Nyheter

Novus bidrar till Friends arbete mot mobbning hos barn och unga

03 nov 2023

10 oktober släppte Friends rapporten “Jag tror man behöver typ stöd”, på den internationella dagen mot mobbning. Rapporten sammanställer olika behov som barn har och presenterar förslag på stöd och hjälp till barn med erfarenhet av mobbning. Ett av projektets syften är att utforska vilken typ av stöd som barn önskar i samband med mobbning […]

Läs nyhet

Svenskarna och internet – så undersökte Novus hela Sverige

10 okt 2023

Med tiden har den årliga undersökningen “Svenskarna och Internet” blivit allt mer uppmärksammad. Likt de två föregående åren har Novus hjälpt Internetstiftelsen att genomföra samtliga undersökningar som ligger till grund för rapporten. ”Svenskarna och Internet” utgör Sveriges mest omfattande studie om internetanvändning. Syftet är att erbjuda insikter om internetutvecklingen i Sverige och främja en välinformerad […]

Läs nyhet
Sida av 3
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: