Svenskarna och internet – så undersökte Novus hela Sverige

Med tiden har den årliga undersökningen “Svenskarna och Internet” blivit allt mer uppmärksammad. Likt de två föregående åren har Novus hjälpt Internetstiftelsen att genomföra samtliga undersökningar som ligger till grund för rapporten.

Svenskarna och Internet utgör Sveriges mest omfattande studie om internetanvändning. Syftet är att erbjuda insikter om internetutvecklingen i Sverige och främja en välinformerad digitalisering av samhället och näringslivet. Genom att samla aktuell information om hur svenskar använder internet, bidrar Internetstiftelsen till bättre beslutsfattande och formande av Sveriges digitala framtid.

Konflikten i Ukraina påverkar

Årets rapport fokuserar bland annat på hur ofta svenskarna använder internet, vilka kanaler de litar allra mest på, hur kriget i Ukraina påverkat nyhetskonsumtionen samt om några AI-verktyg har använts.

Nästan alla svenskar som är 16 år eller äldre använder internet (96%). Drygt nio av tio (91%) är dagliga användare av internet, fyra procent är sällananvändare och tre procent är icke-användare. 

Rapporten belyser dessutom att svenskar i åldern åtta år eller äldre uppger att de litar mest på bland annat SVT, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och TV4, och minst på bland annat Aftonbladet, Facebook, Expressen och Flashback.

Det går även att påvisa en koppling mellan konflikten i Ukraina och svenskarnas sätt att konsumera nyheter. Drygt hälften av alla svenskar som är 16 år eller äldre (54%) uppger att deras nyhetskonsumtion har påverkats av Rysslands invasion av Ukraina. Drygt tre av tio (35%) har till exempel börjat konsumera nyheter mer ofta och drygt två av tio (24%) har blivit mer källkritisk till nyheter.  

Novus bakom undersökningarna

Internetstiftelsen har samarbetat med Novus för att utföra samtliga studier som utgör underlaget för ”Svenskarna och Internet.

Med stöd av Novus Sverigepanel genomfördes de flesta av undersökningarna. Sverigepanelen är en mycket effektiv och snabb digital metod för att nå en bred publik. För att säkerställa en omfattande representation av hela det svenska samhället används även telefonintervjuer som ett komplement, då sträcker sig räckvidden till de som inte använder internet så ofta eller inte alls. Efter avslutad datainsamling analyseras resultaten noggrant för att säkerställa en korrekt representation av alla grupper.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: