Novus egna undersökningar

2022-12-05

Coronastatus: Långtidscovid

Hur många är sjuka länge?

14 % motsvarande 1,1 miljoner svenskar säger att de har en långvarig sjukdom som inte är en bekräftad kronisk sjukdom, av dessa har 500 000 svenskar varit sjuka i samma sjukdom över 12 månader. Av dessa som varit sjuka längst uppger 100 000 att sjukdomen kraftigt begränsar deras liv. 300 000 att den delvis begränsar deras liv.

Novus coronastatus är nog tyvärr fortfarande enda populationsuppskattningen på antal med långtidsbesvär efter covid. Novus började följa pandemin direkt efter den utbröt, där vi följde svenskarnas hälsotillstånd under en period då data saknades helt. I coronastatus märkte vi att det var en grupp som aldrig frisknade till. När Folkhälsomyndigheten sa att man var sjuk i Covid i 6 veckor såg vi att denna tid ökade och ökade. Något som också fick myndigheterna att ta bort sin bortre gräns efter våra undersökningar.

Nu återvänder vi till de som är sjuka länge

14 % av alla vuxna svenskar har nu långvariga besvär i något som inte är en konstaterat kronisk sjukdom.

Av dessa har alltså nästan varannan varit sjuk i samma sjukdom över 12 månader. Det motsvarar svindlande en halv miljon vuxna svenskar. Det är nästan 7 % av alla vuxna svenska. Skulle alla bo i en stad, skulle det vara Sveriges tredje största stad. Lika många som de som röstar på L och MP tillsammans.

De symptom de ha är märkligt likt covid också. Här jämför vi alla som säger att de varit sjuka länge med de med bekräftad covid och en särredovisning på de som är och varit sjuka i över 12 månader.

Det är några symptom som sticker ut på de som varit sjuka riktigt länge som ni ser jämfört med andra. Förlorad smak, andningsproblem, sår i näsan, problem att svälja/dålig aptit och försämrad kontroll av annan sjukdom. T.ex Astma och diabetes.

En sak vi också ser i våra undersökningar är att många av dessa i regel inte längre tror att det är Covid. Sannolikt har man sökt vård upprepade gånger men inte fått någon hjälp och därför bara hoppas bli frisk

Hur sjuka är det då?

Från det jag kan se efter att ha följt coronastatus under flera år och vi vet att dessa ger en mycket god populationsuppskattning även kring sjukdomar. Novus Coronastatus har vid alla punkter som har gått att verifiera varit inom felmarginalen från registerdata.

Något jag föreläst om och senast presenterat på en internationell forskarkonferens kring.

Men slutsatsen är att de som lider av långtidscovid är sannolikt långt fler än någon ens kan tänka sig om man tittar på offentlig data.

Hundra tusentals svenskar lider dagligen av symptom som begränsar deras liv och har gjort så över ett år. Om man ser förbi det individuella lidandet så är det också en enorm samhällskostnad. Detta är inte långtidssjukskrivna eller arbetslösa, så här ser fördelningen på sysselsättning ut i gruppen som nu är sjuka:

Jämför man med hela populationen är den största överrepresentationen bland gruppen arbetare, en liten bland annat också (sjukskrivna hamnar i den kategorin). Det är också markant färre pensionärer som har denna typ av långtidssjukdom.

Det går alltså inte att avfärda detta som någon “bidragstagarfråga”. De flesta försöker leva sina liv och göra sitt jobb. Men lider av sjukdomar med symptom som aldrig går över.

Novus Coronastatus görs på Novus eget initiativ och startades när pandemin utbröt för att vi ville hjälpa till med kunskap där det saknades. Nu har vi genomfört över 100 000 intervjuer och Novus Coronastatus är världsunikt genom att vi är de enda som följt en pandemi utifrån symptom och med syfte att ge en populationsuppskattning kring pandemins storlek i ett land. Denna metod har visat sig vara mycket träffsäker att följa en pandemi.

Torbjörn press

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på 2492 intervjuer under vecka 37-39 år 2022 med målgruppen svenska folket i åldersgruppen 18-89 år

Novus undersökningar är extremt tillförlitliga

Hur många vaccinerade är ytterligare en bra datapunkt för oss att metodkontrollera mot. Coronapandemin skapar en mängd offentlig statistik och genom Coronastatus kan vi gå tillbaka i våra undersökningar och matcha mot statistik när den blir officiell. Novus diffar ca 2 % jämfört med offentlig statistik då skall man ha i åtanke att vaccinationen pågår för fullt och på en vecka vaccineras en halv miljon svenskar drygt 5 % av alla vuxna. Vecka 17 uppger Folkhälsomyndigheten att 33 % av svenskarna var vaccinerade. Om vi enbart tittar på vecka 17 och vår undersökning med 1000 intervjuer får vi 31% en diff på 2 % (den matematiska felmarginalen är 2,9). Så det faktiska felet är inom felmarginalen.

Lägg då till att vår datainsamling har en tyngdpunkt i början av veckan och jag hittar inte dagsstatistik under denna period, så sannolikt är felet kanske 0,5 procentenheter mindre.

När jag jämförde Novus undersökning tidigare med bekräftat smittade (som inte ökade i närheten av samma takt som vaccinationen) var Novus fel 1,8 procentenheter.

Ytterligare ett kvitto på att Novus undersökningar är mycket tillförlitliga. Vi har också tidigare bl.a. kontrollera undersökningarna mot antal permitterade där det stämde lika bra då.

Ingen tvekan om att man kan lita på Novus undersökningar. Man behöver verkligen inte bara använda allmänna val för att kontrollera tillförlitligheten i metoderna. Novus Coronastatus ger oss en unik möjlighet att gå tillbaka och jämföra med ny offentlig statistik.

Detta är bara en mycket liten del av våra undersökningar. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare coronastatus:

Coronastatus 20220203 Andel vaccinerade och ovaccinerade
Coronastatus 20211219 Status bland annat om svenska folket varit sjuka i Corona efter att de vaccinerat sig mot Corona.
Coronastatus 20211117 Antal sjuka i Covid efter vaccinering
Coronastatus 20210927 Varför man vaccinerar sig mot Covid
Coronastatus 20210909 Effekten av olika skyddsåtgärder mot spridning, bl.a. munskydd 
Coronastatus 20210514 Vaccinationstakten och covidtest
Coronastatus 20210401 Förändringsbeteende under Covid
Coronastatus 20210311 Sammanblandning mellan när sjukdomen konstaterade och när man blev sjuk
Coronastatus 20210308 Lägst antal sjuka sedan augusti 202
Coronastatus 210226 Markant färre med Covid symptom
Coronastatus 20210219 Användningen av munskydd
Coronastatus 20210205 Skillnaden mellan bekräftade och misstänkt Covid samt lite mer om långtidssjuka
Coronastatus 20210125 (Långtidssjuka)
Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS)
Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: