Novus Sanity Check

Brit Stakston är tillbaka i Novus Sanity Check! Torbjörn och Brit har inte pratats vid på ett år och det faller sig naturligt med en diskussion om coronaåret och samtalet går vidare därifrån.

Novus Coronastatus

Redan i slutet av januari då första Corona fallet konstaterades i Sverige började vi undersöka allmänhetens syn på sjukdomen, vi har utfört löpande undersökningar sedan dess. Här sammanställer vi en del av undersökningarna i ämnet som uppdateras kontinuerligt.

Novus klimat- och energirapport 2021

Hur har allmänhetens syn på frågor som rör klimat, hållbarhet och energi påverkats under 2020? Har coronapandemin påverkat hur allmänheten tycker och tänker kring dessa frågor? Vilken utveckling ser vi? Rapporten är i produktion och slutet av februari blir den klar.

Novus Livsmedelsbarometer 2021

Novus Livsmedelsbarometer, en viktig rapport för alla som behöver förstå hur konsumenterna tänker kring mat och kosthållning. Den tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn.

Våra Bussar gör det enkelt att få ny kunskap

Elva möjligheter att kostnadseffektivt nå allmänheten och specifika målgrupper. Genom våra omnibussar delar våra kunder på startkostnaden för undersökningen och bussen går varje vecka.

- Väljarbarometer

Novus SVT Väljarbarometer juni 2021: Rekordlågt stöd för L

Novus/SVT väljarbarometer för juni visar att Kristdemokraternas signifikanta förändring från föregående månad står sig i opinionen, att Liberalerna backar och fortsatt ligger långt under 4-procentspärren och att Miljöpartiet som balanserar på spärren vänder svagt uppåt. Liberalerna har du det lägsta uppmätta stödet någonsin i Novus väljarbarometrar, 0,1 lägre än föregående bottennotering som var i februari 2019 [infogram id="vb-tids-juni-2021-1h8n6m3pz9ndz4x" prefix="SPF"] [infogram id="vb-tabell-juni-2021-1ho16vop8vm384n" prefix="Ox5"] Novus har för den här undersökningen sökt 9471 personer. Av dessa har 4925 personer svarat per telefon, SMS och post under tiden 3 maj-6 juni 2021. Deltagarfrekvensen var 52%. Andelen osäkra väljare 5,8 procent. Kommentar: Splittringen bland liberalernas väljare är tydlig. Frågan som har definierat Liberalernas tidigare val att stödja regeringen för att hålla SD borta från makten påverkar så klart de väljare de hade. När man kommer med den nya inriktningen så har det effekter. Liberalerna tappar lika många väljare till C som till M och L har nu ett stöd som är rekordlågt. Självklart inte det man hoppades på när man tog beslutet. Men utifrån väljaropinionen rätt väntat. L äger inga av de viktigaste politiska sakfrågorna. Skolfrågan var man senast bäst på i juni 2018. Men annars har den dominerats av Socialdemokraterna. Nu juni 2021 är L först på tredjeplats efter S och M vad gäller skola och utbildning. Endast 2 procentenheter före SD i den frågan. Förtroendet för Nyamko Sabuni är i botten, endast 7 % av svenskarna har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Sämre än nytillträdda och okända Märta Stenevi (MP). Partisympatin bygger på förtroende för partiföreträdarna och sedan politiska sakfrågor. Är man så svaga i dessa områden är det väntat att man har ett mycket svags väljarstöd. Utöver Liberalernas bottennotering är den största väljarrörelsen att Moderaterna tappar väljare till Sverigedemokraterna. Men detta tapp täcks delvis upp av att de vinner väljare från L och soffan. Sverigedemokraterna är också det parti som ökar mest jämfört med föregående månad genom att vinna väljare nästan uteslutande från M. Även om inga förändringar är signifikanta jämfört med föregående månad ger det sannolikt en indikation åt vilket håll väljaropinionen kan röra sig under sommaren. Om sommaren blir som tidigare år och våldsbrotten dominerar nyhetsrapporteringen och Covid kommer att bli allt mindre framträdande så kommer vi kanske se rätt stora väljarförändringar efter semestern. VI ser redan nu att sjukvården tappar i politisk viktighet även om den fortfarande ligger på förstaplats. Men M och SD är de partier som äger fråga nummer två, lag och ordning bland väljarna. På tredjeplats ligger Invandringsfrågan där SD är absolut starkast. Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer juni 2021 Torbjörn Sjöström VD Novus

- Blogginlägg

Att jobba på Sveriges mest kända undersökningsföretag…..

Två månader har gått sedan jag klev över tröskeln på Novus. Jag har alltid haft som ambition att jobba i branscher som genuint intresserar mig, ”det är roligare att sälja resor än skruvar och muttrar” som någon sa när jag var i resebranschen. Det härliga med undersökningsbranschen är att man får en inblick i alla möjliga branscher, det slog mig när jag började fråga kollegorna -i vilka branscher gör vi flest undersökningar? De började flacka med blicken och sa något i stil med -Eeeeh, vi jobbar ju med alla branscher, det är svårt att säga någon som sticker ut. Och när jag nu har full inblick i våra kundlistor börjar jag förstå dem, det är svårt att hitta någon bransch där vi inte har kunder eller gör undersökningar. Och det som hände i helgen säger något om våra möjligheter att göra bra undersökningar i alla branscher. Man pratar ofta om att det är svårt att få den yngre generationen att ställa upp i undersökningar och jag blev därför lite ”blown away” av det som hände. Det är lördag eftermiddag när telefonen ringer, okänt nummer. Brukar ju betyda säljare tänker jag och svarar: -Ja det är Jan Berkö -Ja hej, jag heter_______ (och jag hör att det är en ung kille, säg mellan 15-25) -Jaha, hej, säger jag. -Jo, jag visste inte vem jag skulle ringa, men jag hittade ditt namn på Novus sajt. -Jaha, ok, säger jag. -Jo, jag har fått ett sms från er med en fråga om jag vill ingå i er Sverigepanel, och jag brukar inte klicka på länkar utan att dubbelkolla, det är väl från er? Vågar jag klicka? Jag dubbelkollar med honom vad det står i sms:et och intygar att det är från oss och ok att klicka. -Ok, och vad innebär det att jag går med i panelen? frågar killen. -Du kommer få frågor, ungefär en gång i månaden om allt möjligt. -Jaha men det är ok. Som nybliven marknadschef blev jag nästan tårögd. det var en yngre kille, omtalat svår målgrupp. han hade full koll på Novus. han tvekade inte ställa upp i vår panel. Vi genomför regelbundet undersökningar på vår egen bransch. Den senaste var för ett halvår sedan via vår partner PFM. I den kunde vi glatt konstatera att att Novus idag är Sveriges mest kända undersökningsföretag. [infogram id="novus-kannedom-1h1749vlppgrl6z" prefix="Nta"] Jag vet inte hur mina kollegor har lyckats med detta, Novus startades 2006, på bara 15 år har man gjort en målmedveten resa som lett fram till denna position. Jag tänker att det är lite som hönan eller ägget, vilket kommer först; för att kunna genomföra undersökningar med hög kvalitet måste man vara känd, och man blir känd genom att göra undersökningar med seriösa metoder…. Skönt då att kunna konstatera att vi är både välkända och går i bräschen för undersökningar med hög trovärdighet. Vi når till och med de där yngre killarna… Jan Berkö Marknadschef Novus

- Blogginlägg

Fysisk aktivitet kan motverka pandemins negativa effekter

Pandemin har påverkat både vår dagliga fysiska aktivitet och vårt välmående. Men visste du att de hänger ihop? I en stor Novus studie på uppdrag av Mälardalens högskola fann vi att ungefär 49 procent av svenskarna rört mindre på sig under det gångna året än tidigare och att de i genomsnitt mår lite sämre och är lite mindre lyckliga än innan. Samtidigt som nästan 33 procent istället rört på sig mer och faktiskt mår bättre och är lite lyckligare än innan. Mätt i antal minuter kan vi se hur minskningen eller ökningen i fysisk aktivitet varje vecka har en signifikant effekt på människors välmående. [infogram id="micael-dahlen-blogginlagg-20210607-1hd12yxoqlrxx6k" prefix="MyH"] Vi testade också hypotesen att effekten är större på män än kvinnor eftersom tidigare forskning funnit att mäns välmående är starkare förknippat med fysisk aktivitet. Mycket riktigt fann vi att både de negativa och positiva effekterna av minskning och ökning i fysisk aktivitet gällde för båda könen, men att de var lite större bland män. Vi jämförde också olika typer av fysisk aktivitet och fann inte helt överraskande ett generellt mönster där organiserad träning (till exempel på gym eller i simhall) minskat och träning på egen hand (till exempel hemmaträning eller löpning) ökat. Typen av träning hade ingen stor effekt på förändringarna i människors välmående, men däremot visade sig intensiteten spela roll. Några få minuters förändring i högintensiv träning (som styrketräning eller löpning) påverkade välmåendet mer än långa promenader och annan lågintensiv träning. Våra slutsatser, som ligger till grund för en vetenskaplig artikel, är att fysisk aktivitet kan motverka pandemins negativa effekter på människor välmående och till och med få människor att må lite bättre än innan. Tvärtemot vad många tror kan några få minuter faktiskt göra stor skillnad, särskilt vid högintensiv träning. Micael Dahlén Professor i Ekonomi, författare och mycket mer, samt styrelseledamot i Novus

- Blogginlägg

Hur vet man att man kan lita på undersökningar?

Väljarbarometern är viktig mellan val, men på valdagen är det valresultatet som räknas. Man får inte glömma att en undersökning visar nuläget, det är ingen framtidsprognos. Ofta används valet som enda sättet att säga att undersökningar fungerar. Det är fel. Vid en låg väljarrörlighet kommer en undersökning innan valet ge en ganska god approximation om hur valutgången kommer vara. Men vad som helst kan hända. Förutom att alla partier ända fram till vallokalerna stänger försöker påverka oss väljare att ändra oss så kan det hända andra saker också. Det finns många exempel på det i världen. I Sverige 2018 påverkade Åkessons uttalande i SVT debatten på fredagen att ca 4 % av väljarkåren ångrade sig på helgen. Både M och S fick på valdagen fler väljare än det såg ut att få på fredagsmorgonen innan valet. Novus kunde se det i våra eftervalsanalyser. Men det var omöjligt att veta hur en några ord i en debatt kunde påverka valutgången så. Vad som helst kan hända. Novus väljarbarometer inför valet 2018 visade med 95 % sannolikhet hur väljarna skulle rösta om det vore val IDAG inom felmarginalen som våra undersökningar har. Novus publicerade sin väljarbarometer på fredagsmorgonen innan valet. Utifrån det och vår eftervalsanalys kunde vi också sedan säga hur många som ändrade sig de sista dagarna och varför. Trots den stora väljarrörligheten var valutgången ingen överraskning, man viste ungefär hur det skulle bli. Det är så man skall se på väljarbarometrarna. Är de korrekt genomförda ger de en god bild av väljarnas syn på partierna MELLAN VALEN. Men väljare skall och får så klart ändra sig när som helst. Tittar vi på EU valet ändrade sig färre och vår senaste EU väljarbarometer var mycket nära det kommande valresultatet. Räknat på alla nationella (riksdag och EU) val Novus varit med i har vår senast publicerade väljarbarometer totalt ett genomsnittligt fel på 0,8 procentenheter. Det visar att våra undersökningar ger en mycket god uppskattning om hur valet kommer gå. Men också att väljarna inte ändrar sig så mycket. Undersökningar är ju INGEN framtidsförutsägelse. Däremot bör en undersökning ge en god nulägesbild av en fråga. Använder man riktiga metoder kan man säga att undersökningen är tillförlitlig till ca 95 %, att då felet är INOM felmarginalen för undersökningen. Det finns alltid en 5 % risk att det är mer fel. Det är fantastiskt högt men det är inte 100 %. Inget är 100 %. Avviker man från dessa metoder måste man verkligen ha på fötterna. Bevisbördan är stor om man skall kasta bort 100 års kunskap. En sak till de som säger att de förutser framtiden skall ni vara mycket försiktiga med. Den som använder argumentet att man var BÄST i valet, ignorerar att det inte är så undersökningar fungerar. De förutser inte framtiden. Väljare kan faktiskt ändra sig. Den som slutligen visar sig vara BÄST vid ett val är faktiskt slumpen. Men den som avviker månad ut och månad in från alla andras undersökningsresultat är något man verkligen skall vara uppmärksam på. Två undersökningar som undersöker samma sak bör komma fram till ungefär samma resultat. Däremot att ligga bra till val efter val är en bra indikator på tillförlitligheten. Även om det skulle gå sämre en gång så betyder inte det att det inte fungerar. De är ju ca 95 % träffsäkra. DE etablerade metoderna har heller inte blivit mindre tillförlitliga på senare tid. Men hur vet man då att undersökningar är tillförlitliga? Basera undersökningarna på en vetenskapligt beprövad metod. Då handlar det inte bara om din egen intelligens utan det handlar om inom området världens alla forskares ackumulerade erfarenhet + din egen erfarenhet och kunskap. Den som tror sig kommit på något ingen annan kommit på de senaste 100 åren har antingen bristande kunskap eller bristande verklighetsförankring. Man kan förbättra processerna och en kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Men att kasta bort den kunskap som finns? Det går att verifiera mellan val Underökningar kan testas mot annan statistik. Under Coronapandemin har Novus kunna jämföra vårt resultat mot ny statistik som aldrig funnits innan. Bl.a. Antal bekräftat sjuka, antal vaccinerade, antal permitterade. Novus matchning mot detta resultat var i samtliga fall i kontrollerade inom felmarginalen. Gång på gång kan Novus verifiera att våra metoder är tillförlitliga. En Novus undersökning är tillförlitlig, det är inte bara vi som säger det. Vi använder tillförlitliga metoder och vi säkerställer att dessa stämmer regelbundet. Använder man vetenskapligt beprövade metoder har man också en felmarginal som är känd. Du kan alltså räkna ut skillnaden mellan eventuella mätfel och en åsiktsförändring. Ytterligare ett stöd i vår analys så att inte bruset tolkas som åsiktsförändringar. Novus säljer kunskap baserat på fakta vi tar fram via undersökningar. Det är helt avgörande att vi själva kan lita på den fakta vi tar fram. Vi tar betalt för våra analyser. Skulle dessa analyser baseras på osäker eller ännu värre kanske felaktig information så har vi problem. Det vi säljer till kunden kan ju vara helt fel. Sådant vill vi verkligen inte ta betalt för. Novus använder inte en påhittad metod utan grundar allt vårt arbete på de metoder vi idag VET fungerar och är tillförlitliga. Vi vet det baserat på forskningsläget men också att vi gång på gång kan verifiera det vi gör. Samtidigt är det inte bara metoden som räknas. Det gäller att ställa rätt frågor, inte för många frågor, och uttolka vad svaren faktiskt betyder. Novus är också helt oberoende från lobbyister, intresseorganisationer och partier. Det finns inga ägarkopplingar som kan ifrågasättas. Alla skall kunna lita på att det vi gör är korrekt. Men för det krävs yrkeskunskap, integritet och kunskap. För att vi skall kunna leverera det så använder vi vetenskapligt beprövade metoder. Torbjörn Sjöström VD Novus

- Nyhetsbrev

Novus nyhetsbrev maj 2021

Det är nära nu…. Fas 4 av vaccinationen mot covid-19 har inletts i stora delar av landet, värmen är på väg, och många vi möter vågar hoppas att pandemin börjar närma sig sitt slut. Vi fortsätter följa utvecklingen i vår Coronastatus: novus.se/novus-coronastatus Apropå den positiva utvecklingen hoppas vi att våra seminarier kommer kunna genomföras fysiskt till hösten! Skulle det inte gå att genomföra kommer vi fortsätta med webinars som nu under våren. I månadens brev går vi igenom vår seminarieplan för resten av året. Vi gör ett nedslag i målgruppsanalys och tittar på ett case från resebranschen, aktuellt i dessa tider när vi börjar närma oss en öppnare värld. Förhoppningsvis kan du ta med dig något till din egen verksamhet. Rapportsläpp, några ord om rapporten Medieklimatet 2021. Dessutom kommer vi kika lite extra på PR-undersökningar, hur kan du använda undersökningar som underlag till en pressrelease eller era egna seminarier, och som vanligt får du träffa en Novus-medarbetare, den här gången har turen kommit till Anna Andersdotter. Trevlig läsning! Novus Seminarier under 2021 Innan sommaren Medieklimatet 2021 Vi tar tempen på nyhetsmedierna i Sverige. Hur konsumerar svenskarna nyhetsmedier, vilka förväntningar har man på de olika kanalerna (morgontidningar, kvällstidningar, radio och TV) och hur väl svarar de olika aktörerna upp mot förväntningarna. Under hösten Kundlojalitet Som en följd av pandemin ser vi stora effekter i kundernas beteenden, inte minst har vår lojalitet påverkats och digitaliseringen har utvecklats i turbofart. Nudging Som en förlängning på seminariet om kundlojalitet följer vi upp vårt populära seminarie på temat nudging, hur kan du utveckla företagets erbjudande för att ”trycka på rätt knappar” hos kunderna. Sociala medier I samarbete med Whispr Group gör vi ett nedslag kring sociala medier. Hur kan du på bästa sätt mäta och följa upp hur mycket ”buzz” ert företag får på sociala medier plattformarna? Ett år kvar till valet Torbjörn Sjöström guidar, hur är opinionsläget med ett år kvar till valet? Blir resultatet lika oklart som 2018 med ett halvårs förhandlingar för att landa en regering? Ett år kvar till valet (tema fackligt anslutna) Drygt 3,5 miljoner fackliga medlemmars röstande i 2022 års riksdagsval kan vara helt avgörande. Men hur resonerar de inför valet? Vad är viktigt för partivalet? Hur skulle de rösta ett år innan valet? Frågorna är många. Vi återkommer med exakta datum. När vi har satt datum har vi uppdaterad information här... Målgruppsanalys På uppdrag av Visit Sweden och Visit Stockholm har Novus genomfört en målgruppsundersökning i Finland, Estland, Lettland och Ryssland. Syftet med undersökningen var att leverera djupa och aktuella insikter som ska ingå som strategiskt underlag för beslut om marknadsförings-satsningar 2021 och framåt (Post covid-19). När kunden kommer till oss med ett välformulerat syfte och ger oss fria händer när det gäller undersökningsdesign, plockar vi fram våra bästa analysverktyg för att bearbeta en stor mängd data och leverera träffsäkra och relevanta insikter. En målgruppsanalys ger en ökad kunskap om målgruppers behov, beteenden och drivkrafter. Vi jobbar med olika statistiska metoder för att för att upptäcka och utforska strukturer som kan finnas dolda i data som annars ofta är svåra att hitta. Vad säger då våra grannar i öst om att besöka Sverige i år? En tydlig konsekvens av coronapandemin är att resenärerna generellt ser över sina resevanor. Vår bedömning är att det är en relativt långsam återhämtning av denna närmarknad som väntar. Sett till andel besökare från grannländerna, förväntas 2021 förbli på ungefär samma nivå som 2020. Möjligtvis ser vi en marginell ökning i andel besökare från Ryssland, Estland och Lettland men det är också en relativt stor andel som inte vet om de ska eller kan komma. Den finska marknaden är dock mer avvaktande. Precis som i Sverige blev även den finska sommarturismen under 2020 koncentrerad till den inhemska marknaden, en trend som spås fortsätta även i år. Lyfter vi blicken 1-2 år framåt, ser vi en indikation på att flödet med semesterturister från Finland försiktigt kommer att återgå till nästan samma nivå som förut, medan det från Ryssland, Lettland och Estland möjligtvis till och med kan öka. Det är överlag relativt modest intresse för semesterresor till Sverige i dessa länder, men i väntan på möjligheten att resa längre bort blir grannländerna mer attraktiva. Hur långsam eller snabb den marknadsutvecklingen blir beror ju såklart dels på resmöjligheterna (att färjorna och flygen börjar funka normalt igen), dels hur väl och träffsäkert de enskilda reseaktörerna lyckas med kommunikationen. Vi ser att det finns lite olika förutsättningar för de fyra marknaderna vad gäller hur trygga eller otrygga resenärerna känner sig, vad det är som skapar trygghetskänslan, samt hur de generella drivkrafterna och barriärerna sr ut över lag. Vi listar dessa för varje land i rapporten som är publicerad och tillgänglig att ladda ner på Visit Stockholms sida. Ladda ner på Visit Stockholms sida här... PR-undersökningar Funderar du på vilket innehåll du ska ha i nästa seminarie eller i företagets kundkommunikation? Vi står inför en nystart med ”coronas långsamma försvinnande” och post-corona. Det blir nya förutsättningar på många sätt och ni kanske är i full färd med nya spännande planer. Funderar ni på att hålla ett eller flera seminarier för era kunder eller övriga intressenter? Eller funderar ni på att starta upp ett antal aktiviteter gentemot era målgrupper efter sommaren? Vill ni veta vad som hänt på marknaden eller har ni någon annan kunskapstörst? Alla viktiga frågor finns ju kvar även post-corona, och kanske har nya tillkommit? Som de flesta vet jobbar Novus med veckovisa undersökningar (Novus Sverige) där flera kunder delar på startkostnaderna för att genomföra en undersökning. Man kan ställa allt från 1-10 egna frågor och då ingår 8 bakgrundsfrågor (kön, ålder, geografi osv). Man får 1000 intervjuer med ett representativt urval 18-79 år. Att ställa frågor i Novus Sverige kan ge underlag till pressmeddelanden, content, seminarier mm. Resultatet presenteras i en diagramrapport. Vi kan hjälpa till att identifiera intressanta findings utifrån de frågor som ställs, findings som man kan jobba vidare med för att producera exempelvis pressmeddelanden. Ibland vill man ha en textrapport att sprida på olika sätt, det hjälper vi självklart också till med. Förra året blev det inget Almedalen på grund av corona, men i år blir det ett Almedalen i ny skrud, digitalt. När Almedalen inte längre ger kryddan av ”det personliga mötet” blir innehållet i de digitala seminarierna viktigare. Behöver ni innehåll till ert digitala seminarie är Novus Sverige ett utmärkt verktyg. Kontakta oss så berättar vi mer! Ta kontakt här... Lär känna en novusmedarbetare Denna gång får vi träffa Anna Andersdotter. Vad gör du på Novus Jag är statistiker och dataanalytiker, vilket innebär att jag – förutom programmering, databearbetning och allt som hör därtill – arbetar med de analyser Novus gör för sina kunder. Vad är särskilt kul med ditt jobb Det roligaste jag vet är att få ta fram agerbara insikter till våra kunder! Att med hjälp av statistisk analys, deskriptiv statistik och omvärldsanalys väva ihop en helhetsbild och hitta svaren på frågorna kunderna ställer sig. Har du något tips till våra kunder? Givetvis att analysera mera! Det skapar både djupare förståelse och ger möjligheten att ta mer välgrundade beslut i sitt fortsatta arbete. För att kunna göra detta krävs dock att man verkligen på förhand frågar sig vilket behov man har och hur resultaten ska användas efter en undersökning. Jag är en stark förespråkare av syften, allt blir så mycket enklare om man tar sig tiden att formulera ett syfte innan man drar igång. Du hittar Anna Andersdotter här... Läs- och lyssningstips! ”Sverige tycker” är nu ”Lena Mellin tycker” - Blogginlägg av Torbjörn Sjöström Aftonbladets väljarbarometer och politiska undersökningar har varit extremt konstiga sedan årsskiftet. Fokus uppmärksammade det för några veckor sedan i sin pappersupplaga. Läs blogginlägget här... Väljarprofiler för våra svenska partier Katarina Hajdu har en bloggserie som beskriver riksdagspartiernas väljarprofiler utifrån de politiska undersökningar som Novus gör på regelbunden basis Blogginlägg om Socialdemokraternas väljarprofil... Blogginlägget om Moderaternas väljarprofil... Nytt poddavsnitt av Novus Sanity Check samtal mellan Lars Stjernkvist och Torbjörn Sjöström om hur man kan förbättra politiken och demokratin. Detta och mycket mer i senaste Novus Snaity Check. Lyssna på poddavsnittet här...   Kontakta oss… …om du vill ha mer information eller har frågor om oss eller en undersökning du vill göra. Tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till info@novus.se,  peter.blid@novus.se eller gun.pettersson@novus.se Kontakta oss… Är du inte prenumerant än? Har du fått brevet vidarebefordrat till dig, men vill ha det direkt i din inkorg nästa gång? Klicka för att prenumerera på våra utskick...  

- Blogginlägg

Demoskop vill att Ekot skall bryta mot AAPORs etiska regler?

Idag släppte Demoskop en debattartikel där de tycker att Ekot gör fel genom inte acceptera Demoskops undersökningar som ett tillförlitligt underlag för nyhetsvärdering. Ekots krav är baserad på den forskning och kunskap som finns idag. Demoskop säger återigen att de vet något ingen annan vet. Debattartikeln ligger på Dagens media och kan läsas här Man pratar om att Ekot är gammalt och mossigt. Demoskop är framtiden osv. Det baserar man på egna åsikter, nämligen tidigare debattartiklar.. Bara det borde vara varningsklocka nog. Men inte nog med det. Man säger att AAPOR är branschens organ. AAPOR (American Association for Public Opinion Research) skulle alltså vara branschstandard organet som Ekot skulle följa. Ja...  Hm... Jag är medlem i AAPOR som person. Men det är verkligen inte den bransch standard svenska redaktioner skall följa. Den utgår från Amerikanska förhållanden och vi vet alla utmaningarna och problemen där... Men konstigt nog verkar Demoskop tro att Ekot verkar i USA? Inte nog med Demoskop säger att AAPOR säger att man skall ta in självrekryterade panelundersökningar. Och ja AAPOR pratar om Self selection panels. som punkt 4 på deras Condemned Survey Practices: Condemned Survey Practices: AAPOR joins the Research Industry Coalition and the National Council on Public Polls in condemning certain misleading practices sometimes performed in the name of research. In no case are the following practices deemed legitimate or acceptable elements of professionally conducted research: 4. Representing the results of a self-selected "poll" as if they were the outcome of legitimate research. Alltså AAPOR skriver uttryckligen att det Demoskop kräver att Ekot skall göra är oetiskt och inte får ske... Ibland överträffar verkligheten dikten. Det är inte enda faktafelet i texten. Demoskop har ändrat metod flera gånger efter valet, där de var så otroligt bra. Om det nu var så bra. Varför ändra två gånger. Om metoden de har nu funkar ja det vet vi efter nästa val... Men jag kan konstatera att Demoskop/Aftonbladet sedan januari 2021 helt plötsligt kraftigt avviker från alla andra undersökningar. De säger inte att de ändrat metod men avvikelsen talar för sig självt... Något radikalt har hänt med Demoskops undersökningar 2021, är det inte en metodförändring så vet jag inte vad det är. Att ingen skulle svara i telefon längre är baserat på en undersökning de gjort själva i sin egen självrekryterade panel... Vad har vi mer... Att vara orolig för bortfallet skall undersökningsföretag och SCB vara, det är vårt ansvar att bry oss om det. Men det betyder inte att påhittade egenmetoder med påhittade förklaringar skulle vara bättre... Det Demoskop faktiskt återigen insinuerar är att ingen offentlig statistik fungerar längre. För när man kritiserar Ekots krav på undersökningar så kritiserar man SOM institutet. SCB, all offentlig statistik och faktiskt ett kunskapssamhälle. Då den baserar sig på de metoder som Demoskop säger inte fungerar. Men så långt tänker man nog inte i sin vilja att visa hur modig man är med sin cape och sitt svärd. Det är inte heller första gången som de säger att inga undersökningar fungerar. Det är så dom verkar jobba: INGA UNDERSÖKNINGAR FUNKAR, men köp våra undersökningar! Det finns etablerad kunskap och vetenskap som pekar på hur man skall göra för att få fram tillförlitliga populationsuppskattningar. Novus arbetar efter dom. De har bevisat sig fungera år ut och år in. I nationellt val efter val. Sedan kan någon bli en tiondel bättre än någon annan. Det är slumpen och beror lika mycket på hur många väljare som ändrar sig som felmarginaler. Men det finns inga som helst belägg för att inte riktiga undersökningar fortsätter att vara väldigt tillförlitliga. De som hävdar något annat ljuger faktiskt och är ett direkt hot mot förtroendebranschen som vi arbetar i. Om ni missat så rekryterar numer Demoskop/Aftonbladet primärt i slutet av Lena Mellins krönikor. ”Sverige tycker” är nu ”Lena Mellin tycker” Om Aftonbladets undersökningar ESOMAR är för övrigt den branschorganisation som är relevant. Men metodval skall ske utifrån etablerad kunskap och vetenskap. Novus är medlemmar i ESOMAR. Sedan är jag som sagt medlem i AAPOR. Men det är för att ha lite koll. Inte för att det är den organisation som styr i Sverige. Jag hjälpt AAPOR att försöka öka seriositeten och tillförlitligheten för riktiga undersökningar i USA. Men USA är en helt annan femma än Sverige på alla sätt.   Torbjörn Sjöström VD Novus

Se alla nyheter
Se alla nyheter

Våra tjänster

Vår kunskap om människan hjälper företag, myndigheter och organisationer att göra svåra beslut enklare att fatta. Vi ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera.

Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: