Novus opinion

Hur kan vi påverka opinionen i vår viktigaste fråga?

Hur ser omvärlden på vår organisation?

Hur ska vi nå ut med vårt budskap i media?

Det är några exempel på utmaningar som Novus uppdragsgivare har när de vänder sig till Novus Opinion. Vi är experter på opinionsundersökningar som verktyg i opinionsbildning och påverkan. Vi erbjuder undersökningar med syfte att ta fram beslutsunderlag inför strategiskt viktiga beslut. Vi mäter partisympatier och väljarbeteende och presenterar varje månad Novus Väljarbarometer i samarbete med SVT.

Ny kunskap, ny teknik och händelser i omvärlden påverkar på hemmaplan och förändrar värderingar och livsmönster i en allt snabbare takt. Novus konsulter följer svensk samhällsdebatt och politik. Vi har en gedigen erfarenhet av att följa och analysera människors värderingar, attityder och åsikter.

Läs mer om arbetet och våra tjänster under Väljaropinionen