- Blogginlägg

Blir Demoskop årets förvillare?

Att Estonia filmen både vann stora journalistpriset och årets förvillare är talande för tiden. Men när jag nu återigen såg att Demoskop släppte en undersökning som var missvisande om svenska folkets åsikter, insåg jag att de borde vara som klippta och skurna för det priset. Journalistik baserat på opinionsundersökningar kommer aldrig vinna några journalistpris. Men de visar något som är ännu viktigare. Vad allmänheten tycker i en fråga. När nyhetsmedia rapporterar om undersökningar är de en viktig faktakälla. Det är en tillförlitlig faktakälla om undersökningen är rätt gjord, och två olika undersökningar rätt gjorda kommer ge ett resultat som är jämförbart. Men om man som Demoskop rekryterar alla Aftonbladets läsare som vill vara med och lite andra obegripliga källor kan man inte vara en tillförlitlig faktakälla. Och man visar gång på gång att resultatet inte stämmer alls med svenskarnas faktiska åsikt i frågan. Nu senast i frågan om Nato-medlemskap [infogram id="jamf-nato-novus-demoskop-kantar-1h7g6k0kjr79o2o" prefix="mjq"] Alla tre undersökningar kom med en dags mellanrum. Utifrån Kantar Sifo och Novus drar man samma slutsats. Svenskarna står och väger i frågan och ungefär lika många är för som emot, även om andelen som svarat ja har ökat jämfört med tidigare år, och en lika stor andel är tveksamma. Men sedan har vi Demoskops undersökning... Skillnaden mellan 37 och 46 procent för ett NATO medlemskap förändrar hela slutsatsen man drar av undersökningen. Enligt Demoskop är svenskarna kraftigt för ett Natomedlemskap, 3 procentenheter från en majoritet. Något som det absolut inte finns stöd för i varken Novus eller Kantar Sifos undersökning. Demoskop och Aftonbladet och ibland med stöd av Kvartal har byggt upp en alternativ verklighet. Där Moderaterna är det bästa miljöpartiet. Svenskarna är kraftigt för NATO, MP är det minsta partiet. Moderaterna är det största partiet som leds av Kristersson som är den populäraste partiledaren följt av Åkesson på en andraplats... Listan kan göras mycket lång, men den stämmer inte med verkligheten. Tittar man på Novus, Kantar Sifo och Ipsos som ändå baserar sina undersökningar på slumpmässiga urval och inte en kvällstidnings läsare ger dessa tre likvärdiga resultat när Demoskop månad ut och månad in ger något helt annat. Ett helt annat resultat som resulterat i hundratals artiklar i Aftonbladet som att det vore sanningen. Sen kan samma tidning dagen efter referera till en Novus eller Kantar SIFO-undersökning som om inget har hänt. Jag tror faktiskt att Aftonbladet felaktigt tror att väljare kan ändra sig på någon dag, eller så är det så att de tror att man egentligen inte kan lita på undersökningar. Men det är mindre troligt, för tror man inte på undersökningar så borde man ju inte skriva några nyheter alls baserat på undersökningar... Men oavsett kör de på med sin här-och-nu-rapportering med egna "unika" undersökningar med häpnadsväckande resultat från Demoskop. Att de är häpnadsväckande är inte för att de är sanna utan för att de är fel. Är det för bra för att vara sant…. Men Demoskops påverkansarbete som förvillare stannar inte där. De har skrivit många debattartiklar som säger att de etablerade undersökningarna inte fungerar. De hävdar att det bara är Demoskops som är rätt. Ja vad skall man säga när deras avviker som de gör… Man låtsas också ha forskningen bakom sig. Man försöker påverka Ekot genom att felaktigt säga att Valforskningsprogrammet litar på Demoskops undersökningar. Man refererar till branschorganisationer som att de skulle ge Demoskops metoder stöd, trots att det inte är sant. Samtidigt säger Demoskop att deras metod är unik och den enda rätta… Så här har det hållit på, extra tydligt det senaste året. De har skapat alternativa sanningar som bland annat Aftonbladet och Kvartal gått på och spridit som verkligheten. En alternativ verklighet som inte alls stämmer överens med den riktiga. Det finns faktiskt en riktig verklighet, den visas effektivt av riktiga undersökningar. Undersökningar som genomförs av oss som utgår från beprövade och etablerade metoder. Aktörer som SCB, SOM institutet, Novus, Kantar Sifo och Ipsos. Nu är vi i januari 2022, under en pandemi och första månaden i ett valår, med ett mycket instabilt parlamentariskt läge. Då är det helt avgörande att man presenterar korrekt information om vad medborgaren tycker. Om nyheterna presenterar felaktiga undersökningar som sanning, är det några som tror på det och politiken kanske anpassar sig efter en felaktig bild av folkets åsikter. Det är faktiskt så att de flesta fortfarande tror att det som skrivs i tidningen är sant, även om allt fler tror att det är vinklat, tror de inte att det är en direkt lögn. Då riskerar ovetenskapliga undersökningar som ger ett felaktigt resultat att lura många. Det är skadligt för Sverige och underminerar tilltron till demokratin. Det riskerar göda tron på valfusk om man nu fått för sig att Demoskops alternativa verklighet är den sanna. Det går inte att heller att säga att man inte vet vad man gör. De har lämnat den metodik vi vet fungerar och går till en som ger extremt andra resultat sedan nästan varje gång sedan januari 2021. Man hävdar också vara ensamma om sanningen och att alla (vi) andra har fel. Ett sånt beteende går bara att se som ett medvetet försök att förvilla. Aftonbladet och tidskriften Kvartal har gått på Demoskops alternativa verklighet. Tack och lov är de ensamma och de flesta andra nyhetskanaler vet bättre. Där dessa fortfarande gör en korrekt nyhetsvärdering och utgår från att man måste veta om det är sant för att vara nyhetsmässigt intressant. De förstår de även att undersökningar som är ett nyhetsunderlag är baserade på etablerade trovärdiga metoder från oberoende undersökningsföretag. Det är extra tråkigt då det skulle vara enkelt för Demoskop att återgå till de metoder vi vet fungerar och ger tillförlitliga resultat och som är jämförbara med SCB, SOM Institutet, Novus, Kantar, Ipsos m.fl. När Demoskop kommer med helt uppenbart felaktiga resultat månad ut och månad in så underminerar de inte bara förtroendet för sig själva och riskerar att förvilla läsare, man hotar också tilltron till alla undersökningar. Undersökningar som faktiskt är det enda facit som finns och som är hörnstenen kring de flesta fakta vi idag förhåller oss till i ett kunskapsbaserat samhälle. Det är ett extremt kortsiktigt, ansvarslöst och destruktivt beteende från Demoskops sida. Seriösa undersökningsföretags roll är att ge en korrekt bild av en fråga, om undersökningen repeteras ska den ge samma resultat oavsett utförare, förutsatt att man använder korrekta beprövade metoder. Man KAN faktiskt jämföra olika undersökningar. Man SKA jämföra olika undersökningar. Sedan kan det finnas logiska förklaringar till varför de ibland skiljer sig åt. Men om man hittar på en egen metod som konsekvent ger helt annorlunda resultat, ja då finns det inga som helst ursäkter. Det kan tyvärr bara ses som ett medvetet förvillande. Torbjörn Sjöström VD Novus

- Sida

Varumärke och kommunikation

Ta ditt varumärke in i framtiden För att nå framgång i varumärkesarbetet är det viktigt att ha kunskap om alla utmaningar som ert varumärke har just nu och står inför i framtiden. En genuin varumärkeskunskap ger förutsättningar för en varumärkesstrategi som ger effekt. När vi jobbar med varumärkesundersökningar startar vi där du som kund befinner dig just nu. Tillsammans vänder vi på varje sten för att förstå er historik och förutsättningar och gör ett upplägg som driver varumärket framåt.

- Sida

Novus Coronastatus

Status bland annat om svenska folket varit sjuka i Corona efter att de vaccinerat sig mot Corona. Uppdaterad 20211219 För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan. Sammanfattning Jag fattar inte. Visst det är kanske inte något revolutionerande när vi pratar om Coronapandemin. För det är sannerligen inte lätt att sortera i informationen. Nyhetsmedia bevakar men förklarar inte så mycket. Pressträffarna kan man ju inte sitta och titta på hela tiden och de ger väl inga svar eller. Det kommer nya mutationer men vaccinet fungerar. Vaccinpass är lösningen för att stoppa smittspridningen. Samtidigt var i fredags 81,7 % av alla svenskar över 12 år vaccinerade. Har vi inte redan flockimmunitet då? Men tror man att flockimmunitet innebär att ingen skall bli sjuk? I så fall fungerar inte vaccination. För man kan bli sjuk i Covid om man är vaccinerad. [infogram id="sjuk-i-corona-efter-vaccin-212112-1h7z2l80gldmx6o" prefix="178"] Precis som för en månad sedan har 2 % av svenska folket fått Covid efter slutförd vaccinering. Dessa siffor är högre än Folkhälsomyndighetens. Men det är ju för att ett test man köper på Apoteket inte syns i någon statistik men personen som testar positivt där kommer ju stanna hemma till frisk, precis som rådet är för alla. Det intressanta är kanske att "Vet ej" ökat jämfört med för en månad sedan. Att man inte skulle testa sig om man var vaccinerad kan mycket väl ha blivit en sanning, det var ju så man sa. Men också att vi har nu en influensavåg plus en vinterkräksjukan som påverkar vården så mycket att sjukhus går upp i stabsläge. Men stabsläget verkar inte ha med Covid egentligen att göra? Men det positiva med detta är att vaccinet definitivt verkar fungera. 2 % bekräftat sjuka efter vaccin är väl jättebra. Men det kommer ju inte innebära att människor inte dör längre. Det är väl det enda konstanta. Det är inte säkert att man föds, men om man har fötts så kommer man att dö. Har man glömt bort att man dör MED Covid inte bara AV? Eftersom Covid är en anmälningspliktig sjukdom och har man Covid när man dör så blir Covid dödsorsaken. Så här ser det ut 2020 enligt socialstyrelsen: Statistik om dödsorsaker år 2020 (socialstyrelsen.se) Så här såg det ut 2019 enligt socialstyrelsen: Statistik om dödsorsaker 2019 (socialstyrelsen.se) Det största problemet med dessa två rapporter är att de inte är jämförbara. Man har ändrat på nästan alla parametrar. 2020 fokuserar man på Covid. Men det kanske chockar en del att Covid bara är på tredje plats i dödsorsaker. Covid ökade antal dödsfall i Sverige med 9 441 personer. År 2020 avled 98 229 personer i Sverige, Antalet dödsfall 2015–2019 var i genomsnitt 91 070. Alltså en global pandemi ökar antalet totalt döda i Sverige med 9000 personer. Visst en ökning med 10 % är ganska mycket så klart. Medellivslängd kvinnor 2020, 84,3 Medellivslängd män 2020 80,6  Medellivslängden i Sverige (scb.se) Men medellivslängden har inte förändrats nämnvärt. För kvinnor är den nere på samma nivå som 2018, och för män är det tillbaka på 2016 års nivåer. Det har minskat med ca ett halvår. (SCB kallade 2020 det för årtusendets högsta dödstal f.ö. hm... Var finns kunskapen kring Corona? Var finns analysen? - Novus blogg) En pandemi som stängt ned hela världen syns knappt i statistiken över medellivslängd. Tittar vi också på vaccinationsgraden i Novus undersökningar på åldersgruppen 18-79 år, målgruppen i våra undersökningar är de som är med i samhället och oftast röstar: [infogram id="vaccinerad-mot-corona-dec-21-1h8n6m3ez9g9z4x" prefix="3AT"] Då har vi alltså en vaccinationsgrad på 93 %.  Men den är lägst bland SD:s sympatisörer. Annars är det ungefär samma i alla väljargrupper. SCB visade också att vaccinationsgrad sammanfaller med röstbenägenhet Samband mellan vaccintäckning och valdeltagande (scb.se) I områden som Rosengård och Tensta är vaccinationsgraden 43 %, men i de i topp är det 95 %. Nu tittar SCB på 16 år och uppåt. Har man barn i tonåren vet man hur svårt det är att vaccinera sina barn. Får inte barnen vaccin i skolan så hamnar man lätt i ett digitalt limbo, där barnet måste ha rätt bank id och sedan skjutsas av föräldern till någon avlägsen ort när det råkar passa under skol och arbetstid. Så gruppen under 18 har en hel del praktiska problem. Hur är det då med de som inte har svenska som modersmål och kanske inte förstår sig på appar som "Alltid öppet" - Stockholms plattform för att boka vaccination eller liknande? Kan det vara tekniska hinder som stoppar fler i t.ex. Rosengård eller Tensta från att vaccinera sig? Om man inte har ett barn som kan hjälpa till med appen? Kan det vara digitaliseringen som skapar en låg vaccinationsgrad? Är "Alltid öppet" endast öppet för de som kan internetsvenska? Tittar vi återigen på Socialstyrelsens dödsorsaksregister från 2020 så har de en lista på födelseland. Sverige finns där som en av staplarna långt ned på sid 3. Statistik om dödsorsaker år 2020 (socialstyrelsen.se) Men födda i Sverige dör inte så mycket i Corona. Däremot en man född i Syren och död 2020 är det nästan varannan som dött i Covid. Född i Syrien, Turkiet och Somalia är det en stor andel som dött i Covid. Men som född svensk, ja då är det många andra saker som är större orsak att man dött av än Covid. Sedan behöver man så klart inte dött AV Covid, utan MED Covid som sagt. Antal som dör i influensan får man räkna ut baklänges, för influensan leder till att man kanske dör i lunginflammation eller hjärninfarkt, men den bistra sanningen är att personen var gammal med mycket dålig allmänhälsa. Det kommer inte stå influensan i Socialstyrelsens statistik. Där avviker Covid. Svensken är inte heller rädd att smittas av Covid. [infogram id="radd-for-corona-dec-21-1h7k230rgwldg2x" prefix="dJA"] Det är fler som inte är oroliga. Vi vet sedan tidigare att man vaccinerar sig för att samhället skall öppna inte för att man själv är rädd för att blir sjuk: Coronastatus 20210927 Varför man vaccinerar sig mot Covid Vaccinet verkar fungera. Nästan alla är vaccinerade. Det finns grupper som inte är det, men för att få dom att vaccinera sig kommer det inte hjälpa att kräva vaccinationspass på krogen eller systemet. Kanske snarare ta bort bankID och sätta upp en vaccinationscentral på torget där alla kan vaccinera sig utan digital mognad? För det finns inte va? Något skaver i mig här när jag tittar på detta. Är det bristande integrationen som gör att vi hamnat där vi gör? Är det samma feltänk som låg bakom MSB:s helt absurda SMS om att vi skulle tvätta händerna för ett år sedan på svenska? Våra händer såg ju redan ut som när man var barn och lekte i badkaret i timmar på grund av all handtvätt... De problem som är kvar med vaccinationen som SCB visar, löses med riktade åtgärder för att få fler att vaccinera sig i utanförskapsområden. Inte vaccinpass på krogen. Där har människor bevisligen dött i högre omfattning på grund av Covid. Det visar ju Socialstyrelsen svart på vitt i rapporten. Vi som är vaccinerade, 2 % av oss får Covid ändå. Men vinterkräksjukan och influensan verkar slita mer på oss nu. Men skall Sverige stanna på grund av influensan? Kanske skulle man göra det. Men då är vi inne på synen på sjukersättning, vårdpersonalens arbetsvillkor och bemanningen där. För vårdpersonal har ju i alla år tvingats arbeta trots sjuk. DE har inte råd med något annat. Och att jobba inom vården och bli sjuk räknas inte som en arbetsskada... Men som sagt jag begriper inte något alls längre. Statistiken visar på att Covid inte är så farligt för Sverige. Att individer dör hela tiden men samhället kan ju inte stänga ned på grund av att individer blir sjuka. Eller? Men jag kan ju också missuppfattat allt. Och detta är bara ett axplock av konstigheter jag funderar på. Men detta blev så långt att det fick räcka för söndagsfunderingar för mig och er som läser detta. Torbjörn Sjöström VD Novus Vill du lyssna på coronaforskaren Tove Fall där vi pratar om vaccination av barn och om vikten av en forskningsberedskap så kan ni lyssna på det i senaste Novus Sanity check, finns där poddar finns och via länken nedan: https://play.acast.com/s/1c5942ff-6dfc-4655-ba63-c1733877e243/tag%3Asoundcloud%2C2010%3Atracks%2F1119683815 Undersökningen har genomförts av Novus på eget initiativ och genomfördes i Novus Sverigepanel med 1048 intervjuer på ett riksrepresentativt urval i åldern 18 - 79 år den 16-21 september 2021. Novus undersökningar är extremt tillförlitliga Hur många vaccinerade är ytterligare en bra datapunkt för oss att metodkontrollera mot. Coronapandemin skapar en mängd offentlig statistik och genom Coronastatus kan vi gå tillbaka i våra undersökningar och matcha mot statistik när den blir officiell. Novus diffar ca 2 % jämfört med offentlig statistik då skall man ha i åtanke att vaccinationen pågår för fullt och på en vecka vaccineras en halv miljon svenskar drygt 5 % av alla vuxna. Vecka 17 uppger Folkhälsomyndigheten att 33 % av svenskarna var vaccinerade. Om vi enbart tittar på vecka 17 och vår undersökning med 1000 intervjuer får vi 31% en diff på 2 % (den matematiska felmarginalen är 2,9). Så det faktiska felet är inom felmarginalen. Lägg då till att vår datainsamling har en tyngdpunkt i början av veckan och jag hittar inte dagsstatistik under denna period, så sannolikt är felet kanske 0,5 procentenheter mindre. När jag jämförde Novus undersökning tidigare med bekräftat smittade (som inte ökade i närheten av samma takt som vaccinationen) var Novus fel 1,8 procentenheter. Ytterligare ett kvitto på att Novus undersökningar är mycket tillförlitliga. Vi har också tidigare bl.a. kontrollera undersökningarna mot antal permitterade där det stämde lika bra då. Ingen tvekan om att man kan lita på Novus undersökningar. Man behöver verkligen inte bara använda allmänna val för att kontrollera tillförlitligheten i metoderna. Novus Coronastatus ger oss en unik möjlighet att gå tillbaka och jämföra med ny offentlig statistik. Detta är bara en mycket liten del av våra undersökningar. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här. Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med. Tidigare blogginlägg: Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte Allt är det samma men ändå inte Hur många är egentligen smittade av Corona? Ser vi en utplanad kurva i Sverige? Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det? Tidigare coronastatus: Coronastatus 20211117 Antal sjuka i Covid efter vaccinering Coronastatus 20210927 Varför man vaccinerar sig mot Covid Coronastatus 20210909 Effekten av olika skyddsåtgärder mot spridning, bl.a. munskydd  Coronastatus 20210514 Vaccinationstakten och covidtest Coronastatus 20210401 Förändringsbeteende under Covid Coronastatus 20210311 Sammanblandning mellan när sjukdomen konstaterade och när man blev sjuk Coronastatus 20210308 Lägst antal sjuka sedan augusti 202 Coronastatus 210226 Markant färre med Covid symptom Coronastatus 20210219 Användningen av munskydd Coronastatus 20210205 Skillnaden mellan bekräftade och misstänkt Covid samt lite mer om långtidssjuka Coronastatus 20210125 (Långtidssjuka) Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS) Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.) Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.) Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc. Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.) Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad) Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka) Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.) Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom) Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom) Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.) Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.) Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid) Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.) Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst) Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma) Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm) Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?) Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?) Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen) Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?) Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma) Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?) Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner) Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd) Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk) Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?) Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor) Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner) Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor) Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?) Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?) Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?) Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor) Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor) Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media) Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset) Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona) Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona) Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?) Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.) Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering) Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering) Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering) Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering) Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra) Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking) Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga) Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt) Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

- Blogginlägg

När ändrade du uppfattning senast?

Tänk efter och var ärlig mot dig själv, när ändrade du senast uppfattning i en fråga? Var det nyligen? Grattis, då är du förmodligen smartare än genomsnittet. Var det längesedan? Då är det bara att beklaga, i en alltmer föränderlig värld är det inte bara viktigt att då och då ändra uppfattning, det kan vara direkt livsavgörande. Jag läser boken ”Think again” av Adam Grant, professor i psykologi som ägnar sig mest åt organisations-psykologi och är en återkommande Ted-talkare. Som kuriosa kan nämnas att han var en av de där studenterna som byggde ett socialt nätverk online på Harvard som skulle visa sig bli embryot till Facebook. Boken är en av de mest omtalade i år och jag förstår varför. Den är både välskriven och underhållande, och sätter fingret på något vi ofta pratar om på Novus. Vi brukar säga att framgångsrika företag anlitar Novus, och när jag läser ”Think again” så förstår jag varför de är framgångsrika, det är nämligen bara de som är öppna och modiga nog att göra undersökningar som är vinnare i långa loppet. De som utgår från att läget är oförändrat därute på marknaden kommer troligen inte känna något större behov av att göra undersökningar. När vi blir kontaktade av ett företag eller organisation för att göra en undersökning märker vi ganska snart om man är ute efter ett visst givet svar, eller om man är genuint nyfiken på svaret vilket det än blir. De som är ute efter ett visst svar vill gärna ställa ledande frågor och de vill endera bara få bekräftat att de jobbar ”på rätt sätt”, eller att deras inställning i en viss fråga delas av svenska folket. I de läget blir vi ”undersökningspoliser”, vi skulle aldrig sätta vår Novus-stämpel på en vinklad undersökning och i vissa fall leder det till att motparten vänder sig till någon annan. I bästa fall leder det till att vi tillsammans med kunden ändå kommer fram till en undersökning man faktiskt har nytta av, och som ger dem möjlighet att anpassa erbjudande eller kommunikation utifrån resultatet. Exemplen är många på företag som varit på en marknad i förändring, men inte förstått förändringen eller kunnat agera på den. Det svenska företaget Facit är väl det mest kända exemplet i vårt land (för yngre läsare så kan jag berätta att Facit tillverkade räknemaskiner och blev omsprungna av Japanska företag som gjorde moderna elektroniska miniräknare under 1970-talet) och ett senare internationellt exempel är Blackberry som snabbt blev obsoleta när Apple lanserade iPhone. Fundera på hur du själv agerar när du får ny information i någon fråga. Är du öppet nyfiken eller slår du ifrån dig och hävdar att du ändå har rätt och fortsätter på inslagen väg. I sin bok exemplifierar Adam Grant detta genom tre olika personas, det är åklagaren, predikanten och politikern. Han menar att det är tre vanliga förhållningssätt i en diskussion eller debatt när det vi tror på ifrågasätts. Åklagaren går till angrepp mot den som tycker annorlunda, letar fel och brister i den andres argumentation och vill hela tiden leda samtalet till att den andra har fel och borde ändra sig till det som åklagaren själv menar är sant. Predikanten ägnar sig istället åt att predika sin förkunnelse. Lyssna på mig, jag har sett ljuset och vet sanningen, följ mig så kommer allt gå bra. Politikern gör allt för att vinna över en publik till sin sida, man kampanjar och lobbar för att få sympatier från dem som lyssnar på diskussionen. Adam Grant lägger fram ett fjärde alternativ, tänk om vi istället kunde möta nya argument och fakta mer som en Forskare.  Om du är forskare till yrket så är det grundläggande i ditt uppdrag att ständigt ompröva och tänka nytt. Du har betalt för att vara medveten om begränsningarna i det du vet, du förutsätts faktiskt ifrågasätta det du vet, vara nyfiken på vad du inte vet och löpande uppdatera dina ställningstaganden baserat på nya fakta. Vem tror du är vinnaren i långa loppet? Svaret är nog rätt givet och jag tror vi skulle se en väldigt mycket bättre värld om fler var öppna och nyfikna för att ta till sig nya idéer istället för att stagnera i sina åsikter. Fundera på vilken av de olika rollerna du själv brukar gå in i när du träffar någon som tycker annorlunda. Prova att leka dig in i rollen som forskare, både privat och i arbetslivet, du kommer lära dig nya saker varje dag och garanterat ha roligare längs vägen. Så, är du på riktigt nyfiken på vad som händer därute bland dina kunder, medlemmar eller anställda så är du välkommen att höra av dig! Du kanske inte gillar svaren i undersökningen men då har du i alla fall möjligheten att göra en kursändring. Alternativet kanske skrivs in i historieböckerna bredvid Facit och Blackberry.   Jan Berkö Marketing Manager / Client Manager

- Nyheter

Novus rekryterar tungt

Novus befinner sig i stark tillväxt och fortsätter utöka personalstyrkan. Nu rekryteras Eva Lagercrantz som Strategic Advisor och hon har mer än 20 års erfarenhet från liknande roller inom undersökningsbranschen, senast som affärsutvecklare på Origo Group. Lena Rodén, försäljningschef på Novus säger: -Jag är så glad att Eva börjar hos oss, med sin långa erfarenhet och breda kunskap inom bland annat marknadsundersökningar, statistik och analys fyller hon en viktig roll i vårt team. Hon kommer jobba i en kundnära roll och hjälpa våra kunder med undersökningar så att de kan ta rätt affärsstrategiska beslut. Vi hälsar Eva varmt välkommen till oss på Novus! Novus som i media ofta är synliga med politiska mätningar och PR-undersökningar, märker nu av en starkt ökad efterfrågan på sina undersökningar inom även andra områden som exempelvis varumärke, kommunikation och medlemsundersökningar. Eva Lagercrantz säger såhär om sitt nya uppdrag: -Novus är en nyckelspelare bland svenska undersökningsföretag och jag imponeras verkligen av den erfarenhet och kompetens som finns samlad här. Jag är mycket glad över att få bli en del av företaget och att tillsammans med mina nya kollegor få vara med och hjälpa våra kunder att utvecklas med hjälp av insikter om till exempel vilka de verkliga drivkrafterna bakom konsumenternas beteenden är, eller vad som definierar varumärkets syfte och hur det kan göras mer attraktivt i konsumenternas ögon. Eva började sin anställning på Novus 10 januari och kommer ansvara för flera av företagets nyckelkunder. Lena Rodén Försäljningschef

Novus podd

Novus Sanity Check är vår egen talkshow där vi vrider och vänder på dagsaktuella fenomen. Novus Möter är vår nya lillebror till Novus Sanity Check.

Novus Stories

Rapport
Novus Klimatrapport hösten 2021
Novus har under hösten gjort en klimatrapport där vi undersökt vad svenskarna tror är effektivast för att lösa klimatkrisen.
Läs mer
Case
Novus fakta ger intresseväckande innehåll
Pandemin har skapat ett ökat intresse för PR/innehåll eftersom företag och organisationer inte kan jobba med aktivering och fysisk bearbetning i samma utsträckning som tidigare måste våra kunder öka närvaron digitalt och ha något att berätta.
Läs mer