Här är svenskarnas favoritsvordomar

Läs hela rapporten här: Svenskarnas favoritsvordomar

Den svordom som svenskarna använder mest är ”Fan” (43%), följt av ”Jävlar” (13%) på andraplats och ”Helvete” (8%) på tredjeplats. På fjärde, femte och sjätteplats finner vi ”Skit” (4%), ”Fuck” (3%) och ”Jäklar” (3%) samt Satan (2%). Drygt en av tio (12%) svenskar använder annan svordom mest och nära en av tio (9%) använder inte svordomar.

Källa: Novus.

Sett till kön ser vi små skillnader. Män (44%) använder ”Fan” något mer än kvinnor (41%), kvinnor (5%) ”Jäklar” något mer än män (1%) och män (13%) annan svordom något mer än kvinnor (10%). Vidare är det i princip lika stor andel män (8%) som kvinnor (9%) som inte använder svordomar.

Svordomen ”Fan” är den mest använda över alla åldersgrupper, men dess popularitet avtar med ökande ålder. ”Skit” och ”Jäklar” tenderar att vara mer populära bland äldre än yngre. Vidare uppger nära två av tio (17%) personer i åldersgruppen 65–84 år att de inte använder svordomar – en andel som minskar med yngre åldersgrupper, där sex procent i åldern 18–34 år uppger att de inte använder svordomar.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på eget initiativ under perioden 22–29 februari 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1072 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta info@novus.se.

Läs hela rapporten här: Svenskarnas favoritsvordomar

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: