmedia för att få nyheter kanske inte orkar med mer snabba kolhydrater, att allt fler känner en törst efter intellektuell motion och hjälp med att sortera i godisbutiken. I vår snabba tid är det lätt att glömma kärnan i verksamheten, lätt förledas tro att ingen vill ha det som är grunden – nyheter som sammanställts av professionella publicister. Nyheter presenterade på ett traditionellt sätt där mediekonsumenterna får en trovärdig och pålitlig sammanfattning av det som hänt. Traditionellt skall inte förknippas med gammalt utan förutsägbart. Förutsägbarhet är faktiskt ofta något bra. Man skall känna igen sig och känna sig hemma i nyhetsflödet, precis som man vill känna sig hemma i ICA butiken. Nyhetsrapportering så fort det händer på alla plattformar samtidigt har säkert sina fördelar och tillfredsställer säkert sina behov. Men underskatta inte kraften i den genomtänkta nyhetssammanfattningen. Detta är en av slutsatserna från Novus undersökning om mediekonsumtionen under Corona. Människors förändrade beteenden påverkar hur vi vill ta del av nyheter. Viktig vägledning i frågan om hur, när och var nyheter bäst tillfredsställer konsumenternas behov. Torbjörn Sjöström VD Novus

- Blogginlägg

Skillnader i viktigaste fråga beroende på kön och ålder

Novus undersöker regelbundet vilka frågor som är de viktigaste politiska frågorna för väljarna. Vår senaste undersökning visar återigen att sjukvården ligger i topp, följt av invandring/integration, lag och ordning, skola och utbildning och äldreomsorg. Vilka frågor som är viktigast skiljer sig dock åt mellan undergrupperna. Om vi enbart kollar på de tio viktigaste frågorna nedbrutet på kön i diagrammet nedan ser vi flera olika skillnader. [infogram id="viktigaste-fraga-kon-och-alder-1h0n25yoj5xlz6p" prefix="1tP"] Om vi börjar med vad män respektive kvinnor tycker är de tio viktigaste frågorna så hittar vi åtta frågor som förekommer hos både män och kvinnor i topp tio listan. I toppen hittar vi för både män och kvinnor frågan om sjukvård, men kvinnor tycker att den är viktigare i något högre grad. Kvinnor rankar även skola och utbildning, äldreomsorg och miljö och klimat i signifikant högre grad som några av de viktigaste frågorna, medan män i motsats rankar lag och ordning, invandring och integration och landets ekonomi som viktigare. Topp tio listan skiljer sig samtidigt åt i två frågor - Män har skatter och energipolitik i topp i sin lista, vilka är utbytta mot jämställdhet och pensioner hos kvinnor. Även om en stor majoritet av frågorna i topp anses vara de viktigaste frågorna hos både män och kvinnor så finns det tydliga skillnader i vilken grad som man tycker vissa frågor är viktigare än andra. Den skillnaden ser vi även när vi ser till partisympati. Partierna har vissa frågor som flertalet väljare tycker att de är bättre eller sämre på, ofta kallat frågeägarskap. Andelen kvinnor respektive män som sympatiserar med ett visst parti sammanfaller ofta med att de tycker partiet är profilerade i deras viktigaste frågor. Kvinnor sympatiserar exempelvis i högre grad med partierna: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet och dessa partier anses också ha bäst eller nästbäst politik i de frågor som kvinnor tycker är viktiga i signifikant högre grad (skola och utbildning, äldreomsorg och miljö och klimat). Hur skiljer sig de viktigaste politiska frågorna åt mellan väljare i olika åldersgrupper? Skillnader i vilka frågor som man tycker är viktigast går även att urskilja mellan olika åldersgrupper, men även här hamnar frågan om sjukvården i topp oberoende av ålder. I den yngre åldersgruppen 18–29 år sticker jämställdhet ut som en fråga som är signifikant viktigare medan frågor som invandring/integration, lag och ordning och äldreomsorg i lägre grad anses vara lika viktiga i den här åldersgruppen. Bland de i åldern 30–49 år är de skola och utbildning, miljö- och klimat, socialförsäkringar och även jämställdhet som i högre grad anses vara viktiga frågor, medan äldreomsorg precis som i den yngre åldersgruppen är viktig i lägre grad. I åldern 50–64 år är frågor som lag och ordning, invandring och integration, äldreomsorg, jobb/sysselsättning, pensioner och socialförsäkringar viktigare i högre grad. I den äldre åldersgruppen 65–79 år är äldreomsorgen och pensioner särskilt viktiga, medan skola och utbildning, miljö- och klimat och landets ekonomi är det i lägre grad.   Katarina Hajdu, Research Executive   Om undersökningen Frågan som ställdes är: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?” Undersökningen är genomförd 28 januari – 3 februari 2021 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1000 intervjuer genomförts. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

- Nyheter

Novus valberedning föreslår Karin Eliasson som ny styrelseledamot

Karin Eliasson har en lång erfarenhet och har suttit i ledningen i flera av Sveriges absolut största företag, bland annat Autoliv, Telia och SCA. Hon sitter idag i styrelsen i bland annat Ruter Dam och Karolinska universitetssjukhuset. Genom detta tillskott kommer Novus styrelse stärkas upp med en kompetens som bolaget behöver för fortsatt tillväxt och ännu starkare position på primärt den svenska marknaden. Torbjörn Sjöström vd på Novus: "Vi är mycket glada över att Karin vill vara med på vår fortsatta resa. Novus är redan Sveriges mest kända undersökningsföretag och vår position som kunskapsföretag har stärkts under pandemin. Den kompetens Karin besitter kommer verkligen vara till stöd för vår fortsatta tillväxt och utveckling." Jan Scherman styrelseordförande på Novus: "Karins stora nätverk, affärskunnande och engagemang i samhällsangelägna frågor kommer att tillföra Novus viktig kompetens i ett läge när stort fokus för verksamheten är tillväxt och ökad satsning på tillförlitliga undersökningar som ger oss alla ökad kunskap." Karin Eliasson: "Behovet av fakta och kunskap är viktigt och känns bara öka. Att då få möjligheten att vara en del av ett bolag som har det som sitt uppdrag känns stort och hedrande. Jag ser verkligen framemot mitt engagemang i Novus." Karin Eliasson väljs in i styrelsen på bolagsstämman den 26 april 2021.

- Väljarbarometer

Novus/SVT februari: M & V går uppåt i opinionen

Novus/SVT väljarbarometer visar att Moderaterna ökar i stöd. Även om ökningen inte är signifikant jämfört med föregående månad är Moderaternas stöd nu det högsta sedan februari 2018. Samtidigt tappar Sverigedemokraterna i stöd vilket gör att Moderaterna stärker sin ställning som näst största parti, de är statistiskt säkerställt (+5) större än Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna minskar i stöd, men åtnjuter fortsatt högst stöd bland väljarna och är statistiskt säkerställt (+3,8) större än Moderaterna. [infogram id="vb-tids-feb-2021-1h984wovx8q0d6p" prefix="I6N"] [infogram id="vb-tabell-feb-2021-1h0n25yoxvo0z6p" prefix="em5"] Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 84, Liberalerna 0, Centerpartiet 31, Kristdemokraterna 17, Socialdemokraterna 97, Vänsterpartiet 39, Miljöpartiet 15, Sverigedemokraterna 66. Novus har för den här undersökningen intervjuat 2887 personer per telefon, SMS och post under tiden 11 januari – 31 januari 2021. Totalt söktes 5552 personer. Deltagarfrekvensen var 52%. Andelen osäkra väljare 5,8 procent. Kommentar Novus undersökningar kring förtroendet för ansvariga myndigheter kring hanteringen av pandemin visar att förtroendet för regeringen rasar. Det stora missnöjet verkar dock ligga mer i den svenska hanteringen av pandemin jämfört med exempelvis våra grannländer, än att något annat parti i Sverige skulle klarat situationen bättre. Dock ser man en tydlig positionsförflyttning som pågått under pandemin efter att den initiala reaktionen lagt sig och Socialdemokraterna återgått till nivåer som de hade innan pandemin. Moderaterna stärker sin roll som oppositionsledaren, en roll Sverigedemokraterna helt klart hade innan pandemin. Sverigedemokraterna var för ett år sedan Sveriges största parti och hade för andra gången på tre månader passerat Socialdemokraterna med ett väljarstöd på 23,9 %, jämfört med Socialdemokraternas 23,2 %, Moderaterna hade under samma period 18 % dvs. långt efter de två största partierna. Men Sverigedemokraterna rasade snabbt i väljarstöd när pandemin kom och de har sedan dess haft svårt att hävda sig på nivåer över 19 %. Sommaren gav dem en liten skjuts när brottsligheten åter igen blev allt mer viktig för väljarna och tog över från oron för pandemin. Men det faktum att Sverige inte kollapsade under coronakrisen som många nog var rädda för gjorde att frågan Sverigedemokraterna var svaret på inte längre var lika viktig. Moderaterna har bättre kunnat balansera på att vara ett alternativ till ett starkt Socialdemokraterna och successivt ökat i stöd under pandemin. Moderaterna har ökat i stöd med 5,1 procentenheter jämfört med i februari 2020 precis innan pandemin. Missnöjet med Socialdemokraternas hantering av Coronapandemin slår alltså inte så hårt som nog en del tror den skulle göra. Men missnöjet är ändå en bidragande orsak till Vänsterpartiets precis som Moderaternas uppgång. En annan bidragande förklaring till Vänsterpartiets uppgång kan bero på diskussionen om vart skattemedel går gällande skola och sjukvård - En debatt som pågått ett tag. Men det kommer vi kunna få reda på mer framöver. På många sätt lever Sverige och världen i ett slags undantagstillstånd och väntan på vardagen fortsätter. Något som också påverkar väljarnas syn på partierna och skapar en större utmaning för de mindre partierna att hävda sig. Det tenderar mer att kretsa kring de tre stora partierna. Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer feb 2021 Torbjörn Sjöström VD Novus

Se alla nyheter
Se alla nyheter

Vi tar reda på fakta

Vår kunskap om människan hjälper företag, myndigheter och organisationer att göra svåra beslut enklare att fatta. Vi ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera.

Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}