- Nyheter

Novus VD föreläsare på Gallup internationals 75 års jubileum

Vi har tidigare informerat om att Novus är Gallup internationals representant i Sverige. Nästa vecka är det jubileum för att Gallup International startade för 75 år sedan. Novus VD Torbjörn Sjöström håller i två presentationer under konferensen som är nästa vecka i Madrid. Novus blev Gallup Internationals representant i Sverige i somras. Novus är det svenska bolag som bäst för vidare den kunskap som George Gallup applicerade och startade den bransch som idag är den enda som kan ge en tillförlitlig kvantifierbar bild av kunder och medborgares åsikter. 75 år senare är "Gallup metoden" fortfarande den enda vi vet fungerar. Valet i Sverige var ytterligare ett kvitto på detta. Novus är de undersökningsföretag som de senaste 6 valen i Sverige i genomsnitt gett den bästa bilden av hur väljarstödet sett ut innan valdagen. Läs mer här: Valet 2022 visar att Svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga. - Novus blogg Novus är också det företag som konstant innoverat genom att förädla de traditionella metoderna utan att kasta ut den kunskap de är baserade på och gjort det till det moderna, snabba tillförlitliga verktyg det är idag. Något som ger en faktabas man sedan kan använda för att få kunskap. Novus grundades genom ledorden att komplettera den etablerade kunskapen med moderna verktyg. Något vi nu 15 år senare, och som Sveriges mest kända undersökningsföretag, fortsätter att göra. Novus undersökningar ger tillförlitliga fakta och relevant kunskap. Utifrån denna position blev Novus VD inbjuden att föreläsa på Gallup Internationals 75 års jubileum. Konferensens pågår under två dagar, 26 och 27 september och Torbjörn Sjöström är med på två av 9 programpunkter. Först en presentation med titeln Innovative Digital Forms of Public Opinion Polling. Sedan ett samtal som är den avslutande programpunkten på konferensens andra dag. ROUND TABLE DISCUSSION: The next 75 years. The future of Public Opinion Research. Deltagarna är Gallup Internationals medlemmar i över 65 länder som genomför undersökningar i över 130 länder i världen. Det kanske inte låter så unikt det Novus gjort, men vårt arbete att bibehålla tillförlitligheten för undersökningsbranschen och även försvarat den när många tvivlar, har uppmärksammats runt om i världen. Detta är ett fint erkännande på att det vi arbetar så hårt med har ett internationellt intresse. Det är inte är en slump att Sverige är ett land där det går förvånansvärt bra att undersöka år efter år. Utan det är ett resultat av en medveten evolution av tillförlitlig undersökningsmetodik som fungerar även i en modern digital verklighet. Novus medlemskap sker via Novus huvudägare Gallup Nordic som äger 62% av bolaget. Gallup Nordic är Novus grundare Alf Sjöströms ägarbolag, styrelseordförande är Torbjörn Sjöström. Gallup Nordics undersökningsverksamhet genomförs enbart i Novus verksamhet.

- Nyheter

Novus Livsmedelsbarometer 2022, del 2 – Livsmedel och hållbarhet

I slutet av september släpper vi del 2 av Novus Livsmedelsbarometer, en rapport som fokuserar på hållbarhet. En glimt av det som vi kommer att presentera: Hur ser konsumenterna på hållbarhet när det gäller livsmedel? Hur definierar man det? Hur viktigt är det med hållbarhet i förhållande till andra parametrar när man är och handlar? Vad gör enskilda hushåll gällande hållbarhet? Matsvinn, hushållens egen insats. Och vad slänger man mest? Lokalt, ekologiskt och svenskt, vad är hållbart? Klimatavtryck, något man tar hänsyn till eller ej när man handlar? Biologisk mångfald, förstår konsumenterna vad det innebär? Och vad står det för? Vilken hjälp behöver konsumenterna för att göra hållbara val? När man väljer butik att handla i, hur viktigt är det med en butik som arbetar med ett hållbarhetstänk? Vi följer upp på konsumenternas syn på en mängd olika förpackningar. Är glas fortfarande populärt? Återvinning, vad finns det för hinder? Låter det intressant? Hör av dig till Anna-Lena Wihlborg på Novus, anna-lena.wihlborg@novus.se så berättar hon mer!

- Sida

Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet

Novus har genomfört en undersökningen på uppdrag av organisationen Mitt Liv, som verkar för mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Syftet var att se hur många företag som bedriver ett aktivt arbete i frågan, förstå deras drivkrafter och utmaningar samt vilka verktyg de behöver för att öppna för fler talanger och perspektiv. En övervägande andel, 78%, anser att det är viktigt med ökad mångfald och inkludering på svenska arbetsmarknaden. Ännu fler, 83% av cheferna, ser frågan som en del av sitt chefsansvar. Samtidigt uppger bara hälften (49%) att företaget har en strategi och en knapp tredjedel (31%) har satt upp specifika mål. Få av företagen har dedikerade resurser i högsta ledningen. Endast 15% av de svarande uppger att det finns en mångfalds- och inkluderingsansvarig i högsta ledningen. Medan 60% av cheferna uppger att attrahera och behålla talanger är största vinsten med mångfald, så anger 37% att det största hindret är att personer som skulle bidra till ökad mångfald saknar rätt kompetenser eller helt enkelt inte söker de utlysta jobben (24%). Generellt har offentlig sektor och större företag kommit längre i arbetet för mångfald och inkludering. Det är en större utmaning för mindre och medelstora privata företag. Rapporten baseras på svaren från 544 chefer inom privat, ideell och offentlig sektor i företag och organisationer med fler än 25 anställda. Om du vill veta mer om hur ditt företag eller organisation kan kartlägga hur bra ni är på att skapa en ökad inkludering, kontakta katrin.jansson@novus.se. Läs hela rapporten här...

- Blogginlägg

Valet 2022 visar att svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga.

Resultatet som presenterades på fredagen före valet gav en god bild av valutgången, trots att det inte var en prognos utan en nulägesbild. De förändringar som skedde under helgen var inte lika dramatiska som i valet 2018 och vi kan nu beskriva dessa genom en initial analys från Novus eftervalsundersökning. [infogram id="rd-2022-vs-novus-99-1hzj4o3qvov9o4p" prefix="yXT"] Vi väljer att utgå från de preliminära siffrorna. Utlandsrösterna kan påverka de sista decimalerna i den täta kampen mellan regeringsalternativ. Men utlandsrösterna är inget svenska väljarbarometrar följer. Novus och de andra svenska undersökningsföretagen visade på ett bra sätt vad vi kunde vänta oss efter valdagen. Att S blev störst parti, SD tvåa och M trea. Att MP och L klarar spärren och att det blir extremt jämnt mellan de två regeringsalternativ som diskuterades. Novus genomsnittliga fel i valet var ca 0,7 procentenheter. Det är väl inom felmarginalen, där man kan förvänta sig att en tillförlitlig undersökning skall ligga. Då Novus arbetar med slumpmässiga urval har vi en känd säkerhet och kan jämföra resultatet med en felmarginal. Något Novus också presenterade under hela valspurten, med ny grafik som tydligt visade den kända säkerheten i undersökningarna, något Novus kan göra då vi använder vetenskapligt beprövade metoder. De senaste 6 valen har Novus genomsnittliga fel varit 0,9 procentenheter. Efter på listan kommer tre undersökningsföretag alla med samma genomsnittliga fel på 1,3 procentenheter. Detta är ur ett internationellt perspektiv mycket bra. För Novus är det viktigt att visa på en jämn tillförlitlighet. Den viktigaste förklaringen till att sista väljarbarometern innan valet var närmare det här valet jämfört med valet 2018 var att färre väljare ändrade sig efter att den hade publicerats. 2018 var det den höga väljarrörligheten under helgen vilket ledde till den högre skillnaden mellan de sista undersökningarna och valresultatet. Man kan alltså lita på att korrekt genomförda opinionsundersökningar ger en god nulägesbild av det som undersöks. Något även bland annat Novus Coronastatus visat mellan valen. Vi kan genom vår eftervalsundersökning redan nu presentera en del av dessa förändringar. Vi börjar med de stora förändringar som hände under valrörelsen fram till fredagen. Novus väljarbarometer var först med att fånga upp ett par trender som skedde under valrörelsen, som inte bara bekräftades i de andra väljarbarometrarna utan också genom valresultatet. I skrivande stund, med 95% av rösterna räknade, säger tillräckligt väl hur det kan jämföras med Novus väljarbarometer. Sverigedemokraternas uppgång som vi noterade den 22 augusti efter skjutningarna i köpcentret i Malmö höll i sig ända fram till valet. Men det är inte hela förklaringen till SD:s starka valresultat. Den 9:e september presenterade vi en undersökning som visade att SD gått fram i många valfrågor och hade en mycket starkare sakpolitisk position än inför valet 2018 då de ju tappade kraftigt efter slutdebatten, vilket inte skedde den här gången. Centerpartiets uppgång vi noterade den 27 augusti höll i sig fram till valdagen. Centerns uppgång kom efter att mordplanerna på Lööf blev publika. Centern hölls uppe av Lööf och för att stötta ett regeringsalternativ som skulle hålla SD borta från makten. Det bekräftades också i Novus eftervalsundersökning. Socialdemokraterna lyckades vända sin nedåtgående trend och återhämtade sig successivt den 3 september, vilket var samma dag de höll pressträff med Riksbanken och finansinspektionen. S hade redan tidigare börjat indikera att prissmällen från elpriserna kanske kunde dämpas veckan innan. Under valrörelsen fick Socialdemokraterna ökat förtroende i energifrågan. Novus var ensamma med att visa ett stöd på över 30% för S. Moderaternas återhämtade sig också den 31 augusti, något som skapade stor förvirring hos många, även hos mig ett tag. Nedgången syntest också i Novus sakfrågeägarundersökning som släpptes den 9 september. Där M tappat i många frågor samtidigt som S och SD ökat. Nedgången för M syntes hos alla undersökningsföretag. M återhämtade sig sedan under valrörelsen. Att det var ett fokus på två block och deras ledare drog ett tydligare fokus på M och Kristersson som ställdes mot Andersson. Vi ser i eftervalsundersökningen att det tog fokus från de mindre partierna på M:s sida. Vi kan se att M tappade i väljarstöd på grund av mindre tilltro till politiken, men vann sedan på grund av ledare för ett regeringsalternativ och önskan om regeringsskifte. TV4(Sifo) hade M på 16% även i sin valdagsundersökning, vilket tydligt var för lågt då. VALU gav en mer rättvisande bild av M:s valresultat. Uppdatering: Expressen sa felaktigt i en podd att det var Novus som gjort TV4:as valdagsundersökning. De gjorde vi inte. Den som lyssnat på den podden innan de klippte bort den biten och rättade, kanske fortfarande tror att det var Novus. Under valhelgen Baserat på Novus eftervalsundersökning kan vi redan nu konstatera att detta hände under helgen, efter att vår sista väljarbarometer levererats. Novus väljarbarometer som presenterades på fredagen den 9 september innan lunch visade att hade MP rasat och låg nu återigen inom felmarginalen från 4 % spärren och sista dagens data visade dem faktiskt under spärren. Vår väljarbarometer ledde till att MP skickade ut ett rop på hjälp. När sedan flera nyhetsredakrioner plockade upp detta nödrop om MPs rädsla att inte klara spärren, så ledde det till stödröster. Över var tionde MP röst bestämde sig på valdagen att rösta på dem. Var tredje bestämde sig efter att de sett nyheten om att de kanske inte skulle klara sig. Medias effekt på väljarnas beteende är alltid stor, och vi vet att taktikröster är en viktig del i svenska väljares kalkylerande. Särskilt som fokus varit så stort på kampen mellan två block och SD:s inflytande över politiken i Sverige. MP-väljarna kom från S och V. V var det parti som tappade mest mellan fredagen och söndagen. Var femte M väljare bestämde sig mellan fredag till söndag. Det motsvarar alltså 4 procentenheter av M:s stöd. Det sena beslutet att välja M kom på bekostnad främst av L och KD som tillsammans tappade ca 1 procentenhet den perioden. Det blev ingen stödröstsnyhet om L som det var för MP, och både L och KD gjorde ett sämre val på slutet. L var ganska farligt nära 4 % spärren till slut. Om Novus eftervalsundersökning Det är Sveriges största nationella politiska undersökning med fler är 11 000 intervjuer. Den ger svar på hur väljarna resonerade inför och under valdagen kring valet. Undersökningen levereras inom kort till Novus kunder och det är inte för sent att beställa den om man ännu inte gjort det. Denna undersökning har gjorts av Novus i samband med samtliga nationella val. Är du intresserad av att veta mer om Novus Eftervalsundersökning kontakta oss Finns ingen skameffekt Hoppas vi också nu kan sluta låtsas att det finns en skameffekt som faktiskt aldrig fanns. Däremot fanns det en misstroendeeffekt för två riksdagsval sedan som Novus kunde konstatera och kan nu konstatera att den är borta sedan länge. Den fanns inte i riksdagsvalet eller EU valet 2014, inte heller valen 2018 och 2019.

- Sida

Parallellstudie 2022 – Novus Sverigepanel, SMS och telefonintervju (CATI)

Med slumpmässigt urval är inte svarsfrekvens/deltagarfrekvens avgörande. Det är dock viktigt att ha koll på eventuella metodskillnader. När vi analyserar resultaten leder de olika metoderna till samma slutsatser trots den stora skillnaden i deltagarfrekvenser som var 64% i Novus Sverigepanel jämfört med 9% i SMS undersökningen. Vi ser heller ingen skillnad i top- respektive bottombox-resultaten vid 5-gradiga skalor även om deltagarna i SMS- och telefonundersökningarna tar ut svängarna lite mer. CATI-gruppen svarar i högre grad att de inte kan ta ställning till vissa frågor, vilka skulle kunna anses vara av känsligare natur, till exempel vilka de skulle rösta på om det var val idag. Detta är sannolikt en intervjuareffekt då exempelvis partisympati skulle kunna tänkas vara en fråga som upplevs känslig. RESULTAT Det finns vissa svarsmässiga skillnader mellan de olika insamlingsmetoderna, även om de på det stora hela leder fram till samma slutsatser när resultaten analyseras. Utifrån denna jämförelse tenderar Novus panelmedlemmar att inte ta ut svängarna lika mycket som övriga metoder. Vi ser dock ingen skillnad i top- respektive bottombox-resultaten (när de två ytterkants-alternativen slås ihop till ett sammanvägt mått), vilket är vad Novus som standard använder som analys-underlag och de slutgiltiga resultaten uppvisar således inga signifikanta skillnader. CATI-respondenterna anger överlag oftare än övriga metoder att de inte kan ta ställning till vissa frågor, vilka skulle kunna anses vara av känsligare natur. Detta innebär att undersökningens natur samt hur den är tänkt att analyseras är värt att beakta för varje givet projekt. Observera att alla dessa tre metoder är baserade på slumpmässiga urval, vilket till stor del förklarar resultaten. Detta trots de stora skillnaderna i deltagarfrekvenser. Novus kommer framöver att fortsätta sin forskning på detta område – både i flera insamlingsomgångar och med andra frågor där vare sig skillnader i kunskap eller intervjuareffekter torde vara avgörande för eventuella differenser. ”Stay tuned” för ytterligare analyser! JÄMFÖRELSE NOVUS PANEL OCH SMS På åsiktsfrågorna, dvs hur man skulle rösta, frågan om Sveriges utveckling samt Nato-frågan, kan inga signifikanta skillnader mellan Novus panel och SMS-urvalet uppvisas. Vad gäller kännedomen om MSB tenderar SMS-gruppen att i högre grad ange ytterkants-alternativen på svarsskalan. Detta kommer vi undersöka vidare. Ingen signifikant skillnad finns dock för topbox-alternativet, dvs där högsta och näst högsta värdet slås ihop. Detsamma ser vi när vi jämför Novus panel och CATI. Förtroendet för MSB uppvisar inga signifikanta skillnader för extrem-alternativen, även om SMS-gruppen i något högre grad anger såväl svarsalternativ 5 (mycket högt förtroende) som svarsalternativ 1 (mycket lågt förtroende). När det gäller kännedomsfrågan om låneinstituten finns ingen signifikant skillnad mellan metoderna. Inte heller de totala svarsmängderna för de sju påståendena skiljer sig (112% resp. 111%), dvs ingen signifikant skillnad i genomsnittligt antal angivna svar. Det mest förekommande svarsalternativet (om det var en populär jämförelsetjänst) var dock signifikant lägre i SMS-gruppen. Det påvisades däremot ingen skillnad i rankingen av påståendena mellan metoderna. För livsmedelsfrågan - Vilka faktorer är viktigast när du handlar livsmedel? - har Novus webbpanel generellt valt lite flera faktorer. De totala svarsmängderna uppgår till 452% resp. 425%. Det var dock ingen skillnad i antal faktorer mellan de i Novus panel som besvarade undersökningen i mobilen och de som inte gjorde detta. Skillnaden i antal svar på multipla frågor med extremt många svarsalternativ, i detta fall 25, kan tyda på en viss vaneskillnad mellan de båda insamlingsgrupperna. När vi endast hade 7 svarsalternativ blev det dock ingen skillnad mellan metoderna. Avslutningsvis kan vi konstatera att båda metoderna leder till samma slutsatser när man analyserar resultatet detta trots den stora skillnaden i deltagarfrekvenser, 64% VS. 9%. Båda metoderna är dock baserade på slumpmässiga urval, vilket visar att slumpmässigt urval är viktigare än deltagarfrekvensen. JÄMFÖRELSE: NOVUS PANEL OCH CATI (telefon) CATI-insamlingen har inte inkluderat samtliga frågor som ställts för övriga insamlingsmetoder, för tidsbesparing och av kostnadsskäl. Därför är nedan underlag mer begränsat. Vad gäller frågan om partisympati uppger CATI-gruppen i långt högre grad att de inte kan ta ställning till vad de skulle rösta på (10% vs. 21%). Detta är sannolikt en intervjuareffekt då partisympati skulle kunna tänkas vara en fråga som upplevs känslig. Vad gäller kännedomsfrågan om MSB anger CATI-gruppen i högre grad att de både känner till myndigheten mycket bra och att de aldrig hört talas om den, dvs precis som SMS-gruppen svarar de ytterkants-alternativen. Detta kommer vi att undersöka vidare. Ingen signifikant skillnad finns dock för topbox-alternativet, dvs där högsta och näst högsta värdet slås ihop. För åsiktsfrågan om medlemskap i NATO ses inga signifikanta skillnader insamlingsmetoderna emellan. JÄMFÖRELSE: SMS OCH CATI CATI-insamlingen har inte inkluderat samtliga frågor som ställts för övriga insamlingsmetoder, för tidsbesparing och av kostnadsskäl. Därför är nedan underlag mer begränsat. CATI-gruppen uppger i långt högre grad än SMS-gruppen att de inte kan ta ställning till vilket parti de skulle rösta på om det vore riksdagsval idag. Detta skulle kunna vara en intervjuareffekt då partisympati skulle kunna tänkas vara en fråga som upplevs känslig. Dock syns inga andra signifikanta skillnader mellan metoderna. Vad gäller frågan om medlemskap i NATO anser SMS-gruppen i högre utsträckning att Sverige bör gå med. CATI-gruppen uppger i högre grad att de inte kan ta ställning. Även detta skulle kunna vara en intervjuareffekt. För kännedomsfrågan om MSB uppvisas inga signifikanta skillnader mellan urvalsgrupperna. METOD OCH GENOMFÖRANDE Novus har genomfört en parallellstudie där vi under samma tidsperiod genomfört identiska undersökningar i Novus Sverigepanel som är rekryterad utifrån slumpmässiga urval, i ett slumpmässigt urval av mobilnummer där undersökningen genomförts med SMS samt på ett slumpmässigt telefonurval (CATI). Jämförelserna bygger på t-test på frågenivå mellan metoderna. Novus webbpanel: 1 680 panelmedlemmar bjöds in till undersökningen och 1 072 besvarade den, dvs deltagarfrekvensen var 64%. Mediantiden för att besvara undersökningen var 4 minuter. Slumpmässigt SMS-urval: 9000 SMS skickades ut och 719 individer besvarade undersökningen vilket motsvarar 9%, Mediantiden för att besvara undersökningen var 5,5 minuter. Telefon (CATI): Ett slumpmässigt urval har telefonnummersatts. 800 svar samlades in, vilket motsvarar 41% av det sökta urvalet. Undersökningarna inkluderade följande frågor: Hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag?   Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2018?            Går utvecklingen i Sverige på det hela taget mest åt rätt håll eller mest åt fel håll? Tycker du att Sverige ska bli medlem i den militära alliansen NATO? Hur väl skulle du säga att du känner till MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap? Om du tänker på hur Coronaviruset (covid-19) hanterats så här långt i Sverige. Vilket förtroende har du för följande myndigheter vad gäller deras hantering av viruset i Sverige? MSB *) Hur väl skulle du säga att du känner till följande företag (där du kan ansöka om lån utan säkerhet)? Lendo, Freedom Finance, Advisa, Compricer och Zmarta. * Vilka av följande 7 påståenden stämmer in med din bild av dessa företag? * Vilka av följande 25 faktorer är viktiga för dig när du handlar livsmedel? (Välj max 5 faktorer) * (Frågor markerade med * ställdes inte i telefonundersökningen, CATI) Rapporten är sammanställd av Mikael Ohlsson, Forskningsansvarig, och Anna Andersdotter, Statistiker.

- Sida

Så förankrar Svenska Ridsportförbundet sin utveckling i verkligheten

”En trygghet att varje steg framåt är noga förankrat i verkligheten” Svenska Ridsportförbundet är ett brett medlemsförbund där föreningarna finns runt om i hela landet och skiljer sig åt i både storlek och karaktär. I Novus har förbundet hittat en samarbetspartner som bistår med att ta temperaturen på läget, oavsett om det handlar om en ökad dialog med kommunerna eller åt vilket håll föreningarna önskar att förbundet ska utvecklas. Svenska Ridsportförbundet är ett av våra största idrottsförbund med drygt 155 000 enskilda medlemmar, runt 860 klubbar och 19 ridsportdistrikt. Ridsporten är också en av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning och den andra största sporten i Sverige för ungdomar i åldern 7 – 25 år. – Ridsportförbundet består av många olika föreningar, av olika storlek och karaktär. För oss är det viktigt att veta om vi lyckas hjälpa våra föreningar med det som önskas och att de är nöjda med våra insatser, säger Mia Thun, utvecklingssamordnare för Ridklubb och Ridskola hos Svenska Ridsportförbundet. Ville öka kunskapen i kommunerna 2013 ville förbundet bistå sina föreningar i en förbättrad dialog med kommunerna. Med hjälp av Novus genomfördes en undersökning som visade vilka kunskaper som kommunerna hade om ridskolorna och vilken information som behövde fyllas på. – Utifrån rapporten satte vi ihop en verktygslåda till våra föreningar som de kunde använda sig av i sin kontakt med kommunen. Två år senare gjorde vi en uppföljning som visade att kännedomen om ridskolan hade ökat, berättar Mia. Undersökningen med Novus har under åren utvecklats till ett långtgående samarbete. – Vi har fortsatt att genomföra kommunundersökningen vartannat år och vi ser tydligt att vårt arbete gör skillnad och kännedomen ökar. Det är en bra värdemätare och ett kvitto på det vi gör, säger Mia. Viktigt med en objektiv, neutral part Utöver kommunundersökningen har Svenska Ridsportförbundet med hjälp av Novus även undersökt hur föreningarna uppfattar förbundet. – För oss har det varit ett bra sätt att fånga upp önskemål och göra föreningarna delaktiga i åt vilket håll vi ska utvecklas. I just den typen av undersökningar känns det viktigt att använda sig av en neutral, objektiv part som är utomstående och kan hålla i hela processen, från urval och framtagande av frågor till själva undersökningen och slutsatsen, menar Mia. Novus skapar trygg grund att stå på Novus har också hjälpt till med underlag till förbundets strategiarbete och gjort fördjupade undersökningar utifrån ett urval. – Novus är fantastiskt bra; de hjälper oss både med att kartlägga och identifiera relevanta frågeställningar, genomföra undersökningar och sedan även ge förslag på uppföljning och analys. Det i sin tur hjälper oss i vår utveckling som förbund och föreningsverksamhet. Vi ser tydligt vad vi behöver jobba vidare med och vad som redan fungerar. Vi har även fått känselspröt ut i samhället via Novus Sverigepanel, där vi kan undersöka vilket uppfattning allmänheten utanför ridsporten har om oss och vår verksamhet, säger Mia och avslutar: – Allt sammantaget ger det oss en riktigt bra grund att stå på där vi kan känna oss trygga i att varje steg framåt är noga förankrat i verkligheten.

Vi vet hur dina kunder eller medlemmar tänker

Just nu kan inget tas för givet eller göras av gammal vana. För att nå framgång krävs uppdaterad kunskap och fakta. Det är här Novus kommer in. Vi är det undersökningsföretag som står i fronten för tillförlitliga undersökningar och ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera. Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Novus Stories

Novus podd

Novus Sanity Check är vår egen talkshow där vi vrider och vänder på dagsaktuella fenomen. Novus Möter är vår nya lillebror till Novus Sanity Check.

Case
Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet
Novus har gjort en undersökning på uppdrag av organisationen Mitt Liv, för att se hur många företag som har ett aktivt arbete för mångfald och inkludering.
Läs mer