- Sida

Med syfte att stoppa självmorden

Varje självmord är ett för mycket. Ändå tar fyra personer om dagen sitt liv. Suicide Zero jobbar för att minska självmorden. Ett av initiativen är den prisade boken Livsviktiga snack. Med stöd i Novus undersökningar driver nu organisationen initiativet vidare. För ett samhälle utan självmord. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland våra unga. Det är jobbigt att prata om och många gånger så vill vi inte beröra ämnet så länge våra barn mår bra. Men det är just då vi behöver prata, för att förebygga och ge barnen redskap för livet så de kan hantera även livets dalar och motgångar. Det menar Suicide Zero, organisationen som ligger bakom boken Livsviktiga Snack. Boken riktar sig till föräldrar till barn i åldern 9 - 12 år och har i tre års tid skickats ut via post till ett urval föräldrar till målgruppen. – Åldern 9 - 12 år är en bra start. Då är barnen i en fas i livet då hjärnan har mognat så pass att många nya tankar tillkommer, men de är fortfarande nåbara för föräldrarna att jämföra med tonåren då det kan bli tuffare att få till ett bra samtal. Vi vet att förmågan att kunna sätta ord på sina känslor och prata om sitt mående kan motverka och avhjälpa både depression och nedstämdhet. Därför är det just det vi vill lära barnen. Vägen till dem går genom deras föräldrar, förklarar Anna Matzinger, redaktör för projektet. Utskick till nästan 350 000 föräldrar Med en expertgrupp som bollplank togs en strategi fram för hur budskapet skulle kommuniceras. Via finansieringsanslag från Allmänna Arvsfonden kunde Suicide Zero sammanställa material och skapa hemsidan. Men boken, som sammantaget nått nästan 350 000 föräldrar, finansierade de själva. Redan efter första utskicket tog organisationen hjälp av Novus. Under åren har både kvantitativa och kvalitativa undersökningar genomförts. Resultatet överträffade alla förväntningar: av dem som hade öppnat kuvertet var det drygt åtta av tio som minst hade bläddrat igenom den. – En slutsats som vi upptäckte var att mammorna var i majoritet när det kom till att ta till sig budskapet. Med en statistik som säger att ungefär 70 procent av de som väljer att ta sitt liv är män och 139 barn och unga mellan 15 - 24 år tog sina liv under 2021, varav 102 av dem var män, så känns det viktigt att vi når ut till papporna. Därför har vi i år riktat utskicket till två grupper, där pappor är den ena och mammor den andra. Förhoppningen är att ett adresserat utskick till en pappa ökar chansen för att han öppnar det, berättar Anna. Prisad kampanj Projektet har vunnit flertalet priser, bland annat 75 wattaren, Silverägget samt Svenska designpriset. – Priserna är verkligen en glad överraskning och ingenting vi räknat med. De hade heller aldrig varit möjliga att vinna utan Novus, då det är deras statistik och deras undersökningar som gett oss materialet att skicka in till tävlingarna, säger Anna. Suicide Zero valde att även få hjälp med analys och slutrapport från Novus, något som Anna tycker har varit väldigt värdefullt. – Dels har det varit bra som underlag att visa för bidragsgivare och finansiärer, både framtida och nuvarande, men även för att det gett oss insikter i hur vi ska fortsätta utveckla projektet och vad vi behöver fokusera på framåt. De har också hjälpt oss hitta nyckelcitat som vi kan använda i våra presentationer av projektet. Ett långtgående samarbete Anna ser absolut att samarbetet med Novus kommer att fortgå. – Det har varit ett väldigt fint samarbete och det är fortfarande det. Vi har verkligen bara behövt önska vad vi vill få svar på och så har de tagit fram allt som behövts. Det har känts tryggt att kunna luta sig mot deras expertis och att de tagit fram statistiska underlag åt oss. Vi har inte gjort så mycket, de har guidat oss hela vägen. Anna tycker att den personliga kontakten de haft med Novus har varit viktig. – Vi är inte en stor aktör men har alltid känt oss omhändertagna och viktiga för Novus. Att endast ha en kontaktperson är också värdefullt och gör det lättare att bygga en fin relation där vi tillsammans jobbar mot gemensamma mål. Det gör processen smidigare.

- Väljarbarometer

Novus/SVT väljarbarometer juli: L fortsätter öka

Liberalerna fortsätter öka - andra signifikanta ökningen i rad Kristdemokraterna ökar för fjärde undersökningen i rad - är nu femte största parti Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 2022 Juli [infogram id="vb-tids-juli-2022-1ho16vowx587x4n" prefix="7QT"] [infogram id="vb-tabell-juli-2022-1h8n6m3oj810j4x" prefix="Aao"] Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 72, Liberalerna 18, Centerpartiet 20, Kristdemokraterna 25, Socialdemokraterna 117, Vänsterpartiet 33, Miljöpartiet 0, Sverigedemokraterna 64. Novus har för den här undersökningen sökt 5565 personer. Av dessa har 2838 personer svarat per telefon, SMS och post under perioden 6 – 26 juni 2022. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 5,7 procent. Kommentar Liberalerna får det högsta uppmätta stödet sedan mars 2020. Uppgången för L på 1,5 procentenheter är statistiskt säkerställd. Detta innebär att L för första gången sedan mars 2021 är över 4 % spärren. Orsaken till uppgången kan ses i förtroendeundersökningarna för partiledarna, där Johan Pehrson ökar i förtroende och kännedom. Även om uppgången inte bara är bland de som har förtroende för honom utan även de som inte har förtroende för honom, är varje uppgång på den positiva sidan viktig för att väljarna skall se L som ett valbart parti. Vi ser också att L anses vara näst bäst i skolfrågan. Alltså L ses nu som ett valbart alternativ i sin gamla profilfråga. Kanske lite oväntat då skolfrågan inte varit topp på agendan alls på samma sätt som andra frågor, som Nato, brottsligheten och energifrågan. Men den är samtidigt på fjärde plats av väljarnas viktigaste frågor, så det är en bra fråga att ha förtroende i för att locka möjliga väljare. Miljöpartiets står still under 4 % spärren, och deras problem är nu det omvända jämfört med L. Visst de har starkast förtroende i klimat och miljö, men det är främst miljödelen inte klimatdelen i frågan. Och det är på ett nationellt plan i globala frågor. Deras språkrör är altjämnt fast i botten av listan över förtroende för partiföreträdare. Och har väljare inte förtroende för partiföreträdarna är det svårt att har förtroende för politiken de säger sig vilja föra och i sin tur inte så troligt att man ser det partiet som ett parti man kan tänka sig att rösta på om det vore val idag. Miljöpartiet har två tydliga problem, konstant lågt förtroende för språkrören och att deras kärnfråga som är en global fråga för väljarna hanteras som en lokal fråga. Nationellt är Sverige redan idag et föregångsland, väljarna vet att de största klimatbovarna är Kina, Ryssland, Indien och USA. Väljarna ser inte heller att de gör det dom borde för att ta ansvar för sin påverkan. Att då behandla kanske vår största utmaning som mänsklighet som primärt en nationell fråga är inget som känns trovärdigt utifrån både allvaret i problemet och att sverige har andra problem här och nu. Det betyder inte att väljaren inte förstår att klimatkrisen är viktig. Man förstår att det bästa man som individ kan göra är att minska konsumtionen. Men man efterfråga globala lösningar. Vi ser i våra undersökningar att det viktigaste svensken ser som en lösning på klimatkrisen är internationella klimatdomstolar. Något som inte alls lyfts upp i Svensk politik. Klimatpolitiken blir inte relevant för väljarna pga man inte pratar om hur vi kan påverka de värsta förövarna nu. Är en fråga akut kan man inte försöka få till en förändring indirekt. Det krävs direkta handlingar mot de som är de största förövarna. Centerpartiet har också problem, det är inget nytt och något jag refererat till tidigare. De tappar sakta med säkert och är nu inte mycket större än L, bara 0,4 procentenheter större. C har tappat i sakfrågeägarskap, t.ex. i både miljö och företagarfrågor anser väljarna att både S och M är tydligt bättre alternativ. C äger ingen politiskt fråga längre. C har blivit ett spelteoretiskt parti i vem tar vem leken och väljarna ser inte att de har en politik. Annie Lööf har ett hyfsat förtroende, så problemet är inte som de inom MP på samma sätt. Men vill C bli relevanta och stärka sin position måste de visa att de har sakpolitiskt intresse mer än vem man inte kan tänka sig att samarbeta med. En generell en påminnelse: Väljarna fokuserar på sakfrågor och värderingar. Vem som samarbetar med vem är sekundärt förutsatt att inte en politisk kompromiss innebär att man på köpet får något annat politiskt förslag man inte kan gå med på. Torbjörn Sjöström VD Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 2022 Juli

Vi vet hur dina kunder eller medlemmar tänker

Just nu kan inget tas för givet eller göras av gammal vana. För att nå framgång krävs uppdaterad kunskap och fakta. Det är här Novus kommer in. Vi är det undersökningsföretag som står i fronten för tillförlitliga undersökningar och ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera. Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

 

Novus Stories

Novus podd

Novus Sanity Check är vår egen talkshow där vi vrider och vänder på dagsaktuella fenomen. Novus Möter är vår nya lillebror till Novus Sanity Check.

Case
Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet
Novus har gjort en undersökning på uppdrag av organisationen Mitt Liv, för att se hur många företag som har ett aktivt arbete för mångfald och inkludering.
Läs mer