På gång: ny rapport om svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi.

Hur har allmänhetens syn på frågor som rör klimat, hållbarhet, och energi påverkats under 2020? Har coronapandemin påverkat hur allmänheten tycker och tänker kring dessa frågor? Vilken utveckling ser vi?

Novus Coronastatus

Redan i slutet av januari då första Corona fallet konstaterades i Sverige började vi undersöka allmänhetens syn på sjukdomen, vi har utfört löpande undersökningar sedan dess. Här sammanställer vi en del av undersökningarna i ämnet som uppdateras kontinuerligt.

Novus Livsmedelsbarometer

Novus Livsmedelsbarometer tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn.

Novus är mitt i navet

Novus är ett av landets ledande analys- och undersökningsföretag. Vi befinner oss mitt i skärningspunkten mellan alla viktiga samhällsaktörer, vilket gör att vi har en unik kunskap och inblick i dagens allt snabbare utveckling och verklighet.

Våra Bussar gör det enkelt att få ny kunskap

Elva möjligheter att kostnadseffektivt nå allmänheten och specifika målgrupper. Genom våra omnibussar delar våra kunder på startkostnaden för undersökningen och bussen går varje vecka.

- Väljarbarometer

Novus/SVT oktober: MP säkerställt över 4 %

Novus/SVT väljarbarometer visar att stödet för Miljöpartiet och Centerpartiet ökar, medan de minskar något för Moderaterna och Socialdemokraterna. [infogram id="vb-tids-okt-2020-1ho16v73qq7x6nq" prefix="5Kp"] [infogram id="vb-tabell-okt-2020-1ho16v73qlex6nq" prefix="HT6"] Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 76, Liberalerna 0, Centerpartiet 31, Kristdemokraterna 21, Socialdemokraterna 97, Vänsterpartiet 35, Miljöpartiet 19, Sverigedemokraterna 70. Novus har för den här undersökningen intervjuat 3878 personer per telefon, SMS och post under tiden 14 september – 11 oktober 2020. Andelen osäkra väljare är 5,8 procent. Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer okt 2020 Kommentar Inga stora förändringar på ytan jämfört med föregående månad. Men under ytan är det lite mer hela havet stormar. Väljare går mellan partier man normalt inte ser. T.ex. L går till S. Från SD till V. Tidigare under mandatperioden såg jag en tydligare rörelse mellan att man kunde tänka sig ett parti eller inget/soffan. Påtagliga rörelser från och till Soffan. Så ser det inte ut nu, men det kan se ut som ologiska förändringar jämfört med vad man skulle kunna tro. Därför viktigt att påpeka att vänster och höger i politiken inte alls är så relevant längre. Det betyder inte att det ersatts av GAL-TAN, en skala jag hela tiden varit mycket skeptisk till. Man försöker trycka in det i politiska värderingar när den stora trenden nu är en bristande tilltro till politikens förmåga att lösa problemen i samhället. Det handlar om en rädsla för att mer håller på att gå sönder. Förtroendet för politiker är lågt. En klar majoritet anser att Sverige utvecklas åt fel håll. Coronapandemin ersattes med dödligt våld, samtidigt som politiker verkar beredda att skapa en regeringskris över en fråga de flesta väljare inte har högst på sin lista. Det handlar därför inte längre om vänster-höger eller GAL-TAN. Det handlar om bristen på förtroende. Det är orsaken till den höga väljarrörligheten. Man väljer i högre grad det minst dåliga för stunden istället för de som är bäst lämpade att leda landet i en turbulent tid. För allt fler väljare ser det nog ut som ett val mellan pest eller kolera helt enkelt. Vill man som parti nu på riktigt ta kontroll över situationen måste man visa att slutar med den dagliga pajkastningen och istället sätter mål baserat på en framtidsvision och vinner väljarnas förtroende. Att man har en genuin vilja att leda landet dit. Även om vägen aldrig är rak måste man fortsätta att styra mot ett tydligt mål. Visst man kan kortsiktigt vinna på att underminera tilltron till motståndaren i det politiska spelet. Men då blir det bara ett spel. Men i en demokrati om man vinner makten på det sättet sitter man inte så länge. Man har rivit upp sår och ökat misstron. Både den mellanmänskliga och till politiker. Demokratin är heller inte på längre sikt ett parlamentarisk nollsummespel. Om tilltron till demokratin raserat finns det ju inga mandat att fördela. Vi är inte där än, men ändrar man inte taktik kan vi vara där innan vi begrep när det gick fel. En hög väljarrörlighet är ingen naturlag utan ett tecken på hur illa det är ställt med tilltron. Politiken verkar på väljarnas förtroende, Det borde ligga i allas intresse att vända denna trend. Vi har en global pandemi, vi har en grov brottslighet som skrämmer många, bara för att nämna några utmaningar som är högaktuella idag. Torbjörn Sjöström VD Novus

- Nyheter

Var fjärde skåning har fått sin privatekonomi påverkad av pandemin

För de flesta handlar det om minskade inkomster eller förlorade pengar i börssparande. De som drabbats värst är unga mellan 18-29 år. Undersökningen visar även att en av fyra skåningar har minskat sin konsumtion i samband med coronakrisen. Undersökningen genomfördes av Novus under september månad på uppdrag av Sparbanken Skåne, med 1 358 personer boende i Skåne. Klicka här för att lyssna på Sveriges Radios inslag om undersökningen.

- Blogginlägg

Intellektuell dränering (om offentliga upphandlingar)

Intellektuell dränering Detta kunde handla om debatten i det offentliga rummet, internationell politik eller mycket man ser i massmedia. Men just i detta fall är det den dränering som sker i undersökningsbranschen bland de som jobbar främst med offentliga upphandlingar. Ni kanske sett att jag bloggat om att vinnande bud på offentliga upphandlingar var 250 kr/h för en seniorkonsult. Först var det arbetsmiljöverket skrev om det här Arbetsmiljöverket köper in undersökningskonsulter för 245 kr timmen? Billigare än en städare? Häromdagen var det Region Skåne, samma pris för samma tjänst och vinnande bud från Institutet för kvalitetsindikatorer var 250 kr för en seniorkonsult. (ok diffade 5 kronor mellan exemplen). För att förtydliga en seniorkonsult är inte en pensionerad konsult som hoppar in utan en konsult som är mer senior i erfarenhet och kunskap jämfört med en vanlig konsult. Visst den som vinner baseras på flera kriterier. MEN pris är en avgörande faktor. Timpris för en tjänst säger mycket om den som erbjuder den. Vad får man för 250 kr? Inte mycket här i världen. Ett par menyer och lite kaffe på en hamburgerrestaurang. Tid att tillaga hamburgaren några minuter, säg 10 för att räkna snällt, råvarukostnad några kronor. Timpriset på en hamburgare kanske ligger på minst ca 600 kr, mångdubbelt en seniorkonsult i det offentliga Sveriges undersökningsköp. I andra änden förfasas man över absurda beslut av myndigheter och offentliga institutioner. Konstiga nedläggningar, felaktiga satsningar. Nästan konstiga beslut där det känns som medborgaren är helt utanför ekvationen. Ändå handlas det upp undersökningar för enorma summor. man undersöker vad medborgaren tycker och tänker. Men vad får man ut när priserna är så absurt låga för kvalificerade tjänster? När timpriset för de seniora rollerna är lägre än för en som steker hamburgare på en snabbmatskedja? En undersökning är en metod eller en process för att få kunskap. Visst steka hamburgare kan vara en konst också, men en seniorkonsult kräver lång yrkeserfarenhet och kunskap som kostar stora summor. Något som skall synas i lönen och i timpriset. Är timpriset lågt finns inte pengarna till lönen heller. Om man inte tar betalt för kunskapen från leverantören kan inte kunden få den erfarenhet som krävs för att få verklig kunskap genom undersökningarna. Man får oftast bara en datainsamling. Data är inte kunskap. Data är, om det är tillförlitlig, relevant fakta som kan användas i sitt kunskapsbyggande. Men data som sådant säger inget. Att det är 12°c ute är pålitlig data för mig på morgonen som ger min kunskap kring hur jag skall klä mig. Men det är helt irrelevant i nästan alla andra sammanhang. Även här krävs kunskap och erfarenhet, inte bara för att ta fram tillförlitlig fakta utan lika viktigt relevant fakta. Annars kan man aldrig få någon kunskap av datan. Tycker de som köper kvalificerade tjänster för 250 kr/timmen att det är en seriös värdering för den kunskap som krävs för att ta fram relevant data och värdefull kunskap? Man får vad man betalar för. Eller hur? Här pratar vi om arbete som skall genomföras av en kvalificerad tjänst. En senior tjänst som förväntas genomföra det effektivt och professionellt, men till ett oprofessionellt pris. Att våra konkurrenter prisdumpar tolkar jag som att de inte värderar den kompetens som krävs för kunden. De drar ned prisbilden och de värderar inte den kunskap som behövs. Att de som köper undersökningar väljer aktörer som sätter helt uppenbart orimliga priser. Under vad man kan ta om man har rimliga löner är för mig ett mysterium. Bryr man sig inte vad man får? Eller förstår man inte att en undersökning är för att få kunskap inte billigast siffror (oavsett relevans eller tillförlitlighet)? Jag skulle inte lita på någon som kommer med uppenbart orimliga priser i en offert. Jag vill ha valuta för pengarna, men valuta är inte lägsta pris utan värde för det man betalar. Syftet är inte att göra av med pengar utan att få något för dom ju. Här kommer vi till den intellektuella dräneringen. Värderar man inte kompetens och kunskap dränerar man branschen från den kunskap som är helt avgörande för att leverera det kunden EGENTLIGEN behöver. Jag värderar kunskap och vi tvingas ibland sänka priserna mer än vi vill konkurrensen kan göra det så klart. Man skall vara prisvärd. Men det innebär att man sänker sina marginaler tillfälligt, inte att man ger orimligt låga priser. Man kan inte lägga sig långt under kostnaden att producera tjänsten. Det som är mest värt på Novus är kompetensen vi som jobbar har. Utan den bidrar vi inte till kunskapsbyggande hos våra kunder. Hur kan de som köper undersökningar för enorma belopp om året för våra skattepengar inte begripa detta? Detta leder i sin tur till det offentliga som tar felaktiga beslut pga felaktig information. Vilket tyvärr är en av förklaringarna till varför pengarna inte räcker till i det offentliga. En felaktig satsning är ofta mycket dyrare än det man snålade in på kunskapsinhämtningen. Felaktiga beslut fattas baserat på felaktig information för man inte har värderat kunskap hos de som skall leverera kunskap. Har man inte råd att köpa kompetens är det bättre att inte handla alls. För 250 kr/h kan ingen hållbart leverera kompetens och erfarenhet. Tror ni inte att det har stor påverkan på Sverige? Minns ni när SCB köpte in för billiga undersökningar?  Det gjorde att Sveriges BNP blev fel. Det bar bara en undersökning från en för billig aktör, som inte kunde leverera till de priser de sagt sig kunna. För de hade satt för lågt pris. Detta är ett litet exempel. Det var inte ens kvalificerade tjänster SCB köpte in utan bara databehandling. Förresten den timkostnaden var högre på enbart telefonintervjuer, trots att den var för låg, än vad man med öppna ögon offererar seniorkonsulter för här. Men den snålheten kostade miljarder. Fel i BNP slår på hela Sveriges ekonomi. Tanken svindlar. Men detta sker överallt, det sker med öppna ögon och det sker systematiskt, problemet är att man inte betalar vad det faktiskt kostar för att få det utfört som det bör utföras. Kunskapsvärldens exempel på fuskbygge. Men köparen MÅSTE veta att det är orimligt att få det så billigt.  Det är otroligt lätt att göra en rimlighetskoll på 250 kr/h och de som ger det priset kan inte vara seriösa i sin prissättning. Det är långt under ens självkostnadspris . Definitionen av dumsnålhet måste väl vara att snåla på kunskap? Jag värderar definitivt kunskap vi på Novus tar inte underpriser eller lockpriser, på det som krävs mest när man vill köpa kunskap: Kompetens och kunskap hos de som utför jobbet. Det kostar pengar och det är värt pengar! Kanske skall tillägga att det är också konstigt att priserna är lägre och lägre och timmarna blir billigare och billigare men kostnaden för upphandlingar minskar inte. Tvärtom verkar de öka om jag minns rätt. Men att vinna upphandlingar som går på pris går ofta ut på att "lura systemet". Att hitta hur man får maxpoäng utan att för den delen ta betalt på det sättet sen. Det är inte seriöst, det är inte så det borde gå till. Man bygger alltså in en oärlighet i systemet från början. Sedan skall man få något som kräver absolut tillit när kriteriet för att vinna innebär att man inte är ärlig med priserna. Sånt gör mig otroligt arg. Undersökningsbranschen är en förtroendebransch. Man måste kunna lita på oss, men om det krävs att man är extremt kreativ kostnadsmässigt för att vinna för att prisnivåerna är helt absurda och uppenbart orimliga, ja ingen bra start på en lång relation som är baserad på förtroende. Så kan det inte fortsätta, om inte annat om man är rädd om samhällets skattemedel. Detta händer i nästan alla offentliga upphandlingar, inte bara i min värld. Men det innebär att vi på Novus nästan aldrig offererar när pris är avgörande. För vi vill inte sjunka så lågt att vi inte värderar vår kompetens med en prislapp som är rimligt och som inte ens täcker en bråkdel av lönen. Det som förvånar mig är att inte alla reagerar på detta. Det är bara skadligt, och många exempel har lyfts den senaste tiden SCB bara ett exempel. Det går utmärkt att värdera upphandlingar på trovärdighet. Just det kom på att Skop vann på en uppenbart oärlig upphandling dom också, skrev om den här: Hur är det? Gick inte SKOP i konkurs? Men ansvarig för upphandlingen lät sig inte avskräckas av helt uppenbara medvetna fel i en offert utan körde på ändå. Det säger något om detta. Är det så att de som köper upp förväntar sig och vet att man ljuger men handlar ändå? Nej så kan det väl inte vara? Eller? Detta har pågått så länge jag kan minnas. Det är inget nytt men det är ett enormt problem som dränerar de offentliga finanserna på så många sätt att det måste ändras på. Torbjörn Sjöström VD Novus

- Nyhetsbrev

Kaffepaus, tid för reflektion och idétankning

På Novus brukar vi säga att en undersökning inte ska ta längre tid att svara på än den tid det tar att dricka en kopp kaffe. Här kommer lite tips och matnyttig information som tar kortare tid att läsa än den tid det tar att dricka en kopp kaffe. Om du läser alla tipsen på slutet kanske du får dricka två koppar… Trevlig läsning! Nu är det busenkelt att ta del av våra gratisrapporter Det vanligaste är att vi på Novus producerar rapporter till våra kunder utifrån deras specifika undersökningar som sedan är deras ”egendom”, men vi gör även egna undersökningar om olika ämnen. Vissa av våra egna undersökningar blir rapporter som går att köpa. Rapporterna finns på vår webbplats, där hittar du även rapporter som du kan ta del av gratis. Nu är det möjligt att bläddra i de rapporter som inte kostar något och få en överblick av innehållet innan du laddar ner rapporten. Smidigt och enkelt. De rapporter som möjliga att bläddra i idag är: ▪ AI är en samhällsfråga ▪ Perspektiv 2020 (även kallad Järvarapporten) Klicka här för att komma till våra bläddringsbara rapporter Du har väl inte missat nyheten om svenskarnas reklamtrötthet? Novus har för Sveriges Annonsörers räkning genomfört en undersökning om svenskarnas reklamtrötthet. I rapporten jämförs inställningen till reklam över tid. Redan 2005 undersöktes reklamtröttheten första gången av Sveriges Annonsörer tillsammans med en Novuskonsult. Det har skrivits mycket om undersökningen och den ger oss kunskapen att 6 av 10 svenskar är trötta på reklam. Reklamtröttheten har ökat med åren, och den ser olika ut beroende på i vilken kanal reklamen finns, men även beroende av kön och ålder. Läs mer om udersökningen här: Har er position förändrats under corona? Som vi pratat om i tidigare nyhetsbrev har människors behov och beteenden förändrats under corona. Som företag och varumärkesägare är det viktigt att ha koll på sin position på marknaden. Med hjälp av Novus Position får du snabbt koll på er marknadsposition idag jämfört med era främsta konkurrenters position. Vill ni även veta om det hänt något kopplat till preferensen, tar vi självklart reda på det. Vi genomför undersökningen i vår omnibuss, dvs vår veckovisa undersökning med 1000 intervjuer med målgruppen 18-79 år. Det betyder att du har din rapport efter ca 1,5 vecka. Läs mer om Novus Position här... Har du frågor? Kontakta din kontaktperson på Novus eller maila till: info@novus.se, peter.blid@novus.se eller gun.pettersson@novus.se Novus exponering i media Novus har en hög medienärvaro i tidningar, radio och tv eftersom vi citeras ofta. De undersökningar man refererar till kommer både från kundernas undersökningar och från våra egna. Antalet artiklar där man refererar till en novusundersökning, ofta kallade pressklipp, varierar från månad till månad, men snittet hittills i år är 13 klipp per dag. Det som kanske är ännu mer fantastiskt är värdet av dessa pressklipp. Via Retriever får vi ett uppskattat annonsvärde, och kan konstatera att annonsvärdet på ett klipp från en novusundersökning i genomsnitt är värd ca 50 000 kronor. I denna beräkning ingår inte våra publiceringar i Public Service. Annonsvärdet, i snitt, för alla undersökningsföretag är 43 000 kronor per pressklipp. Novus topplista över medier när det gäller publiceringar: SVT Nyheter, Di, Omni, Expressen, Göteborgs Posten, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. I vårt nyhetsflöde på hemsidan plockar vi upp några av de nyheter som har exponerats i media. Tips Här följer några tips på novusundersökningar som det skrivits om mycket i media den sista tiden. • UR, Skrivglappet Novus har gjort två undersökningar för Utbildningsradion, en med målgrupp chefer och en med målgrupp lärare. Rapporterna tar upp problemet med att unga vuxna idag är sämre på att läsa och skriva än man var förr. Omkring hälften av cheferna i Sverige har någon gång valt att inte rekrytera en ung person på grund av bristande skrivförmåga, trots att de uppfyller kriterierna i övrigt. Läs artikeln här. • Landshypotek Bank, semestern 2020 Novus har frågat svenska folket hur de tillbringade sin sommarsemester. Läs om din semester var som de flesta andras! Läs artikeln här. • Ny Corona undersökning, publicerad 24/9-2020 En rykande färsk undersökning ligger nu på vår hemsida under Novus Coronastatus. Redan i slutet av januari då första Corona fallet konstaterades i Sverige började vi undersöka allmänhetens syn på sjukdomen, vi har utfört löpande undersökningar sedan dess. Här sammanställer vi en del av undersökningarna i ämnet som uppdateras kontinuerligt. Novus Coronastatus hittar ni här. Kontakta oss... ...om du vill ha mer information eller har frågor om oss eller en undersökning du vill göra. Tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till info@novus.se, peter.blid@novus.se eller gun.pettersson@novus.se Eller ta kontakt via vårt kontaktformulär här...

- Nyheter

Sex av tio svenskar är negativa till reklam

Novus har för Sveriges Annonsörers räkning genomfört en undersökning om svenskarnas reklamtrötthet. Redan 2015 gjorde vi deras första kartläggning och förändringen över tid är tydlig. Årets undersökning, med drygt 2 000 svarande, visar att de senaste årens nedåtgående trend håller i sig. Undersökningen visar att sex av tio svenskar är negativa till reklam. Allmänheten ogillar mest reklam i linjär-tv, i digitala play-tjänster och på internetsajter. Däremot är reklam på bio fortsatt mest omtyckt. Ta del av hela rapporten på Sveriges Annonsörers hemsida

Våra tjänster

Vi befinner oss mitt i navet bland många viktiga samhällsaktörer — privata som offentliga. Vår kunskap om människan hjälper företag, myndigheter och organisationer att göra svåra beslut enklare att fatta.

Novus Stories