Novus bjuder in Mattias Munter

Om kommunikationskonsten att engagera de oengagerade 

Att kommunicera komplexa och långsiktiga ämnen, som pensionssparande, till en målgrupp som kanske är mindre engagerad kan vara en utmaning. Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, delar med sig av sina erfarenheter och insikter kring hur man effektivt kan öka medvetenheten och engagemanget i sådana frågor. 

Kommunikationen har varit central 

Mattias Munter har varit aktiv inom kommunikationsområdet i många år och har sett hur central kommunikation är i arbetet med pensionssparande. “Kommunikation har alltid varit en helt central del av min vardag och mitt viktigaste verktyg,” säger han. Genom sin roll som rådgivare och senare som pensionsekonom har Mattias arbetat med att sprida kunskap och inspirera människor att ta aktiva beslut för sin framtida ekonomi. 

En av de största utmaningarna i att kommunicera om pensioner är att ämnet ofta upplevs som antingen för tidigt eller för sent i livet. “De som har lång tid kvar till pensionen och kan påverka sin situation som allra mest är svårast att nå fram till. De som är nära pension har stora öron, men i stället mindre möjligheter att förändra sin situation.” avslöjar Mattias Munter. 

Nycklar till framgång 

För att övervinna denna utmaning har Skandia valt att segmentera pensionsfrågan och göra den relevant för varje skede i livet. Detta kan innebära att prata om jämställdhet och pensionssparande när första barnet kommer eller att belysa försäkringsskyddet i en bra tjänstepension för den närmaste familjen. 

Mattias betonar att tricket är att göra ämnet konkret och relevant för målgruppen. “Går det dessutom att koppla ihop frågan med en aktuell samhällsutmaning så blir det extra relevant,” säger han. Skandia har identifierat tre centrala samhällsutmaningar som de kan påverka positivt: otillräckligt sparande för ett långt och aktivt liv, ökande samhällskostnader för ohälsa samt behovet av hållbara investeringar i samhället. 

Hänger ihop med affären 

Trots de inneboende utmaningarna finns det framgångsrika initiativ som har ökat medvetenheten och engagemanget kring pensionsfrågor. Mattias berättar att när kunder ser honom som expert i media stärks deras förtroende för Skandia. “Det är en tydlig bekräftelse på att vår kommunikation hänger ihop med affären,” säger han. 

Ett annat exempel är Skandias rapporter och marknadsundersökningar som belyser utmaningar och trender inom pensionsområdet. Dessa är inte bara kunskapsspridare bland allmänheten utan har också etablerat Skandia som en trovärdig och pålitlig informationskälla. 

Gör frågan konkret 

För andra organisationer som vill öka engagemanget kring viktiga men ofta förbisedda frågor, erbjuder Mattias följande råd: “Hitta vad som gör frågan konkret, till något här och nu, och nyttan med att faktiskt agera.” För företag som vill kommunicera om tjänstepensioner som en förmån rekommenderar experten att fokusera på att erbjuda professionell rådgivning regelbundet till sina medarbetare. “Det blir ett konkret värde till medarbetaren här och nu,” avslutar han. 

Kommunikation av komplexa ämnen kräver en strategisk och pedagogisk ansats. Genom att segmentera budskapen, göra dem konkreta och relevanta för olika livssituationer, samt koppla dem till aktuella samhällsutmaningar, kan man öka medvetenheten och engagemanget kring ämnen som annars kan upplevas som avlägsna och svåra att förstå. Skandias erfarenheter visar att skicklig kommunikation inte bara informerar utan också bygger långsiktigt förtroende och engagemang. 

Mattias Munter

Mattias Munter är pensionsekonom med ansvar för Public Affairs på Skandia och syns som expert när olika aspekter på pensionsfrågan kommer upp i samhällsdebatten.

 

 

 

Varje månad bjuder vi på kunskap, fakta och rapporter inom området varumärke och kommunikation i form av Novus Varumärkesbrev. Vill du ta del av det? Prenumerera här.

 

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: