- Väljarbarometer

Novus VB Feb: S fortsätter öka medan SD minskar

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer Februari 2023 [infogram id="vb-feb-2023-inkl-felmarg-1h7g6k01xz5002o" prefix="6vf"] [infogram id="vb-tabell-feb-2023-1h8n6m37rnk1z4x" prefix="f74"] Analys Socialdemokraterna fortsätter att öka och når sitt högsta stöd på 14 år, januari 2009 då de hade 38,8. Sverigedemokraterna tappar också och får sitt lägsta stöd sedan juli 2019. Moderaterna ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Men väljarflödena bakom dessa förändringar är inte direkta, utan SD tappar till M och M tappar till S. Så även M har ganska stora väljarströmmar under den till synes stabila ytan. Men dessa förändringar innebär också att M är statistiskt säkerställt större än SD om det vore val idag. MP återhämtar sig lite, men de andra mindre partierna tappar, L, C, KD och V. Liberalerna är säkerställt under 4%, KD inom felmarginalen från 4% spärren. Väljarflödena från M till S och SD till M gör det lite komplicerat att kunna dra direkta slutsatser om vad som ligger bakom. Novus partiledarförtroende visar att en ganska stor andel av M:s sympatisörer hade högt förtroende för Andersson. I oktober 2022 hade 32% av M sympatisörerna förtroende för Andersson, och 50 % förtroende för Åkesson. Båda dessa gick ned i vår januariundersökning vilket förklaras av väljarnas rörelse. En del som hade förtroende för S skulle nu istället rösta på S, och när M lockar väljare från SD så har de tappat förtroende för Åkesson. Och det är väl detta som är problemet nu, enorma samhällsproblem en stor del pga. kriget, men också på grund av pandemin och så klart elbristen i Europa bara för att nämna några uppenbara. Men det blir ju inte bättre när riksbanken höjer räntan som löken på laxen. Oavsett om det är rätt eller fel så pressas svenska medborgare ekonomiskt från många håll. Att regera då är så klart svårt, särskilt om man gick till val på att lösa problem snabbt. Men det är ändå intressant att SD främst tappar till M i denna situation. Men jag tror det ändå är orsaken av en besvikelse. SD slöt ett avtal med M och SD:s väljare hoppades också på snabba lösningar på stora problem. Lösningar som uteblir,, och steget från SD till S är nog ändå så stort att besvikelsen leder till en rörelse till M. S har mycket tydligt visat vad de tycker om SD och då även deras väljare. Men för att regeringsunderlaget skall kunna behålla väljare behöver de visa att de löser några problem lite kvickt. Även om vissa är svåra och omöjligt kan gå fort så bör det väl finnas några som år lite enklare man kan prioritera under tiden.   Torbjörn Sjöström VD Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer Februari 2023 Om det vore val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 72, Liberalerna 0, Centerpartiet 18, Kristdemokraterna 16, Socialdemokraterna 136, Vänsterpartiet 27, Miljöpartiet 18, Sverigedemokraterna 62. Novus har i den här undersökningen sökt personer via telefon, via sms och per post under perioden 2 – 29 januari 2023. 3539 personer besvarade undersökningen. Andelen osäkra väljare låg på 7,3 procent.

- Nyheter

Novus affärsrådgivare och varumärkesexpert Ieva Englund gästar podden StrategyLaLaLand

Poddavsnittet heter "Hur kan marknadsförare veta vad vi tror oss veta" och tar avstamp i det faktum att Victorias Secret i Sverige nyligen gick i konkurs och eftersnacket som följde. StrategyLaLaLand är en podd om varumärkesstrategi av Mats Georgson och Alexander Todoran. Ieva Englund är inbjuden till Podden för att sprida ljus över hur ett varumärke kan gå så fel och hur man kan undvika att göra det. Här bjuds på intressanta anekdoter att ta lärdom av. Lyssna på poddavsnittet här.

- Nyheter

Kronprinsessan Victoria har starkt stöd som regent för Sverige

Mer än varje tredje svensk anser att kungen bör lämna över tronen till kronprinsessan Victoria. Det visar en Novus-undersökning som vi gjort för TV4 Nyheterna med anledning av att kungen i år firar 50 år som regent. Undersökningen visar också att 71 procent anser att svenska kungahuset är en bra representant för Sverige och ungefär lika många vill behålla monarkin.  Se mer undersökningen på TV4 Nyheterna.

- Blogginlägg

Går det att må både bra och dåligt samtidigt?

Det har forskats, funderats och skrivits en hel del om lycka de senaste åren. Det har också forskats, funderats och skrivits en hel del om stress och oro på senare tid. Men däremot har de inte studerats tillsammans i någon nämnvärd utsträckning. Hur hänger de två måendena, som på engelska fått namnen wellbeing och illbeing, egentligen ihop? Gör stress och oro oss mindre lyckliga och är lyckliga människor mindre stressade och oroade? Eller går det att vara båda samtidigt? Vi bad drygt 1000 slumpmässigt utvalda svenskar att ange både sin lycka och sin stress och oro på varsin skala 1-10. Det visar sig att genomsnittet ligger över mitten på båda skalorna, 7 respektive 5. Det pekar på att folk både är ganska lyckliga och förhållandevis stressade och oroade. Korrelationen mellan de två måendena är ungefär 30 procent, vilket betyder att de till största delen är oberoende av varandra. Det säger nog en del om den tid vi lever i, där vi har bättre förutsättningar och större möjligheter än någonsin tidigare, men samtidigt fler val och ställningstaganden att göra. En tillvaro som ger oss anledning både att vara lyckliga och att vara stressade och oroade. Och dualiteten har säkert förstärkts för många sedan vi drabbats av pandemi, krig och ekonomisk osäkerhet: mycket att stressa och oroa oss över, samtidigt som det dagliga livet trots allt fortsatt vara ganska (till och med förvånansvärt) bra. Men i analyserna går det också att se skillnader i hur folk hanterar de två måendena. De spiller till exempel över mer på varandra för män än för kvinnor, i storstäder mer än i mindre städer och mer bland unga. Jag skriver närmare om det här: https://www.svd.se/a/Kn8G2X/ekonomiprofessor-micael-dahlen-lycka-och-oro-samtidigt-mojligt En viktig slutsats är att balans i livet handlar om att kunna må dåligt utan att sluta må bra och att inte hänga upp sitt välmående på att vara fri från stress och oro. Vi behöver identifiera och vara uppmärksamma på livssituationer och livsstadier när det är extra viktigt.

- Nyheter

”En missad undersökning under ett kritiskt skede kan inte göras om efteråt.”

Med fokus på trovärdighet och relevanta fakta samt med en unik position mitt i navet av alla samhällsaktörer, hjälper Novus sina kunder att komma till insikt i aktuella frågor. ”Det är viktigare än någonsin att förstå omvärlden och din nutid. Novus lyfter blicken och ser människan bakom siffrorna, vi sätter resultatet i ett sammanhang och bistår med relevanta slutsatser.”, säger Torbjörn Sjöström, vd hos Novus. Novus är en aktör i undersökningsbranschen som sedan starten 2006 har haft yrkeskunskap, trovärdighet och kompetens som huvudfokus. I dag är de ett av landets ledande analys- och undersökningsföretag som tar sin uppgift som kunskapsspridare på största allvar. – Vi är ett datainsamlings- och analysföretag som värderar relevansen och förklarar sammanhanget. Det är viktigt att nämna just vår expertis inom att förklara mänskligt beteende, det är där vi särskiljer oss från många andra undersökningsföretag som enbart samlar in data och sammanställer. Vi lyfter blicken och ser människan bakom siffrorna, vi sätter resultatet i ett sammanhang och bistår med relevanta slutsatser, säger Torbjörn Sjöström, Novus vd. Många lager i varje undersökning Novus beskriver sig som kunskapsleverantör, då de tar fram syfte och sammanhang för att hjälpa kunden att hitta sina svar och förstå hur de ska nå sina uppsatta mål. För att komma fram till svaret på hur målen ska uppnås, krävs en process som tar oss förbi både vad och varför. – Första steget är att förstå vad målgruppen verkligen tycker. Här hjälper vi till med att ta fram relevant frågeunderlag och genomföra undersökningarna för att samla in svaren. När vi vet målgruppens åsikter, behöver vi ställa frågan varför, förklarar Torbjörn. Först när svaret på Varför blir kartlagt, kan Novus tillsammans med kunden förstå hur de bäst kommunicerar med målgruppen och hur kunden bäst ska uppnå sina satta mål. – Frågan Vad ger oss dataunderlaget, frågan Varför förklarar det mänskliga beteendet och frågan Hur tar oss vidare mot målet. Varje steg är lika viktigt och varje steg kräver sin expertis. Resultatet blir relevanta, tillförlitliga data som vi sedan hjälper kunden att förstå och analysera. Den processen går att applicera på i stort sätt alla undersökningar, oavsett om det handlar om vilka politiska åsikter som finns i samhället eller vad en kund tycker om en viss produkt, berättar Torbjörn. Genomför många egna undersökningar Informationsflödet av idag är stort och snabbt, en nyhet är aldrig längre bort än närmaste mobiltelefon. – Vi är i dag betydligt mer pålästa än någonsin förr. Gemene man har ett kritiskt tänkande och värderar seriösa källor högt. Det finns en problematik i att medborgarna kan känna sig exkluderade och vi kan se en svårighet i att det skapas avstånd mellan politiker och väljare. Det är där vi fyller en viktig funktion, i arbetet med att lyfta medborgarnas tankar och åsikter. Just engagemanget för medborgaren och medmänniskan är det som ligger till grund för alla de undersökningar som Novus själva genomför. Under den senaste tiden har Novus kommit med allt från Novus Coronastatus till Novus Klimat- och Energirapport. – En missad undersökning under ett kritiskt skede kan inte göras om efteråt. När Coronaviruset började spridas var just det en viktig anledning till varför vi snabbt gjorde en undersökte om detta, då det var något helt unikt som vi såg behovet av att samla in kunskap om. Första undersökningen kring Coronaviruset genomfördes den 5 februari, endast en vecka efter första konstaterade fallet i Sverige, säger Torbjörn. Unik inblick i samhällets utveckling Novus befinner sig mitt i skärningspunkten mellan alla viktiga samhällsfrågor, vilket gör att de har en unik kunskap och inblick i dagens allt snabbare utveckling och förändring. Att hela tiden ha koll på trender och åt vilket håll vindarna blåser, är en stor del av medarbetarnas arbete på Novus. Den kunskapen delar de sedan med sig av till kunderna och tar hjälp av i sina analyser. – De som förstår värdet av kunskap och vill förbättra sin situation, oavsett om det handlar om marknaden, i samhället eller politiskt, kommer till oss. Det känns fantastiskt roligt att vi i våra samarbeten får dela vårt engagemang och entusiasm för kunskap om det mänskliga beteendet och sanningen bakom statistiken med våra kunder. Kunskap är avgörande för en positiv utveckling och ett värdefullt redskap i kundens egna affärsutveckling, menar Torbjörn. I ett samhälle där utvecklingen går allt snabbare, är det av största vikt att hålla sig uppdaterad kring trender och hur omvärldshändelser påverkar vår vardag. – Framgångsrika företag förstår att de behöver förståelse för sin nutid och sina utmaningar. Vi kan hjälpa dem att göra det och vi kommer att fortsätta göra det vi gör; lyfta viktiga frågor till samhällsdebatten, hjälpa våra medmänniskor att förstå sin omvärld och vara medborgarnas röst i samhället. Det har aldrig varit viktigare än nu, avslutar Torbjörn.

Vi vet hur dina kunder eller medlemmar tänker

Just nu kan inget tas för givet eller göras av gammal vana. För att nå framgång krävs uppdaterad kunskap och fakta. Det är här Novus kommer in. Vi är det undersökningsföretag som står i fronten för tillförlitliga undersökningar och ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera. Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Novus Stories

Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet

Novus har gjort en undersökning på uppdrag av organisationen Mitt Liv, för att se hur många företag som har ett aktivt arbete för mångfald och inkludering.

Läs mer här!