Hur många är egentligen smittade av Corona?

Det man måste påminna sig om hela tiden är att vi handlar med okänd information

Glöm inte att följa Novus dagliga Coronaundersökningar, den senaste finns alltid här

Det okända är nu viktigare än det kända.

Innan några konstaterade fall uppdagades betydde inte det att det inte fanns några som var smittade, varken i Sverige eller i världen.

En kraftig ökande kurva av konstaterade fall behöver inte betyda att fler precis nu smittats, utan vad det betyder är att man upptäckt fler fall.

Tänk dig att du sitter i skogen och har det hur skönt som helst, fåglarna kvittrar och livet kunde inte bli bättre. Du ser inte en enda myra. Sedan hugger det till i foten, det gör rejält ont från ingenstans. Du har blivit biten av en myra. Skit också och AJ!!! (jag blir i alla fall alltid förvånad över hur irriterande ont det gör att bli biten av en rödmyra.) Upp och fort bort med myran. Sen börjar du titta på marken, du ser fler och fler myror. Du sitter precis bredvid en myrstig.

Det är tusentals myror. Men bara en bet dig, ett par till har kommit upp på skon och byxbenet, men de är borta nu och du tar dig raskt därifrån. Mycket av det vi ser nu är ungefär på samma sätt.

Jag skrev häromdagen om att det vi inte ser är det mest intressanta. Som att vi i våra undersökningar inte ser en exponentiellt ökande andel som är sjuka, och ställde frågan: Ser vi en utplanad kurva i Sverige? (läs mer i länken)

Det vi alla måste kämpa med att tänka på nu är att de siffror som snurrar är toppen på isberget (antal konstaterade fall) och spetsen på isberget (antal döda).

Eller i dagens liknelse, de myror som biter oss är antal döda, och de myror vi hinner räkna i myrstigen är konstaterade fall. Men det finns enormt mycket fler myror.

Men när jag gick förbi en myrstack idag så var alla myror under jord.

En mycket viktig fråga är hur länge viruset har varit i världen och Sverige innan det upptäckts. Vi vet att det var oupptäckt i Kina sedan åtminstone november 2019. Alla minns läkaren som försökte varna men inte fick gehör och sedan dog.

Det kommer allt fler rapporter om att en majoritet är symptomfria, eller åtminstone har så lätta symptom att det inte upplevs som en sjukdom, både från Island, Italien och även i Kina. Det kommer också allt fler rapporter om att andelen som varit smittade tidigare men inte upptäckts är mycket stor. Det finns en studie som räknat baklänges från Wuhan och kommit fram till att nästan 90 % av fallen måste varit oupptäckta innan de stängde ned området för att hindra att spridningen skulle kunna bli så stor som den är. Sedan häromdagen kom denna studie som presenteras i British Medical Journal som pekar på att nästan 80 % av alla i kina är utan symptom men smittade ändå. Covid-19: four fifths of cases are asymptomatic, China figures indicate

Det var bland annat därför som vi på Novus nu korrigerat vår undersökning och sedan några dagar tillbaka även frågar om lättare förkylningssymtom.

Vi vet också att första konstaterade fallet i Sverige var den 31/1 hos en person från Kina som testades positivt i Jönköping. Samma dag som två personer från Kina konstaterades smittade i Italien. Det första konstaterade fallet i Sverige var alltså över två månader sedan.

Men var det första konstaterade fallet i Sverige verkligen den första smittade? Eller för den delen den enda smittade? Det har jag funderat på länge nu. Särskilt som allt mer pekar på att de flesta har lättare eller kanske till och med inga symtom.

Ju mer information som kommer fram och ju mer vi undersöker kan jag inte se annat än att vi redan har en mycket bred smittutbredning i Sverige och i världen.

Alltså, den branta kurvan av konstaterat smittade är takten det upptäcks inte takten smittan sprids. Ju fler ställen man tittar desto fler fall hittar man. Det betyder inte att de inte fanns där innan man tittade, men det blir samtidigt väldigt mycket lättare att hitta när man börjar leta. Innan fanns det inga tester och ingen visste att man ens skulle leta.

Under denna period med Coronavirus lär man sig mycket nytt man aldrig trodde man skulle behöva veta.

Till exempel har jag lärt mig att ingen dör av ålder längre. Man dör av sjukdomar vid hög ålder. Vanligast i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar, sen kommer cancer.

Men också vad jag förstått så oftast om man dör i en respirator och då kanske av lunginflammation, så anges den underliggande sjukdomen som dödsorsak.

Det ändras nu, nu försvinner underliggande sjukdomar och Corona blir dödsorsaken som främst syns och följs. Även om en klar majoritet i Italien även har underliggande sjukdomar och medel-dödsåldern är runt 80 år och hade Corona inte funnits hade nog många av dessa dödsfall märks enbart med den ursprungliga sjukdomen. Det gör i sin tur att antalet döda av viruset kan se ut att vara värre än det faktiskt är jämfört med andra typer av dödsfall som man normalt har.

Men för att vara tydlig man kan ändå bli ordentligt sjuk av Coronaviruset. Coronaviruset är en orsak att många fler måste få akut vård och IVA. Det dör tyvärr sannolikt en hel del fler som annars inte skulle dött nu på grund av det. Det är inte heller bara riskgrupper som blir rejält sjuka. Det är en fråga om sannolikheter och kanske lite slump. Men är man frisk i övrigt är risken sannolikt extremt liten.

Alltså:

Vi måste fortsätta platta till kurvan

Men Novus undersökningar indikerar fortfarande att så sker. Svenskarna sköter sig bra. Litar på myndigheter, håller avstånd och stannar hemma under påsk. Det har undersökning efter undersökning visat hos oss.

Jag tror nu också att vi faktiskt missade toppen på kurvan. Att den kom långt tidigare i Sverige med en allmän spridning, innan någon ens förstod att den fanns. Innan “Italienresenärerna”. Men att det upptäcktes senare för man följde Italienresenärer och den italienska situationen, som verkar vara helt annorlunda på nästan alla sätt. Både kulturellt och demografiskt.

Vården i Sverige verkar fortfarande klara av de sjuka förstår jag det som, även om det så klart är mycket pressat. Men det är väl samtidigt självklart, inom vården är det alltid en fråga om liv eller dör. Tänk pressen det är normalt att hålla någons liv i dina händer? All respekt och stöd till alla som kan och orkar arbeta med det. Idag och alltid.

Men en eventuell missbedömning kring var smittspridningen startade i Sverige och utbredningen behöver inte vara så illa. Eftersom vårdens prioritering är främst att ta hand om de fall som söker akut. Prognoser i smittspridning är bara prognoser och verkligheten är trycket på sjukvården idag.

Spelar heller ingen roll att hela världen verkar gjort samma missbedömning. Jag tror man missade att det fanns precis överallt men att man inte kunde titta på tillräckligt många ställen. Jag pratar inte om flockimunitet, lärde mig det ordet precis samtidigt som alla andra i Sverige. Jag är inte virolog, men jag jobbar med att förstå mänskligt beteende baserat på data. Det faller detta inom ändå. Den mänskliga logiken bakom politiken och beteendeförändringar. Samt så klart att tolka data. I detta fall framförallt vad man INTE kan dra för slutsatser av den information man har och vilken information man måste leta efter.

En sak till då det inte finns antikropps tester i Sverige och de är flera veckor bort minst. Förstår jag det rätt och kombinerar med min kunskap om populationsuppskattningar blir det då inte heller lönt att testa alla efter covid-19 sjukdom nu. Många kan ju faktiskt kan ha haft det och kanske för mer än en månad sedan. Med tanke på bristen av de testerna blir en allmän testning som sådan inte särskilt meningsfull alls även om man skulle ha kapaciteten. Man skulle missa alla som kanske redan är immuna.

Däremot slumpmässiga kliniska tester för att kunna skatta lite bättre än Novus självskattningar hade varit mycket intressant. Stockholm gör sådana nu jag ser verkligen fram emot dom. Det kommer vara mycket värdefullt för att förstå lite mer vad vi inte ser.

Det viktigaste att komma ihåg nu är vad vi ser vad det BETYDER och framförallt vad vi INTE ser.

Tänk på myrorna i mitt exempel. Finns det massor med myror, ju mer man tittar desto fler kommer man hitta.

Jag blir för varje dag ännu mer övertygad om att det är så med testerna i världen nu. En viktig förklaring till varför antalet konstaterat smittade skiljer sig åt i världen. Det beror på hur mycket man tittar kanske mer än hur många som blivit smittade. Därför så många är konstaterat sjuka i USA och därför så “få” dör i Tyskland. Det har att göra med omfattningen man testar kanske mest.

Sedan är det olika många som tyvärr blir ”bitna” och avlider. Vad det beror på vet ingen just nu. Jag håller mig borta från att spekulera om det just nu. Räcker med kvalificerade gissningar för idag. Som någon sa till mig, du skriver så hemskt långt hela tiden! Detta är väldigt långt nu.

Idag är det 20 % av svenskarna som har någon form av förkylningssymptom.

30 % av de som är sjuka har varit sjuka över 5 veckor. Det är enormt länge. Men de flesta som blrivit friska blev det på ett par veckor.

Vad betyder det i förhållande till Corona. Ja osäkert. Men vi följer i alla fall hur många som har någon form av sjukdom och hur många som behöver vara säker på att inte smitta någon annan. För om de som är sjuka inte smittar någon då kommer vi garanterat att fortsätta platta till kurvan för Corona och öka chansen för att sjukvården kan klara av det ökade trycket vi har.

Finns lite intressanta sidoeffekter av detta också, mycket färre andra sjukdomar sprider sig också, andelen kräksjuka är radikalt mindre i år. Så fortsätt tvätta händerna och håll avstånd så slipper vi flera olika sjukdomar i samhället.

Glöm inte att följa Novus dagliga Coronaundersökningar, den senaste finns alltid här

Och som vanligt

Clean hands and a Cool head!

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: