- Blogginlägg

Går det att må både bra och dåligt samtidigt?

Det har forskats, funderats och skrivits en hel del om lycka de senaste åren. Det har också forskats, funderats och skrivits en hel del om stress och oro på senare tid. Men däremot har de inte studerats tillsammans i någon nämnvärd utsträckning. Hur hänger de två måendena, som på engelska fått namnen wellbeing och illbeing, egentligen ihop? Gör stress och oro oss mindre lyckliga och är lyckliga människor mindre stressade och oroade? Eller går det att vara båda samtidigt? Vi bad drygt 1000 slumpmässigt utvalda svenskar att ange både sin lycka och sin stress och oro på varsin skala 1-10. Det visar sig att genomsnittet ligger över mitten på båda skalorna, 7 respektive 5. Det pekar på att folk både är ganska lyckliga och förhållandevis stressade och oroade. Korrelationen mellan de två måendena är ungefär 30 procent, vilket betyder att de till största delen är oberoende av varandra. Det säger nog en del om den tid vi lever i, där vi har bättre förutsättningar och större möjligheter än någonsin tidigare, men samtidigt fler val och ställningstaganden att göra. En tillvaro som ger oss anledning både att vara lyckliga och att vara stressade och oroade. Och dualiteten har säkert förstärkts för många sedan vi drabbats av pandemi, krig och ekonomisk osäkerhet: mycket att stressa och oroa oss över, samtidigt som det dagliga livet trots allt fortsatt vara ganska (till och med förvånansvärt) bra. Men i analyserna går det också att se skillnader i hur folk hanterar de två måendena. De spiller till exempel över mer på varandra för män än för kvinnor, i storstäder mer än i mindre städer och mer bland unga. Jag skriver närmare om det här: https://www.svd.se/a/Kn8G2X/ekonomiprofessor-micael-dahlen-lycka-och-oro-samtidigt-mojligt En viktig slutsats är att balans i livet handlar om att kunna må dåligt utan att sluta må bra och att inte hänga upp sitt välmående på att vara fri från stress och oro. Vi behöver identifiera och vara uppmärksamma på livssituationer och livsstadier när det är extra viktigt.

- Väljarbarometer

Novus VB Nov: SD tappar och M återigen näst största parti.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 2022 November [infogram id="vb-nov-2022-inkl-felmarg-1h1749v18gr8l6z" prefix="4Cu"] [infogram id="vb-tabell-nov-2022-1hxj48pz8djr52v" prefix="7Xi"] Analys Vi ser inga statistiskt säkerställda förändringar jämfört med föregående månad, och vi vet också att väljare i regel har en ganska rimlig förväntan på politiker om det inte finns anledning att tro att det skall hänt något. Nu har det gått kort tid efter den nya regeringen tillträdde så på så sätt har vi en avvaktande syn från väljarna. Men det är trots att intressanta förändringar vi ser. Att M nu är lite större än SD är en sådan. Om SD ser ut att vara stödparti till regeringen men utan politisk påverkan så riskerar SD att tappa. Så det är något att hålla koll på framöver, och kan vara en förklaring till att SD nu går ned lite. Att Tidöavtalet ger M makten och att SD går med på att stötta regeringen. Att Andersson fortsatt är den partiledare med högst förtroende, även var tredje M sympatisör har förtroende för Andersson som vi presenterade i måndags är intressant som fond till detta. S ökar ju lite denna undersökning. L är värda att nämna också, de tappar lite men viktigast är nog vad som händer kring förtroendet för Pehrsson som sjunker statistiskt säkerställt jämfört med innan valet. Vi vet att väljarstödet börjar med förtroende för partiföreträdaren och här ser vi ett parti som kantas av högljudd intern kritik mot partiledningen som överskugga det faktum att de fått en minister och sitter i regeringen. Så L:s 4,0 notering är inte bara svag, det är en position som snabbt kan försvagas, delvis pga partiledarens svaga förtroende men också det faktum att stödpartier har en svår position att bibehålla väljarstödet även om en regering gör bra saker. Lägg på det att vi har en lågkonjunktur, skenande räntor, krig i Europa, oklart Nato medlemskap och inte kontroll över våra egna energipriser. Ja jösses, det kan hända mycket på kort tid. Men som sagt just nu är väljarna främst avvaktande i väntan på att regeringen skall komma igång och faktiskt leverera. En liten smekmånad får en nytillträdd regering från väljarna. Hur lång den är beror på hur länge journalisterna orkar vänta på att lyfta saker som de anser politikern borde löst. För man skall inte glömma att det är nyhetsmedia som sätter bilden av samhället som de sedan går till politikerna för att fråga varför det hänt och var konflikterna är. Väljarna? Ja de ser på och reagerar på det spel som pågår mellan politikerna själva och gentemot media som både är arena och domare i ett. Torbjörn Sjöström VD Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 2022 November Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 71, Liberalerna 14, Centerpartiet 21, Kristdemokraterna 17, Socialdemokraterna 114, Vänsterpartiet 27, Miljöpartiet 16, Sverigedemokraterna 69. Novus har för den här undersökningen sökt 6890 personer. Av dessa har 3514 personer svarat per telefon, SMS och post under perioden 3 - 30 oktober 2022. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 5,1 procent.

- Sida

Så lyckades Internetstiftelsen inkludera hela Sverige i sin undersökning

Den årliga undersökningen Svenskarna och Internet har fått allt större uppmärksamhet genom åren. Novus har hjälpt Internetstiftelsen att genomföra alla undersökningar som ligger till grund för rapporten. ”Novus har hjälpt oss utveckla en tids- och kostnadseffektiv modell”, berättar Jannike Tillå hos Internetstiftelsen. Svenskarna och Internet är Sveriges största statistiska undersökning om internetanvändningen i landet. Med undersökningen vill Internetstiftelsen bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. De vill även ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund. – Vår största utmaning i projektet är att begränsa omfattningen och välja ut vad vi ska fokusera på, för området spänner så väldigt brett, säger Jannike Tillå, Vice President Communications & Public Benefit hos Internetstiftelsen. Ger underlag till framtida satsningar I årets rapport fokuseras bland annat på hur svenskarna kommunicerar på nätet, hur barn använder internet, sociala medier samt E-handel och nätbedrägerier. – Användningen av e-legitimation har ökat kraftigt, på ett år har andelen som dagligen använder mobilt Bank-Id gått upp från 47 till 71 procent. Något som förvånade var att en tredjedel brukar tänka på de digitala spår de lämnar efter sig och hela 8 av 10 gör aktiva val för att skydda sin integritet på olika vis, berättar Jannike. 7 av 10 unga i åldern 8 - 19 år umgås på nätet via olika spelplattformar. Näst efter Youtube är Roblox den mest använda plattformen bland barn på lågstadiet. Något som inte är lika positivt är att andelen barn i åldrarna 12 - 19 år som utsätts för näthat har fördubblats på ett år, från 9 till 17 procent. – Resultatet från undersökningen använder vi som underlag i vårt fortsatta arbete. Till exempel har vi tagit fram satsningarna Föräldraskap samt Barn på nätet för att sprida kunskap om hur vuxenvärlden kan stötta och möta barnet i den digitala världen. Vi ser vilka områden som behöver insatser och jobbar utifrån det, förklarar Jannike. En tids- och kostnadseffektiv modell För samtliga studier som genomförts till Svenskarna och Internet har Internetstiftelsen tagit hjälp av Novus. – Vi har uppskattat deras undersökningsmetodik, deras höga servicenivå och deras hjälp som bollplank hela vägen. Novus har kompetensen att metodutveckla och de agerar som en samarbetspartner, inte en underleverantör, och tar ansvar för att undersökningen ska hålla högsta kvalitet i alla led tillsammans med oss. De har hjälpt oss att utveckla en tids- och kostnadseffektiv modell och det har fungerat väldigt bra, säger Jannike. Med hjälp av Novus Sverigepanel kunde majoriteten av undersökningarna genomföras. Sverigepanelen är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att nå många, eftersom den är digital. För att verkligen spegla hela det svenska samhället behövde även telefonintervjuer genomföras som komplement. Efter skalning av varje undersökning sammanfördes sedan resultaten så alla grupper fanns representerade. Jannike Tillå ser positivt på framtiden vad gäller det fortsatta samarbetet med Novus. – Det känns jättebra att ha en partner i Novus som tar fullt ansvar och som vi kan ha ett tätt samarbete med. Vi har även anlitat Novus för ett antal mindre undersökningar för internt bruk, som varumärkesmätning, insightserbjudandet och digitala lektioner. Att de besitter kompetensen att driva komplexa undersökningsprojekt från ax till limpa är en stor tillgång, avslutar hon.

- Blogginlägg

Micael Dahlen: Svenskar som känner sig yngre är lyckligare

Att ålder och lycka hänger ihop är väldokumenterat i forskningen, studier i över 100 länder har gång efter annan funnit ett svagt U-format samband där lyckan är som lägst kring de dryga 40. Men hur är det med upplevd ålder, hänger lyckan ihop med hur gamla eller unga vi känner oss?  Vi frågade drygt 1000 slumpmässigt utvalda människor vilken ålder de känner sig som och hur lyckliga de är på en skala 1-10. Det första vi kan konstatera är att de allra flesta känner sig yngre än sin faktiska (kronologiska ålder), skillnaden är inte helt överraskande mindre under medianåldern och större över, snittet ungefär 8 år. Det andra vi kan konstatera är att skillnaden mellan vår upplevda och faktiska ålder hänger ihop med människors lycka och att sambandet är dubbelt så starkt som det där U-formade sambandet mellan ålder och lycka.  Men i fallet med upplevd ålder är sambandet istället omvänt U-format, lyckan stiger i takt med att folk känner sig yngre än de är, upp till en viss nivå, ungefär 10 år, sen sjunker den igen. Att känna sig äldre än sin ålder eller att känna sig väldigt mycket yngre än sin ålder är alltså inte lika lyckligt som att känna sig ”lagom mycket yngre”. Mönstret är i stort sett detsamma för upplevd mening i livet.  Hur vi upplever vår ålder vid jämna födelsedagar och om det finns ett samband med hur många armhävningar vi kan göra går att läsa mer om här: SvD: Micael Dahlen - De som känner sig yngre är lyckligare. 

- Väljarförståelse

Partiledarförtroende oktober 2022

Två säkerställda förändringar jämfört med innan valet. Avgående Annie Lööfs förtroende ökar och Johan Pehrson tappar Ladda ned senaste rapporten här: Novus Partiledarförtroende oktober 2022 Kort sammanfattning och kommentar Vi har två säkerställda förändringar jämfört med innan valet. Avgående Annie Lööfs förtroende ökar och Johan Pehrson tappar. Att Lööf avgår är nog inte orsaken till tappet, utan snarare den polariserande effekt som regeringsbildningen har. Lööf och Pehrson är på varsin sida av detta, den ena representerar ett parti som stod för sitt ord och den andra har skapat en svekdebatt inom partiet. Övriga partiledare är kvar på i princip samma nivå. Att Kristersson blev statsminister gjorde inte att han kom upp på Anderssons nivåer. Inte heller en ministerpost för Busch. I ministerförtroende rapporten får vi också lite fler svar kring förtroendet för regeringen. Där 34 % har ett förtroende för den. Långt under varannan svensk. Bland regeringsunderlaget, M, KD och SD är det 75 % som har förtroende. Så inte 100 % där heller. Det är många neutrala avvaktande väljare där. Bland L är indikationerna att förtroendet är litet. Dock är det för få intervjuer för att särredovisa L. Men det är en fingervisning och en förklaring till det lägre förtroendet för Pehrson. Förtroendet för ministrarna finns att läsa här: Ministerförtroende oktober 2022 Men framför allt leder denna regering en extremt polariserad väljarkår. En polarisering som fanns även innan valet kring S regering. Och i augusti hade 41 % förtroende för den sittande regeringen. Så om något har polariseringen ökat ytterligare något. Läs mer här: Novus/SVT väljarbarometer oktober: C tappar – Novus – Kunskap och undersökningar [infogram id="partiledarfortroende-oktober2022-1h0n25yrg9dpz6p" prefix="dr5"] Ladda ned senaste rapporten här: Novus Partiledarförtroende oktober 2022 [infogram id="partiledarfortroende-oktober-2022-1h0r6rpdrk8nl2e" prefix="Dr7"] Torbjörn Sjöström VD Novus Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas förtroendet för samtliga riksdagspartiers partiledare. Undersökningen är genomförd den 20 – 26 oktober 2022 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 79 år och av 3413 sökta besvarade 2048 personer undersökningen. Deltagarfrekvensen blev därmed 60%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Vi vet hur dina kunder eller medlemmar tänker

Just nu kan inget tas för givet eller göras av gammal vana. För att nå framgång krävs uppdaterad kunskap och fakta. Det är här Novus kommer in. Vi är det undersökningsföretag som står i fronten för tillförlitliga undersökningar och ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera. Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Novus Stories

Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet

Novus har gjort en undersökning på uppdrag av organisationen Mitt Liv, för att se hur många företag som har ett aktivt arbete för mångfald och inkludering.

Läs mer här!