Novus egna undersökningar

2021-04-01

Coronastatus 210401

Detta är ett äldre inlägg på Coronastatus. Senaste Coronastatus finns alltid här: Novus Coronastatus

Uppdaterad 20210401

För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan.

Nytt på bloggen: Frågor kring Covid som behöver svar

Nytt på bloggen: Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag

(Om graferna inte laddas, ladda om sidan, ibland dyker inte alla grafer upp direkt)

Sammanfattning

Det talas om att anledningen till varför folk fortfarande blir sjuka är för att man inte följer rekommendationerna. Därför är det intressant att titta på svenskarnas beteendeförändring över tid i förhållande till pandemin.

Användning av munskydd

I augusti 2020 var det 15 % som ansåg att det var mycket troligt att munskydd hjälpte till att begränsa smittan. Sedan kom tydliga uttalande från ansvariga att så inte var fallet och andelen sjönk signifikant till 10 % i november 2020. I december 2020 kom sedan besked att de skulle användas och andelen som ansåg att det var mycket troligt att det fungerade gick direkt upp till 16 %. Så de som innan tappat tilltron återfick den.

Andelen som aldrig använder munskydd har rasat från 77 % i slutet på november 2020 till endast 30 %. Nu är det 47 % som använder munskydd åtminstone ibland en ökning från 9 % i november.

Denna graf visar på ett annat sätt fördelningen över tid mellan användningen. Men trenden är tydlig, fler använder munskydd. Nu är det en minoritet som aldrig använder munskydd. Efterlevnaden har verkligen ökat till rekordnivåer i Sverige. Om man också har i åtanke att myndigheter starkt avrådde från munskydd ända fram till se december i 2020 så är det heller inte så konstigt att det tog tid. Jag skrev om detta tidigare, att myndigheterna faktiskt minskade tilltron till munskydd från en ganska hög tilltro. Efterlevnaden begränsades självklart av denna totalomvändning och förvirringen det ledde till. Annars hade säkert fler Svenskar långt tidigt börjat använda munskydd.

Hålla avstånd

97 % av svenskarna håller avstånd utanför hemmet på grund av Covid. Andelen som inte alls eller nästan aldrig gör det är endast 3 % och har legat på den låga nivån sedan november.

Andelen om instämmer helt med att de håller avstånd ligger på extremt höga nivåer. 7 av 10 ser snarare ut att hålla avstånd hela tiden när de är ute.

Det är ingen tvekan om att svenskarna håller avstånd och där har man inte slappnat av. Det har snarare blivit en vana när man gjort samma sak i ett år. En vana sätter sig på mycket kortare tid än ett år. Svenskarna har fått lång tid på sig att bibehålla detta förändrade beteende. Det ses sannolikt inte längre som en ansträngning och det är därför inte heller rätt att tänka att man slappnar av kring detta. Utan detta skall nog snarare ses som ett nytt inlärt beteende som man sedan kommer behöva träna bort.

Andra beteenden som ändrats

Topp 6 beteenden som förändrats är undvika att ta i hand, begränsat sociala kontakter, sprita och tvätta händerna, undviker folksamling och besöker inte restaurang eller gym.

De största förändringarna är restaurangbesök och liknande. Men det handlar snarare om att man fick besked om att det var OK, sedan var det inte OK längre och svenskarna följer råden påtagligt. Samtidigt har ju restauranger anpassat sig för att göra besöket säkrare och kommunikationen har varit lite tvetydig och sannolikt svår att förstå kring just den typen av aktiviteter. Men 59 % av svenskarna säger att de undviker restauranger, gym etc på grund av Covid nu i senaste undersökningen från 2021 03 29.

Andelen som avbokat aktiviteter är lågt och lägre än det varit innan, men det är snarare för att de flesta inte har något att avboka längre. Men en del har bokat och får nu avboka. Sannolikt många avbokade sommarresor bland detta.

8 % har nu handlat extra mycket varor för att klara sig, men det är lägre än toppnivån som låg på 10 % mellan april – juni 2020. Det rasade sedan ned till 6 % under sommaren för att toppa igen i januari. Uppgången i inköp av livsmedel sammanfaller med en ökad oro för att smittas. Men den oron har gått ned och extrainköpen gick ned med dem. Se oron längre ned.

Eftersom MSB sagt att man skall ha ett krislager hemma med varor för att klara sig 72 timmar var det lite intressant att se förändringen i denna. Vi är i en pandemi där toapappret tog slut när den inträffade för att man helt plötsligt kom på att man skulle läsa informationsbladet som kom året innan och följa rekommendationerna innan det är för sent. Samtidigt sa MSB åt människor att inte följa rekommendationerna man själv skickat ut. Men det var en stökig period, MSB sa också att färskvattnet kunde ta slut. Det är nog inte lätt med dagliga pressträffar och många journalister som livesänder allt man säger. Men oavsett det intressant att se att andelen som köper extra mycket är på en lägre nivå nu än det var i början av pandemin. Sannolikt är det då också så att färre återigen följer 72 timmarsuppmaningen.

Oro att smittas av Covid

Över lag är oron ganska låg, ungefär var tredje svensk är mycket eller ganska orolig för att smittas. 41 % är inte särskilt eller inte alls orolig. 5 % är idag mycket oroliga att smittas. 12 % är inte alls oroliga. Men i början på året var det fler oroliga, det var ju mycket diskussioner om mutationer och den brittiska skulle vara extremt smittsam och också farligare lät det som. Då ökade oron. Men titta på efterlevnaden av rekommendationerna ovan. Man ser inget tydligt samband mellan oro och efterlevnad. Vilket stärker bilden att efterlevnad mer är en vana nu än en ansträngning. Svenskarna följer rekommendationerna och bygger upp en vana att göra det. Oron påverkar inte det. Förutom att då lite fler köpte lite extra mycket livsmedel.

Tilltron till Sveriges förmåga att klara av Covid

Tilltron till Sveriges förmåga rasade kraftigt under november, december 2020. Som vanligt brukar dessa frågor sammanfalla med kraftiga förändringar. Det var under den perioden som regeringen sa att svenskarna inte skötte sig och att tuffare restriktioner behövdes. Då man introducerade munskydden. Genom att göra det så visade man som ansvariga att man inte hade kontroll över situationen och svenskarna reagerade på det med minskad tilltro. Nu ligger tilltron på de lägsta nivåerna under hela pandemin. Det som framförallt hänt är att fler anser att Sverige klarar av detta mycket dåligt än som anser att Sverige klarar av det mycket bra. Radikal skillnad jämfört med i september då tilltron var som högst. Det var under september som man också sa att man kunde lätta på restriktionerna och snarare blåste faran över. Just dessa svängningar i kommunikation från ansvariga är faktiskt särskilt oroande. Eftersom svenskarna följer rekommendationerna måste man vara noggrann med att först erkänna det och kanske utgå från att medborgarna gör som man säger. Så om man säger att det är lugnt så kommer fler att umgås. Om man säger att det är allvar kommer färre göra det. Men rent generellt håller nästan alla avstånd, tvättar händerna, och följer myndigheternas rekommendationer. Jag ser inga tecken på svenskar som slappnar av och börjar slarva. Tvärtom fler använder munskydd och nästan alla håller avstånd och de flesta tvättar händerna och stannar hemma.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ.

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–89 år med 1000 intervjuer under perioden 22 – 28 mars 2021, denna jämförs över tid med undersökningar sedan mars 2020. De flesta frågor har undersökts åtminstone veckovis sedan mars 2020 inom ramen för Novus Coronastatus.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Detta är bara en mycket liten del av våra undersökningar. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:

Coronastatus 20210311 Sammanblandning mellan när sjukdomen konstaterade och när man blev sjuk
Coronastatus 20210308 Lägst antal sjuka sedan augusti 202
Coronastatus 210226 Markant färre med Covid symptom
Coronastatus 20210219 Användningen av munskydd
Coronastatus 20210205 Skillnaden mellan bekräftade och misstänkt Covid samt lite mer om långtidssjuka
Coronastatus 20210125 (Långtidssjuka)
Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS)
Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: