- Nyheter

Novus är Gallup Internationals representant i Sverige

Novus blir Sveriges representant för Gallup International. Gallup International är världens äldsta undersökningsorganisation med representanter i 65 länder som genomför undersökningar i över 130 länder i världen och når över 80 % av jordens befolkning. Endast ett företag per land kan vara medlem. Medlemskapet stärker ytterligare Novus internationella kontakter och öppnar upp för fler affärer både nationella och internationellt. Novus är ny medlem i det internationella nätverket Gallup International, och är därmed Sveriges representant i organisationen. Gallup International grundades 1947 av George Gallup tillsammans med 11 undersökningsföretag i världen och är därmed världens äldsta globala undersökningsorganisation. Gallup International fyller därmed 75 år i år. Endast ett företag per land kan vara medlem. Idag täcker Gallup International 65 länder som genomför undersökningar i över 130 länder i världen och når över 80 % av jordens befolkning. Sverige sedan lång tid varit utan representation. Novus samarbetet i Gallup Internationals nätverk startades informellt i våras med undersökningen kring européernas syn på den ryska invasionen av Ukraina. En undersökning även Ukrainas president refererade till och som sannolikt hade en positiv bidragande orsak bakom EU:s beslut att snabba upp Ukrainas EU ansökan. Undersökningen finns blad annat att läsa på här: Novus egna undersökningar - Majoritet av europeerna vill se Ukraina i EU Novus medlemskap sker via Novus huvudägare Gallup Nordic som äger 62% av bolaget. Gallup Nordic är Novus grundare Alf Sjöströms ägarbolag, styrelseordförande är Torbjörn Sjöström. Gallup Nordics undersökningsverksamhet genomförs enbart i Novus verksamhet. ­­–Att få vara del av det äldsta mest prestigefulla undersökningsnätverket i världen är inte bara en ära utan öppnar också upp för ett nätverk kommer gynna Novus affärer både nationellt och internationellt, säger Novus VD Torbjörn Sjöström. Novus bidrar inte bara med sin nordiska närvaro utan också den kunskap vi har kring hur man gör tillförlitliga undersökningar. Novus arbete kring tillförlitlighet och trovärdighet är unikt i världen och något vi kommer lära ut till andra länder. Den ökade digitalisering i världen som pandemin tvingade fram öppnar upp för att Novus metoder blir mer applicerbara i många fler länder som innan låg långt efter Sverige i digitalisering. Novus har här en unik och lång erfarenhet kring metodik som behövs i många länder för att effektivisera undersökningsbranschen utan att offra tillförlitligheten i undersökningarna, fortsätter Torbjörn.

- Väljarbarometer

Novus/SVT väljarbarometer augusti: MP ökar säkerställt, M och SD lika stora

MP ökar statistiskt säkerställt och är nu över 4 % spärren. Samtidigt tappar M väljare till SD och de båda partierna är lika stora. Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 2022 Augusti [infogram id="vb-tids-aug-2022-1hzj4o3og5w734p" prefix="aOd"] [infogram id="vb-tabell-augusti-1-2022-1h8n6m3qwkpgj4x" prefix="O1p"] Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 66, Liberalerna 18, Centerpartiet 24, Kristdemokraterna 22, Socialdemokraterna 109, Vänsterpartiet 26, Miljöpartiet 18, Sverigedemokraterna 66. Novus har för den här undersökningen sökt 3711 personer. Av dessa har 1893 personer svarat per telefon, SMS och post under perioden 1 -7 augusti 2022. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 6,4 procent. Kommentar Väljarna är medvetna om det politiska spelet och den parlamentariska balansgång som sker för att kunna bilda en regering. Att MP nu vinner väljare från S och V är säkert ett resultat av detta. För att säkra en regering som leds av S och kanske minst lika viktig inte har ett inflytande av SD så ser vi att man vill stödrösta på MP. Att M nu är lika stora som SD en månad innan valet blandar sannolikt om spelplanen ordentligt också. Detta kommer efter en period där SD:s roll i politiken aktiverats på grund det primära fokuset att byta regering kanske snarare än att fokusera på vad man vill göra om man vinner. En M ledd regering har varit helt beroende av att SD stött den och det leder nog nu till att M tappar väljare till S men också SD. Pratar man om ett parti så mycket som man nu gör kring SD så vinner det partiet väljare och får en starkare upplevd makt på grund av den starka närvaron. Vi har haft en tid med pandemi och den ryska invasionen i Ukraina som gjort att SD hamnade på den politiska läktaren. Men nu när fokus är på byte av regering, regeringskonstellationer och block reagerar väljarna på den kontexten och att SD nu är högst närvarande i det dagliga politiska samtalet. När nu SD är mer tolererat som oppositionsparti och M gärna tar stöd av dem för att bilda regering så blir det också lättare för M sympatisörer att rösta på SD. Men man skall heller inte underskatta den negativa association som SD har bland t.ex. S, V och MP sympatisörer som nu leder till stödröster på MP för att öka chanserna för en S regering efter valet. Som sagt om MP klarar 4 % spärren och SD är lika stora som M skakar om ordentligt. Nu har vi alla riksdagspartierna över 4 % spärren, även om L och MP fortfarande rent matematiskt är inom felmarginalen från gränsen. Men att MP ökar kraftigt och att M och SD är lika stora är säkerställt i Novus SVT:s väljarbarometer för augusti och det är bara 4 veckor kvar till valdagen i denna extremt korta valrörelse i skuggan av en pandemi och ett krig. Novus undersökningar följer svenskarnas väg fram till valdagen. Detta är ingen framtidsförutsägelse utan vad svenskarna skulle rösta på om det vore val idag. Vi vet att debatterna har blivit viktigare och väljarrörligheten är större än någonsin. Men det som skiljer detta val från 2018 är att sittande statsminister har mycket högre förtroende än någon annan partiföreträdare. När Löfven vann över Reinfeldt hade båda ungefär samma förtroende. Kristersson har inte den positionen, vilket också är en förklaring till varför M tappar väljare till S och SD nu. Men allt kan hända fram till vallokalerna stänger. Svensken har inte bestämt sig förrän rösten är lagd. Torbjörn Sjöström VD Novus Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 2022 Augusti

- Blogginlägg

Vad påverkar partival inför valdagen?

Med mindre än en månad kvar till valet tänkte jag titta lite på Novus eftervalsundersökning kring hur väljarna agerade inför valet 2018. Som jag skrivit lite om innan var väljarrörligheten mycket stor. Efter SVT:s sista debatt där Åkesson sa "dom är inte svenskar" ändrade sig 4 % av väljarkåren, 2 % valde slutligen M och 2 % valde S, som inte innan tänkt rösta på dessa partier. SD vann alltså inte väljare på detta, utan de M & S som ansågs vara det två alternativen som var regeringsbärande vann väljare på detta. Novus eftervalsundersökning Novus eftervalsundersökning från 2018 innehåller över 10 000 intervjuer och frågar efter att man röstat, så vi har en unik insikt inte bara i vad man tänker rösta på innan valet, utan också vad man röstade på och varför. Detta är en undersökning vi tar betalt för, men jag tycker ändå att det kan finnas ett samhällsintresse att titta lite på den nu nästan fyra år senare inför detta val. Vill du veta hur väljarna agerar i år efter valet, kontakta oss så kan du få en offert för att ta del av eftervalsanalysen. Den innehåller en lång rad frågor kring väljarnas tankar och resonemang kring politiken och varför man valde som man valde. Ingen annan undersökning i Sverige är lika omfattande som denna. Jag kommer bara göra ett par nedslag nu. Detta är det första. Vad påverkade valet av parti inför valet 2018? [infogram id="220815-vad-paverkar-valet-av-parti-1hdw2jpjnjvpj2l" prefix="al5"] Inte helt otippat, tittar varannan väljare på politiken i de frågor man tycker är viktigast. Därför Novus viktigaste fråga är något som är mycket viktig att följa för de som vill förstå vad som ligger bakom de politiska rörelserna. Novus viktigaste politiska frågan Ideologin kommer på andra plats, något som ligger under ytan hos partierna, som väljarna ändå lutar sig mot, men som egentligen partierna behöver bli bättre att kommunicera kring. Det är lätt att partierna fastnar i dagens politiska sakfråga och tredjeplatsen på listan. En bra partiledare, det vi ser i våra studier kring väljarens beteende är att man först måste ha förtroende för partiföreträdaren. Har man det så litar man på att politiken partiet för har en möjlighet att genomföras. Så partföreträdarens roll är mycket viktig i politiken. Riksdagsledamöterna är våra förtroendevalda som skall representera vårt intresse i riksdagen. Då måste man lita på dom. Den andra undersökningen som är viktig för att förstå politiska förändringar är därför Novus förtroende för partiledare: Novus partiledarförtroende Längre ned i listan har vi lite överlappande svar kring politik och företrädare som jag hoppar över nu. Men det finns några andra som är viktiga att nämna. 18 % Röstar MOT ett parti 18 % nästan var femte svensk anger att de röstade på ett parti som tydligt markerat mot ett parti man själv ogillar. Detta är intressant och nästan varannan C väljare hade det som en orsak till partival. Var fjärde L väljare likaså. Men även S, V och MP hade det som en viktig orsak till partivalet. Inte så överraskande kanske, men ändå intressant att lyfta. 15 % valde parti pga valkompassen 15 % av väljarna anser att valkompassen var en av de viktigaste anledningarna till partival. En viktig påminnelse kring hur viktigt det är att de ger en rättvisande bild av partiets politik och även ideologi. De visar också media genomslag i politiken. En valkompass kommer för nästan 1 miljon väljare att vara en viktig anledning till det parti man sedan väljer att rösta på. 11 % känner sig som anhängare Partiernas folkliga förankring har ju sjunkit år efter år, det är en utmaning i tilltron till demokratin. Men drygt var tionde väljare anser ändå att de är en anhängare till det parti de röstat på. Detta kan ses som partiets kärnväljare, men alla inte registrerade medlemmar i partierna. 2020 var ca 280 000 svenskar medlem i ett parti. Men ca 700 000 svenskar ser sig som anhängare till ett parti. Flest anhängare har V och S, trots att S hade tre gånger så många medlemmar jämfört med V 2018. De är de enda två partier i riksdagen som har en högre andel anhängare än genomsnittet i på alla partier. Jag hoppas detta gav lite intressant läsning hur väljaren valde inför valet 2018. Det kan nog sprida lite ljus över vad vi har att vänta oss inför valet 2022 i samma fråga. Torbjörn Sjöström VD Novus  

- Sida

Med syfte att stoppa självmorden

Varje självmord är ett för mycket. Ändå tar fyra personer om dagen sitt liv. Suicide Zero jobbar för att minska självmorden. Ett av initiativen är den prisade boken Livsviktiga snack. Med stöd i Novus undersökningar driver nu organisationen initiativet vidare. För ett samhälle utan självmord. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland våra unga. Det är jobbigt att prata om och många gånger så vill vi inte beröra ämnet så länge våra barn mår bra. Men det är just då vi behöver prata, för att förebygga och ge barnen redskap för livet så de kan hantera även livets dalar och motgångar. Det menar Suicide Zero, organisationen som ligger bakom boken Livsviktiga Snack. Boken riktar sig till föräldrar till barn i åldern 9 - 12 år och har i tre års tid skickats ut via post till ett urval föräldrar till målgruppen. – Åldern 9 - 12 år är en bra start. Då är barnen i en fas i livet då hjärnan har mognat så pass att många nya tankar tillkommer, men de är fortfarande nåbara för föräldrarna att jämföra med tonåren då det kan bli tuffare att få till ett bra samtal. Vi vet att förmågan att kunna sätta ord på sina känslor och prata om sitt mående kan motverka och avhjälpa både depression och nedstämdhet. Därför är det just det vi vill lära barnen. Vägen till dem går genom deras föräldrar, förklarar Anna Matzinger, redaktör för projektet. Utskick till nästan 350 000 föräldrar Med en expertgrupp som bollplank togs en strategi fram för hur budskapet skulle kommuniceras. Via finansieringsanslag från Allmänna Arvsfonden kunde Suicide Zero sammanställa material och skapa hemsidan. Men boken, som sammantaget nått nästan 350 000 föräldrar, finansierade de själva. Redan efter första utskicket tog organisationen hjälp av Novus. Under åren har både kvantitativa och kvalitativa undersökningar genomförts. Resultatet överträffade alla förväntningar: av dem som hade öppnat kuvertet var det drygt åtta av tio som minst hade bläddrat igenom den. – En slutsats som vi upptäckte var att mammorna var i majoritet när det kom till att ta till sig budskapet. Med en statistik som säger att ungefär 70 procent av de som väljer att ta sitt liv är män och 139 barn och unga mellan 15 - 24 år tog sina liv under 2021, varav 102 av dem var män, så känns det viktigt att vi når ut till papporna. Därför har vi i år riktat utskicket till två grupper, där pappor är den ena och mammor den andra. Förhoppningen är att ett adresserat utskick till en pappa ökar chansen för att han öppnar det, berättar Anna. Prisad kampanj Projektet har vunnit flertalet priser, bland annat 75 wattaren, Silverägget samt Svenska designpriset. – Priserna är verkligen en glad överraskning och ingenting vi räknat med. De hade heller aldrig varit möjliga att vinna utan Novus, då det är deras statistik och deras undersökningar som gett oss materialet att skicka in till tävlingarna, säger Anna. Suicide Zero valde att även få hjälp med analys och slutrapport från Novus, något som Anna tycker har varit väldigt värdefullt. – Dels har det varit bra som underlag att visa för bidragsgivare och finansiärer, både framtida och nuvarande, men även för att det gett oss insikter i hur vi ska fortsätta utveckla projektet och vad vi behöver fokusera på framåt. De har också hjälpt oss hitta nyckelcitat som vi kan använda i våra presentationer av projektet. Ett långtgående samarbete Anna ser absolut att samarbetet med Novus kommer att fortgå. – Det har varit ett väldigt fint samarbete och det är fortfarande det. Vi har verkligen bara behövt önska vad vi vill få svar på och så har de tagit fram allt som behövts. Det har känts tryggt att kunna luta sig mot deras expertis och att de tagit fram statistiska underlag åt oss. Vi har inte gjort så mycket, de har guidat oss hela vägen. Anna tycker att den personliga kontakten de haft med Novus har varit viktig. – Vi är inte en stor aktör men har alltid känt oss omhändertagna och viktiga för Novus. Att endast ha en kontaktperson är också värdefullt och gör det lättare att bygga en fin relation där vi tillsammans jobbar mot gemensamma mål. Det gör processen smidigare.

- Nyheter

Novus och Svenska kyrkan har ingått ett ramavtal inom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar

Vi är glada att informera att Novus och Svenska kyrkan har ingått ett ramavtal inom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar från 2022-06-01. Ramavtalet löper om 3 år fram till 2025-05-31 med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader i taget. Novus kommer tillsammans med Svenska kyrkan genomföra flera olika typer av undersökningar som bland annat innefattar analyser av människors attityder, erfarenheter och åsikter om Svenska kyrkan och trossamfundets arbete. Det kan till exempel handla om målgruppsanalyser, kampanjmätningar, varumärkesanalyser och användarundersökningar. – Vi på Novus är mycket glada och stolta över att Svenska kyrkan väljer att samarbeta långsiktigt med oss i och med detta ramavtal. Vi har en bredd i vårt erbjudande och en kvalitetsmedvetenhet som vi är övertygade kommer att bidra med stort värde för Svenska kyrkan säger Eva Lagercrantz, strategisk rådgivare på Novus som kommer att vara kundansvarig för avtalet med Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är landets största medlemsorganisation, med drygt fem och en halv miljon tillhöriga. – Mätningar och analyser är viktiga instrument för strategiska vägval inom en mängd områden, säger Pia Dahlén chef för kommunikationsavdelningen på Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala. Därför är vi glada över att samarbeta med en aktör som vi vet värdesätter kvalitet.   Kontakt: Lena Rodén, Försäljningschef

- Nyheter

Novus vd väljs in i styrelsen för internationellt nätverk

Den 26 maj valde en enig stämma in Novus vd Torbjörn Sjöström som vice ordförande i EAPC, European Association of Political Consultants. EAPC (European Association of Political Consultants) är ett professionellt nätverk som har funnits i 26 år. Deras medlemmar består av de som arbetar i den demokratiska processen inför primärt val till våra parlament, både de som arbetar aktivt i kampanjer men också angränsande verksamheter som t.ex. opinionsundersökare. Politiska konsulter har en central roll i synen på demokratin på grund av deras nära anknytning till politiken och bland annat valrörelser. Det är viktigt för EAPC att dess medlemmar försvarar demokratin. Efter stormningen av Capitolium insåg EAPC hur viktigt det är att vara ännu aktivare i att arbeta för att genom sin roll stärka demokratin. EAPC:s styrelse bad därför Novus vd, Torbjörn Sjöström att leda arbetet för att formulera en ”charter for democracy” för att visa vikten av en stark demokrati för EAPC:s medlemmar. EAPC:s Charter for democracy är nu en del i EAPC:s code of conduct och medlemmarna måste arbeta för att inte synen på demokratin skall försvagas. Delvis som ett resultat av detta arbete nominerades Torbjörn till vice president i styrelsen, och valdes in av en enig stämma den 26 maj. Hela EAPC:s Styrelse finns listad här: https://www.eapc.eu/about-the-eapc/board/ I en tid då populism är på frammarsch kan det vara lockande att vinna ett val genom de svagheter som finns och tro att målet är att vinna ett val. Det är lätt att glömma att valet i sig bara är starten på det hårda arbetet som krävs för att styra ett land. Det finns många exempel på val som är vunna på detta sätt. Det största offret för denna typ av agerande är demokratin, som riskerar att dö i likgiltighet till dess centrala roll i västerländska samhällets existens. Tilltron till demokratin sjunker när politiker väljs för att sittande makten är skadlig, snarare än att man väljs för att man vill något bra själv. En viktig pusselbit att stärka demokratin är att politiska konsulter tar ansvar för sin roll. Utvecklingen vi ser i Europa, allra främst invasionen av Ukraina, är en stark påminnelse om vikten av demokratiskt valda stater. Politiska konsulter som förstår, kan hjälpa politiker att bli valda på grund av framtidstro. Inte genom att sänka tilltron hos de politiska motståndarna. Novus undersökningar bidrar med ett viktigt underlag för politiska konsulter och de undersökning och arbetet Novus och Torbjörn gör ger djup insikt i de drivkrafter som leder till populism, politikerförakt och en minskad tilltro till demokratin. Det är heller inte en naturlag att detta ska fortsätta utvecklas i en negativ riktning. Samma mekanismer som idag dränerar tilltron till demokratin kan användas till att stärka tilltron.

Vi vet hur dina kunder eller medlemmar tänker

Just nu kan inget tas för givet eller göras av gammal vana. För att nå framgång krävs uppdaterad kunskap och fakta. Det är här Novus kommer in. Vi är det undersökningsföretag som står i fronten för tillförlitliga undersökningar och ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera. Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Novus Stories

Novus podd

Novus Sanity Check är vår egen talkshow där vi vrider och vänder på dagsaktuella fenomen. Novus Möter är vår nya lillebror till Novus Sanity Check.

Case
Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet
Novus har gjort en undersökning på uppdrag av organisationen Mitt Liv, för att se hur många företag som har ett aktivt arbete för mångfald och inkludering.
Läs mer