Ett samtal om fake news och desinformation

Novus och amerikanska ambassaden välkomnar dig till en presentation om desinformation och fake news. Medverkar gör Dr Scott Ruston och Torbjörn Sjöström.

Desinformation och fake news är begrepp som under senare år uppmärksammats allt mer och något som vi i vår medievardag behöver vara uppmärksamma på och förhålla oss till. På många håll i världen har vi sett tydliga och allvarliga effekter där desinformation har fått fotfäste. Men vilka är egentligen mekanismerna bakom desinformation och hur kan vi som samhälle och individer skydda oss mot desinformation? Detta är några av de frågeställningar som samtalet kommer utforska.

Om Dr Scott Ruston:
Scott Ruston is a Research Scientist with Arizona State University’s Global Security Initiative, a university-wide interdisciplinary hub for researching complex challenges in the global security arena, where he leads the GSI’s Narrative, Disinformation and Strategic Influence research pillar. Also a member of ASU’s Center for Strategic Communication. He has presented widely on topics intersecting media, narrative/counter-narrative and terrorism to military, academic and non-governmental organization audiences. Current research projects focus on analysis of propaganda and information operations in so-called Gray Zone operations.

Om Torbjörn Sjöström:
Torbjörn Sjöström är VD på Novus och har studerat och föreläst om samspelet mellan media, politik, allmänhet och demokratin. Mycket med fokus på massmedias inverkan på samhället. Både inom Sverige och västvärlden.

Presentationen/samtalet kommer att kretsa kring följande:
• Vad är syftet med desinformation?
• Varför påverkas man?
• Vilken roll har massmedierna resp. politiken?
• Hur kan man själv avgöra vad som är fake eller inte?
• Hur kan vi som samhälle och individer skydda oss?

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: