Novus egna undersökningar

2022-12-15

Coronastatus Antal sjuka

Nu är det fler sjuka än när det var som flest sjuka under pandemin. Idag är det 29% av svenskarna som är sjuka eller precis varit sjuka. 16% av alla vuxna svenskar förkylda, som mest var det 15% i april 2020. 7% har nu nyligen varit sjuka och 5% uppger att de är lättare sjuk, andelen sängliggande är på 1% vilket också motsvarar nivån under pandemin. Viktigt att påminna om att de flesta faktiskt inte blev så sjuka att de var sängliggande ens när pandemin ledde till hemarbete och avståndstagande.

Symptom

Om vi jämför symptomen nu och under pandemin, valde maj 2020 som jämförelse då vi ändrade symptomlistan när vi lärde oss mer om pandemin. Även då saknade vi några symptom vi vet är kopplade till Covid som vi nu följer.

Listan av symptom är mycket lika nu som när pandemin härjade som värst. Fler är dock snuviga nu och har ont i halsen. Men skillnaderna är inte enorma. Rangordningen av symptom är desamma.

Totalt uppger 48 % av alla svenskar att de har haft en bekräftad coronasjukdom. Utöver det uppger 14 % att de tror att de haft det men har det inte bekräftat. Med tanke på de stora problemen i sverige och bristen på konsekvent teststrategi var det ju under långa perioder endast de som var så sjuka att de behövde läggas in som fick bekräftat att de hade covid. Man skall också komma ihåg att felmarginalen i självtesterna är mycket stora. Tittar vi på Coronastatus ser det faktiskt ut som felmarginalen i i de tester man använt är större än självskattningen. Man känner sin kropp bättre än pinnen man stoppar in i näsan. Testerna är också per design nedskruvade i känslighet för att inte råka ge felaktigt positivt besked. Men får man ett negativt test ser vi i våra undersökningar att man litar mer på det än symptomen man har.

Vi vet också att de som testat sig positivt med självtest inte betyder att det syns i den offentliga statistiken. Det finns inga system som fångar upp dessa postiva test, och att testa sig en gång till med officiella tester sker inte i någon större omfattning. Råden vid sjukdom var ju att stanna hemma, vilket man gjorde. Arbetsgivare i Sverige kräver inte heller några sjukintyg för att stanna hemma vid covidsjukdom. Så den officiella statistiken missar många som fått sjukdomen. Jag noterade tidigare i år att den officiella statistiken saknade ca 1 miljon bekräftat sjuka jämfört med hur många som faktiskt gjort ett positivt covid test. Men så har också Folkhälsomyndigheten sagt att de inte är intresserade av någon populationsuppskattning. Det är fortfarande bara Novus som gör detta i Sverige verkar det som.

Hur många gånger sjuk

Av dessa 62 % som vet eller tror de haft covid, har de flesta (67%) smittats en gång. Men tittar vi på de som fick Covid under första vågen, ca 9 % av alla vuxna svenskar (vilket stämmer väl med tidigare statistik i Coronastatus utifrån smittspridningen. Se föregående coronastatus Coronastatus: Långtidscovid

Bland de som smittades under våg ett har varannan som smittats av Covid två gånger, drygt var tionde av dessa tre gånger.

59% anser att det är viktigt att covid testa sig

Rekommendationerna att testa sig finns inte kvar, men drygt varannan svensk anser ändå att det är mycket eller ganska viktigt att testa sig.

Men vi vet också att svenskarna följer rekommendationerna och när man inte bör testa sig så sjunker viljan att testa sig drastiskt. Samtidigt kommer rapporter om mycket covid i avloppsvattnet och folkhälsomyndigheten varnar för att antal smittade går upp. Vill återigen påminna om att även de som testar sig med självtester och agerar därefter inte leder till att det kommer i en offentlig statistik. Vi är tillbaka i det kunskapsmässiga vakuum som inledde denna pandemi och Novus Coronastatus verkar vara de enda som gör någon som helst populationsuppskattning. Vi vet att Coronastatus är mycket tillförlitligt. Varenda datapunkt som kommit i den offentliga statistiken under den period det fanns någon sådan statistik vi hittat och tittat på har vi kunnat verifiera Coronastatus mot. Novus undersökningar var inom felmarginalen på alla. Bekräftat sjuka, antal vaccinerade och antal permitterade för att ta några exempel. Tyvärr är inte Bekräftat sjuka tillförlitligt längre i den offentliga statistiken som jag rapporterat om upprepade gånger.

Jag blir innerligt bedrövad över hur bristfällig den offentliga statistiken är och har varit under hela pandemin. Vi började undersöka för att sprida lite ljus över kunskapsmörkret i början. Men jag kunde inte i min vildaste fantasi tro att det skulle vara lika illa två år efter pandemin bröt ut.

Lägg då till att över en miljon har en sjukdom som pågår länge som inte är konstaterat kronisk med symptom som är mycket lika Covid och post Covid. En halv miljon har varit sjuka i över 12 månader. Många säger att detta begränsar deras liv. Men de får ingen vård. 1 miljon svenskar. Många går till jobbet och kämpar på. Men det är inte hållbart, varken ut det personliga perspektivet eller samhällsekonomiskt.

Torbjörn press

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Novus coronastatus som refereras till i denna undersökning är baserat på olika nedslag i våra undersökningar. De senaste är en undersökning som genomfördes under perioden 7-12 december med 1008 intervjuer i åldersgruppen 18-89 år. Ytterligare en är baserad på 3500 intervjuer i åldersgruppen 18-89 år under veckorna 37,39 och 49 för att kunna titta närmare på de som varit sjuka länge och symptomen.

Utöver det har vi jämfört med tidigare coronastatus. Novus Coronastatus är en undersökning som helt finansierats av Novus och genomförs på Novus initiativ. Det är sannolikt den enda coronaundersökning som finns i världen som fokuserar på sjukdomen och symptomen utöver beteende. Novus populationsuppskattningar kring pandemin har alla varit första indikator på händelser som sedan kunnat bekräftas i forskning eller officiell statistik. T.ex. är Novus fortfarande den enda som har en siffra på antal långtidsjuka.

En del av Novus coronastatus har publicerats i Nature.

Detta är bara en mycket liten del av våra undersökningar. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare coronastatus:

Coronastatus: Långtidscovid 20221205 1 miljon är sjuka länge och blir inte friska

Coronastatus 20220203 Andel vaccinerade och ovaccinerade
Coronastatus 20211219 Status bland annat om svenska folket varit sjuka i Corona efter att de vaccinerat sig mot Corona.
Coronastatus 20211117 Antal sjuka i Covid efter vaccinering
Coronastatus 20210927 Varför man vaccinerar sig mot Covid
Coronastatus 20210909 Effekten av olika skyddsåtgärder mot spridning, bl.a. munskydd 
Coronastatus 20210514 Vaccinationstakten och covidtest
Coronastatus 20210401 Förändringsbeteende under Covid
Coronastatus 20210311 Sammanblandning mellan när sjukdomen konstaterade och när man blev sjuk
Coronastatus 20210308 Lägst antal sjuka sedan augusti 202
Coronastatus 210226 Markant färre med Covid symptom
Coronastatus 20210219 Användningen av munskydd
Coronastatus 20210205 Skillnaden mellan bekräftade och misstänkt Covid samt lite mer om långtidssjuka
Coronastatus 20210125 (Långtidssjuka)
Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS)
Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: