Novus egna undersökningar

2023-11-14

Coronastatus antal sjuka och långtidssjuka

Var tredje svensk är sjuk nu eller har nyligen varit sjuk. Långt fler än det faktiskt var under pandemin. 19 % har lättare förkylning, 8 % har precis varit sjuka, 5 % är lättare sjuk och 2 % är mycket eller ganska sjuk. 2 % kanske inte låter så mycket men det var faktiskt inte fler som var allvarligt sjuka under pandemin heller.

Nu är det så klart höst och inte vår då pandemin upptäcktes. Novus undersökningar var ju faktiskt först att visa att pandemin egentligen kom till Sverige redan i november 2019 med de första smittades. Dock fanns det ingen undersökning som mätte allmänhälsan hos svensk folket som Novus Coronastatus gjorde (se mer längre ned om att följa folkhälsan).

Men när Covid väl upptäcktes och klassades som en pandemi ser det ut i våra undersökningar som att antal sjuka redan hade varit som högst och var på väg ned.

Symptomen nu är desamma som under pandemin i stort sett.

Långtidssjuka

17 % av alla svenskar uppger nu att de har långvariga besvär av någon sjukdom som inte är konstaterat kronisk. Det är en ökning jämfört med i december 2022. Detta motsvarar ungefär 1,3 miljoner vuxna svenskar. Nästan var femte lider alltså av något som man inte blir frisk av. Vi kommer till symptomen längre ned.

Av dessa 1,3 miljoner svenskar så har nästan hälften haft dessa besvär i över 12 månader. Vi ser indikationer i tidigare Novus undersökningar att första vågen av Covid var den som skapade mest långtidscovid. Alltså 12 månader är sannolikt snarare 24 månader för många. Uppgången är endast en procentenhet om vi jämför med för ett år sedan. Det betyder snarare att man inte blivit frisk och att det inte fylls på med så många som är sjuka länge. Sedan de som har kortare symptom i alla fall tidigare har enligt min bedömning av våra undersökningar en större chans att bli friska.

Men dagens Coronastatus visar att över en halv miljon svenskar har en sjukdom som inte är konstaterat kronisk som man inte blir frisk från, och har haft denna i över 12 månader. Ni ser i symptomen nedan att det inte är ont i en axel som är symptomen, utan för de allra flesta är det typiska Corona symptom som aldrig går över.

10 vanligaste symptomen bland alla som har varit sjuka länge

10 vanligaste symptomen bland de som har varit sjuka 12 månader eller mer

Detta är inte inbillningssjuka, det är heller inte några som passar på att klaga i undersökningar. Varje undersökning vi gör tar vi ut ett nytt slumpmässigt urval, och denna symptompalett känner jag igen från undersökning efter undersökning. Och de som är sjuka är de flesta människor som har jobb och går till jobbet. Det går inte att avfärda som bidragsberoende eller liknande invändningar jag hört innan. Men jag kan förstå att dessa siffror skrämmer. För detta är häpnandsväckande mycket. Men tänk också efter själv. Känner du någon som aldrig blir frisk? Kanske är det du själv? Även om du inte själv är drabbad så är det nästan var femte svensk som idag lider i det tysta.

Av dessa drygt en halv miljon som inte blir friska, är ca 120 000 svenskar så allvarligt drabbade att det begränsar deras liv kraftigt och det har varit så för dessa människor i över 12 månader. Lägg sedan till ca 270 000 svenskar som varit sjuka lika länge och uppger att det delvis begränsar deras liv. Då talar vi om symptom som t.ex. trötthet, andningsproblem, huvudvärk och problem med magen… För att lista de fyra vanligaste symptomen bland de som varit sjuka i över 12 månader. Nivåerna på dessa är desamma som det var för ett år sedan. Vilket är så för att första vågen av Covid verkar vara den som gav flest långtidssjuka. Vilket väl är positivt när nu så många är sjuka, om det inte är så att den nya versionen kan ge det också.

Vi ser heller ingen skillnad i långtidssjuka och hur många vaccinationsdoser man har tagit.

Det är 4 % av de som svarat på undersökningen som inte vaccinerat. 1/3 del har vaccinerat sig 2 gånger, 1/3 del tre gånger, 1/3 fler än tre gånger. Fördelningen över långsjuka är EXAKT densamma oavsett hur många sprutor man tagit.

Vaccinet fanns ju inte när de flesta som fick långcovid smittades. Men de som sedan har en sådan långvarig sjukdom har trots det vaccinerat sig.

Alla symptom bland de som varit sjuka länge utan att det är konstaterad kronisk

Om du är intresserad av att se alla symptom listade och uppdelat på alla som säger att de är sjuka länge, de som varit sjuka över 12 månader och en jämförelse mellan 202311 och 202212

 

Om att följa folkhälsan

Novus upptäckte redan våren 2020 att det var många människor som hade fått Coronaliknande symptom redan november 2019. Gång på gång fick vi in svar att man varit inlagd akut på sjukhus i Sverige. Myndigheterna frågade inte heller de som fått bekräftad Corona när de var sjuka. Detta gjorde Novus och kunde även på detta sätt konstatera att Sverige hade Covid redan slutet på 2019.

Men jag upptäckte under den perioden att man inte alls följde folkhälsan i Sverige. Man verkade mer titta på belastningen på vården, inte folkhälsan och knappt det heller verkar det som, eftersom många akutbesök med Covid symptom inte resulterade i några varningsklockor i Sverige. Jag har rapporterat om dessa data många gånger under tiden vi följde Covid löpande. Det var inte enskilda fall.

Men under den perioden såg jag att man KAN snabbt reagera på en pandemi om man hela tiden följer folkhälsan på samma sätt som Novus gjorde i Coronastatus.

Folkhälsomyndigheten kopierade sedan Novus metod och byggde upp en egen panel. Men det ser ut som den inte sköts så som Novus gör med sina undersökningar, när jag tittade på den såg det ut som det var en tydlig utmattnings effekt bland respondenterna. För det första är det extremt förvånande att man inte kontaktade oss och bad oss fortsätta det vi redan gjorde, men för det andra kan man inte rekrytera en gång och sedan tro att urvalet är representativt, särskilt inte när man bara frågar om samma sak om och om igen… Vilket Folkhälsomyndigheten verkar gjort, vad det kostat vågar jag inte ens fundera över. Men det bör varit miljonbelopp att ens bygga upp förutsättningarna att göra det Novus gör i Coronastatus. Som man sedan på kort tid kommer att introducera problem med genom priming och uttröttning.

Torbjörn press

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Novus coronastatus som refereras till i denna undersökning är baserat på olika nedslag i våra undersökningar. De senaste är en undersökning som genomfördes under perioden7-13 november 2023 med 1069 intervjuer i åldersgruppen 18-89 år.

Utöver det har vi jämfört med tidigare coronastatus. Novus Coronastatus är en undersökning som helt finansierats av Novus och genomförs på Novus initiativ. Det är sannolikt den enda coronaundersökning som finns i världen som fokuserar på sjukdomen och symptomen utöver beteende. Novus populationsuppskattningar kring pandemin har alla varit första indikator på händelser som sedan kunnat bekräftas i forskning eller officiell statistik. T.ex. är Novus fortfarande den enda som har en siffra på antal långtidsjuka.

En del av Novus coronastatus har publicerats i Nature.

Detta är bara en mycket liten del av våra undersökningar. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare coronastatus:

Coronastatus 20221213 Coronastatus Antal sjuka
Coronastatus: Långtidscovid 20221205 1 miljon är sjuka länge och blir inte friska
Coronastatus 20220203 Andel vaccinerade och ovaccinerade
Coronastatus 20211219 Status bland annat om svenska folket varit sjuka i Corona efter att de vaccinerat sig mot Corona.
Coronastatus 20211117 Antal sjuka i Covid efter vaccinering
Coronastatus 20210927 Varför man vaccinerar sig mot Covid
Coronastatus 20210909 Effekten av olika skyddsåtgärder mot spridning, bl.a. munskydd 
Coronastatus 20210514 Vaccinationstakten och covidtest
Coronastatus 20210401 Förändringsbeteende under Covid
Coronastatus 20210311 Sammanblandning mellan när sjukdomen konstaterade och när man blev sjuk
Coronastatus 20210308 Lägst antal sjuka sedan augusti 202
Coronastatus 210226 Markant färre med Covid symptom
Coronastatus 20210219 Användningen av munskydd
Coronastatus 20210205 Skillnaden mellan bekräftade och misstänkt Covid samt lite mer om långtidssjuka
Coronastatus 20210125 (Långtidssjuka)
Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS)
Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: