Där Novus så här långt varit facit kring Corona

Novus har under rubriken Coronastatus med start 18 mars och under en månads tid nästintill dagligen presenterat nya undersökningar relaterat till Corona, svenskars hälsotillstånd, tankar och beteenden.

Novus undersökningar före någon annan kunnat visa beteenden som sedan kunnat bekräftas av andra “hårda” data först i efterhand. Men bara undersökningar har kunnat visa det innan. Lite längre ned listar jag några sådana exempel som sedan kunnat bekräftas. Bland annat Påsken, “social distansering” och hemarbete.

Tillförlitliga undersökningar som Novus gör är nästan alltid det enda facit man kan få fram i en fråga. Bra undersökningar görs för att ta fram facit kring allt som annars skulle varit omöjligt att veta. Sanningar ni VET är nästan alltid baserat på undersökningar som de Novus gör. Populationsuppskattningar, medievanor, konsumtionsvanor, marknadsuppskattningar, riktmärke för strategi och så vidare Novus gör undersökningar för alla branscher. Uppemot 800 undersökningar om året. Vi har gjort en liten film som visar det mer övergripande, som ni kan se här att vi verkligen är mitt i navet i samhället. Läs mer här Novus mitt i navet

Men kring Coronastatus började jag sammanfatta lite igår, det vi kunde visa långt innan innan det kunde bekräftas. Genom att fråga människor vet man hur de tänker agera. Då tänker du kanske ja men man kanske ändrar sig? Ja som individ kan man göra det, men som kollektiv är det inte alls lika sannolikt. Om du som individ ändrar dig betyder inte att gruppen gör också det exakt samtidigt. De flesta gör som de tänkt OM det inte kommer en yttre påverkan så att förutsättningarna ändras som inte var känt när undersökningen genomfördes.

Påsk

Vi kunde se att svenskarna ställde in sina planerade resor under påsken, över 80 % sade sig stanna hemma. Något som sedan bekräftade av resemönster och mobiltrafik.

Presenterades 2/4 Coronastatus påsk

Beteende

Vi ser att man håller avstånd och ser ut att plana ut kurvan. Något som sedan bekräftats i att sjukdomar som vinterkräksjukan nästan helt försvunnit i år.  Vi kan inte uttala oss om trycket på akutvården, men vi kan visa att nästan alla svenskar sköter sig, vilket är en förutsättning för att sjukvården skall ha en chans att hinna med.

Detta har presenterats upprepade gånger, till exempel den 20/3 här: Beteendeförändringar

Sammanfattade lite tankar även i detta blogginlägg: Du är inte så unik som du tror, var otroligt tacksam för det

Arbete hemifrån

Varannan förvärvsarbetande stockholmare arbetade hemma direkt efter rekommendationen att göra det. Något som sedan bekräftades i ett så minskat resande i kollektivtrafiken att SL ställde in busslinjer.

I helhet ser vi en hög efterlevnad av rekommendationerna, eftersom förtroendet är högt för Sveriges sätt att hantera detta är detta också ett logiskt samband.

Presenterades 26/3: Arbete hemifrån

Förtroende

Förtroendet för myndigheter är högt och har ökat under perioden, det är ett skyhögt förtroende för Folkhälsomyndigheten. Även Public Service har fått ökat förtroende. Däremot annan media ligger i botten, längst ned är kvällstidningarna, där nästan ingen har ett högt förtroende. Så antal besök och läsningar kan inte likställas med förtroende. Utan förtroende så är det mycket svårt att motivera en betalningsvilja. Något både kvälls och morgontidningar är beroende av för en långsiktig ekonomisk överlevnad.

Utan förtroende hade vi inte kunnat ser detta beteendeförändringar heller. Hade man inte litat på myndigheter så hade man inte tagit råden på allvar. Svenskarna sköter sig framförallt på grund av förtroendet.

Presenterades senast 1/4: Förtroendet för myndigheter och media

Andel sjuka

Var femte svensk är sjuk idag nästan alla i någon form av förkylningsliknande symptom. Var tredje som är sjuk idag har varit det i mer än fem veckor. Något som måste anses vara mycket ovanligt. Särskilt som de flesta har mycket lättare symptom. Endast 2 % har en så pass allvarlig sjukdom att de är sängliggande.

Presenterats löpande, bl.a 27/3: Symptom

Vi har också kunnat konstatera att andelen sjuka svenskar inte ökat, och det ser fortfarande ut som det planat ut. Men viktigt att komma ihåg att våra undersökningar ligger absolut tidigast i utvecklingen. Vi undersöker de som inte är allvarligt sjuka, innan de kanske blir sjukare och måste uppsöka vården, eller blir friska. Detta säger inget om trycket på vården nu, utan ett möjligt framtida tryck. OM vi hade sett en kraftig uppgång av antalet sjuka så hade det varnat för en enorm våg som sannolikt landat på sjukvården lite längre fram. Då hade vi sett fler sängliggande likaså. Men det glädjande är att vi inte sett det. Det är ingen garanti för att det är över, men återigen ett bevis på att vi litar på att myndigheterna och sköter oss. Jag skrev om en utplanad kurva 4/4 och det mesta stämmer fortfarande för vi svenskar sköter oss fortfarande: Ser vi en utplanad kurva i Sverige?

Skillnad i åldersgrupper

De äldre följer rekommendationerna i högre grad än yngre, något som är mycket viktigt för att skydda riskgrupperna. Så har man inte oturen att vara på ett äldreboende där sjukdomen kommit in, (inte omöjligt innan besöksförbuden kom) så är det möjligt att kontrollera det själv. Vi ser också att äldre i regel är mindre sjuka än övriga åldersgrupper. Så det syns inte bara på beteendeförändring utan även på hälsostatus.

Återigen viktigt att se skillnad mellan den stora gruppen och de mindre antal som behöver akutvård och tragiskt nog avlider på grund av viruset.

Presenterades några gånger, bland annat här 31/3: Seniorspecial

Vi kan inte bevisa att detta skett på annat sätt än Novus egna undersökningar, men detta är en mycket viktig insikt som våra undersökningar gett. Novus är ju i regel det enda facit som finns.

När började viruset spridas

Vi har också via undersökningarna försökt att se när viruset verkligen började spridas i Sverige. Eftersom det första konstaterade fallet i Sverige var den 31/1 exakt samma dag som de två första konstaterade fallen i Italien. Men med vitt skilda resultat därefter. I Sverige började smittspårningen först att ske efter sportlovet (vecka 9) på hemvändare från Italien, mycket märkligt att personer i Sverige som hade konstaterat smitta i sista veckan i februari, en hel månad efter den konstaterade smittan i Jönköping.

Genom att fråga de som tror att de smittats i Corona och när man tror det så ser det ut som ca 90 000 svenskar kan sådana symptom och smittats i december och januari snarare än mars. Även om de flesta tror de smittats i Mars. Symptomen och orsakerna de som tror de smittats runt årsskiftet är asienresor eller träffat sjuka som kommit hem från Kina, och man uppger mycket svårt att andas som symptom.

Även här kan vi inte bevisa något, men jag är säker på att detta är nära sanningen. Det finns mycket indicier och fler verkar komma upp att viruset var i Sverige redan innan italienresenärerna presenterade det 14/4: När blev man sjuk

Smittspridning i landet

Om man tittar på antalet som tror de smittats av Corona ser vi inte en överrepresentation i Stockholm. Det enda man kan se är att lite fler uppger att de tillfrisknat i Stockholm. Men annars ser det ut som man är ungefär lika sjuk i hela landet. Även om belastningen på intensivvården är lite annorlunda och antalet dödsfall lika så. Men det kan ju bero på många faktorer, som t.ex. det oroande faktum att smittan spridits på många äldreboende, det ökar omedelbart risken för allvarliga komplikationer inom den regionen som direkt syns i den offentliga statistiken.

Dock vet vi ju att eftersom viruset kom in på äldrevården, precis det man var mest rädd för så blir det tyvärr en helt annan press på akutvården av den anledningen, och tragiskt nog ökar antal döda. Men tittar vi på Sveriges allmänna sjukdomstillstånd ser vi inga tydliga skillnader mellan landet. Presnterades senast 8/4: Skillnader mellan regioner

Lite mer om Coronastatus

Syftet med Novus Coronastatus var att kunna bidra med förståelse på ett sätt om ingen annan kan under denna enormt röriga tid. Novus undersökningar ersätter gissningar, men så klart inte kliniska tester. Men nu har Corona varit känt i världen sedan januari, och de kliniska testerna leder till operationellt värde för sjukvården, hur de skall agera från dag till dag. Men de ger inga ledtrådar kring omfattning, hur väl man sköter sig osv. Det som är helt avgörande för att vi som land skall klara denna kris.

Allt har vi inte släppt gratis, det finns ytterligare kunskap att köpa av oss. Vi är ett privat kunskapsföretag som är lite extra kunskapstörstande, vi bryr oss om samhället och vi vill så klart kunna fortsätta med det. Det går ju inte om vi enbart arbetar gratis. Den omfattning vi har släppt gratis undersökningar nu tror jag aldrig hänt förr till ett marknadsvärde på 3 miljoner kronor i undersökningar. Men vi gör detta för att det är viktigt att kunna hjälpa. Novus undersökningar ofta det enda facit som finns. Sedan har vi nu kunnat ser att vårt facit bekräftats i efterhand också av annan data som man normalt sett aldrig får tag i. Eller för den delen en beteendeförändring som är så brutal att det syns förändring i mobiltrafik och kollektivtrafiken. Men det visar på hur viktiga Novus undersökningar är. Vi kunde visa att det skulle ske.

Novus har nu frågar över 15 000 svenskar under en månads tid, med ungefär 600 intervjuer om dagen. (vi tog en liten paus över påsk). Den kunskap vi har byggt upp kring detta är något som man inte kan skaffa efteråt. Utan man måste fråga när det händer. När det kommer nya besked och direktiv från en dag till en annan räcker det inte att undersöka en gång veckan eller att fråga i efterhand. Man kommer inte ihåg detaljerna. Särskilt nu när allt kretsat kring Corona dygnet runt under en så lång tid. Effekterna av detta kommer man kanske se i efterhand, men orsakerna har vi nu skaffat många ledtrådar kring. Vi kan bidra med unika analyser och insikter i mänskligt beteende baserat på detta. Det vi släppt publikt är bara ett axplock, men vill du veta hur detta påverkar din marknad, dina medlemmar eller dina väljare etc. Kontakta oss så kan vi säkert hjälpa er. Antingen genom att analysera det material vi har eller att vi gör undersökningar till er som passa in. Kontakta oss här

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: