Novus kunskapsflöde

Senaste nytt på bloggen, Novus nyheter, podd och våra politiska undersökningar.

Partiledarförtroende januari 2023

27 januari 2023 - Väljarförståelser

Två säkerställda förändringar jämfört med innan valet. Avgående Annie Lööfs förtroende ökar och Johan Pehrson tappar Ladda ned senaste rapporten här: Novus Partiledarförtroende januari 2023 Kort sammanfattning och kommentar Magdalena Andersson är kvar på toppen i förtroendeligan bland partiledare. 54% har ganska eller mycket stort förtroende för henne, samma stöd som hon hade i oktober 2022. Därefter kommer statsminister Ulf Kristersson, som är kvar på en andraplats trots ett statistiskt säkerställt ras från 37% till 29%. Även tredjeplatsen är densamma, Jimmie Åkesson, men även han tappar statistiskt säkerställt från 32% till 27%. Annie Lööf tappar även hon säkerställt men kniper fjärdeplatsen från Ebba Busch som också rasar från 29 % till 20 % av svenskarna som har ett förtroende för henne. Även Dadgostar tappar statistiskt säkerställt. Av 9 partiledare eller språkrör ser vi faktiskt statistiskt säkerställda tapp i 6 av dem. Jag kan inte minnas att jag sett ett sådant ras någonsin innan. Inte bara i regeringsunderlagets företrädare. Eller i oppositionspartiernas. Utan ganska brett. De tappar av olika anledningar så klart. Kristersson, Busch och Åkesson tappar på grund av att de inte kunnat leva upp till förväntningarna på den regering de bildat och de löften de kom med inför valet.  Pehrson har redan så lågt förtroende att tappet inte kan bli så stort. Men även Dadgostar och Stenevi tappar säkerställt. Det är sannolikt fler som ser deras roll och deras argument tunnas ut när Sverige är i en energipriskris, och en skenande våldsspiral som rapporteras om dagligen. Färre ser inga konkreta lösningar på samhället vi lever i idag från deras partier. Den enda som inte tappar är som sagt S partiledare. Men de har på ett sätt den lättaste sitsen nu, genom att förväntan på att lösa problemen ligger på regeringen. Många av problemen S inte heller kunde lösa. Men den sittande regeringens underlag gick till val på att kunna lösa de saker S inte kunde lösa. Lösningar väljarna väntar på men inte ser några tecken på att de kommer. Då klarar man som S-ledare att bibehålla förtroendet och de andra tappar kraftigt. Läs mer här: Novus Väljarbarometer Januari 2023   [infogram id="partiledarfortroende-januari-2023-1h1749vg1805l6z" prefix="HtQ"] Ladda ned senaste rapporten här: Novus Partiledarförtroende januari 2023 [infogram id="partiledarfortroende-januari-2023-1hxj48pdz8d1q2v" prefix="D4n"] Torbjörn Sjöström VD Novus Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas förtroendet för samtliga riksdagspartiers partiledare. Undersökningen är genomförd mellan den 5 – 10 januari 2023 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 84 år och 1089 personer besvarade undersökningen. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Ministerförtroende januari 2023

24 januari 2023 - Väljarförståelser

Ladda ned rapporten här: Novus Ministerförtroende januari 2023 I rapporten presenteras och förklaras förtroendet för ministrarna utifrån fem tabeller: Förtroendet för regeringen som helhet Samtliga ministrars resultat sorterat efter störst förtroende. Topp tio ministrar med störst förtroende. Samtliga ministrars förtroende sorterat efter ett så kallat balansmått (stort förtroende minus litet förtroende). Ministrarna sorterat på kännedom. Förändring jämfört med föregående undersökning Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas förtroendet för Sveriges ministrar. Undersökningen är genomförd mellan den 5 – 10 januari 2023 via webb-intervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Åldern på de tillfrågade var 18 – 84 år och 1089 personer besvarade undersökningen. Samtliga respondenter har fått ta ställning till vilket förtroende de har för respektive partiledare och 508 respektive 581 respondenter har fått ta ställning till hälften av ministrarna vardera. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus. Förtroende för regeringen Resultatet av den senaste mätningen visar att förtroendet för den sittande regeringen sjunkit signifikant sedan oktober 2022. Endast 23 procent av svenskarna uppger idag att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för den sittande regeringen vilket innebär ett tapp på 11 procentenheter. Andelen som uppger att de har ett litet eller ett ganska litet förtroende för Kristerssons regering hamnar på 53 procent. [infogram id="regeringens-fortroende-januari-2023-1h7v4pwy5q7d86k" prefix="4JQ"] Förtroende för ministrarna Statsminister Ulf Kristersson är fortsatt den ministern med högst förtroende bland väljarna. 29 procent uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för honom. Finansminister Elisabeth Svantesson (22%) klättrar i denna mätning förbi Energi- och näringsministern Ebba Busch (20%) och de hamnar således på en andra- respektive tredjeplats i förtroendeligan. Kristersson, Svantesson och Busch är också de enda ministrarna vars förtroendesiffror når över 20 procent i denna mätning. På en delad fjärdeplats placerar sig Justitieminister Gunnar Strömmer (17%) och Utrikesminister Tobias Billström (17%). På en delad femteplats, med Bistånd- och utrikeshandelsministern Johan Forssell (12%), placerar sig liberalernas partiledare- och Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (12%). Pehrson har således klättrat två placeringar sedan mätningen i oktober 2022. I denna mätning får ingen av ministrarna ett positivt balansmått (andelen stort förtroende minus andelen litet förtroende). De ministrar som får bäst resultat är Svantesson och Jonson som båda får ett balansmått på 0%. Statsminister Ulf Kristersson (-19%) placerar sig tillsammans med Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (-22%) och partiledarna Ebba Busch (-39%) och Johan Pehrson (-41%) längst ner på listan över balansmått. Att Kristersson, Busch och Pehrson får så höga negativa värden beror både på att deras kännedom är så hög att de flesta kan ta ställning till dem och att de är partiföreträdare i ett mycket polariserat politiskt landskap. Än så länge är det bara Andersson som kunnat komma bort från den polariseringen i egenskap av statsminister. Sammanfattningsvis kan man säga att en okänd minister har svårt att bygga upp ett högt förtroende bland väljarna. Däremot är inte hög kännedom per see en garant för ett högt förtroende. Ser man på resultatet för de ministrar som ligger i förtroendetoppen finns det en sak som är gemensamt för dem alla och det är att de har en relativt hög kännedom. [infogram id="fortroende-ministrar-januari-2023-1hxj48pdzjdd52v" prefix="k8z"] För jämförelse med förtroende vid regeringen Löfven/ Anderssons tillträde 2018/2021, vänligen kontakta Novus. Ladda ned rapporten här: Novus Ministerförtroende januari 2023

Vi vet hur dina kunder eller medlemmar tänker

Just nu kan inget tas för givet eller göras av gammal vana. För att nå framgång krävs uppdaterad kunskap och fakta. Det är här Novus kommer in. Vi är det undersökningsföretag som står i fronten för tillförlitliga undersökningar och ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera. Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Novus Stories

Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet

Novus har gjort en undersökning på uppdrag av organisationen Mitt Liv, för att se hur många företag som har ett aktivt arbete för mångfald och inkludering.

Läs mer här!