Ser vi en utplanad kurva i Sverige?

Det finns idag 4/4 ett uppföljande blogginlägg som kan läsas här: Hur många är egentligen smittade av Corona?

När vi började följa Coronastatus förväntade jag mig att se en exponentiell utveckling av en sjukdomsspridning. All information man såg pekade på det, vi har en global pandemi och vi hade konstaterad allmän smittspridning i Sverige.

Men nu började det bli intressant vad vi INTE ser.

Andelen som uppger att de är sjuka i vår undersökning ökar inte, om något har det gått ned lite. En exponentiell ökning av antalet sjuka borde synts.

Man måste komma ihåg att det som syns i akutvården är spetsen av toppen av isberget.

Idag har knappt 400 skrivits in där. Hur många som är utskrivna vet vi tyvärr inte, så jag antar att knappt 400 är ett teoretiskt max just nu, bör ju vara några som är utskrivna. SVT har en bra sida för detta: https://www.svt.se/datajournalistik/corona-i-intensivvarden/

Antal konstaterade fall är idag de som inte behöver intensivvård men vård eller jobbar inom vården och har konstaterad Corona är den absolut största delen av isberget som syns över vattnet.

Men hur stor del finns under vattnet? Hur många är smittade men som har lättare symptom?

Ingen vet, vi ville se hur många som idag har någon form av sjukdom. Vilka symptom man har och sedan kunna följa dessa kurvor, vad vi trodde och var rädda för en kurva brant uppåt.

Det är ganska rimligt att tänka att den delen av isberget som är under vattnet max är andelen som idag säger att de är eller varit sjuka i vår undersökning. (ca 11 % av Sveriges befolkning)

Men det är troligtvis inte hela den gruppen, man kan ju vara sjuk av annat också.

Oavsett så ökar inte antalet sjuka vi vår undersökning brant. Varför gör det inte det? En exponentiell smittspridning borde synas i våra undersökningar.

Jag har vridit och vänt på detta nu i många dagar och kan inte komma fram till annat än att jag tror att Sverige plattar ut kurvan. För hade det inte skett hade vi sett tecken på det.

Tyvärr kommer fler ändå att hamna i intensivvården ändå. Det betyder inte heller att inte fler kommer avlida på grund av sjukdomen. Men jag kan bara via Novus undersökningar se det som att vi inte har en exponentiell ökning av sjuka i Sverige.

Vi ser ingen exponentiell utveckling av antalet sjuka i Sverige, att vi inte ser det betyder något.

 

Jag tror det betyder att vi har plattat ut kurvan i Sverige.

Även om idag kan vi se en liten uppgång jämfört med igår. Igår uppgav 14 % att de hade en lättare sjukdom. Men fortfarande under de tre första dagarna då det låg på 15 %.

Jag har också släppt siffran 300 000 som tror de har Corona:

Det tror jag är i underkanten om det är så att man också kan ha det utan märkbara symptom. Andelen som säger att de inte vet om de har Corona eller inte är ytterligare drygt 300 000 Svenskar bland de som nyss varit eller är sjuka nu.

Så det är inte orimligt att Sverige har 600 000 troliga Coronasmittade idag. Men andelen är ungefär på samma nivå från dag till dag under dessa 13 dagar vi undersökt, den ökar definitivt inte exponentiellt.

Under samma dagar har vi hela tiden fått höra hur antalet sjuka ökar och att det är toppen på isberget vi ser. Idag är det 5000 bekräftade sjuka (delen av isberget som syns ovanför vattnet).

Vi kommer fortsätta att följa detta dag för dag. Men varje dag så här långt har jag tänkt att vi nog tittar på en tillplattat kurva i Sverige, som gör att chansen att sjukvården hinner med och att vi som folk sköter oss.

Att Svenskarna sköter sig ser vi också i våra undersökningar och har rapporterat om på Coronastatus

Det finns idag 4/4 ett uppföljande blogginlägg som kan läsas här: Hur många är egentligen smittade av Corona?

Det betyder så klart att vi måste fortsätta sköta oss. Hålla avstånd, inte smitta andra och så klart:

Clean hands and a cool head!

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

En sak till:

Jag hade önskat att det fanns fler länder som följer allmän sjukdom som vi gör. Jag har skickat ut krokar i mina internationella nätverk, men har ännu inte hittat något. Så vi har inget att jämföra med. Novus undersökningar om Corona precis som Sveriges hantering av viruset avviker. Vi går vår egen väg och gör det vi kan så bra som vi bara kan.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: