Vi förstår hur människor tänker

Vi har en djup förståelse för människans beteende, oavsett om hon är konsument eller medborgare. Sunda affärsmässiga beslut fattas med bra underlag — det tillhandahåller vi.

Novus blogg - Om undersökningars roll i vår samtid

Novus Blogg kommenterar och reflekterar kring undersökningens styrkor och utmaningar i vår föränderliga värld.

Novus Academy - Ny kurs 14 februari!

Grundkurs för dig som är inköpare av undersökningar.

Tjänster

Vi befinner oss mitt i navet bland många viktiga samhällsaktörer — privata som offentliga. Vår kunskap om människan hjälper företag, myndigheter och organisationer att göra svåra beslut enklare att fatta.

Novus Stories

Jag vill ha Novus nyhetsbrev, min e-post är