Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

En missad undersökning under ett kritiskt skede kan inte göras om efteråt.

Vi får ofta vid beställning frågan från media och andra kunder om vi gjort samma undersökning tidigare. Oftast är svaret nej. Men när Coronaviruset började spridas var just det en viktig anledning till varför vi snabbt gjorde en undersökte om detta, då det här är något helt unikt som vi såg behovet att samla in kunskap om. Första undersökningen kring Coronaviruset den 5 februari, nästan 2 månader sedan och endast en vecka efter första konstaterade fallet i Sverige. Vi vill kunna förstå och följa vad som händer. Vi vill sprida kunskap och förståelse, vi är ett kunskapsföretag som visserligen är ett privat företag och beroende av våra kunder. Men våra kunder är beroende av vår allmänkunskap och vi är otroligt intresserade av samhällsförändringar och mänskligt beteende.

Novus Coronastatus uppdateras varje dag och kan följas här

När sedan Coronaviruset snabbt blev värre och värre i världen blev det snabbt uppenbart att mörkertalen var enorma. Konstaterade fall var bara toppen på isberget, ofta kopplat till akuta fall som sökte sjukvård. Dödligheten såg ut att vara skyhög och det dök upp i allt fler länder. Samtidigt började rapporter komma om osäkra data, osäkra tester och kanske var det symptomfria som gick omkring och spred sjukdomen.

I Italien kom rapporter om att 50-70% var symptomfria.

Som undersökningsföretag vet vi att slumpmässiga urval är lösningen att kunna uppskatta något utan att testa alla. Men syftet är annorlunda. Sjukvårdens syfte är primärt att hantera akuta fall och hålla smittan utanför riskgrupper. Smittspårning och isolering var steg ett, innan allmän smittspridning skett.

Men för att kunna uppskatta dödligheten och smittans utspridning hade man behövt göra slumpmässiga tester på hela befolkningen.

Så klart kan vi som undersökningsföretag inte göra kliniska tester.

Men däremot kan vi undersöka hur många som är sjuka, och på så sätt få någon uppfattning om antalet sjuka som potentiellt har Coronaviruset. Andelen som potentiellt ringer 1177, andelen som kan vara smittspridare, men vi kan också följa utvecklingen av antalet sjuka. Det ger en indikation om vi har en exponentiell smittspridning utanför sjukvården, som i sin tur skulle kunna leda till en totalt överbelastad sjukvård.

Så vi beslutade oss direkt att göra dagliga undersökningar om hur många som känner sig sjuka och vilka symptom man har.

Novus Coronastatus uppdateras varje dag och kan följas här

Till detta har vi sedan kompletterat med hur väl man håller avstånd och hur många som arbetar hemma vs på arbetsplatsen etc. Vi kommer att komplettera med andra frågor vi känner är relevanta vartefter tiden går.

Undersökningen gör vi helt själva och släpper resultat fritt på Novus hemsida. Vi vill bidra på vårt sätt. Men det är ju också så att vi fortsätter att bygga upp kunskap som vi har nytta av framöver och kan förhoppningsvis hjälpa våra kunder ännu mer i framtiden även när denna hemska situation för världen är över. Då kan vi gå tillbaka och analysera all den information vi samlat in nu och förhoppningsvis kan hjälpa till ännu mer med förståelse, kring samhällseffekter och mänskligt beteende.

Tydligen verkar Novus dagligen vara världsunik. Det slog mig när DR började fråga efter danska motsvarigheter till Novus initiativ och jag frågade runt i mina internationella nätverk. Inga andra verkar göra detta. Men jag har tipsat mina internationella kontakter, undersökningsföretag och universitet att göra samma sak om de kan och har råd. Det är rätt kostsamt kan jag ju erkänna, men samtidigt Novus är inte som andra företag, vi är ett kunskapstörstande kunskapsföretag, som också vill sprida kunskap där vi kan.

Idag har jag också översatt vår enkät till engelska och börjat sprida den till ett par intresserade i USA och Canada som har svarat på min fråga, jag hoppas fler kommer följa efter. För om fler följer vårt exempel tror jag att vi kan vara en viktig aktör som bransch inte bara Novus i Sverige men också andra aktörer i världen som hjälper till att bygga kunskap kring denna extrema och förhoppningsvis kortlivade extrema situation vi har just nu. Vi kan se om andelen sjuka ökar eller minskar. Den enormt stora grupp som inte har allvarliga symptom men ändå är sjuka och förhoppningsvis stannar hemma till de frisknat till och inte råkar smitta andra.

Men glöm inte det är upp till varje individ att göra sitt så glöm inte:

Clean hands and a cool head

Novus Coronastatus uppdateras varje dag och kan följas här

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: