Novus Sanity Check

Micael Dahlén är tillbaka igen för ett nytt samtal med Torbjörn Sjöström. Är alternativa fakta på väg tillbaka igen efter ett litet andrum? Finns det en befrielse i tanken om att katastrofen kommer?

Novus Coronastatus

Redan i slutet av januari då första Corona fallet konstaterades i Sverige började vi undersöka allmänhetens syn på sjukdomen, vi har utfört löpande undersökningar sedan dess. Här sammanställer vi en del av undersökningarna i ämnet som uppdateras kontinuerligt.

Novus klimat- och energirapport 2021

Hur har allmänhetens syn på frågor som rör klimat, hållbarhet och energi påverkats under 2020? Har coronapandemin påverkat hur allmänheten tycker och tänker kring dessa frågor? Vilken utveckling ser vi? Rapporten är i produktion och slutet av februari blir den klar.

Novus Livsmedelsbarometer 2021

Novus Livsmedelsbarometer, en viktig rapport för alla som behöver förstå hur konsumenterna tänker kring mat och kosthållning. Den tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn.

Våra Bussar gör det enkelt att få ny kunskap

Elva möjligheter att kostnadseffektivt nå allmänheten och specifika målgrupper. Genom våra omnibussar delar våra kunder på startkostnaden för undersökningen och bussen går varje vecka.

- Blogginlägg

Så grävde SMIF sin egen grav

Den åttonde april i år beslutade SMIF, en branschorganisation för marknadsundersökningar, att de lägger ned verksamheten med omedelbar verkan. Hur kunde det bli så? Enligt sittande ordförande Per Hörnsten från Demoskop så var orsaken att det inte fanns ett intresse att gemensamt driva frågor för branschen. ”De senaste åren har avsaknaden av en enande fråga inverkat menligt på föreningens verksamhet”, menar han. KLART NU: Smif läggs ner - Dagens opinion Uttalandet säger något om SMIF, för det har varit den röda tråden länge. Man verkade helt blind för vilka frågor som är viktiga. Det gick så långt att man faktiskt tystade frågor som var viktiga för branschens överlevnad. Det var väl där någonstans SMIF började falla sönder. Undersökningsbranschen är en förtroendebransch. Allmänhet och kunder måste kunna lita på att det vi i branschen säger också faktiskt görs. De etiska reglerna är helt centrala och den viktigaste regeln är att man följer landets lagar. Det var dock något som svenska verksamheten av brittiska Yougov inte gjorde, vilket jag och många med mig upptäckte. 2012 bröt Yougov mot lotterilagen i Sverige, genom att ha egna lotterier där man kunde vinna tom bilar istället för att ge ersättning till sina respondenter. De kunde inte dömas för att brottet begicks via ett utländskt bolag, men likväl ett tydligt lagbrott, enligt lotteriinspektionen. Naturligtvis var detta även ett solklart brott mot branschens regler. Jag tog därför upp Yougovs agerande till såväl SMIF som Etiska rådet för marknadsundersökningar (ERM). Om vi som medlemmar och branschaktörer inte reagerar på lagbrott blir det ett tyst accepterande av ett oacceptabelt beteende. Men hur reagerade SMIF och ERM? Man tyckte brottet var acceptabelt eftersom bolaget, av tekniska skäl, inte kunde dömas i svensk domstol. Samtidigt arbetade man för att tysta branschdiskussioner. Man ville absolut inte ha en metod- och tillförlitlighetsdiskussion. När Novus 2012 släppte en metodstudie där vi jämförde slumpmässiga och självrekryterade paneler togs den med glädje emot av SMIFs dåvarande generalsekreterare. Studien skulle publiceras på SMIFS hemsida, men stoppades då styrelsen gick i taket. Det var för kontroversiellt att göra metodjämförelser. Yougov-historien blev droppen. Vi lämnade SMIF. En branschorganisation som tycker att det är okej att bryta mot landets lag och de egna etiska reglerna är ingenting som Novus vill stötta finansiellt eller med vårt namn. Till råga på allt motarbetade SMIF, med Demoskop i ledningen, Novus när vi lämnat vårt medlemskap. Man hittade på anklagelser och gjorde allt man kunde för att underminera Novus tillförlitlighet. I branschorganisationens namn. Skrev om det för några år sedan här: Hur SMIF agerat MOT Novus… När de säger sig försvara undersökningar Detta var för nästan tio år sedan. Yougovs lotterier får Novus lämna branschorganisation Året efter Yougov-historien lämnade både Sifo och Ipsos som medlemmar. Sveriges tre mest kända undersökningsföretag lämnade alla tre SMIF inom något år. Nyligen klev även våra samarbetspartners för datainsamling, Norstat och PFM, också av. SMIFs tidigare ordförande Karin Nelsson (VD för Demoskop) skrev debattartiklar som gick ut på att datainsamling alltid var otillförlitligt och det är databearbetningen som är avgörande. Majoriteten av SMIFs medlemmar var då bolag som främst arbetade med datainsamling. Man tog in Facebook och Google som associerade bolag som fick göra reklam gratis på SMIFs hemsida. Facebook och Google borde nog anses vara de största konkurrenterna till de bolag som primärt sysslar med datainsamling. Det finns en lång rad med exempel på att SMIF motarbetat branschens enighet och dessutom stärkt konflikterna genom att acceptera oetiskt agerande och i stället straffat etiskt agerande. Men betyder det att branschen inte har frågor som bör diskuteras? Naturligtvis inte. Det helt centrala för oss är att det är en förtroendebransch. Om vi själva inte tar ansvar för tillförlitligheten i den data som tas fram så har man inte i branschen att göra. En branschorganisation som aktivt motarbetar denna typ av etikdiskussion har inget existensberättigande. Redan när branschledande företag som Novus, Sifo och Ipsos lämnade SMIF borde man ha rannsakat sig själv som organisation. För det var 2012 som SMIF i praktiken lades ned. Det var uppenbart att man slutat representera branschens intressen. Lyckligtvis finns flera bra internationella branschorganisationer. Novus är medlem i ESOMAR (The European Society for Opinion and Marketing Research). Mig veterligen motarbetar inte ESOMAR sina medlemmar och tar sina etiska regler på allvar. Så ett gott råd till andra branschorganisationer är: Ta era medlemsregler på allvar. Visa att dessa är på riktigt och säkerställ att medlemmarna följer dem. Annars kan det gå som för SMIF där de starkaste bolagen lämnar och man blir sittande med medlemmar som bryter mot etikreglerna. Organisationen kanske överlever några år till, men den gräver sin egen grav. Så farväl SMIF – saknad av få, sörjd av ingen. Torbjörn Sjöström VD Novus  

- Blogginlägg

Lita på Novus expertis

Ofta får vi på Novus förfrågningar om att mäta olika målgruppers syn på/inställning i olika frågor. Det kan vara allt ifrån kundupplevelser och marknadsundersökningar till politiska frågor och påverkansarbete. Våra kunder har vanligen en idé om vilka frågor som ska ställas och hur resultaten ska användas. Problemet är att de allt som oftast inte tänkt igenom sitt syfte och sin undersökning ordentligt på förhand, och drabbas av den allmänmänskliga samlarmanin. Om vi ändå ska fråga kunderna om ditt, ska vi inte passa på att fråga om datt då också när vi ändå har dem på tråden? Problem som kan uppstå med detta är dels att respondenter riskerar att tröttna halvvägs genom undersökningen, dels att resultaten vattnas ur när det är för många områden som ska hanteras. Hur ska frågor prioriteras, och vilka resultat är mest relevanta? Här någonstans är risken stor att det ursprungliga syftet med undersökningen glöms eller tappas bort i datamängden, och det arbete som skulle ha bedrivits utifrån undersökningens resultat blir mindre effektivt än det kunde ha blivit. Novus har gedigen erfarenhet av frågeställningar och enkätkonstruktion, och är mycket skickliga på att analysera undersökningsresultat för att kunna leverera svar på det kunderna vill veta. Dock fungerar ju detta enbart om kunderna själva vet vad de vill, och vågar sålla bort de mindre relevanta frågorna till förmån för de i nuläget springande punkterna. Därför är en förutsättning för maximal nytta att Novus och kund i ett tidigt skede gemensamt bestämmer målbild och planerar upplägg, och att Novus kompetens ses som det facit det ofta är. Företag som vågar släppa kontrollen har allt att vinna, och får ofta sina förväntningar överträffade när resultaten presenteras.   Anna Andersdotter Data Analyst  

- Nyheter

Svenskars fritidsintressen under pandemin

På uppdrag av Sveriges Radio har Novus undersökt svenskars fritidsintressen under pandemin och vilka intressen de tror att de kommer att fortsätta med efter pandemin är över. De intressen allmänheten ägnat sig mer åt under pandemin än innan och som de tror sig fortsätta göra mer av även efter är ganska blandat. Störst andel, på nästan en tredjedel, svarar friluftsliv och på delad andraplats ligger träning och titta på serier eller film. Undersökningen gjordes med över 16 000 personer fördelat på Sveriges Radios regioner. Lyssna på ett inslag på Sveriges Radio här.

- Väljarbarometer

Novus SVT Väljarbarometer april 2021: M tappar, S & SD ökar

I Novus väljarbarometer för april bryter M en två månaders uppgång och tappar 1,4 procentenheter samtidigt som SD och S ökar lite. [infogram id="vb-tids-april-2021-1hd12yx3rlv0w6k" prefix="ett"] [infogram id="vb-tabell-april-2021-1h7k230qyre8g2x" prefix="dN8"] Novus har för den här undersökningen intervjuat 4984 personer per telefon, SMS och post under tiden 1 mars – 4 april 2021. Totalt söktes 9594 personer. Deltagarfrekvensen var 52%. Andelen osäkra väljare 5,0 procent. Samtliga förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen. Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer april 2021 Kort kommentar Moderaterna tappar på det ökade fokuset på SDs vara eller icke vara i svensk politik. Återigen verkar svensk politik kretsa kring Sverigedemokraterna vilket som vanligt gynnar dem. Liberalerna ser så här långt inte ut att ha vunnit på sitt besked. Man skall också ha i åtanke att de som idag stödjer L gör det utifrån januariavtalet och man riskerar därmed att tappa väljare genom att ta avstånd från det. Men hoppas så klart att vinna fler väljare än man tappar och komma ut ur den tynande tillvaro det också brukar vara att vara ett stödparti till en regering. Vi ser också att M tappar lite väljare till L under mätperioden men att L tappar väljare till soffan. Moderaterna tappar också väljare till Sverigedemokraterna vilket sannolikt är en effekt av det ökade fokuset på SD. Socialdemokraterna ökar lite i väljarstöd, orsaken till detta ser vi bl.a. i Novus Coronastatus där vi presenterade att fler tror att Sverige kommer att klara pandemin. Novus Coronastatus Andelen som tror det har ökat från 39 till 47 % på en månad. Andelen som misstror regeringen har också minskat från 40 till 37 % läs mer om detta här: Ministerförtroende Så det finns stöd i andra undersökningar som stärker Socialdemokraternas uppgång. Deras stöd är nu tätt kopplat till pandemin. Men sedan är det generellt små förändringar. Pandemin har är som ett lock över inrikespolitiken och det leder till en avvaktande inställning hos många väljare. Men vi kommer säkerligen att se stora väljarförändringar när pandemin är över, och att ett parti ligger unde 4 % spärren nu betyder inte att så är fallet i valet 2022. KD gick från en nästan permanent position under 4 % till att öka kraftigt de sista veckorna innan valdagen 2018 på grund av att Ebba Busch gjorde bra ifrån sig i debatterna. Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer april 2021 Torbjörn Sjöström VD  

- Blogginlägg

Socialdemokraternas väljarprofil

Det här är det första inlägget i raden som kommer beskriva riksdagspartiernas väljarprofiler utifrån de politiska undersökningar som Novus gör på regelbunden basis. Vi kommer kolla på hur respektive partis sympatisörer ser ut utifrån olika demografiska variabler (ex. kön, ålder och ort), vilka deras viktigaste frågor är och vilka politiska frågor som sympatisörerna tycker att partiet är bäst på. Först ut, i storleksordning, är en genomgång av Socialdemokraternas sympatisörer. Om det hade varit val idag, hur stort väljarstöd hade Socialdemokraterna fått då? I Novus/SVT:s väljarbarometern i mars fick Socialdemokraterna ett väljarstöd på 27,0 procent, vilket är ett väljarstöd som är 1,3 procentenheter lägre än valresultatet från september 2018. Socialdemokraterna har under den här valperioden haft ett stöd som legat såväl över som under valresultatet från 2018. Högst väljarstöd hade Socialdemokraterna i samband med regeringsbildningen som ledde fram till januariavtalet 2019, då de hade ett stöd på 31,8 procent. Den andra toppnoteringen på 31,5 procent uppnåddes i maj 2020 under Coronapandemin första våg. Vi kan alltså konstatera att Socialdemokraterna haft som högst stöd när det varit som mest osäkra tider under den här valperioden hitintills. Diagram 1. Väljarstöd i mars 2021 jämfört med valresultat från 2018. Vilka är de som röstar på Socialdemokraterna? Drygt en av fyra svenskar (27,0%) sympatiserar således med Socialdemokraterna och den här gruppen består i signifikant högre grad av kvinnor (30,1%), de över 65 år (37,2%), lågutbildade (33,1%), pensionärer (36,2%) och arbetslösa (30,3%). Därtill bor man i högre grad i större städer (30,2%) eller i övriga landet (27,9%) dvs. man bor helt enkelt oftare utanför någon av de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. I samtliga av dessa nämnda undergrupper ovan är Socialdemokraterna det klart största partiet. I flera undergrupper har Socialdemokraterna dock inte alls ett lika stort stöd, ett signifikant lägre stöd ser vi exempelvis bland män (24,0%) där Socialdemokraterna positioneringsmässigt enbart är det tredje största partiet efter både Moderaterna (25,1%) och Sverigedemokraterna (24,7%). Bland åldersgrupperna är Socialdemokraterna absolut svagast som parti i den lägre åldersgruppen 18–29 år (19,7%) och även i åldersgruppen 30–49 år (24,0%). I båda dessa två åldersgrupper är i stället Moderaterna det största partiet (med 29,8 resp. 25,5 procent i stöd). Bortsätt från män och den yngre delen av allmänheten har Socialdemokraterna även ett svagare stöd bland högutbildade (25,3%), bland tjänstemän (24,8%), egenföretagare (18,1%) och i storstäderna - Sthlm, Gbg, Malmö (23,8%).                     Diagram 2. Väljarstöd för Socialdemokraterna i respektive undergrupp. Vilka frågor är viktigast för Socialdemokratiska sympatisörer? Om vi jämför de tio viktigaste frågorna för Socialdemokratiska sympatisörer med allmänheten är det stora likheter med vilka frågor som man tycker är de viktigaste. Hela nio av tio frågor återfinns i båda listorna. Den ända fråga som skiljer sig åt mellan S-sympatisörer och allmänheten är att frågan om landets ekonomi som tar sig in på S-sympatisörernas topp-tio-lista, medan allmänheten har jämställdhet på motsvarande plats – plats tio. I övrigt är det alltså positioneringar och inte frågorna som skiljer sig åt. De viktigaste politiska frågorna för Socialdemokraternas sympatisörer är sjukvård, äldreomsorg, skola och utbildning i den ordningen. I dessa tre frågor tycker mer än hälften att dessa är de allra viktigaste frågorna, något som de även tycker i signifikant högre grad än allmänheten i stort. De gäller även för frågorna miljö och klimat, sysselsättning, pensioner och socialförsäkringarna. I motsats är frågorna om lag och ordning och invandring och integration inte lika viktiga för S-sympatisörer jämfört med vad de är för allmänheten i stort, även om de fortfarande är bland de tio viktigaste frågorna. Diagram 3. Topp tio viktigaste frågorna för Socialdemokratiska sympatisörer och för allmänheten, av totalt 26 politiska frågor. Vilket förtroende har partiledaren Stefan Löfven? Drygt åtta av tio S-sympatisörer, 82 procent, svarar att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för Stefan Löfven. Bland allmänheten är det 36 procent, vilket såklart är lägre i jämförelse men det är också den partiledaren med högst förtroende bland allmänheten totalt sett (delad andraplats med Ulf Kristersson). I jämförelse med de andra partiledarnas förtroende bland sina egna sympatisörer hör Löfven inte till de partiledare som hamnar i topp utan någonstans i mitten. Löfven har större förtroende bland sina egna än vad exempelvis Nyamko (L), Dadgostar (V) Bolund (MP) och Stenevi (MP) har, men exempelvis lägre än Kristersson (M), Åkesson (SD), Lööf (C) och Busch (KD) har. Diagram 4. Andelen som svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende för Stefan Löfven på en femgradigskala.  Vilka andra partiledare har S-sympatisörer förtroende för? Den här frågan är intressant att ha i åtanke inför regeringsbildning i valet 2022. Dessutom ser vi att det har skett stora förändringar bland S-sympatisörer under den här mandatperioden. Om vi kollar på vilka andra partiledare som Socialdemokratiska sympatisörer har högt förtroende för hamnar Centerpartiets partiledare Annie Lööf (C) på en förstaplats, följt av Per Bolund (MP) på en andraplats och Nooshi Dadgostar (V) på en tredjeplats. Fyra av tio S-sympatisörer svarar idag att de har förtroende för Annie Lööf (C), vilket är nära dubbelt så stort som de ca två av tio som har ett förtroende för Per Bolund (MP) och Nooshi Dadgostar (V), samt fyra gånger så stort som det förtroende Märta Stenevi (MP) åtnjuter. Det är alltså fler S-sympatisörer som har förtroende för Annie Lööf än vad det är som har förtroende för Socialdemokraternas nuvarande regeringspartner Miljöpartiets språkrör som genom Per Bolund hamnar på en tredje plats (Märta Stenevi på en femteplats), samt Vänsterpartiet och stödpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Om vi jämför förtroendet för Annie Lööf hos S-sympatisörer mellan januari 2019 i samband med att januariavtalet slöts och förtroende för henne idag har det ökat från 20 till 40 procent, dvs. det har fördubblats. Det har med andra ord skett en stor förändring i synen på Centerpartiet och Annie Lööf hos Socialdemokratiska sympatisörer under valperioden hitintills. Vad som händer framöver återstår att se. Diagram 5. Andelen som svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende för följande partiledare på en femgradigskala bland S-sympatisörer.    Går utvecklingen åt rätt eller fel håll? På frågan om utvecklingen går åt rätt eller fel håll i vårt samhälle svara sex av tio (59%) sympatisörer till Socialdemokraterna att utvecklingen går åt rätt håll – högre än allmänheten i stort där 51 procent svarar att den går åt rätt håll. S-sympatisörer ställer sig till den skara av sympatisörer som ser något mer positivt på framtiden än de flesta andra, enbart Centerpartistiska och Miljöpartistiska sympatisörer anser att utvecklingen går åt rätt håll i högre grad.     Katarina Hajdu, Research Executive     Om undersökningarna i inlägget: För väljarbarometern har Novus intervjuat 2887 personer per telefon, SMS och post under tiden 1 – 28 februari 2021. Totalt söktes 7146 personer. Deltagarfrekvensen var 52%. Andelen osäkra väljare 6,5 procent. Undersökningen om viktigaste fråga är genomförd 28 januari – 3 februari 2021 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1000 intervjuer genomförts. Undersökningen om förtroende för partiledare genomfördes i Novus Sverigepanel med 1044 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 - 79 år den 11 – 17 mars 2021. Deltagarfrekvensen var 59%. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Vi tar reda på fakta

Vår kunskap om människan hjälper företag, myndigheter och organisationer att göra svåra beslut enklare att fatta. Vi ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera.

Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}