AI – så implementeras det på Novus

Novus har en lång historik av att använda olika AI-lösningar som hjälp i vårt arbete. Genom att dra nytta av språkmodeller, maskininlärning och generativ AI i våra processer har vi kunnat effektivisera vår verksamhet och öppnat upp nya möjligheter för kreativ storytelling.

Novus har också egen utveckling där vi utforskar potentialen i en egen modell. Med nästan 1000 undersökningar om året bygger vi snabbt upp en omfattande intern databas över kunskap kring åsikter och beteendemönster. Denna kan vi använda för att skräddarsy AI efter Novus och kunders specifika behov och maximera affärsstödet som det kan ge. Kortfattat så lär vi upp våra egna AI-modeller med Novus unika undersökningsdatabas.

Novus använder också AI för att hantera syntax, utföra fritextanalys och underlätta innehållsanalyser. På så vis får vi en mer strömlinjeformad och automatiserad arbetsprocess som frigör resurser och tid för mer kreativt arbete och strategiskt tänkande.

Integritet, tillförlitlighet och kunskap är våra ledord. Därför släpper vi aldrig kontrollen över våra kunders data. Vi involverar inte tredjeparter eller externa AI-plattformar i vår produktionspipeline. I stället körs vår AI helt under egen kontroll och inte hos kommersiella externa aktörer där risken annars är att vi lär upp globala IT-bolags modeller mer än våra egna. Novus kunskap, inklusive algoritmerna, är vår egen, och vi säkerställer också att vår data inte kommer i orätta händer.

Använder inte AI till allt

AI är ingen lösning på alla problem. Just nu kan den spara tid, men det finns också utmaningar med reproducerbarhet. Kommersiell AI kan ofta ge olika svar på samma fråga om man upprepar frågan. Det är ett stort osäkerhetsmoment för Novus, eftersom vi levererar underlag till bland annat affärsbeslut för våra kunder.

Ett system som ger olika svar på samma fråga utgör en tydlig felkälla. Oavsett metoden för att ta fram underlag så förlitar vi oss på den vetenskapliga grund som finns inom vårt område, samt att vår styrka är vår förståelse för mänskligt beteende. AI kan snabbt sammanfatta information, men måste alltid värderas av människor med djup yrkeskunskap kring undersökningar.

Mänsklig expertis och insats utgör en oumbärlig del av arbetsprocessen. Novus är ett kunskapsföretag där AI kan vara ett stöd, men det är inte beslutsfattaren. I stället för att ersätta människor strävar vi efter att använda AI som ett komplement för att effektivisera arbetsuppgifterna.

Sammanfattat så använder Novus egna AI-modeller som stöd i arbetsprocessen, och nyttan för våra kunder är att vi kan lägga mer tid på att analysera och komma med ännu bättre förklaringar kring vad undersökningsresultatet konkret betyder. Men vi tillåter inte att AI introducerar osäkerhet eller minskar replikerbarheten, och vi säkerställer att Novus data tillhör Novus och inte några andra aktörer. Vi använder AI där det har en operativ nytta för oss, precis som vi använder datoriserade verktyg till många delar. Men vi kommer inte att ta bort yrkeskunskapen i det vi gör.

Vill du veta mer kontakta oss här.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: