Novus Sanity Check med Torbjörn Sjöström och Kristoffer Appelquist

Torbjörn Sjöström träffar Kristoffer Appelquist, som leder SVTs program Svenska nyheter. Lyssna så får du reda på varför man inte på egen hand kan spela kung på teatern.

Novus Coronastatus

60 % av svenskarna vaccinerar sig främst för att stoppa smittspridningen, 36 % för att inte själva bli allvarligt sjuka, 4 % vill inte vaccinera sig. Kollektivet före individen. Läs också om hur statistiken över antivaxarna i Sverige kan skilja sig som den gör. 70 % och 83,4 % har tagit en dos nu. Båda siffrorna är rätt.

Novus klimat- och energirapport 2021

Hur har allmänhetens syn på frågor som rör klimat, hållbarhet och energi påverkats under 2020? Har coronapandemin påverkat hur allmänheten tycker och tänker kring dessa frågor? Vilken utveckling ser vi?

Novus Livsmedelsbarometer 2021

Novus Livsmedelsbarometer, en viktig rapport för alla som behöver förstå hur konsumenterna tänker kring mat och kosthållning. Den tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn.

- Nyheter

Novus: Svenskarna tror inte politiker kan lösa klimatkrisen

Bakgrund Vi befinner oss just nu i vad som kommer bli en av vår samtids största utmaningar. För att få bättre förståelse kring läget samt hur vi tar oss framåt, ville vi undersöka var svenska folket egentligen står när det kommer till klimatfrågan ur ett nationellt och ett globalt perspektiv. Sammanfattning Undersökningen visar att svenska folket har en bra förståelse för klimatproblemet, att frågan är global och man vet också vilka länder som står för de största utsläppen i världen. Tilltron till svensk politiks möjlighet att lösa klimatproblemen är mycket låga, även tilltron till Sveriges möjlighet som land. De som kan kallas klimatförnekare är mycket få, enstaka procent av svenska folket. Så att fortsätta att prata om hur illa det är istället för att visa på lösningar leder inte till något vettigt om man som politiker vill få väljarnas förtroende i klimatfrågan. Tvärtom visar undersökningen att politiken verkar vara nästan helt fel ute i sin retorik kring klimatet. Elbilen och bensinskatten i Sverige är inget som löser klimatkrisen enligt svenskarna. Att föra en politik i klimatets namn som fokuserar på detta skadar snarare tilltron till politiken än bygger den. Istället måste man prata om klimatfrågan som en global fråga och fokusera på de riktiga internationella problemen. Dock uppskattar svenskarna att Sverige är ett föregångsland. Men det är vi redan och att fortsätta att tro att enbart det skulle lösa klimatet är att underskatta både klimatets utmaning och väljarnas förståelse för problemets omfattning. [infogram id="politiken-losa-problemen-1hzj4o3llw7n34p" prefix="LNL"] Bilden ovan visar ett balansmått, positiva minus de negativa, och är man under noll så innebär det att det är fler som inte tror så än som tror det. Här har vi frågat i vilken omfattning man tror att politiker kan påverka de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Klimat och även till viss del miljöfrågan avviker kraftigt från övriga politiska frågor. Det är markant färre som tror att politiken kan lösa dessa problem. Klimatet är en global fråga och väljarna ser skillnad på den och närmiljön. Miljön ses också som en mer global än lokal fråga, Sverige har få miljöproblem jämfört med stora delar av världen där det finns reella miljökatastrofer. Så när man talar om miljön men ännu mer om klimatet så måste man adressera det globala problemet och att Sveriges påverkan på klimatet är mycket liten. [infogram id="klimatet-pga-manniskan-1ho16vommxvq84n" prefix="NzT"] 96 % av svenska folket anser att människan kan påverka klimatet. 2 % anser att människan inte alls kan påverka klimatförändringen. Alltså det är den storleken vi har på klimatförnekare, vill man även räkna in de som anser att vi har en mycket liten påverkan blir gruppen 5 %. Fortsatt en mycket liten andel av svenska folket. Sedan kan man drista om i vilken omfattning människan påverkar och kan påverka klimatet. 86 % av svenskarna anser att människans påverkan på klimatet är åtminstone ganska stor, en övervägande majoritet av svenskarna.  Man behöver alltså inte arbeta med att övertyga svenskarna om att klimatfrågan är viktig. Problemet ligger i att lösa problemet. [infogram id="klimatet-basta-losningen-1h7g6k0zzm7302o" prefix="2mT"] (Man fick ange max två alternativ) När vi frågar vilka saker man tror är bästa sätt att stoppa jordens uppvärmning ser vi återigen att svenskarna ser klimatfrågan som global, 48 % nästan varannan svensk anser att det effektivaste är ekonomiska påtryckningar på länder. Man också ser skillnad på klimat och miljö. Kärnkraften må vara en fara mot miljön men för klimatet anser man det vara en lösning vi redan har som hjälper. Även om man inte är främmande för att blanda kärnkraft med förnybara energislag som kommer strax därefter. Men det framträder en mer pragmatisk syn på problemet än man kan avläsa i politiken. Svenskarna anser att globala lösningar blandat med individens val är lösningen. Minskad privatkonsumtion kommer efter en global miljödomstol. Samtidigt som politiken försöker stimulera ökad konsumtion och säger att det är individens ansvar att konsumera sig ur klimatkrisen. Subventioner på att köpa ny elcykel och elbil t.ex. Ladda ned rapporten här: Novus klimatrapport hösten 2021 Undersökningen har genomförts av Novus på eget initiativ Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1038 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 - 79 år 19 – 25 augusti 2021. Vid osäkerhet kontakta Novus för hur undersökningen skall tolkas.

- Väljarbarometer

Novus/SVT väljarbarometer oktober: M ökar och V tappar

Regeringskrisens effekter var kortlivade och har klingat av. Vänsterpartier fortsätter att tappa i opinionen och Moderaterna ökar. M är nu återigen statistiskt säkerställt Sveriges näst största parti.  Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer 2021 oktober [infogram id="d8342872-f550-4249-97b5-857ff49ae824" prefix="S3L" format="interactive" title="VB tids okt 2021"] [infogram id="084f5fe9-5623-426b-b8cd-432709fece28" prefix="RYF" format="interactive" title="VB tabell okt 2021"] Novus har för den här undersökningen sökt 9651 personer. Av dessa har 4922 personer svarat per telefon, SMS och post under tiden 30 augusti - 3 oktober 2021. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 5,5 procent. Kommentar Om vi går tillbaka till augusti så har nu S ökat signifikant samt V och SD tappat signifikant. S uppgång mellan augusti och september var precis inom felmarginalen men nu är den trenden bekräftad genom att öka ytterligare en månad och blir alltså signifikant på en tvåmånadersperiod. Delvis har regeringskrisens effekter klingat av, de var kortvariga. Men då S fortsätter att vinna väljare från V ser det ut som det ideologiska sug V väckte hos väljarna i samband med misstroendeomröstningen nu projiceras mer på S. Det finns ett hopp att ett S lett av Magdalena Andersson inte skall fokusera på makten utan mer på en socialdemokratisk politik. Andersson har högre förtroende bland väljarna än Löfven har. Förtroendet för Andersson är mer på nivån Löfven hade när han tillträdde och stod emot Reinfeldt som hade förtroende bland varannan svensk. Det kan vara så att man hoppas på samma sak med Andersson som med Löfven när han tillträdde att det skall vara en person som driver socialdemokratisk politik. Väljarna vill i regel ha politik som stämmer med partiet man röstade på, kompromisserna som kantat de senaste mandatperioderna är inte riktigt det man hoppats på, och sannolikt hoppas att det skall försvinna när Löfven lämnar. En politik som såg ut mer att fokusera på makten än på politiken. Hoppet att S skall gå från en mer pragmatisk än ideologisk politik till det omvända kanske man kan kalla det. Moderaterna ökar lite även denna månaden och är nu statistiskt säkerställt större än Sverigedemokraterna som samtidigt tappar för andra månaden i rad. Den korta perioden då de var lika stora i samband med regeringskrisen är alltså över för denna gång. Ytterligare en förklaring till Moderaternas uppgång finns nog även i att de vunnit i förtroende i några ytterligare sakfrågor och några har flyttat högre upp i väljarnas prioritering, M anses nu vara bäst på jobben, samt den nya frågan på topp tio, energifrågan. Väljarna väljer faktiskt parti utifrån politiska frågor förutsatt att man litar på partiets företrädare tillräckligt mycket för att tro på deras förslag och intentioner. SD tappar för andra månaden i rad och deras nedgång är nu signifikant jämfört med augusti och är som sagt nu endast Sveriges tredje största parti om det vore val idag. V och SD lyckades alltså kortsiktigt vinna på att sänka regeringen, men väljarnas belöning är kortsiktig. De vann på missnöje inte på lösningar. Och när ändå regeringen satt kvar efter det så tittar man snarare åt andra håll. Även om L går upp lite är det hopplöst långt under 4 % spärren, det är den femte lägsta noteringen sedan valet. Alla andra lägre är de 4 tidigare undersökningarna från juni 2021. L är idag det enda parti som är statistiskt säkerställt under 4 % spärren om det vore val idag. Men KD är fortfarande farligt nära 4 % spärren och är inte statistiskt säkerställt över den. KD tappar ganska stort till M men räddas av att de vinner från S, C och L Även MP är precis på 4 % spärren nu och kan lika gärna ligga under som över. C står i princip till, även om det under ytan finns en del förändringar när de vinns från Soffan och S och tappar till M och KD så blir nettot noll. Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer 2021 oktober Se vårt webbinarium: Ett år kvar till valet, presenterat av Novus vd, Torbjörn Sjöström Ladda ned presentationen som PDF här: 20210902 Novus ett år innan valet print https://www.youtube.com/watch?v=sWw21I6KlfI Torbjörn Sjöström VD

- Nyheter

Partiledarförtroende - Magdalena Anderssons förtroende rusar, långt över Stefan Löfven.

I den senaste undersökningen om svenskarnas partiledarförtroende ser vi en signifikant ökning i förtroende för Magdalena Andersson. Hon inte är partiledare ännu men ligger i den absoluta toppen förtroendemässigt på 45%. Hela 8 procentenheter över Stefan Löfven och med nivåer som inte setts sedan Löfven och Reinfeldt båda låg på liknande nivåer. Även Nooshi Dadgostar gör en signifikant höjning från 19% i Juni till 32% nu i september och går om Jimmie Åkesson på 29%. Mer information finns på denna sida: Partiledarförtroende - Novus, analys- och undersökningsföretag   [infogram id="fortroende-stefan-lofven-vs-magdalena-andersson-september-2021-1h7g6k0mvo3e02o" prefix="rAm"]

- Nyhetsbrev

Nyhetsbrev september 2021

Var såg/hörde du senast reklam för något som du sedan köpte? Fundera på frågan i rubriken. Kan du komma på ett inköp du gjort som du direkt kan härleda till reklam du sett eller hört? Frågan ställde vi till svenska folket på uppdrag av Resumé som är den ledande tidningen/sajten inom reklam och marknadsföring. 25% svarade ”Sociala medier” och på andra plats med 11% hittade vi ”Direktreklam i brevlådan”. Intressant att det var ett av de nyare medierna, i sällskap av det mest traditionella, som hamnade i topp. Frågan är förstås komplex. Har du förresten kommit på ditt eget svar? Självklart måste man göra en djupare studie för att kunna dra några slutsatser. Säg att du ser en annons om att din matvaruaffär har extrapris på köttfärs i veckan, och att du faktiskt köper den där köttfärsen. Hade du då relaterat det inköpsbeslutet till den där annonsen du såg? Antagligen inte, de mer rutinmässiga köpbesluten registreras inte på samma sätt som sällanköp. Men det betyder inte att köputlösande reklam i den ena eller andra kategorin är mer eller mindre värd. Frågan är som sagt komplex De senaste åren har diskussionen inom marknadsföring mest handlat om att man de senaste åren lagt för mycket resurser på taktisk utbudsannonsering, på bekostnad av det långsiktiga varumärkesbyggande. Den ädla konsten att så först, för att skörda sedan, tycks bortglömd och man vill räkna hem varje kampanj så snabbt som möjligt. Sann historia: En retailbyrå fick i uppdrag att göra en långsiktig varumärkesbyggande kampanj i sociala medier. Kampanjen gick live på en måndag, och på torsdagen ringde kunden och drog i nödbromsen. -Det händer ju ingenting, vi måste stoppa kampanjen… Det här var för ett par år sedan, förhoppningsvis börjar vi gå in i en mer mogen fas i den digitala eran, där man både bygger varumärke, underhåller och förför, och självklart skapar lust att köpa. I månadens nyhetsbrev kan du läsa mer om samarbetet med Resumé, vår senaste rapport med The Global Village (Järvaveckan), vårt webinar ”Ett år kvar till valet” samt ett kundcase där vi berättar om vår eventverksamhet och hur vi kan understödja en rapport med ett seminarium/webbinar. Trevlig läsning! Kontakta oss här... Novus i samarbete med Resumé Reklamtävlingar och marknadsföringspriser i all ära men vad tycker svenska folket? Får man ett visst resultat när juryn består av människor som på heltid jobbar med reklam jämfört med om man frågar ”vanligt folk”?  Det här vill vi gå till botten med och i ett samarbete med branschtidningen Resumé kommer vi kontinuerligt ta tempen på vad Sveriges befolkning tycker i frågor kring reklam, varumärken och kommunikation. Samarbetet kallar vi ”Folket säger sitt” och här kommer du kunna läsa om vad som fungerar bra respektive mindre bra inom reklam och marknadsföring. Läs mer om samarbetet här... Perspektiv 2021 – med fokus på coronapandemin och chefers syn på integration! För femte året i rad genomförde Novus undersökningen bland boende i utsatta områden tillsammans med Stiftelsen The Global Village, arrangörerna av Politikerveckan i Järva. Undersökningen är genomförd med invånare i de 60 utsatta områden som finns i landet. Den innehåller även en undersökning med allmänheten, för att kunna jämföra de boende i utsatta områden med övriga invånare i landet. Nytt för i år är också en undersökning genomförd med chefer med personalansvar i privat och offentlig sektor. Årets två fokusområden är företagens syn på integration och hur invånarna i landets utsatta områden man ser frågor som berör pandemin. Utöver det så har vi med delar som Demokratin, viktigaste fråga och förtroende Arbetsmarknad och integration Privatekonomi Trygghet och lokalsamhäller Resultaten från undersökningen har förekommit flitigt i media, och här kan ni ta del av ett axplock från rapporteringen. EKOT SR – Unga och utrikesfödda mer tveksamma till vaccin EKOT SR – Vaccinationsviljan hos unga och utrikesfödda är låg SvD/TT – Varann i utsatta områden vill flytta DN/Ledartext – Låt fler i utsatta områden äga sitt boende Bohusläningen/Ledartext – Politiker måste lyssna på de boende i utsatta områden Aftonbladet/ledartext – Brott skrämmer mest i utsatta områden Ta del av hela rapporten här... Ett år kvar till valet Den 2 september genomförde vi ett webbinar på temat Ett år kvar till valet. Bakom oss har vi en historisk mandatperiod som började med ett rekord i regeringsbildning med historiskt många pressträffar och finska pinnarna kom in i politiken. En januariöverenskommelse som var stabil ända till Vänsterpartiets nya partiledare inte tyckte pappret företrädaren fick räckte. En mandatperiod som har varit upptagen av en pandemi, som samtidigt ledde till en välbehövlig borgfred ett tag. En mandatperiod där forskare blev opinionsbildare och politiker lämnade över makten till myndigheterna. Sommarplågan är inte ljudet av musik utan rädslan för skjutningar som avlöste rädslan för pandemin. Allt detta kommer inte från ett vakuum. Mandatperioden innan var också en uppslitande sådan baserad på en ganska svag överenskommelse för att undvika ett uttalat extraval. Väljarrörligheten är enorm. SD har slagits om första och andraplatsen med S och M. Med ett år kvar till valet tittar vi på politiken ur väljarnas perspektiv: Har väljarna tappat tron på politiken? Leder eller följer politiken väljarna? Vem är det som kör egentligen? Varför skall man rösta? Var är partierna positionerade i det politiska landskapet? Frågorna är många, och vi skall försöka ge lite ledtrådar kring vad det egentligen handlar om. Det finns många oprövade förklaringar. Dom vanligaste är väl att man inte nått fram med sitt budskap. Men är det verkligen så? Se seminariet i efterhand här... Case, Novus webbinar i samarbete med Falck Emergency Under försommaren genomförde Novus ett seminarium tillsammans med Falck Emergencies om vad vården kan lära av pandemin. Det var ett mycket uppskattat och givande samtal som går att se i efterhand här. Gemensamma seminarier tillsammans med kunder är något vi gör ibland. Det innebär rent praktiskt att vi håller till hos oss, både kunden och Novus bjuder in intressenter, och tillsammans enas vi om en lämplig panel och ett bra format. Hör av dig till din kontakt på Novus eller till Jan Berkö (jan.berko@novus.se) om du vill veta mer om detta! Vad visade då undersökningen. Jo, att pandemin har skapat en del nya beteenden bland allmänheten, och att vissa av dessa sannolikt är här för att stanna. Undersökningen visar att sex av tio hos allmänheten (62%) har fått ökat förtroende för vården under pandemin och kan härledas till vårdpersonalen. När förtroendet minskar beror det på bristande resurser och ledarskap. I undersökningen har allmänheten svarat på hur de anser att vårdskulden ska hanteras. Mer personal (69%) och ett förbättrat patientflöde (53%) är något av de anser är viktigast. Nära en av fyra (24%) har erfarenhet av mobil vård och bland de som har erfarenhet av det uppger sex av tio (60%) att de upplevde det som positivt att vården skedde i hemmet. De är även positiva till att provtagningar (61%) och läkarundersökningar (47%) utförs i hemmet. Av de som saknar erfarenhet av mobil vård är drygt hälften (52%) positiva till att få mobil vård. Digitaliseringen skapar också den möjligheter för att möta många olika vårdbehov för till exempel den förebyggande och den kroniska vården. Undersökningen visar att fyra av tio (38%) uppger att de nu är mer benägna att söka digital vård och att en av tre (33%) är positiva till att lämna ut hälsodata. I seminariet, som leddes av Brit Stakston, deltog: Uno Lundberg, vd Falck Mats Elzén, rådgivare inom samhälle och politik Novus, som även presenterade undersökningen Daniel Forslund, ordförande i SKR:s Beredning för digitalisering Anna Krohwinkel, forskningschef, Stiftelsen Leading Health Care Maria Taranger, områdeschef Sahlgrenska universitetssjukhuset Sineva Ribeiro, Ordförande Vårdförbundet Torbjörn Sjöström, vd Novus och ansvarig för Novus Coronastatus som följt pandemin sedan den blev känd i Sverige. Samtalet finns att se här... Novus expanderar kraftigt och rekryterar försäljningschef  Allt fler företag inom näringslivet efterfrågar den kunskap Novus kan leverera. Förutom att Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag har affären och även antalet anställda ökat kraftigt. Under de senaste 12 månaderna, mitt under pandemin har Novus rekryterat 13 nya medarbetare. Novus välkomnar nu Lena Rodén som Novus försäljningschef. Lena har en bred erfarenhet från försäljning, kommunikation och ledarskap. Hon kommer närmast från rollen som konsultchef på ett IT konsultföretag.  I rollen som försäljningschef kommer Lena ha ansvar för att ta tillvara de affärsmöjligheter som en ökad efterfrågan innebär. ”Lena passar perfekt in i rollen som försäljningschef på Novus. Vi är mitt i en tillväxtresa och jag är mycket glad att kunna välkomna henne till Novus.” Säger Torbjörn Sjöström VD på Novus. ”Jag ser framemot att tillsammans med all den kunskap som finns inom Novus utveckla vår och våra kunders affär. Det är en spännande tid att tillträda som försäljningschef på flera sätt, dels behöver organisationer skaffa sig nya kunskaper kring deras kunder och medarbetares förändrade beteenden och att jag får möjlighet att vara med och leda hur vi på Novus ska stötta våra kunder i detta”. Säger Lena Rodén. Lena började i mitten av augusti. Kontakta Lena här... Läs- och lyssningstips! Mer accepterat att dricka på vardagar Vardagsindex är IQs årliga undersökning om svenskarnas attityd till att dricka på vardagar, genomförd av Novus. Årets undersökning visar på den mest tillåtande attityden till vardagsdrickande sedan undersökningen startade 2015. Läs mer om Vardagsindex 2021 här... Nytt avsnitt av podden Novus Nyfiken på I det här avsnittet träffar Jan Berkö Sara Novak, vice VD på mediekoncernen NWT. Med fäste i Värmland äger koncernen mediehus även i Dalsland och Skaraborg och numera även Stampen där bland annat Göteborgs Posten ingår. Lyssna på poddavsnittet här...   Debattartikel i Dagens Industri: En missförstådd politik Det är ett år kvar till valet, men vad handlar egentligen politiken om, frågar sig Torbjörn Sjöström, vd på analys- och undersökningsföretaget Novus. Läs debattartikeln här... Torbjörn Sjöström träffar Tove Fall i Novus Sanity Check Tove Fall som är professor i Molekylär Epidemiologi, men kanske mest känd som en av de som startade forskningen kring appen Covid Symptom Studies i Sverige och syns regelbundet kring Covid forskningen i Sverige. Toves forskningsprojekt har också använt Novus Coronastatus som en del i sin forskning. Lyssna på poddavsnittet här... Kontakta oss… …om du vill ha mer information eller har frågor om oss eller en undersökning du vill göra. Tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till info@novus.se, peter.blid@novus.se, lena.roden@novus.se eller jan.berko@novus.se. Kontakta oss… Är du inte prenumerant än? Har du fått brevet vidarebefordrat till dig, men vill ha det direkt i din inkorg nästa gång? Klicka för att prenumerera på våra utskick...

- Nyheter

Mer accepterat att dricka på vardagar

Vardagsindex är IQs årliga undersökning om svenskarnas attityd till att dricka på vardagar. Årets undersökning visar på den mest tillåtande attityden till vardagsdrickande sedan undersökningen startade 2015. Om vardagsindex IQs Vardagsindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till så kallat vardagsdrickande. Indexet skapas från svaren på fem frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika vardagssituationer. Vardagsindex mäts på en skala från 0 till 100. Ju högre indexvärde, desto mer återhållsam är attityden. Om alla svarade ”helt fel” på alla frågor skulle indexvärdet bli 100. Och om alla svarade ”helt rätt” skulle det bli 0. Alltmer tillåtande attityd Årets indexvärde är det lägsta som har uppmätts sedan mätningen startades 2015. Vilket tyder på att svenskarnas attityder till vardagsdrickande har blivit mer tillåtande.Från 2016 till 2020 har indexvärdet varit relativt stabilt med mindre skiftningar mellan åren. Sett över tid syns större förändringar. Mellan 2015 och 2021 sjönk indexvärdet från 58,6 till 53,3, en minskning med 5,3. Även jämfört med föregående år syns en större förändring än tidigare då indexvärdet har gått ned med 2,7 enheter. Ta ett glas på stan Den fråga vi ser störst attitydförändring i över tid, sett till andelen som tycker att det är rätt, är att träffa vänner ”på stan” en vardag och ta ett eller två glas vin eller öl. Där har andelen ökat från 40 procent 2015 till 50 procent 2021. Det syns även en tydlig skillnad jämfört med 2020 då endast 44 procent ansåg att det är rätt. Vardagsindex har tagits fram sedan 2015. Frågorna ställs till personer som är 16 år och äldre. Undersökningen genomförs av Novus på uppdrag av IQ. Årets resultat är baserat på 4 020 intervjuer under perioden 15 – 31 maj. Hela rapporten Vardagsindex 2021 finns på IQs hemsida.  

Se alla nyheter
Se alla nyheter

Våra tjänster

Vår kunskap om människan hjälper företag, myndigheter och organisationer att göra svåra beslut enklare att fatta. Vi ger svar på vad er målgrupp tycker, varför de tycker så, och hur ni kan agera.

Novus levererar kunskap åt företag och organisationer inom alla sektorer över hela världen.

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: