Premiärmånad för osynligt arbete-barometern

Osynligt arbete inkluderar uppgifter som att planera insamlingar för kollegor som fyller år eller ska tackas av, rengöra toaletter och handfat, eller ordna i mötesrummet före och/eller efter möten. Noll procent av kvinnorna anser att män i högre grad än kvinnor tar hand om dessa osynliga arbetsuppgifter på jobbet. Det är ett resultat som lyfts fram i en ny undersökning från Novus och Make Equal.

Tillsammans med Make Equal lanseras i dag en osynligt arbete-barometer som månadsvis kommer undersöka fördelningen av det osynliga arbetet på svenska arbetsplatser.

På Novus kan vi undersöka de flesta frågor – och i det här fallet är det första gången siffror tas fram på det osynliga arbetet – eftersom det inte är något man pratar om.

Novus rådgivare Lina Karlsson:

– En fantastisk fördel med att jobba på ett undersökningsföretag med en slumpmässigt rekryterad, riksrepresentativ Sverigepanel är möjligheten att generera insikter där kunskap annars saknas. Fördelningen av osynliga arbetsuppgifter på våra svenska arbetsplatser är i dagsläget en fråga som behöver både uppmärksammas, kartläggas och diskuteras. Vår ambition är att samarbetet med Make Equal ska främja samtliga av dessa delar!

Resultaten visar att kvinnor och män har olika uppfattningar om de flesta aspekter kopplade till fördelningen av osynligt arbete på arbetsplatsen, förutom att det finns en överenskommelse om att det inte diskuteras tillräckligt på våra arbetsplatser.

▪Nästan fem gånger fler kvinnor än män upplever att det i högre grad är kvinnor som ordnar i mötesrum före och/eller efter ett möte (32% vs. 7%)

▪Dubbelt så många kvinnor som män upplever att kvinnor i högre grad rengör toaletten eller handfatet efter andra kollegor (30% vs. 15%)

▪Bland både kvinnor och män uppger 7 av 10 att fördelningen av osynligt arbete inte diskuteras på den egna arbetsplatsen

Nästa undersökning släpps i april. De månadsvisa resultaten kommer att läggas upp på osynligtarbete.se.

– Det är inte konstigt att kvinnor och män har olika bild av vem som gör det osynliga arbetet på jobbet – när det inte ens pratas om på 7 av 10 arbetsplatser. Vi är glada över att Novus delar vår vision och att vi tillsammans kan göra skillnad på svenska arbetsplatser genom regelbundna undersökningar och nya insikter, säger Aygül Kabaca, VD på Make Equal

Kontaktperson
Lina Karlsson

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: