- Väljarbarometer

Novus/SVT väljarbarometer augusti: MP ökar säkerställt, M och SD lika stora

MP ökar statistiskt säkerställt och är nu över 4 % spärren. Samtidigt tappar M väljare till SD och de båda partierna är lika stora. Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 2022 Augusti [infogram id="vb-tids-aug-2022-1hzj4o3og5w734p" prefix="aOd"] Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 66, Liberalerna 18, Centerpartiet 24, Kristdemokraterna 22, Socialdemokraterna 109, Vänsterpartiet 26, Miljöpartiet 18, Sverigedemokraterna 66. Novus har för den här undersökningen sökt 3711 personer. Av dessa har 1893 personer svarat per telefon, SMS och post under perioden 1 -7 augusti 2022. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 6,4 procent. Kommentar Väljarna är medvetna om det politiska spelet och den parlamentariska balansgång som sker för att kunna bilda en regering. Att MP nu vinner väljare från S och V är säkert ett resultat av detta. För att säkra en regering som leds av S och kanske minst lika viktig inte har ett inflytande av SD så ser vi att man vill stödrösta på MP. Att M nu är lika stora som SD en månad innan valet blandar sannolikt om spelplanen ordentligt också. Detta kommer efter en period där SD:s roll i politiken aktiverats på grund det primära fokuset att byta regering kanske snarare än att fokusera på vad man vill göra om man vinner. En M ledd regering har varit helt beroende av att SD stött den och det leder nog nu till att M tappar väljare till S men också SD. Pratar man om ett parti så mycket som man nu gör kring SD så vinner det partiet väljare och får en starkare upplevd makt på grund av den starka närvaron. Vi har haft en tid med pandemi och den ryska invasionen i Ukraina som gjort att SD hamnade på den politiska läktaren. Men nu när fokus är på byte av regering, regeringskonstellationer och block reagerar väljarna på den kontexten och att SD nu är högst närvarande i det dagliga politiska samtalet. När nu SD är mer tolererat som oppositionsparti och M gärna tar stöd av dem för att bilda regering så blir det också lättare för M sympatisörer att rösta på SD. Men man skall heller inte underskatta den negativa association som SD har bland t.ex. S, V och MP sympatisörer som nu leder till stödröster på MP för att öka chanserna för en S regering efter valet. Som sagt om MP klarar 4 % spärren och SD är lika stora som M skakar om ordentligt. Nu har vi alla riksdagspartierna över 4 % spärren, även om L och MP fortfarande rent matematiskt är inom felmarginalen från gränsen. Men att MP ökar kraftigt och att M och SD är lika stora är säkerställt i Novus SVT:s väljarbarometer för augusti och det är bara 4 veckor kvar till valdagen i denna extremt korta valrörelse i skuggan av en pandemi och ett krig. Novus undersökningar följer svenskarnas väg fram till valdagen. Detta är ingen framtidsförutsägelse utan vad svenskarna skulle rösta på om det vore val idag. Vi vet att debatterna har blivit viktigare och väljarrörligheten är större än någonsin. Men det som skiljer detta val från 2018 är att sittande statsminister har mycket högre förtroende än någon annan partiföreträdare. När Löfven vann över Reinfeldt hade båda ungefär samma förtroende. Kristersson har inte den positionen, vilket också är en förklaring till varför M tappar väljare till S och SD nu. Men allt kan hända fram till vallokalerna stänger. Svensken har inte bestämt sig förrän rösten är lagd. Torbjörn Sjöström VD Novus Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 2022 Augusti

- Sida

Med syfte att stoppa självmorden

Varje självmord är ett för mycket. Ändå tar fyra personer om dagen sitt liv. Suicide Zero jobbar för att minska självmorden. Ett av initiativen är den prisade boken Livsviktiga snack. Med stöd i Novus undersökningar driver nu organisationen initiativet vidare. För ett samhälle utan självmord. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland våra unga. Det är jobbigt att prata om och många gånger så vill vi inte beröra ämnet så länge våra barn mår bra. Men det är just då vi behöver prata, för att förebygga och ge barnen redskap för livet så de kan hantera även livets dalar och motgångar. Det menar Suicide Zero, organisationen som ligger bakom boken Livsviktiga Snack. Boken riktar sig till föräldrar till barn i åldern 9 - 12 år och har i tre års tid skickats ut via post till ett urval föräldrar till målgruppen. – Åldern 9 - 12 år är en bra start. Då är barnen i en fas i livet då hjärnan har mognat så pass att många nya tankar tillkommer, men de är fortfarande nåbara för föräldrarna att jämföra med tonåren då det kan bli tuffare att få till ett bra samtal. Vi vet att förmågan att kunna sätta ord på sina känslor och prata om sitt mående kan motverka och avhjälpa både depression och nedstämdhet. Därför är det just det vi vill lära barnen. Vägen till dem går genom deras föräldrar, förklarar Anna Matzinger, redaktör för projektet. Utskick till nästan 350 000 föräldrar Med en expertgrupp som bollplank togs en strategi fram för hur budskapet skulle kommuniceras. Via finansieringsanslag från Allmänna Arvsfonden kunde Suicide Zero sammanställa material och skapa hemsidan. Men boken, som sammantaget nått nästan 350 000 föräldrar, finansierade de själva. Redan efter första utskicket tog organisationen hjälp av Novus. Under åren har både kvantitativa och kvalitativa undersökningar genomförts. Resultatet överträffade alla förväntningar: av dem som hade öppnat kuvertet var det drygt åtta av tio som minst hade bläddrat igenom den. – En slutsats som vi upptäckte var att mammorna var i majoritet när det kom till att ta till sig budskapet. Med en statistik som säger att ungefär 70 procent av de som väljer att ta sitt liv är män och 139 barn och unga mellan 15 - 24 år tog sina liv under 2021, varav 102 av dem var män, så känns det viktigt att vi når ut till papporna. Därför har vi i år riktat utskicket till två grupper, där pappor är den ena och mammor den andra. Förhoppningen är att ett adresserat utskick till en pappa ökar chansen för att han öppnar det, berättar Anna. Prisad kampanj Projektet har vunnit flertalet priser, bland annat 75 wattaren, Silverägget samt Svenska designpriset. – Priserna är verkligen en glad överraskning och ingenting vi räknat med. De hade heller aldrig varit möjliga att vinna utan Novus, då det är deras statistik och deras undersökningar som gett oss materialet att skicka in till tävlingarna, säger Anna. Suicide Zero valde att även få hjälp med analys och slutrapport från Novus, något som Anna tycker har varit väldigt värdefullt. – Dels har det varit bra som underlag att visa för bidragsgivare och finansiärer, både framtida och nuvarande, men även för att det gett oss insikter i hur vi ska fortsätta utveckla projektet och vad vi behöver fokusera på framåt. De har också hjälpt oss hitta nyckelcitat som vi kan använda i våra presentationer av projektet. Ett långtgående samarbete Anna ser absolut att samarbetet med Novus kommer att fortgå. – Det har varit ett väldigt fint samarbete och det är fortfarande det. Vi har verkligen bara behövt önska vad vi vill få svar på och så har de tagit fram allt som behövts. Det har känts tryggt att kunna luta sig mot deras expertis och att de tagit fram statistiska underlag åt oss. Vi har inte gjort så mycket, de har guidat oss hela vägen. Anna tycker att den personliga kontakten de haft med Novus har varit viktig. – Vi är inte en stor aktör men har alltid känt oss omhändertagna och viktiga för Novus. Att endast ha en kontaktperson är också värdefullt och gör det lättare att bygga en fin relation där vi tillsammans jobbar mot gemensamma mål. Det gör processen smidigare.

- Nyheter

Novus och Svenska kyrkan har ingått ett ramavtal inom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar

Vi är glada att informera att Novus och Svenska kyrkan har ingått ett ramavtal inom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar från 2022-06-01. Ramavtalet löper om 3 år fram till 2025-05-31 med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader i taget. Novus kommer tillsammans med Svenska kyrkan genomföra flera olika typer av undersökningar som bland annat innefattar analyser av människors attityder, erfarenheter och åsikter om Svenska kyrkan och trossamfundets arbete. Det kan till exempel handla om målgruppsanalyser, kampanjmätningar, varumärkesanalyser och användarundersökningar. – Vi på Novus är mycket glada och stolta över att Svenska kyrkan väljer att samarbeta långsiktigt med oss i och med detta ramavtal. Vi har en bredd i vårt erbjudande och en kvalitetsmedvetenhet som vi är övertygade kommer att bidra med stort värde för Svenska kyrkan säger Eva Lagercrantz, strategisk rådgivare på Novus som kommer att vara kundansvarig för avtalet med Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är landets största medlemsorganisation, med drygt fem och en halv miljon tillhöriga. – Mätningar och analyser är viktiga instrument för strategiska vägval inom en mängd områden, säger Pia Dahlén chef för kommunikationsavdelningen på Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala. Därför är vi glada över att samarbeta med en aktör som vi vet värdesätter kvalitet.   Kontakt: Lena Rodén, Försäljningschef

- Nyheter

Novus vd väljs in i styrelsen för internationellt nätverk

Den 26 maj valde en enig stämma in Novus vd Torbjörn Sjöström som vice ordförande i EAPC, European Association of Political Consultants. EAPC (European Association of Political Consultants) är ett professionellt nätverk som har funnits i 26 år. Deras medlemmar består av de som arbetar i den demokratiska processen inför primärt val till våra parlament, både de som arbetar aktivt i kampanjer men också angränsande verksamheter som t.ex. opinionsundersökare. Politiska konsulter har en central roll i synen på demokratin på grund av deras nära anknytning till politiken och bland annat valrörelser. Det är viktigt för EAPC att dess medlemmar försvarar demokratin. Efter stormningen av Capitolium insåg EAPC hur viktigt det är att vara ännu aktivare i att arbeta för att genom sin roll stärka demokratin. EAPC:s styrelse bad därför Novus vd, Torbjörn Sjöström att leda arbetet för att formulera en ”charter for democracy” för att visa vikten av en stark demokrati för EAPC:s medlemmar. EAPC:s Charter for democracy är nu en del i EAPC:s code of conduct och medlemmarna måste arbeta för att inte synen på demokratin skall försvagas. Delvis som ett resultat av detta arbete nominerades Torbjörn till vice president i styrelsen, och valdes in av en enig stämma den 26 maj. Hela EAPC:s Styrelse finns listad här: https://www.eapc.eu/about-the-eapc/board/ I en tid då populism är på frammarsch kan det vara lockande att vinna ett val genom de svagheter som finns och tro att målet är att vinna ett val. Det är lätt att glömma att valet i sig bara är starten på det hårda arbetet som krävs för att styra ett land. Det finns många exempel på val som är vunna på detta sätt. Det största offret för denna typ av agerande är demokratin, som riskerar att dö i likgiltighet till dess centrala roll i västerländska samhällets existens. Tilltron till demokratin sjunker när politiker väljs för att sittande makten är skadlig, snarare än att man väljs för att man vill något bra själv. En viktig pusselbit att stärka demokratin är att politiska konsulter tar ansvar för sin roll. Utvecklingen vi ser i Europa, allra främst invasionen av Ukraina, är en stark påminnelse om vikten av demokratiskt valda stater. Politiska konsulter som förstår, kan hjälpa politiker att bli valda på grund av framtidstro. Inte genom att sänka tilltron hos de politiska motståndarna. Novus undersökningar bidrar med ett viktigt underlag för politiska konsulter och de undersökning och arbetet Novus och Torbjörn gör ger djup insikt i de drivkrafter som leder till populism, politikerförakt och en minskad tilltro till demokratin. Det är heller inte en naturlag att detta ska fortsätta utvecklas i en negativ riktning. Samma mekanismer som idag dränerar tilltron till demokratin kan användas till att stärka tilltron.

- Sida

Så förankrar Svenska Ridsportförbundet sin utveckling i verkligheten

”En trygghet att varje steg framåt är noga förankrat i verkligheten” Svenska Ridsportförbundet är ett brett medlemsförbund där föreningarna finns runt om i hela landet och skiljer sig åt i både storlek och karaktär. I Novus har förbundet hittat en samarbetspartner som bistår med att ta temperaturen på läget, oavsett om det handlar om en ökad dialog med kommunerna eller åt vilket håll föreningarna önskar att förbundet ska utvecklas. Svenska Ridsportförbundet är ett av våra största idrottsförbund med drygt 155 000 enskilda medlemmar, runt 860 klubbar och 19 ridsportdistrikt. Ridsporten är också en av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning och den andra största sporten i Sverige för ungdomar i åldern 7 – 25 år. – Ridsportförbundet består av många olika föreningar, av olika storlek och karaktär. För oss är det viktigt att veta om vi lyckas hjälpa våra föreningar med det som önskas och att de är nöjda med våra insatser, säger Mia Thun, utvecklingssamordnare för Ridklubb och Ridskola hos Svenska Ridsportförbundet. Ville öka kunskapen i kommunerna 2013 ville förbundet bistå sina föreningar i en förbättrad dialog med kommunerna. Med hjälp av Novus genomfördes en undersökning som visade vilka kunskaper som kommunerna hade om ridskolorna och vilken information som behövde fyllas på. – Utifrån rapporten satte vi ihop en verktygslåda till våra föreningar som de kunde använda sig av i sin kontakt med kommunen. Två år senare gjorde vi en uppföljning som visade att kännedomen om ridskolan hade ökat, berättar Mia. Undersökningen med Novus har under åren utvecklats till ett långtgående samarbete. – Vi har fortsatt att genomföra kommunundersökningen vartannat år och vi ser tydligt att vårt arbete gör skillnad och kännedomen ökar. Det är en bra värdemätare och ett kvitto på det vi gör, säger Mia. Viktigt med en objektiv, neutral part Utöver kommunundersökningen har Svenska Ridsportförbundet med hjälp av Novus även undersökt hur föreningarna uppfattar förbundet. – För oss har det varit ett bra sätt att fånga upp önskemål och göra föreningarna delaktiga i åt vilket håll vi ska utvecklas. I just den typen av undersökningar känns det viktigt att använda sig av en neutral, objektiv part som är utomstående och kan hålla i hela processen, från urval och framtagande av frågor till själva undersökningen och slutsatsen, menar Mia. Novus skapar trygg grund att stå på Novus har också hjälpt till med underlag till förbundets strategiarbete och gjort fördjupade undersökningar utifrån ett urval. – Novus är fantastiskt bra; de hjälper oss både med att kartlägga och identifiera relevanta frågeställningar, genomföra undersökningar och sedan även ge förslag på uppföljning och analys. Det i sin tur hjälper oss i vår utveckling som förbund och föreningsverksamhet. Vi ser tydligt vad vi behöver jobba vidare med och vad som redan fungerar. Vi har även fått känselspröt ut i samhället via Novus Sverigepanel, där vi kan undersöka vilket uppfattning allmänheten utanför ridsporten har om oss och vår verksamhet, säger Mia och avslutar: – Allt sammantaget ger det oss en riktigt bra grund att stå på där vi kan känna oss trygga i att varje steg framåt är noga förankrat i verkligheten.

- Nyheter

Novus coronaundersökningar publiceras i Nature

I tidskriften Nature publicerades den 21 april i år en vetenskaplig rapport där Torbjörn Sjöström var medförfattare. Rapporten är bland annat baserad på Novus coronastatus som följde pandemin från dess start och har under pandemin gjort över 100 000 intervjuer.  Rapporten har namnet ”App-based COVID-19 syndromic surveillance and prediction of hospital admissions in COVID Symptom Study Sweden” där Novus har bidragit med sina undersökningar kring Covid som har släppts publikt under namnet Novus Coronastatus. Rapporten kan läsas här: https://www.nature.com/articles/s41467-022-29608-7  Novus och Torbjörn Sjöström bidrog med sin kunskap baserat på våra undersökningar för att kunna jämföra Novus undersökningar kring pandemin. Detta ger oss en möjlighet att kunna uppskatta hur många av svenskarna som var sjuka och kunna jämföra det med detaljerna man kunde få fram genom de individer man följde genom appen Covid symptom studies.  Novus är därför en källa till forskning och Torbjörn är medförfattare till rapporten.   Novus coronastatus var en viktig kunskapskälla för många under pandemin. Dessa undersökningar var ofta första möjligheten att kunna göra populationsuppskattningar och att kunna följa pandemins utbredning i Sverige.   Att också få bidra till forskningen på detta sätt är ett viktigt kvitto på att Novus bidragit till viktig samhällsnytta under pandemin, och en påminnelse om att undersökningar är en viktig kunskapskälla inom alla områden i vårt samhälle. Särskilt inom så pass viktiga områden som att följa en pandemi.  Novus coronastatus följde pandemin från dess start och har under de två åren gjort över 100 000 intervjuer. Förutom att vara delaktig i denna vetenskapliga rapport så har Coronastatus varit först med att hitta bl.a.  Att många inte blev friska på den tid myndigheterna trodde. Hur många som var långtidssjuka på grund av Covid. Att sjukdomen fanns i Sverige redan i slutet av 2019. När de flesta insjuknade. Att självskattning fungerade mycket bra som grund för populationsskattning innan Sverige fick igång sin testning.  Synen på sjukdomen. Synen på vaccinationen. Hur många som vaccinerat sig. Etc.  Novus Coronastatus är en världsunik undersökning som också presenterats på internationella konferenser som ett bra exempel på hur man kan följa en global katastrof, både snabbt och effektivt. På ett sätt som ingen myndighet eller annan organisation kunde göra.  Om Novus:  Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag och arbetar inom alla branscher, förutom att följa hälsostatus kring Svenska folket, så bidrar vi med kunskap via undersökningar för affärs- och verksamhetsutveckling inom både privat och offentlig sektor. Novus bidrar också med en del offentlig statistik. Till exempel e-handelns storlek i Sverige och hjälper även Internetstiftelsen med deras undersökningar kring Svenskarna och internet. Novus har kontor i Stockholm och Malmö och är listat på Spotlight Stock market. 

Vi vet hur dina kunder eller medlemmar tänker

Just nu kan inget tas för givet eller göras av gammal vana. För att nå framgång krävs uppdaterad kunskap och fakta. Det är här Novus kommer in. Vi är det undersökningsföretag som står i fronten för tillförlitliga undersökningar och ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera. Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Novus Stories

Novus podd

Novus Sanity Check är vår egen talkshow där vi vrider och vänder på dagsaktuella fenomen. Novus Möter är vår nya lillebror till Novus Sanity Check.

Case
Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet
Novus har gjort en undersökning på uppdrag av organisationen Mitt Liv, för att se hur många företag som har ett aktivt arbete för mångfald och inkludering.
Läs mer