Torbjörn Sjöström är Sveriges nya WAPOR-representant

Nationella representanter vid WAPOR har en viktig roll i att främja organisationens mission i sina länder och stödja utvecklingen av opinionsundersökningsområdet globalt. Deras ansvar inkluderar att upprätthålla medlemskap i WAPOR, uppmuntra till medlemskap och deltagande, delta i WAPOR:s Frihetsundersökning och bidra till nyhetsbrevet med information om viktiga utvecklingar inom opinionsundersökning. De förväntas också lämna årliga rapporter och rådgivning om opinionsrelaterade frågor i sina länder/regioner till WAPOR.

För Sverige är Novus VD Torbjörn Sjöström vald som ny representant:

–  Jag har varit medlem i WAPOR sedan jag blev inbjuden av tidigare ordföranden Claire Durand. WAPOR är nog den viktigaste internationella organisationen i undersökningsbranschen för metodik, med medlemmar från världens tyngsta lärosäten. För Novus är det av stor vikt att upprätthålla nära kopplingar till forskningen. Ofta leder Novus själva metodutvecklingen, men de strävar också efter att sprida och utbyta information inom ramen för WAPOR, vilket anses vara betydelsefullt. WAPOR kompletterar Gallup International där jag sitter i styrelsen. Min företrädare i Gallup Internationals styrelse David Jodice är vald till nästa ordförande i WAPOR. Att jag kan hjälpa till och bidra mer som Sveriges WAPOR representant känns därför extra kul. Detta bibehåller de starka banden mellan Novus och forskningsvärlden. Där vi kan bidra med att säkerställa att undersökningar upprätthåller en hög tillförlitlighet baserat på aktuell forskning, säger Torbjörn Sjöström.

Torbjörn har även i år ett forskningspaper antaget till WAPORs årliga globala konferens. Det är fjärde gången han håller en presentation i WAPORs regi, och delar scen med forskare från hela världen bl.a. Oxford, Stanford och Harvard.

Om WAPOR:

For more than 70 years, the World Association for Public Opinion has promoted the highest professional standards, ethics and techniques for polling around the world.

Our international membership represents the industry’s most respected names in the survey and public opinion research field.

Through publications, seminars, meetings and educational initiatives we engage in a rich ongoing conversation about how best to collect data and maintain data quality not just in advanced democracies, but also in emerging democracies.

https://wapor.org/

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: