Novus egna undersökningar

2021-05-14

Coronastatus 20210514 vaccinationstakten och covidtest

Uppdaterad 20210514

För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan.

Nytt på bloggen: Frågor kring Covid som behöver svar

Nytt på bloggen: Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag

(Om graferna inte laddas, ladda om sidan, ibland dyker inte alla grafer upp direkt)

Sammanfattning

Vaccinationstakten är hög, under de två veckor som Novus använder för denna Coronastatus ökade antal som påbörjat vaccinationen med nästan 1 miljon enligt folkhälsomyndighetens statistik.

Andelen om inte vill vaccinera sig är 4 % av alla svenskar. 7 % av alla svenskar är osäkra och vet inte om de kommer vaccinera sig, nästan en halvering från i mars då 13 % var osäkra.

Så rapporteringen om biverkningar och osäkerhet kring olika vaccin har inte påverkat vaccinationsviljan negativt. Tvärtom vill allt fler vaccinera sig och det är markant färre som är osäkra.

Svenskarna väntar på att få börja leva ett normalt liv igen.

Här redovisas data under två veckor, under en period då nästan en miljon tillkom, så att 33 % av alla svenskar skulle vara vaccinerade 210510 stämmer inte, procentsatsen kommer ackumuleras under två veckor. Se längre ned för en kommentar om andelen vaccinerade och metodutvärdering. Siffran är perfekt för metodutvärdering, men syftet med frågan var att följa vaccinationsviljan.

Mer än varannan svensk, 58 % har testat sig för Coronaviruset.

Mer än varannan svensk har testat sig för coronaviruset. Var fjärde svensk har testat sig för antikroppar.

Det som testat sig mest för aktivt virus är i de lägre åldersgrupperna. Var tredje i åldersgruppen 30-49 har testat sig för antikroppar..

71 % av svenskarna använder munskydd

Vi ser en tydlig uppgående trend av munskyddsanvändningen i Sverige. i November använde endast 21 % munskydd över huvud taget, Nu använder 71 % munskydd i någon omfattning när man är på offentliga miljöer. 27 % använder det alltid eller ofta. Ungefär lika många 28 % använder aldrig munskydd.

Avståndstagandet sjunker

Andelen som håller avstånd sjunker, nu inståmmer 63 % helt med att de håller minst en meters avstånd till andra människor när de är utanför hemmet. 9 procentenheter under toppnoteringen i slutet på januari. Så svenskarna följer i regel reglerna, men man ser ändå en lättnad jämfört med när vi ansträngde oss som mest. Men har man i åtanke att var tredje svensk fått första sprutan vaccin så kanske det är naturligt att efterlevnaden sjunker lite.

Handslaget är dock fortfarande borta

Även om man slarvar lite mer med att hålla avstånd så ser handslaget ut att vara borta. Det är skillnad att komma en meter närmare någon i en butik än att hälsa med ett handslag. 75 % av svenskarna undviker folksamlingar, lika många tvättar händerna ofta. Nästan lika många spritar händerna ofta. 73 % har fortfarande begränsat sociala kontakter. Men det är signifikant färre som begränsat sina sociala kontakter jämfört med toppnoteringen över årsskiftet. Det samma gäller restaurangbesök som 58 % säger att de inte gör längre men signifikant färre jämfört med årsskiftet då 67 % uppgav att de undvek restaurangbesök, gym etc.

Men den tydligaste trenden i detta är ändå kopplad till kommunikationen från myndigheterna. Under sommaren 2020 var antalet smittade lågt och regeringen signalerade att det skulle bli lättnader och slappnade svensken av som en direkt reaktion till det. Så nu när vi ser kommunikation om lättnader i regler och ett slut på restriktionerna kanske är inom räckhåll så kommer vi se en tydlig förändring i svenskarnas beteende. För svenskarna följer reglerna och lyssnar på myndigheterna.

Svenskarnas hälsotillstånd

7 % av svenskarna har en lättare förkylning. Samma nivå som i början på mars, men lägre än mellan september-20 och feb 2021. 4 % är lättare sjuka en nivå som Sverige legat på nästan hela tiden, med lite högre nivåer under april 2020. Andelen som är så sjuka att de är sängliggande är 1 %. Som mest var 3 % av svenskarna så sjuka samtidigt under april 2020. Då sannolikt Covid var som värst i Sverige.

Novus undersökningar är extremt tillförlitliga

Hur många vaccinerade är ytterligare en bra datapunkt för oss att metodkontrollera mot. Coronapandemin skapar en mängd offentlig statistik och genom Coronastatus kan vi gå tillbaka i våra undersökningar och matcha mot statistik när den blir officiell. Novus diffar ca 2 % jämfört med offentlig statistik då skall man ha i åtanke att vaccinationen pågår för fullt och på en vecka vaccineras en halv miljon svenskar ca 0,5 % av alla vuxna. Vecka 17 uppger Folkhälsomyndigheten att 33 % av svenskarna var vaccinerade. Om vi enbart tittar på vecka 17 och vår undersökning med 1000 intervjuer får vi 31% en diff på 2 % (den matematiska felmarginalen är 2,9). Så det faktiska felet är inom felmarginalen.

Lägg då till att vår datainsamling har en tyngdpunkt i början av veckan och jag hittar inte dagsstatistik under denna period, så sannolikt är felet kanske 0,5 procentenheter mindre.

När jag jämförde Novus undersökning tidigare med bekräftat smittade (som inte ökade i närheten av samma takt som vaccinationen) var Novus fel 1,8 procentenheter.

Ytterligare ett kvitto på att Novus undersökningar är mycket tillförlitliga. Vi har också tidigare bl.a. kontrollera undersökningarna mot antal permitterade där det stämde lika bra då.

Ingen tvekan om att man kan lita på Novus undersökningar. Man behöver verkligen inte bara använda allmänna val för att kontrollera tillförlitligheten i metoderna. Novus Coronastatus ger oss en unik möjlighet att gå tillbaka och jämföra med ny offentlig statistik.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ.

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–89 år med 1530 intervjuer under perioden 26 april – 9 maj 2021, denna jämförs över tid med undersökningar sedan mars 2020. De flesta frågor har undersökts åtminstone veckovis sedan mars 2020 inom ramen för Novus Coronastatus.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Detta är bara en mycket liten del av våra undersökningar. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:

Coronastatus 20210401 Förändringsbeteende under Covid
Coronastatus 20210311 Sammanblandning mellan när sjukdomen konstaterade och när man blev sjuk
Coronastatus 20210308 Lägst antal sjuka sedan augusti 202
Coronastatus 210226 Markant färre med Covid symptom
Coronastatus 20210219 Användningen av munskydd
Coronastatus 20210205 Skillnaden mellan bekräftade och misstänkt Covid samt lite mer om långtidssjuka
Coronastatus 20210125 (Långtidssjuka)
Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS)
Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: